หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร PTTGC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ หุ้นสามัญ 2018-06-18 2018-06-14 3,000 83.75 ซื้อ
ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-04 3,000 87 ซื้อ
ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-01 2,000 88 ซื้อ
บุบผา อมรเกียรติขจร หุ้นสามัญ 2016-06-10 2016-06-09 4,004 62.75 ขาย
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-07 20,000 47 ซื้อ
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-23 271,142 0 โอนออก
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-23 271,142 0 รับโอน
เสริมศักดิ์ ศรียาภัย หุ้นสามัญ 2015-09-07 2015-08-24 1,000 50.75 ซื้อ
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ หุ้นสามัญ 2014-12-12 2014-12-11 10,000 53 ซื้อ
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ หุ้นสามัญ 2014-12-09 2014-12-08 10,000 58.75 ซื้อ
อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ หุ้นสามัญ 2014-06-26 2014-06-23 2,500 66.5 ขาย
วันชัย ธาดาดลทิพย์ หุ้นสามัญ 2013-12-06 2013-12-06 30,000 78.25 ขาย
วันชัย ธาดาดลทิพย์ หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-26 50,016 74 ขาย
อนนต์ สิริแสงทักษิณ หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-06-06 5,000 67 ซื้อ
ปรัชญา ภิญญาวัธน์ หุ้นสามัญ 2013-02-22 2013-02-21 30,000 77.75 ขาย
ธเนศ เจริญทรัพย์ หุ้นสามัญ 2013-01-14 2013-01-11 37,917 74.5 ขาย
วันชัย ธาดาดลทิพย์ หุ้นสามัญ 2012-11-20 2012-11-15 69,300 59.25 ขาย
วันชัย ธาดาดลทิพย์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-08-16 3,200 64.75 ขาย
ปรัชญา ภิญญาวัธน์ หุ้นสามัญ 2012-06-20 2012-06-18 50,000 58 ขาย
อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ หุ้นสามัญ 2012-06-01 2012-05-18 2,000 62 ซื้อ
อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ หุ้นสามัญ 2012-06-01 2012-05-23 2,000 59 ซื้อ
ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-04-25 2012-03-30 7,772 72.25 ขาย
ปรัชญา ภิญญาวัธน์ หุ้นสามัญ 2012-03-23 2012-03-23 42,000 72 ขาย
พันธ์ทิพ อึ๊งผาสุข หุ้นสามัญ 2012-03-01 2012-02-29 25,065 74 ขาย
วันชัย ธาดาดลทิพย์ หุ้นสามัญ 2011-12-29 2011-12-16 10,362 0 รับโอน
ปรัชญา ภิญญาวัธน์ หุ้นสามัญ 2011-12-08 2011-12-02 2 0 โอนออก
อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ หุ้นสามัญ 2011-11-22 2011-10-28 8,139 66.25 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com