หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร PTTGC

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ หุ้นสามัญ 2018-06-18 2018-06-14 3,000 83.75 ซื้อ
ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-04 3,000 87 ซื้อ
ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-01 2,000 88 ซื้อ
บุบผา อมรเกียรติขจร หุ้นสามัญ 2016-06-10 2016-06-09 4,004 62.75 ขาย
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-07 20,000 47 ซื้อ
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-23 271,142 0 โอนออก
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-23 271,142 0 รับโอน
เสริมศักดิ์ ศรียาภัย หุ้นสามัญ 2015-09-07 2015-08-24 1,000 50.75 ซื้อ
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ หุ้นสามัญ 2014-12-12 2014-12-11 10,000 53 ซื้อ
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ หุ้นสามัญ 2014-12-09 2014-12-08 10,000 58.75 ซื้อ
อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ หุ้นสามัญ 2014-06-26 2014-06-23 2,500 66.5 ขาย
วันชัย ธาดาดลทิพย์ หุ้นสามัญ 2013-12-06 2013-12-06 30,000 78.25 ขาย
วันชัย ธาดาดลทิพย์ หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-26 50,016 74 ขาย
อนนต์ สิริแสงทักษิณ หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-06-06 5,000 67 ซื้อ
ปรัชญา ภิญญาวัธน์ หุ้นสามัญ 2013-02-22 2013-02-21 30,000 77.75 ขาย
ธเนศ เจริญทรัพย์ หุ้นสามัญ 2013-01-14 2013-01-11 37,917 74.5 ขาย
วันชัย ธาดาดลทิพย์ หุ้นสามัญ 2012-11-20 2012-11-15 69,300 59.25 ขาย
วันชัย ธาดาดลทิพย์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-08-16 3,200 64.75 ขาย
ปรัชญา ภิญญาวัธน์ หุ้นสามัญ 2012-06-20 2012-06-18 50,000 58 ขาย
อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ หุ้นสามัญ 2012-06-01 2012-05-18 2,000 62 ซื้อ
อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ หุ้นสามัญ 2012-06-01 2012-05-23 2,000 59 ซื้อ
ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-04-25 2012-03-30 7,772 72.25 ขาย
ปรัชญา ภิญญาวัธน์ หุ้นสามัญ 2012-03-23 2012-03-23 42,000 72 ขาย
พันธ์ทิพ อึ๊งผาสุข หุ้นสามัญ 2012-03-01 2012-02-29 25,065 74 ขาย
วันชัย ธาดาดลทิพย์ หุ้นสามัญ 2011-12-29 2011-12-16 10,362 0 รับโอน
ปรัชญา ภิญญาวัธน์ หุ้นสามัญ 2011-12-08 2011-12-02 2 0 โอนออก
อัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ หุ้นสามัญ 2011-11-22 2011-10-28 8,139 66.25 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com