หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร PTTEP

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
จรูญศรี วันเกิดผล หุ้นสามัญ 2018-05-22 2018-05-21 5,000 148.5 ขาย
ชัชวาล เอี่ยมศิริ หุ้นสามัญ 2018-02-02 2018-02-01 19,425 120.49 ขาย
ยงยศ ครองพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2017-09-11 2017-09-07 10,000 90.13 ขาย
ชัชวาล เอี่ยมศิริ หุ้นสามัญ 2017-02-14 2017-02-01 10,100 97.25 ขาย
ชัชวาล เอี่ยมศิริ หุ้นสามัญ 2016-06-23 2016-06-22 8,500 82.75 ขาย
ไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2015-03-10 2015-03-10 5,000 108 ซื้อ
ไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2015-03-10 2015-03-09 5,000 111.5 ซื้อ
ไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-25 2015-02-25 2,000 112 ซื้อ
ไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-12 1,000 113.5 ซื้อ
ไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-12 2,000 112.5 ซื้อ
ไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2014-11-28 2014-11-28 5,000 138 ซื้อ
อัษฎากร ลิ้มปิติ หุ้นสามัญ 2014-10-14 2014-10-13 20,000 150.5 ขาย
ยงยศ ครองพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2014-09-30 2014-09-26 5,000 164 ขาย
จรูญศรี วันเกิดผล หุ้นสามัญ 2014-09-10 2014-09-08 10,000 165 ขาย
จรูญศรี วันเกิดผล หุ้นสามัญ 2014-09-10 2014-09-08 2,500 165.5 ขาย
จรูญศรี วันเกิดผล หุ้นสามัญ 2014-08-08 2014-08-06 7,000 167.5 ขาย
จรูญศรี วันเกิดผล หุ้นสามัญ 2014-07-08 2014-07-07 6,500 161.5 ขาย
อัษฎากร ลิ้มปิติ หุ้นสามัญ 2014-06-24 2014-06-23 6,000 169 ขาย
อัษฎากร ลิ้มปิติ หุ้นสามัญ 2014-01-08 2013-12-27 5,000 164.5 ซื้อ
ไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-12-20 2013-12-20 5,000 166 ขาย
ไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-12-12 2013-12-11 5,000 167 ขาย
อัษฎากร ลิ้มปิติ หุ้นสามัญ 2013-12-03 2013-12-02 2,000 161 ซื้อ
ไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-11-11 2013-11-11 5,000 163 ขาย
อัษฎากร ลิ้มปิติ หุ้นสามัญ 2013-10-17 2013-10-14 5,000 169.5 ขาย
จรูญศรี วันเกิดผล หุ้นสามัญ 2013-09-30 2013-09-26 5,000 170.5 ขาย
จรูญศรี วันเกิดผล หุ้นสามัญ 2013-09-30 2013-09-26 13,000 171 ขาย
สมชาย มโนภินิเวศ หุ้นสามัญ 2013-09-13 2013-09-09 5,000 173 ขาย
สมชาย มโนภินิเวศ หุ้นสามัญ 2013-09-02 2013-08-28 5,000 168.5 ขาย
ยงยศ ครองพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-29 2,000 171 ขาย
ยงยศ ครองพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-28 2,000 169 ขาย
ยงยศ ครองพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2013-08-26 2013-08-22 2,000 161 ขาย
ไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-08-22 2013-08-22 4,500 160 ขาย
อัษฎากร ลิ้มปิติ หุ้นสามัญ 2013-07-03 2013-06-28 5,000 159.5 ขาย
สมชาย มโนภินิเวศ หุ้นสามัญ 2013-05-15 2013-05-14 5,000 162.2 ขาย
ยงยศ ครองพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2013-05-13 2013-05-10 2,000 162 ขาย
สมชาย มโนภินิเวศ หุ้นสามัญ 2013-02-07 2013-02-04 10,000 171.5 ขาย
สุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา หุ้นสามัญ 2013-02-04 2013-02-01 10,000 168 ขาย
สุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา หุ้นสามัญ 2013-01-02 2012-12-28 5,000 165 ขาย
ชนมาศ ศาสนนันทน์ หุ้นสามัญ 2012-12-14 2012-12-07 2,000 142 ซื้อ
จรูญศรี วันเกิดผล หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-06 14,605 142 ซื้อ
ฐิติ เมฆวิชัย หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 1,500 142 ซื้อ
ประณต ติราศัย หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 18,100 142 ซื้อ
ปรัชญา ภิญญาวัธน์ หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 2,700 142 ซื้อ
เพ็ญจันทร์ จริเกษม หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 1,000 142 ซื้อ
ยงยศ ครองพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 12,000 142 ซื้อ
สมเกียรติ จันทร์มหา หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 69,000 142 ซื้อ
สมชาย มโนภินิเวศ หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 13,998 142 ซื้อ
สมพร ว่องวุฒิพรชัย หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 500 142 ซื้อ
สมพร ว่องวุฒิพรชัย หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 27,800 142 ซื้อ
อัษฎากร ลิ้มปิติ หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-11 14,000 142 ซื้อ
อัษฎากร ลิ้มปิติ หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-11 10,000 142 ซื้อ
สุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 17,300 142 ซื้อ
เทวินทร์ วงศ์วานิช หุ้นสามัญ 2012-12-12 2012-12-07 12,823 142 ซื้อ
เทวินทร์ วงศ์วานิช หุ้นสามัญ 2012-12-12 2012-12-07 1,957 142 ซื้อ
นิพิฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา หุ้นสามัญ 2012-12-07 2012-11-30 25,000 158.8 ขาย
จรูญศรี วันเกิดผล หุ้นสามัญ 2012-12-03 2012-11-30 5,000 159.5 ขาย
อัษฎากร ลิ้มปิติ หุ้นสามัญ 2012-08-08 2012-08-07 5,000 153.5 ขาย
จรูญศรี วันเกิดผล หุ้นสามัญ 2012-03-06 2012-03-02 1,000 186.5 ขาย
ยงยศ ครองพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2012-02-28 2012-02-24 5,000 185 ขาย
ยงยศ ครองพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2012-02-22 2012-02-20 5,000 184 ขาย
เพ็ญจันทร์ จริเกษม หุ้นสามัญ 2012-02-06 2012-02-03 5,000 177 ซื้อ
จรูญศรี วันเกิดผล หุ้นสามัญ 2011-12-28 2011-12-27 5,000 167.5 ซื้อ
อนนต์ สิริแสงทักษิณ หุ้นสามัญ 2011-10-04 2011-09-30 3,000 139 ซื้อ
อนนต์ สิริแสงทักษิณ หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 3,000 142 ซื้อ
อนนต์ สิริแสงทักษิณ หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-23 2,000 150 ซื้อ
อนนต์ สิริแสงทักษิณ หุ้นสามัญ 2011-09-14 2011-09-12 3,000 160 ซื้อ
อนนต์ สิริแสงทักษิณ หุ้นสามัญ 2011-08-15 2011-08-11 2,000 160 ซื้อ
อนนต์ สิริแสงทักษิณ หุ้นสามัญ 2011-08-15 2011-08-10 1,000 160 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com