หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร PTTEP

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
จรูญศรี วันเกิดผล หุ้นสามัญ 2018-05-22 2018-05-21 5,000 148.5 ขาย
ชัชวาล เอี่ยมศิริ หุ้นสามัญ 2018-02-02 2018-02-01 19,425 120.49 ขาย
ยงยศ ครองพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2017-09-11 2017-09-07 10,000 90.13 ขาย
ชัชวาล เอี่ยมศิริ หุ้นสามัญ 2017-02-14 2017-02-01 10,100 97.25 ขาย
ชัชวาล เอี่ยมศิริ หุ้นสามัญ 2016-06-23 2016-06-22 8,500 82.75 ขาย
ไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2015-03-10 2015-03-10 5,000 108 ซื้อ
ไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2015-03-10 2015-03-09 5,000 111.5 ซื้อ
ไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-25 2015-02-25 2,000 112 ซื้อ
ไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-12 1,000 113.5 ซื้อ
ไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-12 2,000 112.5 ซื้อ
ไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2014-11-28 2014-11-28 5,000 138 ซื้อ
อัษฎากร ลิ้มปิติ หุ้นสามัญ 2014-10-14 2014-10-13 20,000 150.5 ขาย
ยงยศ ครองพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2014-09-30 2014-09-26 5,000 164 ขาย
จรูญศรี วันเกิดผล หุ้นสามัญ 2014-09-10 2014-09-08 10,000 165 ขาย
จรูญศรี วันเกิดผล หุ้นสามัญ 2014-09-10 2014-09-08 2,500 165.5 ขาย
จรูญศรี วันเกิดผล หุ้นสามัญ 2014-08-08 2014-08-06 7,000 167.5 ขาย
จรูญศรี วันเกิดผล หุ้นสามัญ 2014-07-08 2014-07-07 6,500 161.5 ขาย
อัษฎากร ลิ้มปิติ หุ้นสามัญ 2014-06-24 2014-06-23 6,000 169 ขาย
อัษฎากร ลิ้มปิติ หุ้นสามัญ 2014-01-08 2013-12-27 5,000 164.5 ซื้อ
ไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-12-20 2013-12-20 5,000 166 ขาย
ไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-12-12 2013-12-11 5,000 167 ขาย
อัษฎากร ลิ้มปิติ หุ้นสามัญ 2013-12-03 2013-12-02 2,000 161 ซื้อ
ไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-11-11 2013-11-11 5,000 163 ขาย
อัษฎากร ลิ้มปิติ หุ้นสามัญ 2013-10-17 2013-10-14 5,000 169.5 ขาย
จรูญศรี วันเกิดผล หุ้นสามัญ 2013-09-30 2013-09-26 5,000 170.5 ขาย
จรูญศรี วันเกิดผล หุ้นสามัญ 2013-09-30 2013-09-26 13,000 171 ขาย
สมชาย มโนภินิเวศ หุ้นสามัญ 2013-09-13 2013-09-09 5,000 173 ขาย
สมชาย มโนภินิเวศ หุ้นสามัญ 2013-09-02 2013-08-28 5,000 168.5 ขาย
ยงยศ ครองพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-29 2,000 171 ขาย
ยงยศ ครองพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-28 2,000 169 ขาย
ยงยศ ครองพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2013-08-26 2013-08-22 2,000 161 ขาย
ไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์ หุ้นสามัญ 2013-08-22 2013-08-22 4,500 160 ขาย
อัษฎากร ลิ้มปิติ หุ้นสามัญ 2013-07-03 2013-06-28 5,000 159.5 ขาย
สมชาย มโนภินิเวศ หุ้นสามัญ 2013-05-15 2013-05-14 5,000 162.2 ขาย
ยงยศ ครองพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2013-05-13 2013-05-10 2,000 162 ขาย
สมชาย มโนภินิเวศ หุ้นสามัญ 2013-02-07 2013-02-04 10,000 171.5 ขาย
สุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา หุ้นสามัญ 2013-02-04 2013-02-01 10,000 168 ขาย
สุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา หุ้นสามัญ 2013-01-02 2012-12-28 5,000 165 ขาย
ชนมาศ ศาสนนันทน์ หุ้นสามัญ 2012-12-14 2012-12-07 2,000 142 ซื้อ
จรูญศรี วันเกิดผล หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-06 14,605 142 ซื้อ
ฐิติ เมฆวิชัย หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 1,500 142 ซื้อ
ประณต ติราศัย หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 18,100 142 ซื้อ
ปรัชญา ภิญญาวัธน์ หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 2,700 142 ซื้อ
เพ็ญจันทร์ จริเกษม หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 1,000 142 ซื้อ
ยงยศ ครองพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 12,000 142 ซื้อ
สมเกียรติ จันทร์มหา หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 69,000 142 ซื้อ
สมชาย มโนภินิเวศ หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 13,998 142 ซื้อ
สมพร ว่องวุฒิพรชัย หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 500 142 ซื้อ
สมพร ว่องวุฒิพรชัย หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 27,800 142 ซื้อ
อัษฎากร ลิ้มปิติ หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-11 14,000 142 ซื้อ
อัษฎากร ลิ้มปิติ หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-11 10,000 142 ซื้อ
สุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 17,300 142 ซื้อ
เทวินทร์ วงศ์วานิช หุ้นสามัญ 2012-12-12 2012-12-07 12,823 142 ซื้อ
เทวินทร์ วงศ์วานิช หุ้นสามัญ 2012-12-12 2012-12-07 1,957 142 ซื้อ
นิพิฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา หุ้นสามัญ 2012-12-07 2012-11-30 25,000 158.8 ขาย
จรูญศรี วันเกิดผล หุ้นสามัญ 2012-12-03 2012-11-30 5,000 159.5 ขาย
อัษฎากร ลิ้มปิติ หุ้นสามัญ 2012-08-08 2012-08-07 5,000 153.5 ขาย
จรูญศรี วันเกิดผล หุ้นสามัญ 2012-03-06 2012-03-02 1,000 186.5 ขาย
ยงยศ ครองพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2012-02-28 2012-02-24 5,000 185 ขาย
ยงยศ ครองพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2012-02-22 2012-02-20 5,000 184 ขาย
เพ็ญจันทร์ จริเกษม หุ้นสามัญ 2012-02-06 2012-02-03 5,000 177 ซื้อ
จรูญศรี วันเกิดผล หุ้นสามัญ 2011-12-28 2011-12-27 5,000 167.5 ซื้อ
อนนต์ สิริแสงทักษิณ หุ้นสามัญ 2011-10-04 2011-09-30 3,000 139 ซื้อ
อนนต์ สิริแสงทักษิณ หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 3,000 142 ซื้อ
อนนต์ สิริแสงทักษิณ หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-23 2,000 150 ซื้อ
อนนต์ สิริแสงทักษิณ หุ้นสามัญ 2011-09-14 2011-09-12 3,000 160 ซื้อ
อนนต์ สิริแสงทักษิณ หุ้นสามัญ 2011-08-15 2011-08-11 2,000 160 ซื้อ
อนนต์ สิริแสงทักษิณ หุ้นสามัญ 2011-08-15 2011-08-10 1,000 160 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com