หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร PTT

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย หุ้นสามัญ 2018-08-03 2018-08-01 5,000 52.5 ขาย
อรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ หุ้นสามัญ 2018-07-26 2018-07-24 20,000 51.25 ขาย
นิธิมา เทพวนังกูร หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-08 10,000 51.5 ซื้อ
นิธิมา เทพวนังกูร หุ้นสามัญ 2018-06-06 2018-06-05 10,000 51.25 ซื้อ
นิธิมา เทพวนังกูร หุ้นสามัญ 2018-05-30 2018-05-28 10,000 50.25 ซื้อ
ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-03-27 2018-03-26 5,000 559 ขาย
ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-13 5,000 559 ขาย
นิธิมา เทพวนังกูร หุ้นสามัญ 2018-03-12 2018-03-09 2,000 530 ซื้อ
นิธิมา เทพวนังกูร หุ้นสามัญ 2018-03-12 2018-03-08 2,000 534 ซื้อ
ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-03-12 2018-03-09 10,000 532 ขาย
ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-02-27 2018-02-26 6,000 552.67 ขาย
ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-02-27 2018-02-22 10,000 541 ขาย
วิรัตน์ เอื้อนฤมิต หุ้นสามัญ 2016-12-29 2016-12-28 5,000 369 ขาย
วิรัตน์ เอื้อนฤมิต หุ้นสามัญ 2016-12-14 2016-12-09 5,000 369 ขาย
บุบผา อมรเกียรติขจร หุ้นสามัญ 2016-08-31 2016-08-30 4,000 357 ขาย
บุบผา อมรเกียรติขจร หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-18 4,000 346 ขาย
บุบผา อมรเกียรติขจร หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-18 4,000 346 ขาย
บุบผา อมรเกียรติขจร หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-19 2,000 352 ขาย
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ หุ้นสามัญ 2016-07-04 2016-06-24 500 309 ซื้อ
บุบผา อมรเกียรติขจร หุ้นสามัญ 2016-06-16 2016-06-14 4,000 317.5 ขาย
บุบผา อมรเกียรติขจร หุ้นสามัญ 2016-06-10 2016-06-08 7,000 312.86 ขาย
บุบผา อมรเกียรติขจร หุ้นสามัญ 2016-06-10 2016-06-09 2,900 322 ขาย
บุบผา อมรเกียรติขจร หุ้นสามัญ 2016-06-10 2016-06-09 8,000 322.5 ขาย
ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-01-21 2016-01-20 2,000 203 ซื้อ
ศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-01-21 2016-01-19 2,000 200 ซื้อ
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-23 130,800 0 โอนออก
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-23 130,800 0 รับโอน
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ หุ้นสามัญ 2015-12-04 2015-12-02 500 252 ซื้อ
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ หุ้นสามัญ 2015-09-08 2015-09-04 500 261 ซื้อ
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ หุ้นสามัญ 2015-09-08 2015-09-03 500 268 ซื้อ
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-28 2015-08-25 1,000 245 ซื้อ
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-28 2015-08-26 500 250 ซื้อ
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ หุ้นสามัญ 2015-08-28 2015-08-25 600 245.5 ซื้อ
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ หุ้นสามัญ 2015-08-28 2015-08-27 600 260 ขาย
เทวินทร์ วงศ์วานิช หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-20 10,000 261 ซื้อ
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-19 1,000 276 ซื้อ
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-20 1,000 262 ซื้อ
พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-20 2,000 260 ซื้อ
ไพรินทร์ ชูโชติถาวร หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-20 7,600 259 ซื้อ
ไพรินทร์ ชูโชติถาวร หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-20 2,400 260 ซื้อ
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-18 1,000 283 ซื้อ
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-18 500 285 ซื้อ
พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล หุ้นสามัญ 2015-08-19 2015-08-18 2,000 280 ซื้อ
เทวินทร์ วงศ์วานิช หุ้นสามัญ 2015-06-26 2015-06-26 30,000 0 โอนออก
เทวินทร์ วงศ์วานิช หุ้นสามัญ 2015-06-26 2015-06-25 5,000 367 ขาย
เทวินทร์ วงศ์วานิช หุ้นสามัญ 2015-05-20 2015-05-19 6,000 336 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-25 500 330 ซื้อ
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-26 500 325 ซื้อ
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ หุ้นสามัญ 2014-12-24 2014-12-22 2,000 340 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2014-12-23 2014-12-23 1,000 340 ขาย
ณัฐชาติ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2014-12-19 2014-12-18 5,000 329 ขาย
พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล หุ้นสามัญ 2014-12-18 2014-12-17 1,000 304 ซื้อ
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ หุ้นสามัญ 2014-12-17 2014-12-17 2,000 306 ซื้อ
ณัฐชาติ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 5,000 317 ซื้อ
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-11 1,000 330 ซื้อ
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-11 500 332 ซื้อ
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-12 1,000 336 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-12 500 330 ซื้อ
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 1,000 315 ซื้อ
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ หุ้นสามัญ 2014-12-12 2014-12-11 1,000 334 ซื้อ
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2014-12-11 2014-12-09 3,000 351 ซื้อ
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2014-12-11 2014-12-09 1,000 354 ซื้อ
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ หุ้นสามัญ 2014-12-11 2014-12-09 1,000 352 ซื้อ
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ 2014-12-04 2014-12-01 10,000 362 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ 2014-12-04 2014-12-01 20,000 363 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ 2014-12-04 2014-11-28 10,000 383 ขาย
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ หุ้นสามัญ 2014-12-01 2014-11-26 2,000 392 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2014-12-01 2014-11-28 5,000 389 ซื้อ
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2014-11-26 2014-11-25 1,000 392 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2014-11-26 2014-11-25 5,000 395 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2014-11-26 2014-11-24 2,000 390 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ 2014-11-26 2014-11-25 10,000 394 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2014-11-21 2014-11-19 1,500 387 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2014-11-21 2014-11-19 5,000 388 ขาย
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-17 2,000 384 ขาย
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-18 3,000 390 ขาย
ปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ หุ้นสามัญ 2014-10-02 2014-10-02 2,000 363 ขาย
ปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ หุ้นสามัญ 2014-10-02 2014-09-30 2,000 360 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ 2014-10-02 2014-09-30 20,000 358 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2014-09-12 2014-09-09 1,000 346 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2014-09-12 2014-09-10 1,000 350 ขาย
ณัฐชาติ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2014-09-10 2014-09-09 10,000 347 ขาย
ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ หุ้นสามัญ 2014-09-05 2014-09-03 1,800 325.54 ขาย
ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ หุ้นสามัญ 2014-09-03 2014-08-29 2,600 321.28 ขาย
ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ หุ้นสามัญ 2014-08-26 2014-08-22 1,700 355.69 ขาย
ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ หุ้นสามัญ 2014-08-26 2014-08-25 800 334.85 ขาย
ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ หุ้นสามัญ 2014-07-25 2014-07-22 3,400 331.48 ซื้อ
จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ หุ้นสามัญ 2014-04-02 2014-03-31 10,000 300 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2014-03-20 2013-12-18 1,000 289 ซื้อ
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2014-03-20 2012-12-04 1,000 326 ซื้อ
สรัญ รังคสิริ หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-23 12,903 0 โอนออก
ณัฐชาติ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2013-09-20 2013-09-16 5,000 341 ขาย
ณัฐชาติ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2013-09-20 2013-09-17 5,000 342 ขาย
ณัฐชาติ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2013-09-20 2013-09-17 5,000 338 ซื้อ
ณัฐชาติ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2013-09-16 2013-09-09 5,000 340 ซื้อ
ณัฐชาติ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2013-09-11 2013-09-09 5,000 340 ขาย
ณัฐชาติ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2013-09-03 2013-08-29 9,000 325 ขาย
ณัฐชาติ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2013-09-03 2013-08-28 4,000 321 ซื้อ
ณัฐชาติ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2013-09-03 2013-08-28 5,000 320 ซื้อ
สรัญ รังคสิริ หุ้นสามัญ 2013-09-02 2013-09-02 30,676 0 โอนออก
ณัฐชาติ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2013-07-08 2013-05-31 500 336 ซื้อ
ณัฐชาติ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2013-06-10 2013-05-22 10,000 349 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2012-11-21 2012-11-16 1,000 312 ซื้อ
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2012-11-21 2012-11-19 1,000 314 ซื้อ
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2012-09-19 2012-09-18 1,000 339 ซื้อ
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2012-07-17 2012-06-22 500 312 ซื้อ
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2012-07-17 2012-06-19 500 336 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2012-07-03 2012-06-29 2,000 323 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2012-06-29 2012-06-28 3,000 317.67 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2012-06-28 2012-06-27 2,000 314.5 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2012-06-20 2012-06-18 2,000 338.5 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2012-06-18 2012-06-15 1,000 331 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2012-06-14 2012-06-14 1,000 329 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2012-06-14 2012-06-13 2,000 325 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2012-06-05 2012-06-01 1,000 308 ซื้อ
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2012-05-29 2012-05-28 1,000 302 ซื้อ
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2012-05-29 2012-05-25 2,000 307 ซื้อ
ณัฐชาติ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2012-05-23 2012-05-17 2,000 328 ซื้อ
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2012-05-18 2012-05-16 3,000 330.67 ซื้อ
สุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-04-02 2012-03-30 4,100 357 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2012-03-29 2012-03-28 1,000 359 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2012-03-13 2012-03-08 2,000 357 ขาย
ปริศนา ประหารข้าศึก หุ้นสามัญ 2012-03-05 2012-03-02 35,500 0 โอนออก
สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ หุ้นสามัญ 2012-01-30 2011-11-30 10,000 303.9 ขาย
สุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-01-25 2012-01-18 2,500 331 ขาย
สุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-01-25 2012-01-18 5,000 330 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2012-01-04 2011-12-30 2,000 318 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2011-12-21 2011-12-20 500 317 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2011-12-21 2011-12-02 1,000 319 ขาย
สุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ หุ้นสามัญ 2011-12-14 2011-12-08 1,000 325 ขาย
สุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ หุ้นสามัญ 2011-12-14 2011-12-08 2,000 325 ขาย
สุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ หุ้นสามัญ 2011-12-09 2011-12-06 2,000 323 ขาย
สุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ หุ้นสามัญ 2011-12-09 2011-12-07 2,000 324 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2011-10-04 2011-09-28 200 277 ขาย
ชัชวาล เอี่ยมศิริ หุ้นสามัญ 2011-09-30 2011-09-29 10,000 269 ซื้อ
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2011-09-22 2011-09-20 2,000 310 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2011-09-16 2011-09-15 4,000 314 ขาย
สรากร กุลธรรม หุ้นสามัญ 2011-09-16 2011-09-12 2,000 314 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com