หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร PTG

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
รังสรรค์ พวงปราง หุ้นสามัญ 2018-08-16 2018-08-15 100,000 13.2 ซื้อ
รังสรรค์ พวงปราง หุ้นสามัญ 2018-08-15 2018-08-14 50,000 13.2 ซื้อ
วัลภา สันติธรรมารักษ์ หุ้นสามัญ 2018-06-28 2018-06-26 500 15.7 ซื้อ
วัลภา สันติธรรมารักษ์ หุ้นสามัญ 2018-06-26 2018-06-25 500 16.3 ซื้อ
วัลภา สันติธรรมารักษ์ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 500 16.5 ซื้อ
รังสรรค์ พวงปราง หุ้นสามัญ 2018-06-20 2018-06-19 50,000 16.5 ซื้อ
รังสรรค์ พวงปราง หุ้นสามัญ 2018-06-13 2018-06-12 50,000 17.8 ซื้อ
รังสรรค์ พวงปราง หุ้นสามัญ 2018-05-25 2018-05-23 50,000 18.7 ซื้อ
ฉัตรแก้ว คชเสนี หุ้นสามัญ 2018-05-23 2018-05-17 95,370 19.2 ซื้อ
รังสรรค์ พวงปราง หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-17 50,000 19.02 ซื้อ
สุขวสา ภูชัชวนิชกุล หุ้นสามัญ 2018-05-09 2018-05-07 100,000 18.1 ขาย
วัลภา สันติธรรมารักษ์ หุ้นสามัญ 2018-04-18 2018-04-17 5,000 18.1 ขาย
ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ หุ้นสามัญ 2018-03-29 2018-03-27 300,000 17.3 ขาย
ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ หุ้นสามัญ 2018-03-16 2018-03-15 100,000 18.3 ซื้อ
รังสรรค์ พวงปราง หุ้นสามัญ 2018-03-12 2018-03-09 100,000 17.9 ซื้อ
รังสรรค์ พวงปราง หุ้นสามัญ 2018-03-12 2018-03-09 10,000 17.8 ซื้อ
รังสรรค์ พวงปราง หุ้นสามัญ 2018-03-12 2018-03-02 50,000 17.9 ซื้อ
รังสรรค์ พวงปราง หุ้นสามัญ 2018-03-09 2018-03-07 10,000 18 ซื้อ
รังสรรค์ พวงปราง หุ้นสามัญ 2018-02-28 2018-02-26 50,000 19.5 ซื้อ
รังสรรค์ พวงปราง หุ้นสามัญ 2018-02-28 2018-02-27 100,000 18.2 ซื้อ
รังสรรค์ พวงปราง หุ้นสามัญ 2018-02-27 2018-02-23 50,000 19.3 ซื้อ
วันชัย รัตนวงษ์ หุ้นสามัญ 2017-12-28 2017-11-30 1,000 21 ซื้อ
วันชัย รัตนวงษ์ หุ้นสามัญ 2017-12-28 2017-11-29 2,000 21.4 ซื้อ
สัทธา สุภาพ หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-16 300,000 0 โอนออก
ชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ หุ้นสามัญ 2017-10-27 2017-10-25 1,000 24.4 ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-17 100,000 17.68 ซื้อ
รังสรรค์ พวงปราง หุ้นสามัญ 2017-08-16 2017-08-15 50,000 16.2 ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2017-08-16 2017-08-15 150,000 16.41 ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2017-08-15 2017-08-11 200,000 16.26 ซื้อ
รังสรรค์ พวงปราง หุ้นสามัญ 2017-08-15 2017-08-11 50,000 16.5 ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2017-07-11 2017-07-06 5,000 18.5 ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-18 400,500 19.18 ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-17 400,400 19.49 ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-16 42,000 19.9 ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-16 400,300 19.69 ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2017-05-16 2017-05-15 400,200 18.79 ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 30,000 18.9 ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 30,000 18.9 ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 20,000 18.7 ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 80,000 18.5 ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 80,000 18.5 ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 80,000 18.5 ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 400,100 18.95 ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 30,000 18.9 ซื้อ
วุฒิชัย ดวงรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-03-20 2017-03-16 20,000 26 ซื้อ
วุฒิชัย ดวงรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-03-20 2017-03-16 10,000 25.75 ซื้อ
ธาตรี เกิดบุญส่ง หุ้นสามัญ 2017-01-30 2017-01-26 150,000 0 โอนออก
วันชัย รัตนวงษ์ หุ้นสามัญ 2017-01-24 2017-01-09 5,000 31 ซื้อ
วันชัย รัตนวงษ์ หุ้นสามัญ 2017-01-24 2017-01-18 2,000 30.25 ซื้อ
วันชัย รัตนวงษ์ หุ้นสามัญ 2017-01-24 2017-01-19 3,000 29 ซื้อ
วันชัย รัตนวงษ์ หุ้นสามัญ 2017-01-24 2017-01-20 2,000 28.75 ซื้อ
วันชัย รัตนวงษ์ หุ้นสามัญ 2017-01-24 2017-01-23 3,000 29 ซื้อ
วุฒิชัย ดวงรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-01-23 2017-01-20 10,000 28.5 ซื้อ
วุฒิชัย ดวงรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-01-23 2017-01-11 10,000 31 ซื้อ
วุฒิชัย ดวงรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-18 10,000 30.25 ซื้อ
วุฒิชัย ดวงรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-16 10,000 31 ซื้อ
ฉัตรแก้ว คชเสนี หุ้นสามัญ 2016-12-13 2016-12-08 11,655,500 32.5 ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุล หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-28 200,000 31 ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุล หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-28 200,000 31 ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุล หุ้นสามัญ 2016-11-23 2016-11-22 209,000 28.75 ขาย
ฉัตรแก้ว คชเสนี หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-10 596,000 29 ขาย
พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2016-10-11 2016-10-07 91,349,000 29 ขาย
ฉัตรแก้ว คชเสนี หุ้นสามัญ 2016-10-11 2016-10-07 9,925,000 29 ขาย
วุฒิชัย ดวงรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-08-10 2016-07-29 20,000 27.75 ซื้อ
สุขวสา ภูชัชวนิชกุล หุ้นสามัญ 2016-07-11 2016-07-08 5,000 24.5 ซื้อ
สุขวสา ภูชัชวนิชกุล หุ้นสามัญ 2016-07-05 2016-07-04 5,000 24.5 ซื้อ
วุฒิชัย ดวงรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-06-09 2016-06-08 40,000 19.7 ขาย
วุฒิชัย ดวงรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-06-09 2016-06-07 40,000 19.8 ขาย
วันชัย รัตนวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-03-31 2016-03-29 2,000 13.7 ซื้อ
วันชัย รัตนวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-03-29 2016-03-02 2,000 14.2 ขาย
วันชัย รัตนวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-03-29 2016-03-03 2,000 14.2 ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุล หุ้นสามัญ 2016-03-17 2016-03-15 2,000,000 13.8 ขาย
พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2016-03-04 2016-03-03 100,000 14.2 ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-03-02 100,000 14.1 ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2016-03-02 2016-03-01 100,000 14 ซื้อ
วันชัย รัตนวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-02-05 2016-01-06 2,000 12.7 ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2015-12-30 2015-12-29 107,300 12.4 ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2015-12-30 2015-12-29 100,000 12.5 ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2015-12-29 2015-12-28 39,400 12.4 ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-25 100,000 12.3 ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-25 76,200 12.1 ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-24 67,300 12.3 ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-23 37,800 11.8 ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการ หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-22 500,000 11.4 ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-23 2,000 11.5 ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-22 2,000 12.1 ซื้อ
สุขวสา ภูชัชวนิชกุล หุ้นสามัญ 2015-09-29 2015-09-25 5,000,000 0 โอนออก
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2015-07-13 2015-07-10 3,000,000 15.56 ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2015-07-13 2015-07-09 1,500,000 15.82 ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2015-07-13 2015-07-08 670,000 16.08 ขาย
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2015-07-03 2015-06-30 10,000 15.4 ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2015-07-02 2015-06-30 3,000 15.4 ซื้อ
พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช หุ้นสามัญ 2015-06-30 2015-06-29 90,000,000 0 รับโอน
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2015-06-29 2015-06-26 25,000 15.8 ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-12 5,000 13.6 ซื้อ
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2015-06-11 2015-06-08 5,000,000 14.04 ขาย
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2015-06-11 2015-06-10 20,000 14.2 ซื้อ
สุขวสา ภูชัชวนิชกุล หุ้นสามัญ 2015-06-09 2015-06-08 5,500,000 13.8 ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุล หุ้นสามัญ 2015-06-09 2015-06-05 180,000 13.8 ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2015-06-08 2015-06-03 5,000,000 13.26 ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2015-06-08 2015-06-05 800,000 13.76 ขาย
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-06-02 10,000 12.1 ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-06-02 10,000 12.1 ซื้อ
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2015-04-17 2015-04-09 971,600 11 ขาย
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2015-04-16 2015-04-10 5,000 10.5 ซื้อ
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2015-04-09 2015-04-07 1,200,000 11.4 ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2015-04-09 2015-04-03 450,000 11.5 ขาย
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2015-03-30 2015-03-27 10,000 8.85 ซื้อ
สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ หุ้นสามัญ 2015-03-27 2015-03-27 10,000 8.75 ซื้อ
ฉัตรแก้ว คชเสนี หุ้นสามัญ 2015-03-27 2015-03-25 100,000 9 ซื้อ
สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ หุ้นสามัญ 2015-03-26 2015-03-25 20,000 9.05 ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2015-03-26 2015-03-24 10,000 9.8 ซื้อ
สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-24 10,000 9.25 ซื้อ
สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-24 20,000 9.4 ซื้อ
สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-24 30,000 9.7 ซื้อ
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2015-03-24 2015-03-20 5,000,000 9.93 ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2015-03-24 2015-03-19 451,700 9.5 ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุล หุ้นสามัญ 2015-03-18 2015-03-16 128,000 9.05 ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุล หุ้นสามัญ 2015-03-18 2015-03-16 450,000 9 ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2015-03-18 2015-03-16 340,000 9.2 ขาย
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2015-03-12 2015-03-11 10,000 7.75 ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2015-03-09 2015-03-06 10,000 7.8 ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัย หุ้นสามัญ 2015-03-09 2015-03-05 10,000 7.8 ซื้อ
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2015-03-03 2015-02-27 3,800,000 7.84 ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุล หุ้นสามัญ 2015-01-28 2015-01-26 2,000,000 6 ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2015-01-19 2015-01-14 1,100,000 6.02 ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุล หุ้นสามัญ 2015-01-15 2015-01-14 1,000,000 5.95 ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2015-01-14 2015-01-12 300,000 6.21 ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2015-01-14 2015-01-09 119,000 6.26 ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2015-01-12 2015-01-08 500,000 6.17 ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2015-01-12 2015-01-07 506,200 6.1 ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2014-12-29 2014-12-24 825,700 6.05 ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุล หุ้นสามัญ 2014-11-12 2014-11-11 30,000 5.95 ซื้อ
สุนทร ซ้ายขวัญ หุ้นสามัญ 2014-09-25 2014-09-23 100,000 5.05 ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2014-09-09 2014-09-08 100,000 4.78 ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2014-09-09 2014-09-08 200,000 4.76 ขาย
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2014-09-05 2014-09-04 100,000 4.34 ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2014-09-05 2014-09-04 50,000 4.36 ซื้อ
รังสรรค์ พวงปราง หุ้นสามัญ 2014-09-05 2014-09-04 7,800 4.34 ซื้อ
รังสรรค์ พวงปราง หุ้นสามัญ 2014-09-01 2014-08-27 2,400 4.1 ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2014-08-28 2014-08-27 50,000 4.26 ซื้อ
สุขวสา ภูชัชวนิชกุล หุ้นสามัญ 2014-08-08 2014-08-05 50,000 3.78 ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2014-07-30 2014-06-27 16,600 3.5 ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2014-07-30 2014-05-22 63,200 3.4 ซื้อ
สุขวสา ภูชัชวนิชกุล หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-25 3,000,000 3.8 ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุล หุ้นสามัญ 2014-07-08 2014-07-04 305,100 3.64 ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุล หุ้นสามัญ 2014-07-08 2014-07-04 2,200,000 3.66 ขาย
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2014-06-09 2014-06-06 100,000 3.6 ซื้อ
รังสรรค์ พวงปราง หุ้นสามัญ 2014-06-05 2014-06-03 20,000 3.52 ซื้อ
รังสรรค์ พวงปราง หุ้นสามัญ 2014-06-05 2014-06-04 21,400 3.54 ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2014-05-27 2014-05-26 100,000 3.38 ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2014-05-27 2014-05-23 100,000 3.3 ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2014-05-21 2014-05-20 100,000 3.4 ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2014-04-22 2014-04-11 200,000 3.46 ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2013-07-15 2013-07-12 97,000 4.12 ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2013-07-11 2013-07-09 100,000 4.1 ซื้อ
รังสรรค์ พวงปราง หุ้นสามัญ 2013-07-11 2013-07-10 75 4.16 ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2013-07-11 2013-07-10 100,000 4.04 ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2013-07-05 2013-06-25 79,000 3.94 ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2013-07-05 2013-06-24 18,000 3.98 ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2013-07-04 2013-07-04 64,200 4.02 ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2013-07-02 2013-06-28 200,000 4.1 ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-24 91,100 4.02 ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-24 80,700 4 ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-25 30,000 3.94 ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-25 40,000 3.92 ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-21 100,000 3.92 ซื้อ
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2013-06-21 2013-06-19 25,000,000 4 ขาย
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2013-06-19 2013-06-17 200,000 4.1 ซื้อ
พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-13 200,000 3.88 ซื้อ
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2013-06-04 2013-05-31 489,000 4.56 ขาย
เทียร เมฆานนท์ชัย หุ้นสามัญ 2013-06-04 2013-05-30 100,000 4.78 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com