หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร PS

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-12-02 2016-12-01 100,000 23 ซื้อ
พิสิฐ ลี้อาธรรม หุ้นสามัญ 2016-12-01 2016-11-30 1,329,900 15 ซื้อ
นิมิตร พูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-12-01 2016-11-18 400,000 24.91 ขาย
ปิยะ ประยงค์ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-08 1,056,900 24.91 ขาย
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-22 100,000,000 24.91 ขาย
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-18 85,000,000 24.91 ขาย
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-16 40,000,000 24.91 ขาย
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-15 49,755,600 24.91 ขาย
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-14 100,000,000 24.91 ขาย
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-11 112,750,500 24.91 ขาย
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-11 112,750,500 24.91 ขาย
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-10 811,493,900 24.91 ขาย
ปิยะ ประยงค์ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-08 1,056,900 24.91 ขาย
ปิยะ ประยงค์ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-08 49,000 24.91 ขาย
พรเทพ ศุภธราธาร หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-18 19,500 24.91 ขาย
เลอศักดิ์ จุลเทศ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-23 139,000 24.91 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-14 12,900,000 24.91 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-14 12,900,000 24.91 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-14 39,720,400 24.91 ขาย
ภัคริน ทัตติพงศ์ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-28 19,000 24.91 ขาย
ภัคริน ทัตติพงศ์ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-28 19,000 24.91 ขาย
พิสิฐ ลี้อาธรรม หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-14 103,500 24.91 ขาย
พรเทพ ศุภธราธาร หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-18 19,500 24.91 ขาย
สุรัตนา จีรชีวีกุล หุ้นสามัญ 2016-11-29 2016-11-15 165,600 24.91 ขาย
นิมิตร พูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-10-13 2016-10-12 100,000 22.4 ขาย
พรเทพ ศุภธราธาร หุ้นสามัญ 2016-07-27 2016-07-26 20,000 28 ขาย
อมรพล ธูปะวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-03-31 2016-03-30 42,200 27.25 ขาย
นิมิตร พูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-03-17 2016-03-16 27,400 27.75 ขาย
นิมิตร พูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-03-15 2016-03-11 81,600 26.25 ซื้อ
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2016-03-08 2016-03-08 93,400 27 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-01-27 2016-01-26 100,000 25.25 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-01-14 2016-01-13 100,000 23.8 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-11 100,000 24.4 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-01-11 2016-01-08 100,000 24.9 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-06 100,000 25.5 ซื้อ
อมรพล ธูปะวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-12-17 2015-12-17 20,000 25.5 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-10-27 2015-10-27 10,000,000 0 โอนออก
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-10-27 2015-10-27 10,000,000 0 รับโอน
อมรพล ธูปะวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-09-30 2015-09-29 20,000 28.5 ขาย
อมรพล ธูปะวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-09-30 2015-09-29 5,500 28.25 ขาย
อมรพล ธูปะวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-09-23 2015-09-22 25,000 27.75 ขาย
อมรพล ธูปะวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-09-18 2015-09-17 40,000 28.5 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-08-19 2015-08-18 100,000 23.5 ซื้อ
พิสิฐ ลี้อาธรรม หุ้นสามัญ 2015-07-10 2015-07-07 100,000 24.4 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-07-06 2015-07-03 100,000 24.1 ซื้อ
พิสิฐ ลี้อาธรรม หุ้นสามัญ 2015-07-03 2015-07-03 3,500 24 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-06-16 2015-06-12 200,000 26.25 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-05-29 2015-05-28 100,000 24.1 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-05-28 2015-05-27 100,000 24.2 ซื้อ
นิมิตร พูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-05-06 2015-04-23 2,200 30 ขาย
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2015-04-29 2015-04-27 60,000 28 ขาย
พรเทพ ศุภธราธาร หุ้นสามัญ 2015-04-24 2015-04-22 39,500 30 ขาย
เลอศักดิ์ จุลเทศ หุ้นสามัญ 2015-04-23 2015-04-22 100,000 30.25 ขาย
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2015-04-22 2015-04-21 4,500 29.5 ขาย
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2015-03-13 2015-03-13 385,300 30.75 ขาย
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2015-03-13 2015-03-12 133,400 31.25 ขาย
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2015-03-09 2015-03-06 5,000 33.5 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-03-02 2015-02-27 133,900 31.75 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-27 2015-02-26 66,100 31.75 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-19 2015-02-19 3,000,000 0 รับโอน
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-19 2015-02-19 3,000,000 0 โอนออก
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-02-02 2015-01-30 100,000 32.25 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-01-28 2015-01-26 3,000,000 0 โอนออก
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-01-28 2015-01-26 3,000,000 0 รับโอน
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2015-01-27 2015-01-26 5,000 33 ขาย
นิมิตร พูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-01-27 2015-01-19 59,600 32.79 ขาย
นิมิตร พูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-01-27 2015-01-20 50,000 33 ขาย
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2015-01-26 2015-01-26 693,000 33 ขาย
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2015-01-26 2015-01-23 5,000 32 ขาย
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2015-01-20 2015-01-19 5,000 31 ขาย
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2015-01-13 2015-01-12 5,000 31 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-01-13 2015-01-12 200,000 30 ขาย
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2015-01-12 2015-01-09 5,000 29.75 ขาย
นิมิตร พูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-29 73,000 27.5 ขาย
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2014-12-24 2014-12-23 5,000 29.25 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-16 100,000 28 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-12 100,000 29 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2014-11-21 2014-11-20 200,000 30.75 ซื้อ
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2014-10-29 2014-10-28 5,000 34.5 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2014-10-21 2014-10-20 100,000 32.5 ซื้อ
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2014-10-03 2014-10-01 7,700 34.5 ขาย
เมธา จันทร์แจ่มจรัส หุ้นสามัญ 2014-09-15 2014-09-10 60,000 31.42 ซื้อ
วีระศักดิ์ แก้วหนู หุ้นสามัญ 2014-09-05 2014-09-01 70,400 35 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2014-09-01 2014-08-29 200,000 34.25 ซื้อ
ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-08 18,500 31.18 ซื้อ
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2014-07-24 2014-07-23 5,000 36.75 ขาย
วีระศักดิ์ แก้วหนู หุ้นสามัญ 2014-07-24 2014-07-23 35,000 36 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-24 2014-07-23 200,000 35.75 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-22 2014-07-21 200,000 35 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-21 2014-07-18 100,000 34.75 ขาย
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2014-07-15 2014-07-10 5,000 32.75 ขาย
วีระศักดิ์ แก้วหนู หุ้นสามัญ 2014-07-10 2014-07-10 50,000 33 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-10 2014-07-08 100,000 31.5 ขาย
นิมิตร พูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-09 2014-07-08 50,000 31.5 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-08 2014-07-04 200,000 30.75 ขาย
ปิยะ ประยงค์ หุ้นสามัญ 2014-07-07 2014-07-04 78,600 30.43 ขาย
วีระศักดิ์ แก้วหนู หุ้นสามัญ 2014-07-07 2014-06-27 50,000 30 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2014-07-02 2014-06-27 200,000 30 ขาย
ปิยะ ประยงค์ หุ้นสามัญ 2014-06-30 2014-06-27 250,000 29.35 ขาย
ปิยะ ประยงค์ หุ้นสามัญ 2014-06-26 2014-06-25 250,000 28.5 ขาย
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2014-06-24 2014-06-23 5,000 29.25 ขาย
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2014-06-16 2014-06-11 5,000 28 ขาย
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2014-06-11 2014-06-09 5,000 27 ขาย
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2014-06-02 2014-05-30 5,000 25.75 ขาย
นิมิตร พูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2014-05-27 2014-05-26 144,600 23.8 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2014-05-26 2014-05-23 100,000 24 ขาย
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2014-05-23 2014-05-22 5,000 24.2 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2014-04-22 2014-04-17 100,000 22.6 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2014-04-22 2014-04-16 100,000 22.3 ขาย
เมธา จันทร์แจ่มจรัส หุ้นสามัญ 2014-04-18 2014-04-17 200,000 22.33 ขาย
เมธา จันทร์แจ่มจรัส หุ้นสามัญ 2014-04-17 2014-04-11 157,200 22.4 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2014-04-09 2014-04-05 100,000 21.7 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2014-04-09 2014-04-04 70,000 22.2 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2014-04-09 2014-04-03 580,000 21.44 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2014-04-08 2014-04-03 100,000 21.4 ขาย
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2014-04-08 2014-04-04 5,000 22.5 ขาย
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2014-04-08 2014-04-03 5,000 21.2 ขาย
นริศา เวทปัญญาวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-04-04 2014-04-03 50,000 21.5 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2014-04-03 2014-04-01 39,200 20.4 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2014-04-03 2014-04-03 200,000 21.4 ขาย
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2014-04-03 2014-04-03 630,100 21.2 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2014-04-01 2014-03-31 60,800 20.4 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2014-03-27 2013-06-10 50,000 25.25 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2014-03-26 2014-03-24 100,000 19.9 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2014-03-19 2014-03-18 250,000 21.1 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2014-03-19 2014-03-18 393,000 21.1 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-03-10 43,000 20.4 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2014-03-10 2014-03-10 200,000 20.45 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2014-03-10 2014-03-05 70,000 20.7 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2014-03-10 2014-03-05 100,000 20.8 ขาย
เอ็ดเวอร์ด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์ หุ้นสามัญ 2014-03-07 2014-03-06 150,000 20.9 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2014-03-04 2014-03-03 150,000 20.1 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2014-02-04 2014-01-30 10,000 17 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2014-01-29 2014-01-23 100,000 17.6 ซื้อ
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2014-01-29 2014-01-23 700,000 17.6 ซื้อ
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2014-01-29 2014-01-24 252,000 17.82 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2014-01-29 2014-01-27 20,000 17.4 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2014-01-29 2014-01-28 20,000 17.15 ซื้อ
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2014-01-23 2014-01-22 1,200,000 17.69 ซื้อ
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2014-01-23 2014-01-21 400,000 18.05 ซื้อ
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2014-01-23 2014-01-20 1,170,000 17.95 ซื้อ
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2014-01-14 2014-01-09 610,100 17.03 ซื้อ
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2014-01-14 2014-01-10 1,209,200 16.87 ซื้อ
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2014-01-14 2014-01-13 201,200 17.1 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2014-01-03 2013-12-27 60,000 18.1 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2014-01-03 2013-12-26 100,000 18.6 ซื้อ
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2013-12-27 2013-12-27 50,000 18.1 ซื้อ
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2013-12-26 2013-12-26 100,000 18.8 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-12-26 2013-12-25 40,000 19.15 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-12-26 2013-12-24 20,000 19.3 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-12-26 2013-12-23 30,000 19.5 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-12-24 2013-12-23 50,000 19.5 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-12-23 2013-12-19 30,000 19.5 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-12-23 2013-12-18 43,700 19.4 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-12-17 2013-12-12 20,000 20.5 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-12-17 2013-12-13 50,000 20.1 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-12-17 2013-12-16 122,800 19.6 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-12-11 2013-12-09 43,500 20.5 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-12-11 2013-12-04 150,000 20.45 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-12-11 2013-12-03 100,000 20.8 ซื้อ
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2013-12-04 2013-12-04 263,900 20.55 ซื้อ
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2013-12-04 2013-12-03 136,100 20.8 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-11-27 2013-11-27 200,000 20 ซื้อ
วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-10-29 2013-10-25 100,000 22.5 ขาย
นิมิตร พูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-10-29 2013-10-25 70,000 22.4 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-10-22 2013-10-17 50,000 23 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-10-22 2013-10-16 50,000 23.3 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-10-15 2013-10-14 120,900 21.3 ขาย
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2013-10-14 2013-10-14 400,000 21.3 ขาย
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2013-09-27 2013-09-25 100,000,000 0 โอนออก-เพื
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2013-09-27 2013-09-25 100,000,000 0 โอนออก-เพื
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-20 2013-09-19 148,400 21.4 ขาย
นิมิตร พูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-05 2013-09-02 30,000 16 ขาย
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-27 2,957,500 17.01 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-08-20 2013-08-19 100,000 19.2 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-08-20 2013-08-19 148,400 18.9 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-07-29 2013-07-23 97,500 22.4 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-07-25 2013-07-23 50,000 22.3 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-07-25 2013-07-19 53,600 22.2 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-07-19 350,000 22.2 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-07-19 100,000 22.2 ขาย
วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-07-11 2013-07-09 100,000 18.4 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-06-28 2013-06-25 100,000 18 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-06-28 2013-06-24 97,500 18.5 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-19 50,000 22 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-20 50,000 21 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-21 200,000 19.4 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-21 100,000 20 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-12 50,000 22 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-11 200,000 23.62 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-11 100,000 22.7 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-06-10 2013-06-07 100,000 24.6 ซื้อ
ปิยะ ประยงค์ หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-31 95,600 26.75 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-05-30 2013-05-29 200,000 27 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-05-30 2013-05-29 400,000 27.25 ซื้อ
วีระศักดิ์ แก้วหนู หุ้นสามัญ 2013-05-30 2013-04-29 432,800 30.04 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-05-29 2013-05-28 209,400 27.75 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-05-28 2013-05-23 170,000 28.06 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-21 150,000 30 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-21 370,000 29.99 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-05-23 2013-05-21 800,000 29.75 ขาย
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2013-05-17 2013-05-16 100,000 28.75 ซื้อ
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2013-05-16 2013-05-15 300,000 28 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-04-30 2013-04-26 146,400 30.5 ขาย
เอ็ดเวอร์ด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์ หุ้นสามัญ 2013-04-29 2013-04-25 100,000 30 ขาย
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2013-04-26 2013-04-26 350,000 30.25 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-04-11 2013-04-10 10,000 25 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-04-11 2013-04-05 20,000 26 ซื้อ
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2013-04-05 2013-04-04 500,000 25 ซื้อ
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2013-04-05 2013-04-04 500,000 26.36 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-04-04 2013-04-03 89,000 26.5 ซื้อ
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2013-04-03 2013-04-02 350,000 28.25 ซื้อ
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2013-03-27 2013-03-27 750,000 30.5 ขาย
นริศา เวทปัญญาวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-03-25 2013-03-22 40,000 25.5 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-03-20 2013-03-20 40,000 27.5 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-03-20 2013-03-19 60,000 28.62 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-03-20 2013-03-19 40,000 28.88 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-18 300,000 30.5 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-14 30,000 27.75 ซื้อ
เอ็ดเวอร์ด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์ หุ้นสามัญ 2013-03-18 2013-03-15 100,000 29.75 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-11 90,000 29.75 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-11 30,000 29.56 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-12 70,000 28.25 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-12 17,500 28.38 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-13 40,000 27.75 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-13 52,500 27.5 ซื้อ
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-13 750,000 27.5 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-03-12 2013-03-11 300,000 29.5 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-06 60,000 31 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-07 40,000 31 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-08 40,000 30.5 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-08 20,000 30.38 ซื้อ
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-08 750,000 30.75 ขาย
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2013-02-18 2013-02-14 1,000 33.25 ขาย
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2013-02-18 2013-02-14 2,000 32.5 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-02-08 2013-02-06 200,000 29 ขาย
อดุลย์ จันทนจุลกะ หุ้นสามัญ 2013-01-30 2013-01-29 150,000 29.65 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-01-30 2013-01-28 300,000 29.25 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-01-30 2013-01-28 200,000 29 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-01-30 2013-01-28 146,500 29.25 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-01-30 2013-01-28 100,000 29 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-01-30 2013-01-29 300,000 30.25 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-01-30 2013-01-29 200,000 30.5 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-01-30 2013-01-29 61,500 31.25 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-01-30 2013-01-22 300,000 30.75 ขาย
นริศา เวทปัญญาวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-01-28 2013-01-28 215,700 28.58 ขาย
เมธา จันทร์แจ่มจรัส หุ้นสามัญ 2013-01-16 2013-01-15 458,200 27.61 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-01-14 2013-01-11 153,500 27 ขาย
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2013-01-10 2013-01-09 5,000 25 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-01-10 2013-01-09 300,000 25.25 ขาย
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ หุ้นสามัญ 2013-01-07 2013-01-03 5,000 22 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-01-07 2013-01-03 300,000 22.4 ซื้อ
เอ็ดเวอร์ด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์ หุ้นสามัญ 2013-01-04 2012-12-20 100,000 21.4 ขาย
วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-12-06 2012-12-04 123,400 21.5 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2012-10-31 2012-10-26 200,000 19.43 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-10-25 2012-10-24 100,000 20.6 ขาย
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2012-10-24 2012-10-22 1,800,000 20.52 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-10-24 2012-10-19 100,000 20.2 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-10-02 2012-10-01 200,000 18.7 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-10-02 2012-10-01 300,000 18.5 ขาย
ปิยะ ประยงค์ หุ้นสามัญ 2012-10-02 2012-10-01 100,000 18.6 ขาย
ปิยะ ประยงค์ หุ้นสามัญ 2012-10-02 2012-10-01 200,000 18.5 ขาย
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2012-09-06 2012-09-04 1,120,400 17.48 ซื้อ
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2012-09-06 2012-09-05 3,002,100 17.52 ซื้อ
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2012-09-06 2012-09-06 1,277,500 17.81 ซื้อ
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2012-09-06 2012-09-03 3,100,000 17.38 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-08-16 2012-08-15 100,000 18 ขาย
ปิยะ ประยงค์ หุ้นสามัญ 2012-07-19 2012-07-19 230,300 18.1 ขาย
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2012-07-18 2012-07-17 1,800,000 17.4 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2012-07-16 2012-07-12 100,000 17.7 ขาย
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2012-07-16 2012-07-13 1,433,700 18.4 ขาย
ปิยะ ประยงค์ หุ้นสามัญ 2012-07-16 2012-07-13 300,000 18.4 ขาย
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2012-07-16 2012-07-16 266,300 18 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-07-10 2012-07-09 100,000 17.1 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-07-09 2012-07-06 100,000 17.3 ขาย
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2012-07-03 2012-07-02 285,000 15.7 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-07-02 2012-06-29 200,000 15.7 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-07-02 2012-06-29 100,000 15.6 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-06-29 2012-06-28 100,000 15.5 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-05-23 2012-05-21 100,000 13.6 ซื้อ
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2012-04-24 2012-04-20 491,000 14.8 ซื้อ
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2012-04-24 2012-04-19 1,444,000 14.52 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-04-23 2012-04-20 100,000 14.8 ขาย
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2012-04-11 2012-04-10 440,500 14.5 ซื้อ
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2012-04-11 2012-04-05 59,500 14.8 ซื้อ
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2012-04-02 2012-03-30 200,000 15.4 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2012-04-02 2012-03-29 200,000 15.3 ขาย
ตรึงใจ บูรณสมภพ หุ้นสามัญ 2012-04-02 2012-03-28 800,000 15.3 ขาย
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2012-03-28 2012-03-23 178,700 14.71 ซื้อ
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2012-03-28 2012-03-26 736,300 14.73 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-03-26 2012-03-22 100,000 15.12 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-03-21 2012-03-20 100,000 15.5 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-03-21 2012-03-19 100,000 15.6 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2011-12-22 2011-12-20 200,000 12 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2011-11-28 2011-11-25 200,000 10.7 ซื้อ
วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ หุ้นสามัญ 2011-10-06 2011-10-03 73,400 12.6 ซื้อ
สมบูรณ์ วศินชัชวาล หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-04 30,000 12.6 ซื้อ
สมบูรณ์ วศินชัชวาล หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-03 30,000 13 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2011-09-30 2011-09-29 100,000 15.2 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2011-09-29 2011-09-28 100,000 15.5 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-27 200,000 15.9 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-26 100,000 14.6 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2011-08-26 2011-08-24 100,000 19.2 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2011-08-26 2011-08-26 100,000 18.6 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com