หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร PPP

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ชัยวัฒน์ นิตยาพร หุ้นสามัญ 2015-03-03 2015-03-02 25,000 9.2 ขาย
วไลรัตน์ ผ่องจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-10-08 2014-10-06 500,000 5.36 ซื้อ
ดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-10-08 2014-10-06 1,000,000 5.36 ซื้อ
สุรเดช บุณยวัฒน หุ้นสามัญ 2014-09-17 2014-09-17 1,500,000 0 โอนออก
สุรเดช บุณยวัฒน หุ้นสามัญ 2014-09-17 2014-09-17 1,403,900 0 โอนออก
สุรเดช บุณยวัฒน หุ้นสามัญ 2014-09-17 2014-09-17 1,403,900 0 รับโอน
ชัยวัฒน์ นิตยาพร หุ้นสามัญ 2014-08-20 2014-08-19 25,000 7.25 ขาย
สุรเดช บุณยวัฒน หุ้นสามัญ 2013-12-19 2013-12-18 16,100 4.7 ขาย
สุรเดช บุณยวัฒน หุ้นสามัญ 2013-12-19 2013-12-17 20,000 4.7 ขาย
ชัยวัฒน์ นิตยาพร หุ้นสามัญ 2013-11-22 2013-11-21 25,000 4.8 ซื้อ
สุรเดช บุณยวัฒน หุ้นสามัญ 2013-10-25 2013-10-24 30,000 5.25 ขาย
สุรเดช บุณยวัฒน หุ้นสามัญ 2013-10-25 2013-10-22 30,000 5.15 ขาย
สุรเดช บุณยวัฒน หุ้นสามัญ 2013-06-28 2013-06-27 6,000,000 7.64 ซื้อ
ชัยวัฒน์ นิตยาพร หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-13 25,000 6.2 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com