หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร PM

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
โสภาพร เหลืองอมรนารา หุ้นสามัญ 2017-06-16 2017-06-15 40,000 12 ขาย
โสภาพร เหลืองอมรนารา หุ้นสามัญ 2017-06-06 2017-06-02 20,000 10.8 ขาย
โสภาพร เหลืองอมรนารา หุ้นสามัญ 2017-06-06 2017-06-02 14,000 10.7 ขาย
สมชาย ชุณหรัศมิ์ หุ้นสามัญ 2017-06-06 2017-06-02 100,000 10.8 ขาย
สมชาย ชุณหรัศมิ์ หุ้นสามัญ 2017-06-02 2017-05-31 50,000 10.5 ขาย
สมชาย ชุณหรัศมิ์ หุ้นสามัญ 2017-05-29 2017-05-25 50,000 10.4 ขาย
สมชาย ชุณหรัศมิ์ หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-18 50,000 9.9 ขาย
สมชาย ชุณหรัศมิ์ หุ้นสามัญ 2017-03-06 2017-03-02 5,000 9.4 ขาย
สมชาย ชุณหรัศมิ์ หุ้นสามัญ 2017-03-06 2017-03-02 5,000 9.4 ขาย
โสภาพร เหลืองอมรนารา หุ้นสามัญ 2016-09-09 2016-09-08 10,000 8.4 ซื้อ
โสภาพร เหลืองอมรนารา หุ้นสามัญ 2016-09-09 2016-09-07 10,000 8.45 ซื้อ
โสภาพร เหลืองอมรนารา หุ้นสามัญ 2016-09-09 2016-09-07 10,000 8.45 ซื้อ
โสภาพร เหลืองอมรนารา หุ้นสามัญ 2016-09-09 2016-09-06 10,000 8.4 ซื้อ
วิเชียร พงศธร หุ้นสามัญ 2015-05-25 2015-05-21 100,000 10.48 ซื้อ
ดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-10-08 2014-10-06 1,000,000 7.8 ซื้อ
สมชาย ชุณหรัศมิ์ หุ้นสามัญ 2014-02-26 2014-01-03 5,000 6.9 ซื้อ
สมชาย ชุณหรัศมิ์ หุ้นสามัญ 2014-02-26 2013-09-10 20,000 7.85 ซื้อ
สมชาย ชุณหรัศมิ์ หุ้นสามัญ 2013-05-02 2013-04-29 5,280,000 10 ซื้อ
ดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-04-23 2012-04-18 370,000 4.1 ขาย
ดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-04-23 2012-04-19 250,000 4.21 ขาย
ดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-03-02 2012-02-29 380,000 4.3 ซื้อ
ดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-01-24 2012-01-24 40,000 3.2 ซื้อ
ดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-01-24 2012-01-19 200,000 3.3 ซื้อ
วิเชียร พงศธร หุ้นสามัญ 2011-11-18 2011-11-15 4,400,000 2.27 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com