หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร PLAT

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุรชัย โชติจุฬางกูร หุ้นสามัญ 2018-08-08 2018-08-07 200,000 7.4 ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูร หุ้นสามัญ 2018-08-08 2018-08-07 100,000 7.45 ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูร หุ้นสามัญ 2018-08-03 2018-08-02 100,000 7.55 ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูร หุ้นสามัญ 2018-08-02 2018-08-02 200,000 7.6 ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูร หุ้นสามัญ 2018-08-02 2018-08-01 300,000 7.6 ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูร หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-11 200,000 7.7 ขาย
สุรชัย โชติจุฬางกูร หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-28 16,800,000 7 ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูร หุ้นสามัญ 2016-09-15 2016-09-12 200,000 6.05 ซื้อ
ชาญชัย พันธุ์โสภา หุ้นสามัญ 2016-07-28 2016-07-26 255,000 6.26 ซื้อ
ชาญชัย พันธุ์โสภา หุ้นสามัญ 2016-07-08 2016-07-05 195,000 6.25 ซื้อ
ชาญชัย พันธุ์โสภา หุ้นสามัญ 2016-06-27 2016-06-24 200,000 5.93 ซื้อ
ชาญชัย พันธุ์โสภา หุ้นสามัญ 2016-06-27 2016-06-23 100,000 6 ซื้อ
ชาญชัย พันธุ์โสภา หุ้นสามัญ 2016-06-23 2016-06-20 150,000 6.35 ซื้อ
ชาญชัย พันธุ์โสภา หุ้นสามัญ 2016-06-17 2016-06-14 600,000 6.73 ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูร หุ้นสามัญ 2016-02-02 2016-01-29 50,000 5 ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูร หุ้นสามัญ 2016-02-02 2016-01-22 34,500 5.1 ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูร หุ้นสามัญ 2016-02-02 2016-01-22 100,000 5.2 ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูร หุ้นสามัญ 2016-02-02 2016-01-21 50,000 4.96 ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูร หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-15 100,000 4.94 ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูร หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-18 50,000 4.9 ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูร หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-11 50,000 4.9 ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูร หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-08 16,100 4.88 ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูร หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-07 100,000 4.92 ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูร หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-05 50,000 4.94 ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูร หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-04 49,400 4.94 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com