หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร ORI

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
เกรียงไกร กรีบงการ หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-05-31 3,000 19.9 ขาย
เกรียงไกร กรีบงการ หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-05-28 3,000 20.1 ขาย
บุรีรัตน์ รัตนวานิช Warrant 2018-05-25 2018-05-18 26,800 3.08 ขาย
บุรีรัตน์ รัตนวานิช Warrant 2018-05-25 2018-05-18 47 2.82 ขาย
บุรีรัตน์ รัตนวานิช หุ้นสามัญ 2018-05-25 2018-05-22 40,000 19.1 ขาย
เมธา จันทร์แจ่มจรัส หุ้นสามัญ 2018-05-25 2018-05-22 45,000 19.9 ขาย
สมสกุล แสงสุวรรณ หุ้นสามัญ 2018-05-25 2018-05-24 10,000 20.1 ขาย
นิวัติ ลมุนพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-04-11 2018-04-05 69,300 16.8 ขาย
อธิพงศ์ อมาตยกุล Warrant 2018-03-09 2018-03-06 5,600 5 ขาย
อธิพงศ์ อมาตยกุล Warrant 2018-03-09 2018-03-06 25 4.62 ขาย
อธิพงศ์ อมาตยกุล หุ้นสามัญ 2018-03-09 2018-03-06 10,000 21.2 ขาย
สมสกุล แสงสุวรรณ หุ้นสามัญ 2018-03-09 2018-03-02 10,000 21.6 ขาย
นิวัติ ลมุนพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-10-12 2017-10-11 54,200 20.2 ขาย
รวีกร บุญพรม หุ้นสามัญ 2017-10-12 2017-10-11 2,500 20.2 ขาย
มะลิวัลย์ บุตรชาติ หุ้นสามัญ 2017-10-12 2017-10-11 5,000 20 ขาย
มะลิวัลย์ บุตรชาติ หุ้นสามัญ 2017-10-12 2017-10-11 5,500 20.1 ขาย
เมธา จันทร์แจ่มจรัส หุ้นสามัญ 2017-10-12 2017-10-11 30,000 19.9 ขาย
รวีกร บุญพรม หุ้นสามัญ 2017-10-12 2017-10-11 5,000 20 ขาย
สมสกุล แสงสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-10-11 2017-10-06 10,000 19.1 ขาย
มะลิวัลย์ บุตรชาติ หุ้นสามัญ 2017-10-11 2017-10-06 10,500 19 ขาย
รวีกร บุญพรม หุ้นสามัญ 2017-06-14 2017-05-25 5,000 14.2 ขาย
นิวัติ ลมุนพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-05 12,992 12.7 ขาย
มะลิวัลย์ บุตรชาติ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-05 4,000 12.8 ขาย
มะลิวัลย์ บุตรชาติ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-05 2,000 13 ขาย
อารดา จรูญเอก หุ้นสามัญ 2017-03-20 2017-03-20 12,000,000 11.3 ขาย
รวีกร บุญพรม หุ้นสามัญ 2017-01-27 2017-01-24 4,000 11.1 ขาย
รวีกร บุญพรม หุ้นสามัญ 2017-01-27 2017-01-20 4,000 10.2 ขาย
รวีกร บุญพรม หุ้นสามัญ 2017-01-19 2017-01-10 3,000 8.3 ขาย
มะลิวัลย์ บุตรชาติ หุ้นสามัญ 2017-01-12 2017-01-10 16,700 8.3 ขาย
บุรีรัตน์ รัตนวานิช หุ้นสามัญ 2016-10-07 2016-10-06 25,900 13.2 ขาย
บุรีรัตน์ รัตนวานิช หุ้นสามัญ 2016-10-07 2016-10-06 87 13 ขาย
อารดา จรูญเอก หุ้นสามัญ 2016-09-15 2016-09-15 25,000,000 10 ขาย
นิวัติ ลมุนพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-09-01 2016-08-26 5,198 10.7 ขาย
มะลิวัลย์ บุตรชาติ หุ้นสามัญ 2016-06-14 2016-06-13 6,600 11 ขาย
รวีกร บุญพรม หุ้นสามัญ 2016-06-14 2016-06-13 5,200 11.2 ขาย
พีระพงศ์ จรูญเอก หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-28 42,120,000 0 โอนออก
พีระพงศ์ จรูญเอก หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-28 10,679,980 0 โอนออก
พีระพงศ์ จรูญเอก หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-28 5,339,990 0 รับโอน
พีระพงศ์ จรูญเอก หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-28 21,060,000 0 รับโอน
พีระพงศ์ จรูญเอก หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-29 2,880,000 13 ขาย
พีระพงศ์ จรูญเอก หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-29 4,320,000 13 ขาย
อารดา จรูญเอก หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-28 10,679,980 0 โอนออก
อารดา จรูญเอก หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-28 42,120,000 0 โอนออก
อารดา จรูญเอก หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-28 5,339,990 0 รับโอน
อารดา จรูญเอก หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-28 21,060,000 0 รับโอน
อารดา จรูญเอก หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-29 4,320,000 13 ขาย
อารดา จรูญเอก หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-29 2,880,000 13 ขาย
อารดา จรูญเอก หุ้นสามัญ 2015-10-21 2015-10-21 30,000,000 11.5 ขาย
วีณา อรัญญเกษม หุ้นสามัญ 2015-10-13 2015-10-09 50,000 8.9 ขาย
วีณา อรัญญเกษม หุ้นสามัญ 2015-10-13 2015-10-08 50,000 8 ซื้อ
วีณา อรัญญเกษม หุ้นสามัญ 2015-10-13 2015-10-08 50,000 8 ซื้อ
วีณา อรัญญเกษม หุ้นสามัญ 2015-10-13 2015-10-08 50,000 8 ซื้อ
วีณา อรัญญเกษม หุ้นสามัญ 2015-10-13 2015-10-08 100,000 8.35 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com