หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร NNCL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ภพพร จันทวานิช หุ้นสามัญ 2018-07-10 2018-07-04 10,000,000 0 รับโอน
สุรีรัตน์ สร้อยสุนทร หุ้นสามัญ 2017-12-07 2017-12-06 10,000 1.62 ซื้อ
สุรีรัตน์ สร้อยสุนทร หุ้นสามัญ 2017-12-07 2017-12-04 5,000 1.82 ซื้อ
สุทธิพร จันทวานิช หุ้นสามัญ 2017-12-07 2017-12-04 250,000 1.84 ซื้อ
นิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา หุ้นสามัญ 2017-12-04 2017-12-01 1,600,000 1.89 ซื้อ
นิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา หุ้นสามัญ 2017-12-04 2017-11-30 1,200,000 1.88 ซื้อ
วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา หุ้นสามัญ 2017-11-02 2017-10-30 42,800 1.48 ซื้อ
วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา หุ้นสามัญ 2017-10-25 2017-10-20 157,200 1.48 ซื้อ
วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา หุ้นสามัญ 2017-10-20 2017-10-19 70 1.5 ซื้อ
วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา หุ้นสามัญ 2017-10-20 2017-10-18 500,000 1.5 ซื้อ
สุทธิพร จันทวานิช หุ้นสามัญ 2017-10-18 2017-10-16 250,000 1.36 ซื้อ
วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา หุ้นสามัญ 2017-10-18 2017-10-04 43,500 1.38 ซื้อ
สุทธิพร จันทวานิช หุ้นสามัญ 2017-10-16 2017-10-11 100,000 1.38 ซื้อ
สุทธิพร จันทวานิช หุ้นสามัญ 2017-10-16 2017-10-12 100,000 1.37 ซื้อ
สุทธิพร จันทวานิช หุ้นสามัญ 2017-10-16 2017-10-12 200,000 1.36 ซื้อ
สุวลัย จันทวานิช หุ้นสามัญ 2017-09-22 2017-09-20 250,000 1.27 ซื้อ
สุวลัย จันทวานิช หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-15 500,000 1.28 ซื้อ
สุวลัย จันทวานิช หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-15 500,000 1.28 ซื้อ
สุวลัย จันทวานิช หุ้นสามัญ 2017-09-13 2017-09-08 300,000 1.27 ซื้อ
สุวลัย จันทวานิช หุ้นสามัญ 2017-09-08 2017-09-05 500,000 1.25 ซื้อ
สุวลัย จันทวานิช หุ้นสามัญ 2017-09-08 2017-09-06 440,000 1.25 ซื้อ
สุวลัย จันทวานิช หุ้นสามัญ 2017-08-15 2017-08-10 1,200,000 1.27 ซื้อ
สุรีรัตน์ สร้อยสุนทร หุ้นสามัญ 2017-08-15 2017-08-09 5,000 1.26 ซื้อ
สุรีรัตน์ สร้อยสุนทร หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-13 10,000 1.05 ซื้อ
สุรีรัตน์ สร้อยสุนทร หุ้นสามัญ 2016-09-20 2016-09-15 10,000 1.24 ซื้อ
สุรีรัตน์ สร้อยสุนทร หุ้นสามัญ 2016-07-08 2016-07-06 10,000 1.3 ซื้อ
สุทธิพร จันทวานิช หุ้นสามัญ 2016-07-05 2016-06-30 2,000,000 1.31 ซื้อ
ชัยณรงค์ หนุนภักดี หุ้นสามัญ 2014-08-28 2014-08-27 103,400 1.99 ขาย
ชัยณรงค์ หนุนภักดี หุ้นสามัญ 2014-08-28 2014-08-26 4,100 2 ขาย
ชัยณรงค์ หนุนภักดี หุ้นสามัญ 2014-08-28 2014-08-26 1,692,500 1.99 ขาย
นวลพรรณ ล่ำซำ หุ้นสามัญ 2013-01-18 2013-01-17 500,000 2.26 ขาย
นวลพรรณ ล่ำซำ หุ้นสามัญ 2012-10-12 2012-10-09 500,000 2.24 ซื้อ
สุรีรัตน์ รังสิโกสัย หุ้นสามัญ 2012-06-25 2012-06-19 30,000 1.72 ขาย
นพพร จันทวานิช หุ้นสามัญ 2012-06-22 2012-06-18 12,000,000 0 โอนออก
เสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ หุ้นสามัญ 2012-06-15 2012-06-13 1,799,000 1.69 ขาย
พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ หุ้นสามัญ 2012-06-14 2012-06-12 300,000 1.62 ขาย
พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ หุ้นสามัญ 2012-06-14 2012-06-07 100 1.6 ขาย
พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ หุ้นสามัญ 2012-06-14 2012-06-06 200,000 1.58 ขาย
วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา Warrant 2012-05-18 2012-05-15 100,000 0.63 ขาย
เสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ หุ้นสามัญ 2012-05-11 2012-05-04 1,000 1.69 ขาย
เสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ หุ้นสามัญ 2012-05-11 2012-05-03 200,000 1.69 ขาย
ภพพร จันทวานิช Warrant 2012-05-10 2012-05-02 2,055,300 0.67 ขาย
ภพพร จันทวานิช Warrant 2012-05-10 2012-04-30 1,500,000 0.63 ขาย
นพพร จันทวานิช Warrant 2012-04-12 2012-04-04 900,000 0.54 ขาย
นพพร จันทวานิช หุ้นสามัญ 2011-10-06 2011-09-30 140,000 1.4 ซื้อ
นพพร จันทวานิช หุ้นสามัญ 2011-10-06 2011-10-03 314,700 1.37 ซื้อ
นพพร จันทวานิช หุ้นสามัญ 2011-10-06 2011-10-04 220,800 1.36 ซื้อ
นพพร จันทวานิช หุ้นสามัญ 2011-10-06 2011-10-05 100,400 1.39 ซื้อ
นพพร จันทวานิช หุ้นสามัญ 2011-10-03 2011-09-29 124,100 1.37 ซื้อ
ภพพร จันทวานิช Warrant 2011-08-08 2011-08-03 500,000 0.8 ขาย
ดอน พานิชนก หุ้นสามัญ 2011-08-08 2011-08-03 100,000 1.72 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com