หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร MODERN

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
กิตติชัย ลัทธิโสภณกุล หุ้นสามัญ 2017-11-24 2017-11-23 5,000 6.05 ขาย
กิตติชัย ลัทธิโสภณกุล หุ้นสามัญ 2017-09-22 2017-09-20 10,000 5 ซื้อ
กิตติชัย ลัทธิโสภณกุล หุ้นสามัญ 2017-09-22 2017-09-20 10,000 5 ซื้อ
สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล หุ้นสามัญ 2017-07-13 2017-07-07 1,500 4.76 ซื้อ
ทักษะ บุษยโภคะ หุ้นสามัญ 2017-07-12 2017-07-11 1,000,000 4.78 ซื้อ
สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล หุ้นสามัญ 2017-05-29 2017-05-24 20,000 4.8 ขาย
กิตติ บุษยโภคะ หุ้นสามัญ 2016-03-29 2016-03-28 600,000 0 โอนออก
เจริญ อุษณาจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-12-03 2015-12-01 5,000,000 0 โอนออก
สมศักดิ์ วาริการ หุ้นสามัญ 2015-09-11 2015-09-09 180,000 8.72 ขาย
สมศักดิ์ วาริการ หุ้นสามัญ 2015-09-11 2015-09-09 700,000 0 โอนออก
สมศักดิ์ วาริการ หุ้นสามัญ 2015-09-11 2015-09-10 35,000 8.75 ขาย
เจริญ อุษณาจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-04-02 2015-03-31 4,000,000 0 โอนออก
ทักษะ บุษยโภคะ หุ้นสามัญ 2015-02-17 2015-02-17 5,000,000 0 โอนออก
เจริญ อุษณาจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-08-06 2014-08-05 1,000,000 0 รับโอน
เจริญ อุษณาจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-08-06 2014-08-05 4,000,000 0 รับโอน
พัฒนะ อุษณาจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-07-15 2014-07-09 41,000 0 โอนออก
พัฒนะ อุษณาจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-07-15 2014-06-13 41,000 9.3 ซื้อ
สมศักดิ์ วาริการ หุ้นสามัญ 2014-06-23 2014-06-20 1,500,000 0 โอนออก
สมศักดิ์ วาริการ หุ้นสามัญ 2014-06-23 2014-06-20 500,000 0 โอนออก
สมศักดิ์ วาริการ หุ้นสามัญ 2014-06-04 2014-06-02 1,000,000 0 โอนออก
ชัยยศ พาพร หุ้นสามัญ 2014-03-05 2014-02-27 50,000 0 โอนออก
พัฒนะ อุษณาจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-01-09 2013-08-20 10,000 9.9 ซื้อ
พัฒนะ อุษณาจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-01-09 2013-08-27 5,000 9.5 ซื้อ
พัฒนะ อุษณาจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-01-09 2013-11-04 5,000 9.15 ซื้อ
พัฒนะ อุษณาจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-01-09 2013-11-19 1,000 9 ซื้อ
พัฒนะ อุษณาจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-01-09 2014-01-03 10,000 8.5 ซื้อ
ชัยยศ พาพร หุ้นสามัญ 2013-02-08 2013-02-06 200,000 0 โอนออก
สมศักดิ์ วาริการ หุ้นสามัญ 2012-12-20 2012-12-17 1,000,000 0 โอนออก
พัฒนะ อุษณาจิตต์ หุ้นสามัญ 2012-09-21 2012-09-20 2,000,000 0 โอนออก
สมศักดิ์ วาริการ หุ้นสามัญ 2012-07-25 2012-07-23 2,000,000 0 โอนออก
สมศักดิ์ วาริการ หุ้นสามัญ 2012-06-26 2012-06-22 1,000,000 0 โอนออก
สมศักดิ์ วาริการ หุ้นสามัญ 2012-05-14 2012-05-10 1,590,200 0 โอนออก
สมศักดิ์ วาริการ หุ้นสามัญ 2012-03-21 2012-03-16 2,000,000 0 โอนออก
สมศักดิ์ วาริการ หุ้นสามัญ 2012-03-13 2012-03-09 750,000 0 โอนออก
สมศักดิ์ วาริการ หุ้นสามัญ 2012-02-22 2012-02-21 2,500,000 0 โอนออก
ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-12-22 2011-12-15 300,000 0 โอนออก
พุทธิวัฒน์ วิบูลเสถียร หุ้นสามัญ 2011-09-26 2011-09-22 17,000 6.7 ขาย
สมศักดิ์ วาริการ หุ้นสามัญ 2011-09-02 2011-09-02 1,000,000 0 โอนออก
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com