หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร MK

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
บุศรา โรจน์โสทร หุ้นสามัญ 2018-08-07 2018-08-07 285,000 0 โอนออก
สุธิดา สุริโยดร หุ้นสามัญ 2017-05-26 2017-05-24 500,000 3.66 ซื้อ
สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ หุ้นสามัญ 2017-03-13 2017-03-02 38,007,117 6.75 ขาย
ฟิลิปวีระ บุนนาค หุ้นสามัญ 2015-06-19 2015-06-16 37,450,000 6.75 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-15 71,550,000 6.75 ขาย
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-15 33,000,000 6.75 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-15 73,000,000 6.75 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-15 33,000,000 6.75 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-15 71,550,000 6.75 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-04-24 2015-04-21 1,945,520 5.85 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-04-24 2015-04-21 4,456,090 5.85 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-04-24 2015-04-21 1,945,520 5.85 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-03-30 2015-03-26 2,500,000 5.06 ขาย
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-03-30 2015-03-26 1,000,000 5.06 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-03-30 2015-03-26 3,500,000 5.06 ซื้อ
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-03-30 2015-03-26 1,000,000 5.06 ขาย
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-03-30 2015-03-26 2,500,000 5.06 ขาย
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-16 1,000,000 5.13 ขาย
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-17 2,500,000 5.06 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-16 1,000,000 5.13 ซื้อ
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-17 2,500,000 5.06 ซื้อ
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-16 1,000,000 5.13 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-17 2,500,000 5.06 ขาย
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-03-10 2015-03-05 700,000 5.8 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-03-10 2015-02-27 700,000 5.8 ซื้อ
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-03-10 2015-03-05 700,000 5.8 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-03-02 2015-02-27 1,600,000 6.05 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-03-02 2015-02-27 1,600,000 6.05 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-03-02 2015-02-27 1,600,000 6.05 ขาย
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-02-09 2015-02-04 1,600,000 5.25 ขาย
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-02-09 2015-02-04 700,000 5.2 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-02-09 2015-02-04 2,300,000 5.23 ซื้อ
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-02-09 2015-02-04 700,000 5.2 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2015-02-09 2015-02-04 1,600,000 5.25 ขาย
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-12-18 2014-12-13 4,000 4 ซื้อ
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-12-18 2014-12-13 4,000 4 ซื้อ
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-09-17 2014-09-15 1,500,000 4.21 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-09-17 2014-09-15 1,500,000 4.21 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-09-17 2014-09-15 1,500,000 4.21 ขาย
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-09-04 2014-09-01 650,000 4.14 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-09-04 2014-09-01 650,000 4.14 ซื้อ
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-09-04 2014-09-01 650,000 4.14 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-25 1,400,000 4.28 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-25 1,400,000 4.28 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-25 1,400,000 4.28 ขาย
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-07-08 2014-07-03 600,000 4 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-07-08 2014-07-03 600,000 4 ซื้อ
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-07-08 2014-07-03 600,000 4 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-05-30 2014-05-28 675,000 3.52 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-05-30 2014-05-28 675,000 3.52 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-05-30 2014-05-28 675,000 3.52 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-05-19 2014-05-19 400,000 3.44 ซื้อ
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-05-19 2014-05-14 400,000 3.44 ขาย
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-05-19 2014-05-14 400,000 3.44 ขาย
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-02-27 2014-02-24 675,000 3.46 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-02-27 2014-02-24 675,000 3.46 ซื้อ
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-02-27 2014-02-24 675,000 3.46 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-02-17 2014-02-11 300,000 3.5 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-02-17 2014-02-11 300,000 3.5 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-02-17 2014-02-11 300,000 3.5 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-01-07 2014-01-02 300,000 3.32 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2014-01-07 2014-01-02 300,000 3.32 ซื้อ
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-11-26 2013-11-22 675,000 3.35 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-11-26 2013-11-22 675,000 3.35 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-11-26 2013-11-22 675,000 3.35 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-11-18 2013-11-14 300,000 3.44 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-11-18 2013-11-14 300,000 3.44 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-11-18 2013-11-14 300,000 3.44 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-27 155,000 3.14 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-27 155,000 3.14 ซื้อ
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-08-27 2013-08-23 675,000 3.7 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-08-27 2013-08-23 675,000 3.7 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-08-27 2013-08-23 675,000 3.7 ขาย
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-08-19 2013-08-15 300,000 4 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-08-19 2013-08-15 300,000 4 ซื้อ
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-08-19 2013-08-15 300,000 4 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-25 127,000 3.68 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-25 127,000 3.68 ซื้อ
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-24 73,000 3.7 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-24 73,000 3.7 ซื้อ
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-21 64,400 3.72 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-21 64,400 3.72 ซื้อ
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-05-17 2013-05-13 625,000 4.5 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-05-16 2013-05-13 625,000 4.5 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-05-16 2013-05-13 220,000 4.5 ซื้อ
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-05-16 2013-05-13 625,000 4.5 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-05-13 2013-05-08 220,000 4.5 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-05-13 2013-05-08 220,000 4.5 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-05-13 2013-05-08 200,000 4.5 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-18 625,000 4.16 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-18 625,000 4.16 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-18 625,000 4.16 ขาย
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-01-18 2013-01-15 300,000 4.06 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-01-18 2013-01-15 300,000 4.06 ซื้อ
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2013-01-18 2013-01-15 300,000 4.06 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-11-09 2012-11-05 625,000 3.56 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-11-09 2012-11-05 625,000 3.56 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-11-09 2012-11-05 625,000 3.56 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-11-01 2012-10-30 337,500 3.56 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-11-01 2012-10-30 337,500 3.56 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-11-01 2012-10-30 337,500 3.56 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-08-20 2012-08-15 640,000 2.88 ซื้อ
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-08-20 2012-08-15 640,000 2.88 ขาย
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-08-20 2012-08-17 400,000 2.9 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-08-20 2012-08-17 400,000 2.9 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-08-20 2012-08-15 640,000 2.88 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-08-20 2012-08-17 400,000 2.9 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-28 350,000 2.64 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-28 710,000 2.64 ขาย
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-28 350,000 2.64 ขาย
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-28 710,000 2.64 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-28 1,060,000 2.64 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-02-29 2012-02-27 350,000 2.72 ขาย
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-02-29 2012-02-24 710,000 2.74 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-02-29 2012-02-24 710,000 2.74 ซื้อ
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-02-29 2012-02-24 710,000 2.74 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-02-29 2012-02-27 350,000 2.72 ซื้อ
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2012-02-29 2012-02-27 350,000 2.72 ขาย
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2011-11-18 2011-11-14 400,000 2.54 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2011-11-18 2011-11-14 400,000 2.54 ขาย
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2011-11-18 2011-11-16 710,000 2.56 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2011-11-18 2011-11-16 710,000 2.56 ซื้อ
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2011-11-18 2011-11-14 400,000 2.54 ซื้อ
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2011-11-18 2011-11-16 710,000 2.56 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2011-11-04 2011-11-01 100,000 2.52 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2011-11-04 2011-11-01 100,000 2.52 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2011-08-29 2011-08-24 310,000 2.9 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2011-08-29 2011-08-24 310,000 2.9 ขาย
ชุติมา ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2011-08-29 2011-08-24 1,010,000 2.9 ซื้อ
ชวน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2011-08-29 2011-08-24 700,000 2.9 ขาย
อัญชัน ตั้งมติธรรม หุ้นสามัญ 2011-08-29 2011-08-24 700,000 2.9 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com