หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร MCS

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2017-12-14 2017-12-08 3,812,600 13.52 ขาย
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-17 3,006,000 15.16 ขาย
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-16 1,994,000 15.03 ขาย
สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2017-06-01 2017-06-01 3,000,000 15.15 ซื้อ
สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-23 200,000 15.5 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2017-03-24 2017-03-23 1,000,000 16.07 ซื้อ
สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2017-03-16 2017-03-13 300,000 15.65 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2017-03-13 2017-03-10 200,000 16 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2017-03-13 2017-03-09 300,000 15.95 ซื้อ
สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2017-03-09 2017-03-09 100,000 16.1 ซื้อ
สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2017-03-09 2017-03-08 100,000 16.1 ซื้อ
สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-27 300,000 16.1 ซื้อ
สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2017-01-20 2017-01-18 600,000 16.5 ซื้อ
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2016-12-14 2016-12-14 2,506,700 17.42 ขาย
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2016-12-14 2016-12-13 5,857,700 17.26 ขาย
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2016-12-14 2016-12-09 7,425,800 17.48 ขาย
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2016-12-14 2016-12-08 9,509,800 17.94 ขาย
สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข หุ้นสามัญ 2016-12-01 2016-11-30 100,000 16.9 ซื้อ
สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข หุ้นสามัญ 2016-11-23 2016-11-22 250,000 16 ซื้อ
สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2016-11-22 2016-11-21 100,000 15.9 ซื้อ
สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2016-11-21 2016-11-18 600,000 16.18 ซื้อ
สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2016-11-21 2016-11-17 150,000 15.44 ซื้อ
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2016-11-18 2016-11-14 7,318,900 17.46 ขาย
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2016-11-18 2016-11-15 2,975,900 16.81 ขาย
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2016-11-18 2016-11-16 1,705,200 16.9 ขาย
สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข หุ้นสามัญ 2016-11-18 2016-11-16 186,200 15.87 ซื้อ
สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข หุ้นสามัญ 2016-11-18 2016-11-17 215,800 14.98 ซื้อ
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2016-11-16 2016-11-11 11,000,000 18.83 ขาย
สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข หุ้นสามัญ 2016-11-15 2016-11-11 552,000 19.02 ขาย
สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2016-10-17 2016-10-14 619,600 13.61 ซื้อ
สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2016-10-13 2016-10-12 505,300 12.84 ซื้อ
สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2016-10-13 2016-10-13 1,723,800 12.73 ซื้อ
สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2016-10-11 2016-10-11 1,625,400 13.23 ซื้อ
สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2016-10-10 2016-10-10 1,136,100 13.22 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2016-09-07 2016-09-05 700,000 12.7 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2016-09-05 2016-09-02 800,000 13.1 ซื้อ
สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข หุ้นสามัญ 2016-09-02 2016-09-01 50,000 14 ขาย
สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข หุ้นสามัญ 2016-08-30 2016-08-26 50,000 14.2 ขาย
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2016-08-25 2016-08-23 1,700,000 14.5 ขาย
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2016-06-29 2016-06-29 386,400 11.8 ขาย
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2016-06-29 2016-06-28 2,776,400 11.62 ขาย
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2016-06-29 2016-06-27 10,000,000 0 โอนออก
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2016-06-29 2016-06-27 6,837,200 12.17 ขาย
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2016-06-29 2016-06-27 10,000,000 0 รับโอน
สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2016-05-19 2016-05-18 439,800 10.85 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2016-03-28 2016-03-25 100,000 10.9 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2016-03-28 2016-03-25 100,000 10.9 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2016-03-28 2016-03-24 300,000 10.9 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2016-03-25 2016-03-23 400,000 10.85 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2016-03-02 2016-03-01 200,000 10.6 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2016-03-02 2016-02-29 1,000,000 10.69 ซื้อ
สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2016-02-29 2016-02-29 900,000 10.92 ซื้อ
สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-28 260,100 10.4 ซื้อ
สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2015-09-25 2015-09-24 569,300 9.87 ซื้อ
สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2015-09-16 2015-09-15 1,220,600 9.33 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-25 1,000,000 8.66 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-24 1,500,000 9.06 ซื้อ
สุรชัย รติทอง หุ้นสามัญ 2015-06-05 2015-06-03 565,500 8.27 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-06-02 2,010,000 8.6 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2015-04-01 2015-03-27 950,000 7.12 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2015-01-14 2015-01-09 408,800 5.55 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2015-01-14 2015-01-12 408,800 5.68 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2015-01-14 2015-01-13 59,600 5.68 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2015-01-14 2015-01-12 931,600 5.68 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2014-11-19 2014-11-18 600,000 5.48 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2014-11-19 2014-11-17 2,000,000 5.44 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2014-08-19 2014-08-18 950,000 5.27 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2014-08-18 2014-08-14 3,100,000 4.95 ซื้อ
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2014-08-18 2014-08-14 200,000 4.98 ขาย
ฮารกิชิน ทันวานี หุ้นสามัญ 2014-08-18 2014-08-15 1,150,000 5.2 ซื้อ
สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-25 5,800 6.25 ซื้อ
สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-24 660,000 6.21 ซื้อ
สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-23 65,000 6.35 ซื้อ
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2012-03-20 2012-03-14 939,900 8.88 ขาย
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2012-03-20 2012-03-15 1,200,000 8.76 ขาย
สมพงษ์ เมธาสถิตย์สุข หุ้นสามัญ 2012-03-20 2012-03-19 1,000,000 8.25 ซื้อ
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2012-03-15 2012-03-13 668,200 8.81 ขาย
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2012-03-15 2012-03-12 2,006,100 8.87 ขาย
สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ หุ้นสามัญ 2012-02-17 2012-02-15 452,600 10.6 ขาย
สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ หุ้นสามัญ 2012-02-15 2012-02-14 90,000 10.5 ขาย
สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ หุ้นสามัญ 2012-02-15 2012-02-13 242,000 10.55 ขาย
สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ หุ้นสามัญ 2012-02-10 2012-02-06 14,400 9.7 ขาย
พรชัย พิศาลอนุกูลกิจ หุ้นสามัญ 2011-12-22 2011-12-21 5,000 9.05 ขาย
พรชัย พิศาลอนุกูลกิจ หุ้นสามัญ 2011-12-01 2011-11-30 20,000 9 ขาย
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2011-10-13 2011-10-11 10,000,000 0 รับโอน
พรชัย พิศาลอนุกูลกิจ หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-27 6,000 8.4 ซื้อ
สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 88,000 8.34 ซื้อ
สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 145,000 8.19 ซื้อ
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2011-09-20 2011-09-14 30,000,000 0 โอนออก
ไนยวน ชิ หุ้นสามัญ 2011-09-06 2011-09-01 10,000,000 0 โอนออก
วรรณี ปะภังกร หุ้นสามัญ 2011-08-10 2011-08-09 1,000 10.4 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com