หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร LPN

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุรวุฒิ สุขเจริญสิน หุ้นสามัญ 2018-05-16 2018-05-15 30,000 9.87 ซื้อ
สุรวุฒิ สุขเจริญสิน หุ้นสามัญ 2018-05-16 2018-05-14 30,000 9.75 ซื้อ
สุรวุฒิ สุขเจริญสิน หุ้นสามัญ 2018-05-16 2018-05-11 10,000 9.55 ซื้อ
อมรศักดิ์ นพรัมภา หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-18 2,500,000 12.84 ขาย
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-19 70,000 15.7 ซื้อ
จรัญ เกษร หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-19 56,500 0 โอนออก
อมรศักดิ์ นพรัมภา หุ้นสามัญ 2015-05-21 2015-05-20 1,500,000 16.1 ซื้อ
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-05-20 2015-05-18 77,000 16.4 ซื้อ
อมรศักดิ์ นพรัมภา หุ้นสามัญ 2015-05-20 2015-05-18 1,000,000 16.37 ซื้อ
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-03-30 2015-03-27 100,000 16.9 ซื้อ
จรัญ เกษร หุ้นสามัญ 2015-03-10 2015-02-26 20,000 20 ซื้อ
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-03-09 2015-03-05 100,000 18.9 ซื้อ
พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ หุ้นสามัญ 2015-02-24 2015-02-23 2,000,000 0 โอนออก
ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข หุ้นสามัญ 2015-02-24 2015-02-23 2,000,000 0 โอนออก
พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ หุ้นสามัญ 2014-07-25 2014-07-24 7,800 23.1 ซื้อ
ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข หุ้นสามัญ 2014-07-25 2014-07-24 6,900 23.1 ซื้อ
พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ หุ้นสามัญ 2014-07-16 2014-07-15 8,500 21.17 ซื้อ
ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข หุ้นสามัญ 2014-07-16 2014-07-15 7,500 21.17 ซื้อ
พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ หุ้นสามัญ 2013-12-09 2013-12-03 16,300 18.78 ซื้อ
ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข หุ้นสามัญ 2013-12-09 2013-12-03 14,400 18.78 ซื้อ
เทพ รุ่งธนาภิรมย์ หุ้นสามัญ 2013-08-20 2013-08-16 10,000 21.6 ซื้อ
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-06-06 2013-06-05 100,000 23.46 ซื้อ
ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข หุ้นสามัญ 2013-03-01 2013-03-01 2,000,000 0 โอนออก
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-10-04 2012-10-01 200,000 19.5 ขาย
คัมภีร์ จองธุระกิจ หุ้นสามัญ 2012-08-01 2012-07-26 500,000 0 โอนออก
เทพ รุ่งธนาภิรมย์ หุ้นสามัญ 2012-05-08 2012-05-04 75,000 16.7 ขาย
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-04-24 2012-04-19 200,000 17.1 ขาย
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-03-29 2012-03-27 200,000 16.1 ขาย
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-03-13 2012-03-09 200,000 15.1 ขาย
วุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-01-24 2012-01-23 200,000 14.1 ขาย
ธีรชัย ปัญจทรัพย์ หุ้นสามัญ 2011-11-28 2011-11-25 2,200,000 0 โอนออก
อมรศักดิ์ นพรัมภา หุ้นสามัญ 2011-11-18 2011-11-17 1,000,000 11.05 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com