หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร LHBANK

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
โค-ชิน วู หุ้นสามัญ 2017-10-12 2017-10-11 13,500,000 1.8 ขาย
ไพโรจน์ เฮงสกุล หุ้นสามัญ 2016-11-24 2016-11-23 1,000,000 1.74 ขาย
ไพโรจน์ เฮงสกุล หุ้นสามัญ 2014-11-12 2014-11-10 2,000,000 2.25 ขาย
ไพโรจน์ เฮงสกุล หุ้นสามัญ 2014-11-10 2014-11-07 1,400,000 2.15 ขาย
ไพโรจน์ เฮงสกุล หุ้นสามัญ 2014-11-07 2014-11-05 200,000 2.08 ขาย
อดุลย์ วินัยแพทย์ หุ้นสามัญ 2014-09-16 2014-09-12 4,922,802 0 โอนออก
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-07-17 2014-06-09 155,579 1 ซื้อ
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-07-17 2014-07-16 1,000,000 1.65 ซื้อ
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-05-30 2013-06-25 600,000 1.3 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-05-30 2013-06-14 1,400,000 1.32 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-05-30 2013-05-20 622,900 1.44 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-05-30 2013-06-05 1,000,000 1.44 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-05-30 2013-05-17 377,100 1.43 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-05-30 2013-05-15 1,000,000 1.45 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-05-30 2013-04-05 185,500 1.42 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-05-30 2013-03-29 1,000,000 1.46 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-05-30 2013-03-19 5,000,000 1.58 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-05-30 2013-06-26 1,000,000 1.3 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-05-30 2013-06-27 200,062 1.3 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-05-30 2014-05-08 1,500,000 1.6 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-05-30 2014-04-30 2,000,000 1.83 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-05-30 2014-04-24 1,000,000 1.65 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-05-30 2014-04-21 500,000 1.65 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-05-30 2014-02-19 935,200 1.23 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-05-30 2014-02-18 64,800 1.23 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-05-30 2013-07-31 360,400 1.41 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-05-30 2013-07-26 432,700 1.39 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-05-30 2013-07-15 1,000,000 1.32 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2014-05-30 2013-02-13 1,000,000 1.45 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-06 4,000,000 0 รับโอน
สรร วิเทศพงษ์ หุ้นสามัญ 2013-02-12 2012-11-06 1,033,333 1.38 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2013-02-08 2013-02-07 5,000,000 0 โอนออก
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2013-01-07 2013-01-04 3,569,000 0 โอนออก
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2012-09-07 2012-08-09 3,753,772 0 โอนออก
นนท์จิตร ตุลยานนท์ หุ้นสามัญ 2012-03-12 2012-03-09 500,000 1.42 ขาย
อภิชาติ ศรีแสงแก้ว หุ้นสามัญ 2012-03-05 2012-03-01 300,000 1.43 ขาย
ธวัชชัย สิลมัฐ หุ้นสามัญ 2012-02-28 2012-02-27 500,000 1.37 ขาย
อภิชาติ ศรีแสงแก้ว หุ้นสามัญ 2012-02-27 2012-02-22 200,000 1.41 ขาย
นนท์จิตร ตุลยานนท์ หุ้นสามัญ 2012-02-24 2012-02-22 484,000 1.42 ขาย
ระวีวรรณ วัธนานุกิจ หุ้นสามัญ 2012-02-14 2012-02-10 581,600 1.37 ขาย
ธวัชชัย สิลมัฐ หุ้นสามัญ 2012-02-14 2012-02-10 570,000 1.38 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2012-02-10 2012-02-08 3,454,000 0 โอนออก
นนท์จิตร ตุลยานนท์ หุ้นสามัญ 2012-02-03 2012-02-01 500,000 1.38 ขาย
อำนาจ เปลี่ยนจิตรดี หุ้นสามัญ 2012-02-03 2012-02-01 1,500,000 1.37 ขาย
นนท์จิตร ตุลยานนท์ หุ้นสามัญ 2012-02-03 2012-02-02 500,000 1.39 ขาย
ธวัชชัย สิลมัฐ หุ้นสามัญ 2012-01-11 2012-01-10 1,100,000 1.39 ขาย
อภิชาติ ศรีแสงแก้ว หุ้นสามัญ 2011-12-28 2011-12-23 300,000 1.43 ขาย
สุวัฒน์ สิงห์สุขสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2011-12-20 2011-12-19 501,600 0 โอนออก
อภิชาติ ศรีแสงแก้ว หุ้นสามัญ 2011-12-20 2011-12-16 200,000 1.4 ขาย
อภิชาติ ศรีแสงแก้ว หุ้นสามัญ 2011-12-20 2011-12-15 200,000 1.39 ขาย
ระวีวรรณ วัธนานุกิจ หุ้นสามัญ 2011-12-16 2011-12-15 897,300 1.39 ขาย
อำนาจ เปลี่ยนจิตรดี หุ้นสามัญ 2011-12-15 2011-12-13 500,000 1.45 ขาย
อภิชาติ ศรีแสงแก้ว หุ้นสามัญ 2011-12-15 2011-12-13 300,000 1.44 ขาย
ระวีวรรณ วัธนานุกิจ หุ้นสามัญ 2011-12-15 2011-12-13 102,700 1.45 ขาย
ศศิธร พงศธร หุ้นสามัญ 2011-12-14 2011-12-09 3,632,800 0 โอนออก
จินตนา ใกล้สุวรรณ หุ้นสามัญ 2011-12-14 2011-12-09 1,581,600 0 โอนออก
จุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2011-11-21 2011-11-18 2,000,000 0 โอนออก
ไพโรจน์ เฮงสกุล หุ้นสามัญ 2011-09-08 2011-09-05 300,000 0 โอนออก
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com