หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร LH

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
อดิศร ธนนันท์นราพูล หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-15 100,000 11.7 ซื้อ
ธีระ เบญจศิลารักษ์ หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-16 50,000 9.9 ขาย
ธีระ เบญจศิลารักษ์ หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-16 50,000 9.9 ขาย
วิทย์ ตันติวรวงศ์ Warrant3 2017-03-17 2017-03-13 50,000 6.2 ซื้อ
เลอสุข สุวรรณฑล Warrant3 2017-03-16 2017-03-14 110,000 6.2 ขาย
เลอสุข สุวรรณฑล Warrant3 2017-03-07 2017-03-02 109,800 6.2 ขาย
เลอสุข สุวรรณฑล หุ้นสามัญ 2016-08-16 2016-08-15 41,000 10.2 ขาย
เลอสุข สุวรรณฑล หุ้นสามัญ 2016-08-16 2016-08-10 178,800 10.2 ขาย
เลอสุข สุวรรณฑล Warrant3 2016-08-16 2016-08-11 219,800 6.23 ซื้อ
ธีระ เบญจศิลารักษ์ หุ้นสามัญ 2016-07-13 2016-07-11 100,000 9.35 ขาย
วิศิษฐ์ ตันติชัยปกรณ์ หุ้นสามัญ 2016-04-12 2016-04-11 25,000 0 โอนออก
วิศิษฐ์ ตันติชัยปกรณ์ Warrant 2016-03-10 2016-03-08 10,000 4.88 ซื้อ
ธีระ เบญจศิลารักษ์ หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-21 50,000 8.9 ขาย
วิศิษฐ์ ตันติชัยปกรณ์ หุ้นสามัญ 2015-12-21 2015-12-17 5,000 9.05 ขาย
ภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ หุ้นสามัญ 2015-11-12 2015-11-11 100,000 8.82 ซื้อ
ธีระ เบญจศิลารักษ์ หุ้นสามัญ 2015-09-24 2015-09-22 100,000 8.3 ขาย
วัชริน กสิณฤกษ์ หุ้นสามัญ 2015-09-17 2015-09-16 50,000 7.8 ขาย
ธีระ เบญจศิลารักษ์ หุ้นสามัญ 2015-07-14 2015-07-13 500 8.45 ขาย
วิศิษฐ์ ตันติชัยปกรณ์ หุ้นสามัญ 2015-05-21 2015-05-20 26,000 9.48 ขาย
ธีระ เบญจศิลารักษ์ หุ้นสามัญ 2015-05-21 2015-05-20 100,000 9.5 ขาย
วิศิษฐ์ ตันติชัยปกรณ์ Warrant3 2015-02-26 2015-02-25 20,000 6.7 ซื้อ
วิทย์ ตันติวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-02-26 2015-02-26 1,227,900 10.4 ขาย
วิทย์ ตันติวรวงศ์ Warrant3 2015-02-26 2015-02-25 1,477,000 6.75 ซื้อ
วิทย์ ตันติวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-02-26 2015-02-25 100,000 10.4 ขาย
วิศิษฐ์ ตันติชัยปกรณ์ หุ้นสามัญ 2015-01-23 2015-01-21 10,000 8.88 ซื้อ
วัชริน กสิณฤกษ์ หุ้นสามัญ 2015-01-23 2015-01-19 30,000 8.9 ซื้อ
วิทย์ ตันติวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-12-19 2014-12-18 900,000 8.75 ขาย
วิทย์ ตันติวรวงศ์ Warrant3 2014-12-19 2014-12-18 927,900 5.15 ซื้อ
วิศิษฐ์ ตันติชัยปกรณ์ หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-11 3,000 9.35 ซื้อ
วิศิษฐ์ ตันติชัยปกรณ์ หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-09 5,000 9.55 ซื้อ
วิศิษฐ์ ตันติชัยปกรณ์ หุ้นสามัญ 2014-11-27 2014-11-26 5,000 9.95 ขาย
วิทย์ ตันติวรวงศ์ Warrant3 2014-10-13 2014-10-09 200,000 6.35 ซื้อ
วิศิษฐ์ ตันติชัยปกรณ์ Warrant3 2014-10-02 2014-09-30 5,000 6.65 ซื้อ
วิศิษฐ์ ตันติชัยปกรณ์ หุ้นสามัญ 2014-09-23 2014-09-22 3,000 10.8 ขาย
วิทย์ ตันติวรวงศ์ Warrant3 2014-09-15 2014-09-10 100,000 6.75 ซื้อ
วิทย์ ตันติวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-09-11 2014-09-08 812,400 10.6 ขาย
วิทย์ ตันติวรวงศ์ Warrant3 2014-09-11 2014-09-08 1,000,000 6.9 ซื้อ
เฉลิม เกียรติธนะบำรุง Warrant3 2014-09-02 2014-08-29 50,000 7.15 ซื้อ
วิศิษฐ์ ตันติชัยปกรณ์ Warrant 2014-08-28 2014-08-26 3,000 6.95 ซื้อ
วิศิษฐ์ ตันติชัยปกรณ์ หุ้นสามัญ 2014-08-28 2014-08-26 1,000 11 ซื้อ
อดิศร ธนนันท์นราพูล หุ้นสามัญ 2014-07-15 2014-07-10 2,122,700 10.6 ขาย
อดิศร ธนนันท์นราพูล Warrant3 2014-07-15 2014-07-10 2,122,700 6.6 ซื้อ
ธีระ เบญจศิลารักษ์ หุ้นสามัญ 2014-07-14 2014-07-08 100,000 10.3 ขาย
เลอสุข สุวรรณฑล Warrant3 2014-07-10 2014-07-08 400,000 6.3 ซื้อ
เลอสุข สุวรรณฑล หุ้นสามัญ 2014-07-10 2014-07-08 400,000 10.3 ขาย
อดิศร ธนนันท์นราพูล Warrant3 2014-07-02 2014-06-30 1,010,300 6.01 ซื้อ
อดิศร ธนนันท์นราพูล หุ้นสามัญ 2014-07-02 2014-06-30 1,073,400 9.91 ขาย
อดิศร ธนนันท์นราพูล Warrant3 2014-07-02 2014-06-27 1,257,500 6.04 ซื้อ
อดิศร ธนนันท์นราพูล หุ้นสามัญ 2014-07-02 2014-06-27 1,194,400 9.96 ขาย
อดิศร ธนนันท์นราพูล Warrant3 2014-07-02 2014-06-26 1,310,000 6.07 ซื้อ
อดิศร ธนนันท์นราพูล หุ้นสามัญ 2014-07-02 2014-06-26 1,310,000 9.97 ขาย
ธีระ เบญจศิลารักษ์ หุ้นสามัญ 2014-06-16 2014-06-11 100,000 10.3 ขาย
ธีระ เบญจศิลารักษ์ Warrant3 2014-06-16 2014-06-11 100,000 6.5 ซื้อ
เฉลิม เกียรติธนะบำรุง หุ้นสามัญ 2014-06-16 2014-06-12 500,000 10.3 ขาย
เฉลิม เกียรติธนะบำรุง Warrant3 2014-06-16 2014-06-12 500,000 6.45 ซื้อ
ธีระ เบญจศิลารักษ์ หุ้นสามัญ 2014-06-16 2014-06-12 160,000 10.3 ขาย
ธีระ เบญจศิลารักษ์ Warrant3 2014-06-16 2014-06-12 160,000 6.42 ซื้อ
เลอสุข สุวรรณฑล หุ้นสามัญ 2014-06-16 2014-06-12 200,000 10.3 ขาย
เลอสุข สุวรรณฑล Warrant3 2014-06-16 2014-06-12 200,000 6.45 ซื้อ
ธีระ เบญจศิลารักษ์ หุ้นสามัญ 2014-06-16 2014-06-13 100,000 10.1 ขาย
ธีระ เบญจศิลารักษ์ Warrant3 2014-06-16 2014-06-13 100,000 6.4 ซื้อ
เฉลิม เกียรติธนะบำรุง หุ้นสามัญ 2014-06-12 2014-06-10 2,000,000 10.2 ขาย
เฉลิม เกียรติธนะบำรุง Warrant3 2014-06-12 2014-06-10 2,000,000 6.3 ซื้อ
นพร สุนทรจิตต์เจริญ หุ้นสามัญ 2014-06-12 2014-06-10 12,400,000 10.2 ขาย
นพร สุนทรจิตต์เจริญ Warrant3 2014-06-12 2014-06-10 12,400,000 6.3 ซื้อ
วิทย์ ตันติวรวงศ์ Warrant3 2014-06-12 2014-06-10 400,000 6.35 ซื้อ
นพร สุนทรจิตต์เจริญ Warrant3 2014-06-12 2014-06-11 500,000 6.5 ซื้อ
นพร สุนทรจิตต์เจริญ หุ้นสามัญ 2014-06-12 2014-06-11 500,000 10.4 ขาย
วิศิษฐ์ ตันติชัยปกรณ์ หุ้นสามัญ 2014-06-10 2014-06-06 5,000 10.2 ขาย
ธีระ เบญจศิลารักษ์ หุ้นสามัญ 2014-06-10 2014-06-06 100,000 10.2 ขาย
ธีระ เบญจศิลารักษ์ Warrant3 2014-06-10 2014-06-06 100,000 6.3 ซื้อ
เฉลิม เกียรติธนะบำรุง Warrant3 2014-06-10 2014-06-09 2,000,000 6.35 ซื้อ
วิศิษฐ์ ตันติชัยปกรณ์ Warrant3 2014-06-10 2014-06-06 6,000 6.3 ซื้อ
เฉลิม เกียรติธนะบำรุง หุ้นสามัญ 2014-06-10 2014-06-09 2,000,000 10.2 ขาย
วิทย์ ตันติวรวงศ์ Warrant3 2014-06-05 2014-06-03 200,000 6.35 ซื้อ
ธีระ เบญจศิลารักษ์ Warrant3 2014-06-03 2014-06-02 100,000 6.1 ซื้อ
ธีระ เบญจศิลารักษ์ หุ้นสามัญ 2014-06-03 2014-06-02 100,000 9.8 ขาย
วิทย์ ตันติวรวงศ์ Warrant3 2014-06-03 2014-05-30 200,000 6 ซื้อ
วิทย์ ตันติวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-06-03 2014-05-30 50,000 9.6 ขาย
วิทย์ ตันติวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-04-18 2014-04-11 50,000 10.1 ซื้อ
ไพศาล ภู่เจริญ หุ้นสามัญ 2014-01-16 2014-01-13 230,000 8.35 ซื้อ
เฉลิม เกียรติธนะบำรุง หุ้นสามัญ 2013-10-02 2013-09-30 300,000 10.6 ซื้อ
เฉลิม เกียรติธนะบำรุง หุ้นสามัญ 2013-09-24 2013-09-19 300,000 11.9 ขาย
ธีระ เบญจศิลารักษ์ หุ้นสามัญ 2013-09-18 2013-09-16 100,000 10.8 ขาย
เฉลิม เกียรติธนะบำรุง หุ้นสามัญ 2013-07-10 2013-07-09 300,000 9.44 ซื้อ
เฉลิม เกียรติธนะบำรุง หุ้นสามัญ 2013-07-04 2013-07-02 169,000 11.7 ขาย
เฉลิม เกียรติธนะบำรุง หุ้นสามัญ 2013-07-02 2013-06-28 31,000 11.7 ขาย
เฉลิม เกียรติธนะบำรุง หุ้นสามัญ 2013-07-02 2013-06-27 400,000 11.55 ขาย
เฉลิม เกียรติธนะบำรุง หุ้นสามัญ 2013-06-21 2013-06-18 200,000 11.4 ขาย
วัชริน กสิณฤกษ์ หุ้นสามัญ 2013-03-27 2013-03-22 30,000 11.96 ซื้อ
วัชริน กสิณฤกษ์ หุ้นสามัญ 2013-03-27 2013-03-26 30,000 13 ขาย
วินัย วัฒนกูล หุ้นสามัญ 2013-01-07 2013-01-04 50,000 10.2 ขาย
ธีระ เบญจศิลารักษ์ หุ้นสามัญ 2012-07-10 2012-07-06 100,000 7.9 ขาย
วิทย์ ตันติวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-05-22 2012-05-18 700,200 7 ขาย
วิทย์ ตันติวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-27 100,000 6.4 ขาย
วิทย์ ตันติวรวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-26 100,000 5.9 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com