หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร LANNA

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
วัชรชัย นาชัยเลิศ หุ้นสามัญ 2018-02-26 2018-02-22 30,000 16.5 ซื้อ
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2017-11-06 2017-11-03 232,350 16.4 ขาย
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2017-11-06 2017-11-02 150,000 16.11 ขาย
ประเสริฐ พรหมเดช หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-12 64,773 13 ขาย
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-28 4,000 14.3 ขาย
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2016-11-18 2016-11-15 154,700 13.97 ขาย
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2016-11-18 2016-11-16 100,000 13.89 ขาย
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2016-11-18 2016-11-17 100,000 13.6 ขาย
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2016-11-15 2016-11-14 50,000 13.8 ขาย
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2016-09-01 2016-08-31 50,000 12.5 ขาย
สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ หุ้นสามัญ 2016-08-31 2016-08-29 80,000 12.5 ขาย
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2016-08-31 2016-08-30 150,000 12.45 ขาย
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2016-08-29 2016-08-26 150,000 12.77 ขาย
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2016-08-29 2016-08-25 50,000 12.5 ขาย
ศิริพร ตระกูลกิจเจริญ หุ้นสามัญ 2016-08-05 2016-08-03 4,000 13.25 ขาย
ประเสริฐ พรหมเดช หุ้นสามัญ 2016-08-05 2016-08-03 34,000 12.8 ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ หุ้นสามัญ 2016-05-18 2016-05-16 81,300 9 ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ หุ้นสามัญ 2016-05-18 2016-05-13 30,000 9 ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ หุ้นสามัญ 2016-05-13 2016-05-10 1,400 9 ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ หุ้นสามัญ 2016-05-13 2016-05-11 4,500 9 ขาย
ประเสริฐ พรหมเดช หุ้นสามัญ 2016-04-26 2016-04-23 25,000 8.95 ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ หุ้นสามัญ 2016-04-26 2016-04-22 8,200 9 ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ หุ้นสามัญ 2016-04-26 2016-04-21 16,300 9 ขาย
ประเสริฐ พรหมเดช หุ้นสามัญ 2016-04-26 2016-04-25 20,000 8.95 ขาย
ประเสริฐ พรหมเดช หุ้นสามัญ 2016-04-22 2016-04-21 30,000 9 ขาย
ประเสริฐ พรหมเดช หุ้นสามัญ 2016-04-21 2016-04-20 50,000 8.95 ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ หุ้นสามัญ 2016-04-21 2016-04-20 8,800 9 ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ หุ้นสามัญ 2016-04-21 2016-04-19 14,200 9 ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ หุ้นสามัญ 2016-04-21 2016-04-12 5,000 9 ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ หุ้นสามัญ 2016-04-21 2016-04-11 900 9 ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ หุ้นสามัญ 2016-04-21 2016-04-01 18,600 9 ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ หุ้นสามัญ 2016-04-21 2016-03-25 18,700 9 ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ หุ้นสามัญ 2014-10-06 2014-10-03 189,300 13.5 ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ หุ้นสามัญ 2014-10-03 2014-09-30 300 13.8 ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ หุ้นสามัญ 2014-10-03 2014-09-26 6,600 13.8 ขาย
สมเกียรติ ลิมทรง หุ้นสามัญ 2014-09-19 2014-09-18 28,562,460 0 โอนออก
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2014-09-03 2014-09-01 88,100 13.8 ซื้อ
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2014-09-03 2014-09-01 88,100 13.8 ซื้อ
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2014-09-03 2014-09-02 61,900 13.8 ซื้อ
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2014-09-03 2014-09-02 61,900 13.8 ซื้อ
สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ หุ้นสามัญ 2014-06-04 2014-06-03 25,000 14.6 ขาย
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2013-06-17 2013-06-14 1,900 12.3 ซื้อ
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2013-06-17 2013-06-13 98,100 11.9 ซื้อ
สุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-05-30 13,700 13.65 ขาย
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2013-01-11 2013-01-10 20,000 23.4 ซื้อ
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2013-01-10 2013-01-09 150,000 23.4 ซื้อ
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2012-01-25 2012-01-24 70,000 23.73 ซื้อ
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2011-12-30 2011-12-29 28,100 23 ซื้อ
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2011-12-30 2011-12-28 80,600 22.88 ซื้อ
พอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ หุ้นสามัญ 2011-12-29 2011-12-27 88,000 23.3 รับโอน
วันชัย โตสมบุญ หุ้นสามัญ 2011-10-06 2011-10-04 50,000 21 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com