หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร KKP

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
มานิตย์ วรรณวานิช หุ้นสามัญ 2018-08-08 2018-08-07 50,000 74 ซื้อ
มานิตย์ วรรณวานิช หุ้นสามัญ 2018-08-03 2018-08-02 50,000 73.75 ซื้อ
ธานินทร์ จิระสุนทร หุ้นสามัญ 2018-06-19 2018-06-18 10,000 67 ซื้อ
นรเชษฐ์ แสงรุจิ หุ้นสามัญ 2018-05-25 2018-05-24 10,000 67 ซื้อ
นรเชษฐ์ แสงรุจิ หุ้นสามัญ 2018-05-25 2018-05-18 130,000 67.1 ซื้อ
ธานินทร์ จิระสุนทร หุ้นสามัญ 2018-02-09 2018-02-08 10,000 79.5 ซื้อ
บรรยง พงษ์พานิช หุ้นสามัญ 2017-12-15 2017-12-14 1,000,000 78.1 ขาย
วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ หุ้นสามัญ 2017-12-12 2017-12-08 678,200 76.35 ขาย
วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ หุ้นสามัญ 2017-12-12 2017-12-07 621,800 76.11 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2017-12-06 2017-12-01 10,000 75 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2017-10-31 2017-10-27 30,000 76.08 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2017-10-27 2017-10-25 10,000 75 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2017-10-25 2017-10-24 10,000 75 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2017-06-06 2017-06-02 40,000 69.06 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2017-05-31 2017-05-30 10,000 68.25 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2017-05-09 2017-05-08 5,000 68.25 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2017-05-02 2017-04-28 5,000 68 ขาย
วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ หุ้นสามัญ 2017-03-30 2017-03-27 54,000 0 รับโอน
วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ หุ้นสามัญ 2017-03-30 2017-03-16 45,000 0 โอนออก
สุวิทย์ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2017-03-28 2017-03-24 250,000 70 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2017-03-24 2017-03-22 10,000 70 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2017-03-23 2017-03-21 10,000 70.25 ขาย
เชษฐ์ ภัทรากรกุล หุ้นสามัญ 2017-02-02 2017-02-01 25,000 57 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2017-01-27 2017-01-26 10,000 57 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2017-01-25 2017-01-24 10,000 58 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2016-11-25 2016-11-24 6,000 56.25 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2016-11-17 2016-11-16 4,000 56.75 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2016-11-01 2016-10-31 5,000 58.25 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2016-10-25 2016-10-21 5,000 56.5 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2016-10-21 2016-10-20 5,000 56.75 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2016-10-21 2016-10-19 5,000 56.25 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2016-09-02 2016-08-31 15,000 51.5 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2016-08-30 2016-08-29 5,000 51.25 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2016-08-17 2016-08-16 11,200 48.75 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2016-08-04 2016-08-02 8,800 51.5 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2016-07-25 2016-07-22 10,000 50.25 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2016-07-22 2016-07-20 10,000 52.25 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2016-06-21 2016-06-17 10,000 40.25 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2016-06-16 2016-06-15 10,000 41.25 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2016-05-11 2016-05-10 10,000 40.5 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-18 5,000 45 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2016-03-11 2016-03-10 5,000 43.75 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2016-03-10 2016-03-08 5,000 43.75 ขาย
ประชา ชำนาญกิจโกศล หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-03-02 250,000 42.99 ขาย
ประชา ชำนาญกิจโกศล หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-03-01 109,100 44.75 ขาย
มานิตย์ วรรณวานิช หุ้นสามัญ 2016-02-19 2016-02-18 15,000 43 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2016-01-25 2016-01-22 10,000 38.5 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2015-12-21 2015-12-17 8,000 35 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2015-12-17 2015-12-15 5,000 34 ซื้อ
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-09 7,000 34 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2015-11-25 2015-11-24 15,000 37.5 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2015-10-26 2015-10-22 10,000 33 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2015-10-26 2015-10-21 10,000 33.25 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2015-10-22 2015-10-20 20,000 32.75 ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2015-07-24 2015-07-23 10,000 32.5 ซื้อ
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2015-07-24 2015-07-24 15,000 32.5 ซื้อ
ประชา ชำนาญกิจโกศล หุ้นสามัญ 2015-05-21 2015-05-19 15,900 37.5 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2015-02-05 2015-02-03 60,000 40 ขาย
สุวิทย์ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2014-10-24 2014-10-24 4,000,000 0 โอนออก
สุรพล กุลศิริ หุ้นสามัญ 2014-09-15 2014-09-15 60,000 0 โอนออก
อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ หุ้นสามัญ 2013-10-21 2013-10-18 50,000 42.6 ซื้อ
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2013-10-14 2013-10-11 25,000 0 โอนออก
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2013-10-14 2013-10-11 25,000 0 รับโอน
มานิตย์ วรรณวานิช หุ้นสามัญ 2013-09-03 2013-09-03 12,000 39.5 ซื้อ
สุวิทย์ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2013-09-03 2013-09-02 200,000 39.7 ซื้อ
สุวิทย์ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2013-09-03 2013-08-30 200,000 38.75 ซื้อ
สุรีย์ หาญพินิจศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-08-21 2013-08-20 10,000 42.75 ซื้อ
มานิตย์ วรรณวานิช หุ้นสามัญ 2013-08-20 2013-08-20 10,000 42.5 ซื้อ
อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ หุ้นสามัญ 2013-08-16 2013-08-14 150,000 45.5 ซื้อ
อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ หุ้นสามัญ 2013-08-13 2013-08-09 141,300 44.91 ซื้อ
อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ หุ้นสามัญ 2013-08-09 2013-08-07 8,700 44 ซื้อ
สุวิทย์ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2013-08-08 2013-08-06 95,100 45 ซื้อ
สุวิทย์ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2013-08-08 2013-08-05 4,900 43 ซื้อ
สุวิทย์ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2013-08-05 2013-08-01 188,700 44.07 ซื้อ
สุวิทย์ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2013-08-05 2013-07-31 311,300 43.12 ซื้อ
บรรยง พงษ์พานิช หุ้นสามัญ 2013-08-02 2013-08-01 500,000 44.35 ซื้อ
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2013-05-02 2013-04-29 10,000 70 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2013-04-26 2013-04-25 10,000 69.25 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2013-04-24 2013-04-22 15,000 70.75 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2013-04-23 2013-04-19 5,000 68 ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2013-04-18 2013-04-17 25,000 0 รับโอน
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2013-04-18 2013-04-17 25,000 0 โอนออก
สุรพล กุลศิริ หุ้นสามัญ 2013-04-12 2013-04-10 37,000 65 ขาย
บรรยง พงษ์พานิช หุ้นสามัญ 2013-03-15 2013-03-12 805,800 64 ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2013-03-13 2013-03-12 20,000 64 ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2013-03-13 2013-03-12 20,000 62.25 ซื้อ
บรรยง พงษ์พานิช หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-06 30,400 64 ขาย
มานิตย์ วรรณวานิช หุ้นสามัญ 2013-03-04 2013-02-27 1,000 61.75 ซื้อ
มานิตย์ วรรณวานิช หุ้นสามัญ 2013-03-04 2013-02-27 7,000 60.25 ซื้อ
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2013-02-27 2013-02-27 200,000 0 รับโอน
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2013-02-27 2013-02-27 200,000 0 โอนออก
พงษ์เทพ ผลอนันต์ หุ้นสามัญ 2013-02-08 2013-02-05 38,000 58.25 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2013-02-04 2013-02-01 10,000 52 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2013-02-04 2013-02-01 7,500 51.75 ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2013-02-04 2013-02-01 10,000 51.75 ขาย
สิริ เสนาจักร์ หุ้นสามัญ 2013-01-28 2013-01-25 78,400 51.25 ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-23 10,000 50.75 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-23 20,000 50.5 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-23 20,000 50.75 ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2013-01-23 2013-01-22 10,000 50 ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2013-01-18 2013-01-17 10,000 48.5 ซื้อ
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2013-01-15 2013-01-14 10,000 51 ขาย
นุจรี ศิษฏศรีวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-01-15 2013-01-14 42,600 50.5 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2013-01-10 2013-01-09 10,000 50.5 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2013-01-10 2013-01-09 10,000 51.25 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2013-01-08 2013-01-07 20,000 49.5 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2012-12-24 2012-12-21 40,000 48 ขาย
พงษ์เทพ ผลอนันต์ หุ้นสามัญ 2012-12-17 2012-12-13 87,000 49 ขาย
เชษฐ์ ภัทรากรกุล หุ้นสามัญ 2012-12-17 2012-12-14 35,000 48.5 ขาย
พงษ์เทพ ผลอนันต์ หุ้นสามัญ 2012-12-17 2012-12-14 7,100 49 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2012-12-14 2012-12-12 10,000 48.75 ขาย
พงษ์เทพ ผลอนันต์ หุ้นสามัญ 2012-12-06 2012-12-04 23,200 48.5 ขาย
พงษ์เทพ ผลอนันต์ หุ้นสามัญ 2012-12-06 2012-12-03 100,000 48.75 ขาย
สุวิทย์ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2012-12-03 2012-11-29 500,000 48.6 ขาย
สุวิทย์ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2012-12-03 2012-11-30 500,000 48.35 ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2012-11-30 2012-11-29 10,000 49.25 ขาย
ประชา ชำนาญกิจโกศล หุ้นสามัญ 2012-11-30 2012-11-27 375,000 48.13 ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2012-11-29 2012-11-28 10,000 48.5 ขาย
อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ หุ้นสามัญ 2012-11-29 2012-11-27 913,673 47.86 ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2012-11-28 2012-11-27 10,000 48.25 ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2012-11-21 2012-11-20 10,000 46.75 ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2012-11-21 2012-11-20 10,000 46 ขาย
กฤติยา วีรบุรุษ หุ้นสามัญ 2012-11-09 2012-09-14 172 0 ซื้อ
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2012-11-09 2012-11-07 2,500 45.5 ขาย
สุรีย์ หาญพินิจศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-10-24 2012-10-22 23,250 44 ขาย
สิริ เสนาจักร์ หุ้นสามัญ 2012-10-12 2012-10-11 33,600 45.75 ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2012-09-21 2012-09-20 20,000 48.5 ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2012-09-20 2012-09-19 20,000 47 ขาย
บรรยง พงษ์พานิช หุ้นสามัญ 2012-09-17 2012-09-12 2,336,246 0 รับโอน
พงษ์เทพ ผลอนันต์ หุ้นสามัญ 2012-09-17 2012-09-12 255,788 0 รับโอน
อนุมงคล ศิริเวทิน หุ้นสามัญ 2012-09-17 2012-09-12 18,270 0 รับโอน
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2012-09-11 2012-09-10 15,000 47 ขาย
สุรีย์ หาญพินิจศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-08-07 2012-08-06 23,250 42.25 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2012-08-06 2012-08-01 15,000 42 ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2012-08-01 2012-07-31 10,000 41 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2012-07-26 2012-07-25 20,000 40 ขาย
นุจรี ศิษฏศรีวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-07-20 2012-07-17 33,150 38.5 ขาย
ศราวุธ จารุจินดา หุ้นสามัญ 2012-07-20 2012-07-19 40,000 39 ขาย
สุรีย์ หาญพินิจศักดิ์ หุ้นสามัญ 2012-03-23 2012-03-22 10,000 36.75 ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2012-01-19 2012-01-18 20,000 30.25 ซื้อ
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2012-01-09 2012-01-06 20,000 30.75 ซื้อ
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2011-12-07 2011-12-06 20,000 35 ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2011-12-01 2011-11-30 10,000 30 ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2011-11-30 2011-11-29 10,000 29.25 ขาย
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-04 20,000 25.75 ซื้อ
ประวิทย์ วรุตบางกูร หุ้นสามัญ 2011-09-07 2011-09-06 30,000 34.25 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com