หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร KCE

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุปรีชา โมกขะเวส หุ้นสามัญ 2018-01-30 2018-01-30 8,500 77 ซื้อ
สุปรีชา โมกขะเวส หุ้นสามัญ 2018-01-30 2018-01-29 11,500 77 ซื้อ
สุปรีชา โมกขะเวส หุ้นสามัญ 2017-08-10 2017-08-02 10,000 89 ซื้อ
สุปรีชา โมกขะเวส หุ้นสามัญ 2017-08-09 2017-08-07 20,000 81.44 ซื้อ
สุปรีชา โมกขะเวส หุ้นสามัญ 2017-06-29 2017-06-16 10,000 110.5 ขาย
สุปรีชา โมกขะเวส หุ้นสามัญ 2017-01-30 2017-01-30 10,000 110.5 ซื้อ
สุปรีชา โมกขะเวส หุ้นสามัญ 2016-12-19 2016-12-13 10,000 123.5 ซื้อ
ธีระพร ใจซื่อดี หุ้นสามัญ 2016-11-24 2016-11-23 50,000 123 ขาย
สุนัน ศรีเพชร หุ้นสามัญ 2016-11-17 2016-11-16 10,000 112.5 ขาย
ไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ หุ้นสามัญ 2016-10-05 2016-10-04 10,000 108 ขาย
ไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ หุ้นสามัญ 2016-10-04 2016-09-30 20,000 106 ขาย
เฟรดดริก การาเพท โอฮาเนียน หุ้นสามัญ 2016-09-29 2016-09-27 50,000 103.5 ขาย
สุนัน ศรีเพชร หุ้นสามัญ 2016-05-27 2016-05-25 5,000 80 ขาย
ไพฑูรย์ ทวีผล หุ้นสามัญ 2016-03-22 2016-03-18 200,000 0 โอนออก
ไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ หุ้นสามัญ 2016-01-26 2016-01-22 30,000 79.25 ขาย
วรลักษณ์ องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-06 30,000,000 5.26 ขาย
บัญชา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-06 14,000,000 2.46 ขาย
บัญชา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-23 44,000,000 63.25 ขาย
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-23 44,000,000 63.25 ซื้อ
ไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ หุ้นสามัญ 2015-11-17 2015-11-16 15,000 64.75 ขาย
ธีระพร ใจซื่อดี หุ้นสามัญ 2015-11-17 2015-11-16 23,000 65 ขาย
ไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ หุ้นสามัญ 2015-10-29 2015-10-28 2,500 61.5 ขาย
ไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ หุ้นสามัญ 2015-10-16 2015-10-14 21,500 60 ขาย
อุบล จิระมงคล หุ้นสามัญ 2015-09-14 2015-09-10 500,000 0 โอนออก
จันทิมา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2015-07-20 2015-07-17 500,000 0 โอนออก
จันทิมา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-06-02 450,000 0 โอนออก
จันทิมา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-06-02 450,000 0 โอนออก
อุบล จิระมงคล หุ้นสามัญ 2014-12-04 2014-12-01 300,000 0 โอนออก
อุบล จิระมงคล หุ้นสามัญ 2014-12-04 2014-12-01 675,000 0 โอนออก
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ หุ้นสามัญ 2014-09-19 2014-09-18 500,000 0 โอนออก
เสาวลักษณ์ วรามิตรสกุล หุ้นสามัญ 2014-01-02 2013-12-26 100,000 21.88 ขาย
ธัญรัตน์ เทศน์สาลี หุ้นสามัญ 2013-12-13 2013-12-11 50,000 21.2 ขาย
ธัญรัตน์ เทศน์สาลี หุ้นสามัญ 2013-12-11 2013-12-09 50,000 20.45 ขาย
ธัญรัตน์ เทศน์สาลี หุ้นสามัญ 2013-12-11 2013-12-03 50,000 20.8 ขาย
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-11-26 2013-11-25 50,000 17.7 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-11-25 2013-11-22 50,000 18.2 ซื้อ
อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต Warrant 2013-09-30 2013-09-27 5,300,997 0 โอนออก
วรลักษณ์ องค์โฆษิต Warrant 2013-09-30 2013-09-27 7,426,250 0 โอนออก
บัญชา องค์โฆษิต Warrant 2013-09-30 2013-09-27 12,501,295 0 โอนออก
บัญชา องค์โฆษิต Warrant 2013-09-30 2013-09-27 1,899,300 0 โอนออก
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ Warrant 2013-09-30 2013-09-26 1,451,225 0 โอนออก
อุบล จิระมงคล หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-24 1,000,000 0 โอนออก
อุบล จิระมงคล หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-24 500,000 0 โอนออก
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ Warrant 2013-09-18 2013-09-17 235,500 0 โอนออก
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-09-17 2013-09-13 52,300 15.94 ซื้อ
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-09-17 2013-09-17 242,000 0 โอนออก
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-09-11 2013-09-10 200,000 16.25 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-09-06 2013-09-05 50,000 16 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-09-04 2013-09-02 60,000 15.6 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-09-02 2013-08-30 623,900 15.14 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-29 176,500 14.52 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-28 145,100 14.35 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-27 150,000 14.6 ซื้อ
จันทิมา องค์โฆษิต Warrant 2013-08-16 2013-06-20 1,195,550 0 โอนออก
บัญชา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-03-27 2013-03-25 989,500 16.11 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-08 332,400 16.55 ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-13 707,700 15.5 ซื้อ
อุบล จิระมงคล หุ้นสามัญ 2013-01-31 2013-01-25 500,000 0 โอนออก
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2012-11-19 2012-11-15 400,000 8.82 ซื้อ
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-10-05 2012-10-04 40,000 10 ขาย
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-10-02 2012-09-26 40,000 9.7 ขาย
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-10-02 2012-09-26 40,000 9 ขาย
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2012-08-10 2012-08-09 200,000 7.5 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2012-08-09 2012-08-08 1,550,000 7.5 ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2012-06-14 2012-06-13 750,000 6.05 ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2012-06-13 2012-06-12 110,000 5.84 ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2012-06-12 2012-06-11 770,300 5.8 ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2012-06-11 2012-06-08 503,200 5.57 ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2012-06-08 2012-06-07 1,366,500 5.54 ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2012-06-07 2012-06-06 1,000,000 5.37 ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2012-06-06 2012-06-05 500,000 5.36 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2011-09-30 2011-09-29 12,000 4.96 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2011-09-30 2011-09-28 306,500 5.05 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-27 423,800 4.78 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com