หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร KCE

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุปรีชา โมกขะเวส หุ้นสามัญ 2018-01-30 2018-01-30 8,500 77 ซื้อ
สุปรีชา โมกขะเวส หุ้นสามัญ 2018-01-30 2018-01-29 11,500 77 ซื้อ
สุปรีชา โมกขะเวส หุ้นสามัญ 2017-08-10 2017-08-02 10,000 89 ซื้อ
สุปรีชา โมกขะเวส หุ้นสามัญ 2017-08-09 2017-08-07 20,000 81.44 ซื้อ
สุปรีชา โมกขะเวส หุ้นสามัญ 2017-06-29 2017-06-16 10,000 110.5 ขาย
สุปรีชา โมกขะเวส หุ้นสามัญ 2017-01-30 2017-01-30 10,000 110.5 ซื้อ
สุปรีชา โมกขะเวส หุ้นสามัญ 2016-12-19 2016-12-13 10,000 123.5 ซื้อ
ธีระพร ใจซื่อดี หุ้นสามัญ 2016-11-24 2016-11-23 50,000 123 ขาย
สุนัน ศรีเพชร หุ้นสามัญ 2016-11-17 2016-11-16 10,000 112.5 ขาย
ไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ หุ้นสามัญ 2016-10-05 2016-10-04 10,000 108 ขาย
ไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ หุ้นสามัญ 2016-10-04 2016-09-30 20,000 106 ขาย
เฟรดดริก การาเพท โอฮาเนียน หุ้นสามัญ 2016-09-29 2016-09-27 50,000 103.5 ขาย
สุนัน ศรีเพชร หุ้นสามัญ 2016-05-27 2016-05-25 5,000 80 ขาย
ไพฑูรย์ ทวีผล หุ้นสามัญ 2016-03-22 2016-03-18 200,000 0 โอนออก
ไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ หุ้นสามัญ 2016-01-26 2016-01-22 30,000 79.25 ขาย
วรลักษณ์ องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-06 30,000,000 5.26 ขาย
บัญชา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-06 14,000,000 2.46 ขาย
บัญชา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-23 44,000,000 63.25 ขาย
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-23 44,000,000 63.25 ซื้อ
ไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ หุ้นสามัญ 2015-11-17 2015-11-16 15,000 64.75 ขาย
ธีระพร ใจซื่อดี หุ้นสามัญ 2015-11-17 2015-11-16 23,000 65 ขาย
ไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ หุ้นสามัญ 2015-10-29 2015-10-28 2,500 61.5 ขาย
ไพโรจน์ ธาราวัชรศาสตร์ หุ้นสามัญ 2015-10-16 2015-10-14 21,500 60 ขาย
อุบล จิระมงคล หุ้นสามัญ 2015-09-14 2015-09-10 500,000 0 โอนออก
จันทิมา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2015-07-20 2015-07-17 500,000 0 โอนออก
จันทิมา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-06-02 450,000 0 โอนออก
จันทิมา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-06-02 450,000 0 โอนออก
อุบล จิระมงคล หุ้นสามัญ 2014-12-04 2014-12-01 300,000 0 โอนออก
อุบล จิระมงคล หุ้นสามัญ 2014-12-04 2014-12-01 675,000 0 โอนออก
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ หุ้นสามัญ 2014-09-19 2014-09-18 500,000 0 โอนออก
เสาวลักษณ์ วรามิตรสกุล หุ้นสามัญ 2014-01-02 2013-12-26 100,000 21.88 ขาย
ธัญรัตน์ เทศน์สาลี หุ้นสามัญ 2013-12-13 2013-12-11 50,000 21.2 ขาย
ธัญรัตน์ เทศน์สาลี หุ้นสามัญ 2013-12-11 2013-12-09 50,000 20.45 ขาย
ธัญรัตน์ เทศน์สาลี หุ้นสามัญ 2013-12-11 2013-12-03 50,000 20.8 ขาย
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-11-26 2013-11-25 50,000 17.7 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-11-25 2013-11-22 50,000 18.2 ซื้อ
อรรถสิทธิ์ องค์โฆษิต Warrant 2013-09-30 2013-09-27 5,300,997 0 โอนออก
วรลักษณ์ องค์โฆษิต Warrant 2013-09-30 2013-09-27 7,426,250 0 โอนออก
บัญชา องค์โฆษิต Warrant 2013-09-30 2013-09-27 12,501,295 0 โอนออก
บัญชา องค์โฆษิต Warrant 2013-09-30 2013-09-27 1,899,300 0 โอนออก
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ Warrant 2013-09-30 2013-09-26 1,451,225 0 โอนออก
อุบล จิระมงคล หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-24 1,000,000 0 โอนออก
อุบล จิระมงคล หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-24 500,000 0 โอนออก
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ Warrant 2013-09-18 2013-09-17 235,500 0 โอนออก
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-09-17 2013-09-13 52,300 15.94 ซื้อ
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-09-17 2013-09-17 242,000 0 โอนออก
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-09-11 2013-09-10 200,000 16.25 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-09-06 2013-09-05 50,000 16 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-09-04 2013-09-02 60,000 15.6 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-09-02 2013-08-30 623,900 15.14 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-29 176,500 14.52 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-28 145,100 14.35 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-27 150,000 14.6 ซื้อ
จันทิมา องค์โฆษิต Warrant 2013-08-16 2013-06-20 1,195,550 0 โอนออก
บัญชา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-03-27 2013-03-25 989,500 16.11 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-08 332,400 16.55 ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-13 707,700 15.5 ซื้อ
อุบล จิระมงคล หุ้นสามัญ 2013-01-31 2013-01-25 500,000 0 โอนออก
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2012-11-19 2012-11-15 400,000 8.82 ซื้อ
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-10-05 2012-10-04 40,000 10 ขาย
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-10-02 2012-09-26 40,000 9.7 ขาย
ศิริพรรณ สันธนะพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-10-02 2012-09-26 40,000 9 ขาย
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2012-08-10 2012-08-09 200,000 7.5 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2012-08-09 2012-08-08 1,550,000 7.5 ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2012-06-14 2012-06-13 750,000 6.05 ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2012-06-13 2012-06-12 110,000 5.84 ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2012-06-12 2012-06-11 770,300 5.8 ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2012-06-11 2012-06-08 503,200 5.57 ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2012-06-08 2012-06-07 1,366,500 5.54 ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2012-06-07 2012-06-06 1,000,000 5.37 ซื้อ
บัญชา องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2012-06-06 2012-06-05 500,000 5.36 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2011-09-30 2011-09-29 12,000 4.96 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2011-09-30 2011-09-28 306,500 5.05 ซื้อ
พิธาน องค์โฆษิต หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-27 423,800 4.78 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com