หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร JWD

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-14 20,000 6.95 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-07-11 2018-07-05 5,000 6.25 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-07-11 2018-07-05 20,000 6.3 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-07-03 2018-06-26 80,000 6.4 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-07-03 2018-06-25 50,000 6.6 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-07-03 2018-06-25 40,000 6.55 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-07-03 2018-06-25 30,000 6.5 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-06-27 2018-06-20 50,000 6.75 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-06-27 2018-06-21 50,000 6.55 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 300,000 6.6 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 14,000 6.55 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-14 20,000 7.25 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-05-31 20,000 7.75 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-01 20,000 7.5 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-01 50,000 7.55 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-04 130,000 7.05 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-04 20,000 7.1 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-04 50,000 7.15 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-05 50,000 6.9 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-05 30,000 7 ซื้อ
ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา หุ้นสามัญ 2018-06-04 2018-05-30 98,300 7.96 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-06-01 2018-05-25 40,000 8.05 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-06-01 2018-05-25 20,000 8.15 ซื้อ
ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา หุ้นสามัญ 2018-06-01 2018-05-25 150,000 8.1 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-05-28 2018-05-17 30,000 7.85 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-05-28 2018-05-17 10,000 7.95 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-05-28 2018-05-17 20,000 8.05 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-05-28 2018-05-18 7,300 7.75 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-05-28 2018-05-18 50,000 7.8 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-05-28 2018-05-21 30,000 7.8 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-05-28 2018-05-21 25,000 7.9 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-16 10,000 7.95 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-16 20,000 7.9 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-16 35,000 7.85 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-15 30,000 7.9 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-15 20,000 7.8 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-14 20,000 7.85 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-14 44,900 7.7 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-14 50,000 7.65 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-04-18 2018-04-10 50,000 7.8 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-04-18 2018-04-09 20,000 8.25 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-04-18 2018-04-09 10,000 8.2 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-04-10 2018-04-03 20,000 9.05 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-04-10 2018-04-03 24,000 9.1 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-04-10 2018-04-03 6,000 9.15 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-04-10 2018-04-04 10,000 8.65 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-04-10 2018-04-04 20,000 8.75 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-04-10 2018-04-05 20,000 8.55 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-04-05 2018-04-02 15,000 9.35 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-28 20,000 9.55 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-29 20,000 9.5 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-30 20,000 9.35 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-03-29 2018-03-26 60,000 9.55 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-03-27 2018-03-21 50,000 9.7 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-03-27 2018-03-22 15,000 9.85 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-03-27 2018-03-22 10,000 9.95 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-03-27 2018-03-23 20,000 9.65 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-03-21 2018-03-19 70,000 9.9 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-03-19 2018-03-14 20,000 10 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-09 140,000 9.55 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-09 20,000 9.45 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-09 20,000 9.45 ซื้อ
จิตชัย นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-12 17,300 9.7 ซื้อ
ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-09-15 2017-09-14 3,700 10.9 ขาย
ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-09-15 2017-09-08 2,000 10 ซื้อ
อรวรรณ วรนิจ หุ้นสามัญ 2016-08-03 2016-07-05 175,600 10.8 ขาย
อรวรรณ วรนิจ หุ้นสามัญ 2016-07-05 2016-07-04 828,500 10.63 ขาย
อรวรรณ วรนิจ หุ้นสามัญ 2016-07-05 2016-06-30 300,000 10.7 ขาย
อัจฉรา นิมิตรปัญญา หุ้นสามัญ 2016-04-28 2016-04-27 13,000,000 19 ขาย
อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา หุ้นสามัญ 2016-04-28 2016-04-27 28,066,200 19 ขาย
อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา หุ้นสามัญ 2016-01-27 2016-01-26 23,930,800 0 รับโอน
ณัฐภูมิ เปาวรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-12-18 2015-12-14 1,000 17.7 ซื้อ
มังกร ธนสารศิลป์ หุ้นสามัญ 2015-11-11 2015-11-05 27,000 17.2 ซื้อ
ธเนศ พิริย์โยธินกุล หุ้นสามัญ 2015-10-13 2015-09-30 10,000 15.6 ซื้อ
วิชชุ สังกรธนกิจ หุ้นสามัญ 2015-10-01 2015-09-29 693,200 11 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com