หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร JAS

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-16 2018-06-28 500,000 4.8 ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิก Warrant3 2017-12-20 2017-12-19 650,000,000 3.4 ขาย
ปลื้มใจ สินอากร หุ้นสามัญ 2017-11-14 2017-11-13 100,000 7.3 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2017-05-16 2017-05-15 30,000 8.1 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2017-05-12 2017-05-11 30,000 8.35 ซื้อ
ปลื้มใจ สินอากร หุ้นสามัญ 2017-05-11 2017-05-09 100,000 8.5 ซื้อ
ปลื้มใจ สินอากร หุ้นสามัญ 2016-12-20 2016-12-19 100,000 8.55 ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิก หุ้นสามัญ 2016-11-10 2016-11-03 324,900,182 7.25 ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิก Warrant3 2016-11-10 2016-11-03 315,308,114 3.68 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2016-10-26 2016-10-25 550,000 7.25 ขาย
สายใจ คีตสิน Warrant3 2016-10-20 2016-10-18 617 3.68 ขาย
สายใจ คีตสิน หุ้นสามัญ 2016-10-20 2016-10-18 1,260 7.25 ขาย
สายใจ คีตสิน Warrant3 2016-10-20 2016-10-17 1,016,436 3.68 ขาย
สายใจ คีตสิน หุ้นสามัญ 2016-10-20 2016-10-17 373,530 7.25 ขาย
สมบุญ พัชรโสภาคย์ หุ้นสามัญ 2016-10-17 2016-10-13 3,800,000 7.25 ขาย
สมบุญ พัชรโสภาคย์ Warrant3 2016-10-17 2016-10-13 1,862,745 3.68 ขาย
พิชญ์ โพธารามิก Warrant3 2016-09-23 2016-09-20 464,046,500 3.68 ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิก หุ้นสามัญ 2016-09-23 2016-09-20 380,000,000 7.25 ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิก Warrant 2016-09-20 2016-09-19 649,996,600 3.67 ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิก หุ้นสามัญ 2016-09-20 2016-09-19 1,746,299,400 7.23 ซื้อ
ปลื้มใจ สินอากร หุ้นสามัญ 2016-09-07 2016-09-05 100,000 5.35 ซื้อ
ปลื้มใจ สินอากร หุ้นสามัญ 2016-06-30 2016-06-29 100,000 5.65 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2016-06-14 2016-06-13 100,000 4.96 ขาย
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2016-04-20 2016-04-19 50,000 4.14 ขาย
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-07 50,000 3.02 ซื้อ
ปลื้มใจ สินอากร หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-23 100,000 3.14 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-22 100,000 3.32 ซื้อ
โสรัชย์ อัศวะประภา Warrant3 2015-12-02 2015-11-27 14,571,356 0.94 ขาย
โสรัชย์ อัศวะประภา Warrant3 2015-12-02 2015-11-26 3,820,800 1 ขาย
โสรัชย์ อัศวะประภา Warrant3 2015-11-13 2015-11-10 13,000,000 1.38 ซื้อ
โสรัชย์ อัศวะประภา หุ้นสามัญ 2015-11-13 2015-11-10 11,000,000 5.95 ขาย
พิชญ์ โพธารามิก Warrant3 2015-11-06 2015-11-03 65,000,000 1.34 ขาย
พิชญ์ โพธารามิก Warrant3 2015-11-06 2015-11-04 58,000,000 1.32 ขาย
พิชญ์ โพธารามิก Warrant3 2015-11-06 2015-11-04 10,000,000 1.32 ขาย
พิชญ์ โพธารามิก Warrant3 2015-11-06 2015-11-05 67,000,000 1.32 ขาย
พิชญ์ โพธารามิก Warrant3 2015-09-23 2015-09-22 49,500,000 1.4 ขาย
พิชญ์ โพธารามิก Warrant3 2015-09-23 2015-09-21 50,000,000 1.41 ขาย
พิชญ์ โพธารามิก Warrant3 2015-09-23 2015-09-18 50,500,000 1.46 ขาย
วิชิต แย้มบุญเรือง Warrant3 2015-07-20 2015-07-16 269,607 1.92 ขาย
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2015-04-16 2015-04-10 50,000 5.5 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2015-04-02 2015-04-01 50,000 5.55 ซื้อ
ปลื้มใจ สินอากร หุ้นสามัญ 2015-01-14 2015-01-12 100,000 7.6 ซื้อ
ปลื้มใจ สินอากร หุ้นสามัญ 2015-01-14 2015-01-12 200,000 0 รับโอน
โสรัชย์ อัศวะประภา หุ้นสามัญ 2014-11-26 2014-11-24 11,000,000 7.83 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-19 31,800 7.5 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-18 18,200 7.5 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2014-11-18 2014-11-17 50,000 7.5 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2014-10-28 2014-10-27 50,000 7 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2014-06-12 2014-06-10 50,000 8.35 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2014-03-25 2014-03-24 50,000 8.1 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2014-03-11 2014-03-10 100,000 8.1 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2013-10-17 2013-09-10 100,000 8 ขาย
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2013-08-27 2013-08-26 100,000 7.5 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2013-07-05 2013-07-03 20,000 7.95 ขาย
นิตย์ วิเสสพันธุ์ หุ้นสามัญ 2011-08-16 2011-08-15 100,000 2.72 ขาย
นิตย์ วิเสสพันธุ์ หุ้นสามัญ 2011-08-16 2011-08-11 100,000 2.68 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com