หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร JAS

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-16 2018-06-28 500,000 4.8 ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิก Warrant3 2017-12-20 2017-12-19 650,000,000 3.4 ขาย
ปลื้มใจ สินอากร หุ้นสามัญ 2017-11-14 2017-11-13 100,000 7.3 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2017-05-16 2017-05-15 30,000 8.1 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2017-05-12 2017-05-11 30,000 8.35 ซื้อ
ปลื้มใจ สินอากร หุ้นสามัญ 2017-05-11 2017-05-09 100,000 8.5 ซื้อ
ปลื้มใจ สินอากร หุ้นสามัญ 2016-12-20 2016-12-19 100,000 8.55 ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิก หุ้นสามัญ 2016-11-10 2016-11-03 324,900,182 7.25 ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิก Warrant3 2016-11-10 2016-11-03 315,308,114 3.68 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2016-10-26 2016-10-25 550,000 7.25 ขาย
สายใจ คีตสิน Warrant3 2016-10-20 2016-10-18 617 3.68 ขาย
สายใจ คีตสิน หุ้นสามัญ 2016-10-20 2016-10-18 1,260 7.25 ขาย
สายใจ คีตสิน Warrant3 2016-10-20 2016-10-17 1,016,436 3.68 ขาย
สายใจ คีตสิน หุ้นสามัญ 2016-10-20 2016-10-17 373,530 7.25 ขาย
สมบุญ พัชรโสภาคย์ หุ้นสามัญ 2016-10-17 2016-10-13 3,800,000 7.25 ขาย
สมบุญ พัชรโสภาคย์ Warrant3 2016-10-17 2016-10-13 1,862,745 3.68 ขาย
พิชญ์ โพธารามิก Warrant3 2016-09-23 2016-09-20 464,046,500 3.68 ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิก หุ้นสามัญ 2016-09-23 2016-09-20 380,000,000 7.25 ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิก Warrant 2016-09-20 2016-09-19 649,996,600 3.67 ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิก หุ้นสามัญ 2016-09-20 2016-09-19 1,746,299,400 7.23 ซื้อ
ปลื้มใจ สินอากร หุ้นสามัญ 2016-09-07 2016-09-05 100,000 5.35 ซื้อ
ปลื้มใจ สินอากร หุ้นสามัญ 2016-06-30 2016-06-29 100,000 5.65 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2016-06-14 2016-06-13 100,000 4.96 ขาย
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2016-04-20 2016-04-19 50,000 4.14 ขาย
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-07 50,000 3.02 ซื้อ
ปลื้มใจ สินอากร หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-23 100,000 3.14 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-22 100,000 3.32 ซื้อ
โสรัชย์ อัศวะประภา Warrant3 2015-12-02 2015-11-27 14,571,356 0.94 ขาย
โสรัชย์ อัศวะประภา Warrant3 2015-12-02 2015-11-26 3,820,800 1 ขาย
โสรัชย์ อัศวะประภา Warrant3 2015-11-13 2015-11-10 13,000,000 1.38 ซื้อ
โสรัชย์ อัศวะประภา หุ้นสามัญ 2015-11-13 2015-11-10 11,000,000 5.95 ขาย
พิชญ์ โพธารามิก Warrant3 2015-11-06 2015-11-03 65,000,000 1.34 ขาย
พิชญ์ โพธารามิก Warrant3 2015-11-06 2015-11-04 58,000,000 1.32 ขาย
พิชญ์ โพธารามิก Warrant3 2015-11-06 2015-11-04 10,000,000 1.32 ขาย
พิชญ์ โพธารามิก Warrant3 2015-11-06 2015-11-05 67,000,000 1.32 ขาย
พิชญ์ โพธารามิก Warrant3 2015-09-23 2015-09-22 49,500,000 1.4 ขาย
พิชญ์ โพธารามิก Warrant3 2015-09-23 2015-09-21 50,000,000 1.41 ขาย
พิชญ์ โพธารามิก Warrant3 2015-09-23 2015-09-18 50,500,000 1.46 ขาย
วิชิต แย้มบุญเรือง Warrant3 2015-07-20 2015-07-16 269,607 1.92 ขาย
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2015-04-16 2015-04-10 50,000 5.5 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2015-04-02 2015-04-01 50,000 5.55 ซื้อ
ปลื้มใจ สินอากร หุ้นสามัญ 2015-01-14 2015-01-12 100,000 7.6 ซื้อ
ปลื้มใจ สินอากร หุ้นสามัญ 2015-01-14 2015-01-12 200,000 0 รับโอน
โสรัชย์ อัศวะประภา หุ้นสามัญ 2014-11-26 2014-11-24 11,000,000 7.83 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-19 31,800 7.5 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-18 18,200 7.5 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2014-11-18 2014-11-17 50,000 7.5 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2014-10-28 2014-10-27 50,000 7 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2014-06-12 2014-06-10 50,000 8.35 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2014-03-25 2014-03-24 50,000 8.1 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2014-03-11 2014-03-10 100,000 8.1 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2013-10-17 2013-09-10 100,000 8 ขาย
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2013-08-27 2013-08-26 100,000 7.5 ซื้อ
วิชิต แย้มบุญเรือง หุ้นสามัญ 2013-07-05 2013-07-03 20,000 7.95 ขาย
นิตย์ วิเสสพันธุ์ หุ้นสามัญ 2011-08-16 2011-08-15 100,000 2.72 ขาย
นิตย์ วิเสสพันธุ์ หุ้นสามัญ 2011-08-16 2011-08-11 100,000 2.68 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com