หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร IRPC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
อรพินท์ เกตุรัตนกุล หุ้นสามัญ 2018-08-07 2018-08-02 121 6.55 โอนออก
ศิริเมธ ลี้ภากรณ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-28 50,000 5.75 ซื้อ
ศิริเมธ ลี้ภากรณ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-28 50,000 5.75 ซื้อ
ศิริเมธ ลี้ภากรณ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-28 50,000 5.75 ซื้อ
ศิริเมธ ลี้ภากรณ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-28 50,000 5.75 ซื้อ
พงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-06-26 2018-06-22 50,000 6 ซื้อ
ศิริเมธ ลี้ภากรณ์ หุ้นสามัญ 2018-06-26 2018-06-21 50,000 5.95 ซื้อ
ศิริเมธ ลี้ภากรณ์ หุ้นสามัญ 2018-06-19 2018-06-18 100,000 6.2 ซื้อ
สุกฤตย์ สุรบถโสภณ หุ้นสามัญ 2018-06-07 2018-06-05 500,000 6.35 ซื้อ
พงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-06-07 2018-06-05 50,000 6.3 ซื้อ
สุกฤตย์ สุรบถโสภณ หุ้นสามัญ 2018-06-05 2018-06-01 500,000 6.5 ซื้อ
วรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ หุ้นสามัญ 2018-05-30 2018-05-25 100,000 6.6 ซื้อ
ศิริเมธ ลี้ภากรณ์ หุ้นสามัญ 2018-05-15 2018-05-10 100,000 6.65 ซื้อ
สุกฤตย์ สุรบถโสภณ หุ้นสามัญ 2018-05-09 2018-05-08 500,000 6.7 ซื้อ
สุกฤตย์ สุรบถโสภณ หุ้นสามัญ 2017-11-29 2017-11-27 500,000 6 ซื้อ
พงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-11-27 2017-11-24 50,000 6.05 ซื้อ
พงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-11-27 2017-11-24 50,000 6.05 ซื้อ
พงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-12-13 2016-12-08 100,000 4.8 ซื้อ
ศิริเมธ ลี้ภากรณ์ หุ้นสามัญ 2016-10-07 2016-09-12 50,000 4.66 ซื้อ
ประเวศ อัศวดากร หุ้นสามัญ 2016-06-29 2016-06-24 130,000 4.7 ซื้อ
ประเวศ อัศวดากร หุ้นสามัญ 2016-06-29 2016-06-24 130,000 4.7 ซื้อ
สุกฤตย์ สุรบถโสภณ หุ้นสามัญ 2016-06-27 2016-06-24 1,000,000 4.7 ซื้อ
วรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ หุ้นสามัญ 2016-06-09 2016-06-07 50,000 4.96 ซื้อ
ชาญศิลป์ ตรีนุชกร หุ้นสามัญ 2016-03-17 2016-03-14 500,000 5.25 ขาย
ชาญศิลป์ ตรีนุชกร หุ้นสามัญ 2016-02-12 2016-02-11 500,000 4.34 ซื้อ
สุกฤตย์ สุรบถโสภณ หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-21 1,000,000 3.6 ซื้อ
ประสิทธิ์ สืบชนะ หุ้นสามัญ 2015-06-23 2015-06-22 50,000 4.26 ซื้อ
ประสิทธิ์ สืบชนะ หุ้นสามัญ 2015-03-30 2015-03-24 100,000 4 ซื้อ
ประสิทธิ์ สืบชนะ หุ้นสามัญ 2015-03-20 2015-03-19 100,000 4.2 ซื้อ
ประสิทธิ์ สืบชนะ หุ้นสามัญ 2015-03-05 2015-02-26 50,000 4.46 ขาย
ประสิทธิ์ สืบชนะ หุ้นสามัญ 2015-02-18 2015-02-13 50,000 4.54 ซื้อ
พีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน หุ้นสามัญ 2015-01-07 2014-12-24 200,000 3.08 ซื้อ
พีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน หุ้นสามัญ 2015-01-07 2014-12-30 300,000 3.05 ซื้อ
สุกฤตย์ สุรบถโสภณ หุ้นสามัญ 2014-12-19 2014-12-16 1,000,000 2.79 ซื้อ
ชาญศิลป์ ตรีนุชกร หุ้นสามัญ 2013-12-09 2013-12-06 100,000 3.6 ซื้อ
ชาญศิลป์ ตรีนุชกร หุ้นสามัญ 2013-12-06 2013-12-02 100,000 3.46 ซื้อ
พีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-27 400,000 3 ซื้อ
พีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-21 200,000 3.06 ซื้อ
ชาญศิลป์ ตรีนุชกร หุ้นสามัญ 2012-09-19 2012-09-17 100,000 4.36 ขาย
ชาญศิลป์ ตรีนุชกร หุ้นสามัญ 2012-05-25 2012-05-23 100,000 3.64 ซื้อ
ชาญศิลป์ ตรีนุชกร หุ้นสามัญ 2012-04-24 2012-02-10 50,000 4.8 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ 2011-12-01 2011-11-25 200,000 3.75 ซื้อ
จันทิมา สิริแสงทักษิณ หุ้นสามัญ 2011-09-30 2011-09-28 100,000 4.83 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com