หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร INTUCH

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-04-10 2017-04-05 20,000 54.75 ขาย
เอนก พนาอภิชน หุ้นสามัญ 2017-03-21 2017-03-16 20,000 55 ขาย
คิมห์ สิริทวีชัย หุ้นสามัญ 2016-11-21 2016-11-18 1,000 50 ซื้อ
คิมห์ สิริทวีชัย หุ้นสามัญ 2016-11-21 2016-11-17 3,000 50.08 ซื้อ
เอนก พนาอภิชน หุ้นสามัญ 2016-10-13 2016-10-11 20,000 52.5 ซื้อ
คิมห์ สิริทวีชัย หุ้นสามัญ 2016-04-11 2016-04-07 6,500 53 ซื้อ
โสภาวดี เลิศมนัสชัย หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-21 500 55.25 ขาย
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-21 5,500 50.27 ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-03 2,500 66.5 ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2015-11-16 2015-11-13 5,000 69.5 ซื้อ
โสภาวดี เลิศมนัสชัย หุ้นสามัญ 2015-10-13 2015-10-08 14,700 74.64 ซื้อ
โสภาวดี เลิศมนัสชัย หุ้นสามัญ 2015-10-12 2015-10-07 14,200 73.21 ซื้อ
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2015-07-10 2015-07-07 100,000 78.25 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2015-07-07 2015-07-02 100,000 78 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2015-07-06 2015-06-30 100,000 77.88 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2015-07-03 2015-06-29 100,000 77.31 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2015-06-30 2015-06-26 50,000 77.88 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2015-06-29 2015-06-25 25,000 77.5 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2015-06-23 2015-06-22 100,000 77.13 ขาย
เอนก พนาอภิชน หุ้นสามัญ 2015-02-27 2015-02-25 20,000 77 ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2014-07-30 2014-07-28 2,000 67.75 ซื้อ
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2014-07-14 2014-07-10 100,000 74 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2014-07-07 2014-07-04 100,000 72.75 ขาย
วิชัย กิตติวิทยากุล หุ้นสามัญ 2014-04-02 2014-04-01 10,000 75.75 ขาย
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2014-01-13 2014-01-10 2,000 67.5 ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2014-01-10 2014-01-09 3,000 68 ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2013-12-19 2013-12-18 3,500 73.25 ซื้อ
วิชัย กิตติวิทยากุล หุ้นสามัญ 2013-12-13 2013-12-12 10,000 75.25 ซื้อ
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2013-10-15 2013-10-11 20,000 86.75 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2013-10-10 2013-10-08 39,300 85.62 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2013-10-08 2013-10-04 10,700 85.53 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2013-10-07 2013-10-03 50,000 85.1 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2013-10-04 2013-10-02 10,000 84.5 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2013-10-02 2013-10-01 30,000 83.5 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2013-09-20 2013-09-19 10,000 89 ขาย
สุวิมล แก้วคูณ หุ้นสามัญ 2013-09-19 2013-09-18 12,000 85 ขาย
บดินทร์ อัศวาณิชย์ หุ้นสามัญ 2013-09-12 2013-09-11 10,000 82.5 ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-29 5,000 75.25 ซื้อ
สุวิมล แก้วคูณ หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-27 12,000 75.38 ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2013-08-27 2013-08-26 15,000 0 รับโอน
วิชัย กิตติวิทยากุล หุ้นสามัญ 2013-06-27 2013-06-25 10,000 79 ขาย
วิชัย กิตติวิทยากุล หุ้นสามัญ 2013-06-25 2013-06-21 10,000 75 ซื้อ
เอนก พนาอภิชน หุ้นสามัญ 2013-06-19 2013-06-14 75 83 ขาย
เอนก พนาอภิชน หุ้นสามัญ 2013-04-19 2013-04-12 50,000 80 ขาย
เอนก พนาอภิชน หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-03-28 100,000 79.25 ขาย
เอนก พนาอภิชน หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-03-29 100,000 80.37 ขาย
เอนก พนาอภิชน หุ้นสามัญ 2013-01-14 2013-01-09 40,700 67.25 ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2012-10-24 2012-10-18 6,500 0 รับโอน
บดินทร์ อัศวาณิชย์ หุ้นสามัญ 2012-10-08 2012-10-03 30,000 66.5 ซื้อ
คิมห์ สิริทวีชัย หุ้นสามัญ 2012-08-07 2012-08-03 98 62.21 ขาย
คิมห์ สิริทวีชัย หุ้นสามัญ 2012-07-13 2012-07-11 8,900 65 ขาย
คิมห์ สิริทวีชัย หุ้นสามัญ 2012-07-13 2012-07-10 20,000 63.38 ขาย
เอนก พนาอภิชน หุ้นสามัญ 2012-07-11 2012-07-06 100,000 62.75 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-05-23 2012-05-18 20,000 54.25 ซื้อ
คิมห์ สิริทวีชัย หุ้นสามัญ 2012-01-11 2012-01-10 10,000 43 ขาย
วิชัย กิตติวิทยากุล หุ้นสามัญ 2012-01-10 2012-01-09 23,100 41.5 ขาย
วิชัย กิตติวิทยากุล หุ้นสามัญ 2012-01-06 2012-01-05 50,000 40.75 ขาย
วิชัย กิตติวิทยากุล หุ้นสามัญ 2012-01-04 2011-12-30 52,300 43 ขาย
คิมห์ สิริทวีชัย หุ้นสามัญ 2011-08-18 2011-08-15 120,000 40.88 ขาย
อารักษ์ ชลธาร์นนท์ หุ้นสามัญ 2011-08-17 2011-08-15 1,210,000 0 โอนออก
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com