หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร INTUCH

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-04-10 2017-04-05 20,000 54.75 ขาย
เอนก พนาอภิชน หุ้นสามัญ 2017-03-21 2017-03-16 20,000 55 ขาย
คิมห์ สิริทวีชัย หุ้นสามัญ 2016-11-21 2016-11-18 1,000 50 ซื้อ
คิมห์ สิริทวีชัย หุ้นสามัญ 2016-11-21 2016-11-17 3,000 50.08 ซื้อ
เอนก พนาอภิชน หุ้นสามัญ 2016-10-13 2016-10-11 20,000 52.5 ซื้อ
คิมห์ สิริทวีชัย หุ้นสามัญ 2016-04-11 2016-04-07 6,500 53 ซื้อ
โสภาวดี เลิศมนัสชัย หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-21 500 55.25 ขาย
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-21 5,500 50.27 ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-03 2,500 66.5 ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2015-11-16 2015-11-13 5,000 69.5 ซื้อ
โสภาวดี เลิศมนัสชัย หุ้นสามัญ 2015-10-13 2015-10-08 14,700 74.64 ซื้อ
โสภาวดี เลิศมนัสชัย หุ้นสามัญ 2015-10-12 2015-10-07 14,200 73.21 ซื้อ
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2015-07-10 2015-07-07 100,000 78.25 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2015-07-07 2015-07-02 100,000 78 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2015-07-06 2015-06-30 100,000 77.88 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2015-07-03 2015-06-29 100,000 77.31 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2015-06-30 2015-06-26 50,000 77.88 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2015-06-29 2015-06-25 25,000 77.5 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2015-06-23 2015-06-22 100,000 77.13 ขาย
เอนก พนาอภิชน หุ้นสามัญ 2015-02-27 2015-02-25 20,000 77 ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2014-07-30 2014-07-28 2,000 67.75 ซื้อ
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2014-07-14 2014-07-10 100,000 74 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2014-07-07 2014-07-04 100,000 72.75 ขาย
วิชัย กิตติวิทยากุล หุ้นสามัญ 2014-04-02 2014-04-01 10,000 75.75 ขาย
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2014-01-13 2014-01-10 2,000 67.5 ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2014-01-10 2014-01-09 3,000 68 ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2013-12-19 2013-12-18 3,500 73.25 ซื้อ
วิชัย กิตติวิทยากุล หุ้นสามัญ 2013-12-13 2013-12-12 10,000 75.25 ซื้อ
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2013-10-15 2013-10-11 20,000 86.75 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2013-10-10 2013-10-08 39,300 85.62 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2013-10-08 2013-10-04 10,700 85.53 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2013-10-07 2013-10-03 50,000 85.1 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2013-10-04 2013-10-02 10,000 84.5 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2013-10-02 2013-10-01 30,000 83.5 ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัย หุ้นสามัญ 2013-09-20 2013-09-19 10,000 89 ขาย
สุวิมล แก้วคูณ หุ้นสามัญ 2013-09-19 2013-09-18 12,000 85 ขาย
บดินทร์ อัศวาณิชย์ หุ้นสามัญ 2013-09-12 2013-09-11 10,000 82.5 ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-29 5,000 75.25 ซื้อ
สุวิมล แก้วคูณ หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-27 12,000 75.38 ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2013-08-27 2013-08-26 15,000 0 รับโอน
วิชัย กิตติวิทยากุล หุ้นสามัญ 2013-06-27 2013-06-25 10,000 79 ขาย
วิชัย กิตติวิทยากุล หุ้นสามัญ 2013-06-25 2013-06-21 10,000 75 ซื้อ
เอนก พนาอภิชน หุ้นสามัญ 2013-06-19 2013-06-14 75 83 ขาย
เอนก พนาอภิชน หุ้นสามัญ 2013-04-19 2013-04-12 50,000 80 ขาย
เอนก พนาอภิชน หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-03-28 100,000 79.25 ขาย
เอนก พนาอภิชน หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-03-29 100,000 80.37 ขาย
เอนก พนาอภิชน หุ้นสามัญ 2013-01-14 2013-01-09 40,700 67.25 ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2012-10-24 2012-10-18 6,500 0 รับโอน
บดินทร์ อัศวาณิชย์ หุ้นสามัญ 2012-10-08 2012-10-03 30,000 66.5 ซื้อ
คิมห์ สิริทวีชัย หุ้นสามัญ 2012-08-07 2012-08-03 98 62.21 ขาย
คิมห์ สิริทวีชัย หุ้นสามัญ 2012-07-13 2012-07-11 8,900 65 ขาย
คิมห์ สิริทวีชัย หุ้นสามัญ 2012-07-13 2012-07-10 20,000 63.38 ขาย
เอนก พนาอภิชน หุ้นสามัญ 2012-07-11 2012-07-06 100,000 62.75 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-05-23 2012-05-18 20,000 54.25 ซื้อ
คิมห์ สิริทวีชัย หุ้นสามัญ 2012-01-11 2012-01-10 10,000 43 ขาย
วิชัย กิตติวิทยากุล หุ้นสามัญ 2012-01-10 2012-01-09 23,100 41.5 ขาย
วิชัย กิตติวิทยากุล หุ้นสามัญ 2012-01-06 2012-01-05 50,000 40.75 ขาย
วิชัย กิตติวิทยากุล หุ้นสามัญ 2012-01-04 2011-12-30 52,300 43 ขาย
คิมห์ สิริทวีชัย หุ้นสามัญ 2011-08-18 2011-08-15 120,000 40.88 ขาย
อารักษ์ ชลธาร์นนท์ หุ้นสามัญ 2011-08-17 2011-08-15 1,210,000 0 โอนออก
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com