หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร IHL

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 20,000 8 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 20,000 8 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 20,000 8 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2018-04-11 2018-04-10 80,000 9.24 ซื้อ
สมยศ อัคคไพบูลย์ Warrant 2018-03-15 2018-03-13 450,000 0 รับโอน
สมยศ อัคคไพบูลย์ Warrant 2018-03-15 2018-03-13 450,000 0 โอนออก
สมยศ อัคคไพบูลย์ Warrant 2018-03-15 2018-03-12 50,000 7 ซื้อ
ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-13 701,100 0 รับโอน
ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-13 701,100 0 รับโอน
ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-13 701,100 0 โอนออก
สมยศ อัคคไพบูลย์ Warrant 2018-03-05 2018-03-05 80,000 6.75 ซื้อ
สมยศ อัคคไพบูลย์ Warrant 2017-12-27 2017-12-26 50,000 6 ซื้อ
ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-25 601,100 10.03 ซื้อ
ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-25 601,100 10.03 ซื้อ
ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-26 100,000 10 ซื้อ
สมยศ อัคคไพบูลย์ Warrant 2017-12-26 2017-12-25 64,400 6 ซื้อ
สมยศ อัคคไพบูลย์ Warrant 2017-12-26 2017-12-25 64,400 6 ซื้อ
สมยศ อัคคไพบูลย์ Warrant 2017-12-25 2017-12-22 96,200 6 ซื้อ
สมยศ อัคคไพบูลย์ Warrant 2017-12-25 2017-12-21 89,400 6 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 500,000 10.3 ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 800,000 9.78 ซื้อ
สมชาติ ลิมปานุภาพ หุ้นสามัญ 2017-06-26 2017-06-26 200,000 10.3 ขาย
สมชาติ ลิมปานุภาพ หุ้นสามัญ 2017-06-26 2017-06-26 200,000 10.3 ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ Warrant 2016-10-26 2016-10-26 440,000 3.34 ซื้อ
สมชาติ ลิมปานุภาพ หุ้นสามัญ 2016-09-23 2016-09-22 70,000 8.8 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-09-07 2016-09-05 311,600 9.16 ซื้อ
ชุติมา บุษยโภคะ หุ้นสามัญ 2016-07-25 2016-07-22 10,000,000 9 ซื้อ
ชุติมา บุษยโภคะ หุ้นสามัญ 2016-07-25 2016-07-29 10,000,000 9 ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-07-14 2016-07-13 10,000,000 8 ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-07-13 2016-07-12 5,000,000 8 ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-07-13 2016-07-12 5,000,000 8 ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-06-27 2016-06-24 5,000,000 8 ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-06-22 2016-06-21 5,000,000 8.25 ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-06-20 2016-06-17 5,000,000 8.1 ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-06-15 2016-06-14 10,000,000 8 ขาย
สมชาติ ลิมปานุภาพ หุ้นสามัญ 2016-06-09 2016-06-08 100,000 9.37 ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-05-16 2016-05-13 23,300 7.53 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-05-13 2016-05-12 122,800 7.46 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-05-12 2016-05-11 25,100 7.5 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-05-11 2016-05-10 185,000 7.52 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-05-09 2016-05-04 700 7.4 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-05-04 2016-05-03 17,500 7.4 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-05-03 2016-04-29 504,300 7.52 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-04-29 2016-04-28 109,100 7.45 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-04-28 2016-04-27 37,800 7.41 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-04-21 2016-04-20 60,030 7.1 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-04-20 2016-04-19 54,800 7.1 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-04-19 2016-04-18 60,000 7.1 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-04-18 2016-04-11 6,000 7.08 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-04-07 2016-04-05 12,200 7.1 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-04-05 2016-04-04 61,400 7.1 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-04-04 2016-04-01 90,800 7.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-03-30 2016-03-29 37,400 7.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-03-29 2016-03-28 50,000 7.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-03-28 2016-03-25 5,100 7.15 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-03-25 2016-03-24 134,800 7.08 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-18 31,800 7.1 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-17 2,000 7.1 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-03-17 2016-03-16 4,000 7.1 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-03-11 2016-03-09 800 7.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-03-09 2016-03-08 6,600 7.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-03-07 2016-03-04 26,500 7.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-03-04 2016-03-03 50,000 7.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-03-01 2016-02-29 5,100 7.09 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-02-25 2016-02-24 5,900 7.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-02-25 2016-02-23 1,600 7.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-02-23 2016-02-19 50,000 7.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-02-19 2016-02-18 40,800 7.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-02-18 2016-02-17 55,700 7.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-02-17 2016-02-16 48,400 7.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-02-16 2016-02-15 20,000 7.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-02-15 2016-02-12 47,000 7.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-02-12 2016-02-11 64,200 7.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-02-11 2016-02-10 40,000 7.1 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-02-10 2016-02-09 3,000 7 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-02-09 2016-02-08 30,500 7 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-02-08 2016-02-05 10,000 7 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-02-05 2016-02-04 10,800 7 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-02-04 2016-02-03 33,800 7 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-02-03 2016-02-02 39,800 7 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-29 2,800 7 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-01-29 2016-01-28 30,000 7 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-01-28 2016-01-27 3,000 7 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-01-22 2016-01-21 257,800 6.9 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-15 59,200 7 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-01-15 2016-01-14 61,600 6.9 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-01-14 2016-01-13 50,000 6.9 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-08 165,000 6.92 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-11 149,900 6.9 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-07 300,000 6.9 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-07 300,000 6.9 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-06 72,400 6.9 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-01-06 2016-01-05 69,000 6.9 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-01-05 2016-01-04 15,000 6.9 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2016-01-04 2015-12-30 19,500 7 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-21 60,000 6.85 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-15 196,200 6.91 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-14 291,400 6.93 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-11 120,000 7 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-09 236,400 7.11 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-08 147,000 7.2 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-04 59,300 7.25 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-12-04 2015-12-03 200,000 7.25 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-12-04 2015-12-02 56,700 7.25 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-12-02 2015-12-01 139,300 7.25 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-12-01 2015-11-30 87,100 7.25 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-11-27 2015-11-26 40,000 7.25 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-11-25 2015-11-23 51,500 7.26 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-11-23 2015-11-20 34,600 7.26 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-11-19 2015-11-18 117,600 7.26 ซื้อ
ชุติมา บุษยโภคะ หุ้นสามัญ 2015-11-17 2015-11-05 3,100 7.15 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-11-17 2015-11-13 85,800 6.9 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-11-17 2015-11-16 6,000 6.9 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-10-22 2015-10-21 60,700 6.95 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-10-21 2015-10-20 20,000 6.95 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-10-20 2015-10-19 5,900 6.95 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-10-14 2015-10-13 39,400 6.9 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-10-14 2015-10-14 18,100 6.95 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-10-13 2015-10-12 119,400 6.9 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-10-12 2015-10-09 68,700 6.9 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-10-09 2015-10-08 16,200 6.9 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-06 25,300 6.9 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-07 54,100 6.9 ซื้อ
ชุติมา บุษยโภคะ หุ้นสามัญ 2015-09-28 2015-09-25 8,000,000 7 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-09-18 2015-09-17 25,300 6.95 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-07-23 2015-07-20 5,000,000 8.55 ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-07-23 2015-07-20 21,738,100 0 โอนออก
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-07-23 2015-07-20 6,849,400 0 รับโอน
นิติ เนื่องจำนงค์ หุ้นสามัญ 2015-07-20 2015-07-16 45,700 8.8 ขาย
นิติ เนื่องจำนงค์ หุ้นสามัญ 2015-07-20 2015-07-15 50,000 8.8 ขาย
นิติ เนื่องจำนงค์ หุ้นสามัญ 2015-07-20 2015-07-15 4,300 8.85 ขาย
วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-05-27 2015-05-26 458,200 7.1 ซื้อ
วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-05-26 2015-05-25 68,500 7.09 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-05-20 2015-05-18 96,100 7.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-05-18 2015-05-15 23,300 7.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-05-15 2015-05-14 24,100 7.04 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-04-30 2015-04-29 152,300 7.3 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-04-29 2015-04-28 293,900 7.36 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-04-28 2015-04-27 175,700 7.36 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-04-27 2015-04-24 103,900 7.33 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-04-24 2015-04-23 64,600 7.3 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-04-23 2015-04-22 10,100 7.25 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-04-22 2015-04-20 60,200 7.31 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-04-22 2015-04-21 94,600 7.22 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-04-20 2015-04-17 7,700 7.09 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-03-30 2015-03-27 125,000 7.18 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-03-10 2015-03-09 7,500 7.18 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-03-09 2015-03-06 90,400 7.21 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-02-13 2015-02-10 20,000 6.85 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-02-13 2015-02-12 12,100 6.85 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-02-10 2015-02-09 70,000 6.95 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-01-30 2015-01-29 41,300 7.2 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-01-29 2015-01-28 217,000 7.2 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-01-21 2015-01-20 23,000 7.3 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-01-20 2015-01-19 168,100 7.32 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-01-19 2015-01-16 50,000 7.3 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-01-16 2015-01-15 58,600 7.11 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-01-14 2015-01-13 74,400 6.88 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-01-12 2015-01-09 30,000 6.9 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-01-09 2015-01-08 65,200 6.82 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-01-08 2015-01-07 22,700 6.76 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-30 93,200 6.76 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-12-29 2014-12-26 50,000 6.81 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-12-26 2014-12-25 25,000 6.78 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-12-25 2014-12-24 20,800 6.84 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-12-24 2014-12-23 81,400 6.79 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-12-23 2014-12-22 80,100 6.79 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-12-17 2014-12-16 110,000 6.51 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 170,800 6.56 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-12 31,000 6.7 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-12-12 2014-12-11 65,600 6.75 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-12-11 2014-12-09 104,700 6.8 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-12-03 2014-12-02 17,300 6.8 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-12-02 2014-12-01 1,100 6.8 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-12-01 2014-11-28 31,200 6.8 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-11-28 2014-11-27 139,800 6.8 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-11-27 2014-11-26 23,600 6.8 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-11-26 2014-11-25 14,600 6.8 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-11-26 2014-11-25 14,600 6.8 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-11-24 2014-11-20 150,000 6.85 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-11-24 2014-11-20 150,000 6.85 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-11-19 2014-11-18 67,600 6.84 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-11-18 2014-11-14 127,300 6.89 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-11-14 2014-11-13 123,400 6.73 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-11-13 2014-11-12 281,800 6.75 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-11-12 2014-11-11 140,200 6.8 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-11-11 2014-11-10 82,500 6.75 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-11-10 2014-11-07 1,108,000 6.75 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-11-04 2014-11-03 20,000 6.75 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-11-03 2014-10-31 45,800 6.81 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-10-30 2014-10-29 52,600 6.83 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-10-29 2014-10-28 37,100 6.75 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-10-28 2014-10-27 27,200 6.7 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-10-27 2014-10-24 53,700 6.65 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-10-24 2014-10-22 111,800 6.66 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-10-22 2014-10-21 15,000 6.7 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-10-22 2014-10-21 15,000 6.7 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-10-21 2014-10-20 21,200 6.68 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-10-20 2014-10-17 90,000 6.68 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-10-17 2014-10-16 67,900 6.69 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-10-16 2014-10-15 20,000 6.7 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-10-15 2014-10-14 30,000 6.7 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-10-14 2014-10-13 30,800 6.68 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-10-13 2014-10-10 26,500 6.7 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-10-09 2014-10-08 28,000 6.63 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-09-26 2014-09-25 8,700 6.85 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-09-25 2014-09-24 10,000 6.85 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-09-23 2014-09-22 11,300 6.9 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-19 98 6.97 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-19 98 6.97 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-19 65,400 6.86 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-19 65,400 6.86 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-09-18 2014-09-17 375,400 7 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-09-08 2014-09-04 40,000 6.9 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-09-08 2014-09-03 70,700 6.91 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-09-03 2014-09-02 40,000 6.95 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-09-03 2014-09-02 40,000 6.95 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-09-02 2014-09-01 43,000 6.93 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-09-01 2014-08-29 70,000 7 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-08-22 2014-08-22 65,000 7.1 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-08-20 2014-08-19 66,800 7.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-08-15 2014-08-14 81,400 7.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-08-13 2014-08-08 29,700 6.98 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-08-08 2014-08-07 22,600 6.96 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-08-07 2014-08-06 60,000 7.02 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-08-06 2014-08-05 79,700 7.04 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-08-05 2014-08-04 106,000 6.99 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-08-04 2014-08-01 10,000 7.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-08-01 2014-07-31 10,000 7.1 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-07-31 2014-07-29 278,600 7.15 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-07-31 2014-07-30 40,000 7.11 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-28 10,700 7.24 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-07-28 2014-07-25 130,000 7.17 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-07-25 2014-07-24 38,000 7.25 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-07-24 2014-07-23 345,600 7.21 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-07-23 2014-07-22 77,000 7.15 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-07-18 2014-07-17 23,700 7.3 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-07-17 2014-07-16 100 7.25 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-07-17 2014-07-15 20,000 7.34 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-07-15 2014-07-14 25,700 7.43 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-07-09 2014-07-05 30,000 7.45 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-07-07 2014-07-04 110,000 7.5 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-07-04 2014-07-03 145,100 7.48 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-07-03 2014-07-02 205,700 7.47 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-06-18 2014-06-16 149,000 7.74 ซื้อ
วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-06-17 2014-06-16 59,200 7.75 ซื้อ
วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-06-16 2014-06-12 228,000 7.51 ซื้อ
วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-06-16 2014-06-10 28,900 7.4 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-06-12 2014-06-11 12,800 7.37 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-06-11 2014-06-09 30,000 7.3 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-06-09 2014-06-06 102,100 7.35 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-06-06 2014-06-05 148,600 7.3 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-06-05 2014-06-04 30,000 7.3 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-06-03 2014-06-02 50,000 7.25 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-06-03 2014-05-30 176,800 7.25 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-05-30 2014-05-29 33,000 7.2 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-05-29 2014-05-28 73,300 7.2 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-04-30 2014-04-29 22,500 6.4 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-04-21 2014-04-18 65,900 6.44 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-04-18 2014-04-17 71,300 6.36 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-04-18 2014-04-16 50,000 6.3 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-04-11 2014-04-10 75,700 6.4 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-04-10 2014-04-08 50,300 6.3 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-04-10 2014-04-09 131,300 6.38 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-04-04 2014-04-04 56,800 6.35 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-04-03 2014-04-02 23,000 6.3 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-04-02 2014-04-01 37,800 6.3 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-04-02 2014-03-28 88,000 6.36 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-03-27 2014-03-26 9,500 6.42 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-03-26 2014-03-25 109,800 6.32 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-03-25 2014-03-21 7,000 6.35 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-03-20 2014-03-19 13,100 6.45 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-03-17 2014-03-14 71,400 6.45 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-03-17 2014-03-13 118,400 6.41 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-03-13 2014-03-12 70,200 6.47 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-03-11 247,800 6.35 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-03-11 2014-03-10 28,800 6.3 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-03-10 2014-03-07 29,600 6.26 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-03-07 2014-03-06 47,300 6.15 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-03-06 2014-03-05 125,900 6.14 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-03-05 2014-02-28 63,100 6.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-03-04 2014-02-28 157,700 6 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-03-03 2014-02-28 1,348,200 6.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-02-20 2014-02-13 80,800 6.3 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-02-13 2014-02-12 47,100 6.27 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-02-12 2014-02-11 11,000 6 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-02-11 2014-02-10 10,700 5.91 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-02-10 2014-02-07 5,000 5.8 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-02-07 2014-02-06 11,000 5.8 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-02-05 2014-02-04 47,000 5.8 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-02-03 2014-01-31 24,000 5.79 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-01-20 2014-01-17 23,200 5.85 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-01-17 2014-01-16 17,100 5.95 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-01-16 2014-01-13 49,400 5.94 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-01-15 2014-01-14 100,000 5.95 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-01-14 2014-01-13 30,000 5.85 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-07 60,000 5.96 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-01-07 2014-01-06 70,000 5.69 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-01-06 2014-01-03 20,000 5.9 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2014-01-02 2013-12-27 75,000 5.98 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-12-27 2013-12-26 140,000 5.98 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-12-26 2013-12-24 35,500 6 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-12-26 2013-12-25 7,000 6.04 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-12-24 2013-12-23 30,900 6 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-12-24 2013-12-20 26,900 6 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-12-20 2013-12-18 65,000 6 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-12-16 2013-12-13 43,000 6.03 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-12-13 2013-12-12 23,600 6.14 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-12-12 2013-12-11 12,500 6.02 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-12-11 2013-12-09 38,100 6.06 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-11-29 2013-11-28 29,000 6.11 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-11-28 2013-11-26 189,000 6.02 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-11-27 2013-11-26 11,600 6.1 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-11-26 2013-11-25 244,800 6.1 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-11-26 2013-11-21 32,400 6.08 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-11-25 2013-11-22 82,400 6.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-11-21 2013-11-20 26,200 6.1 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-11-15 2013-11-13 31,000 6.07 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-11-14 2013-11-13 86,300 6.01 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-10-18 2013-10-17 10,000 6.1 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-10-17 2013-10-16 20,100 6.13 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-09-05 2013-09-02 16,500 6 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-09-04 2013-09-03 5,500 6 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-28 85,100 6 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-27 859,900 6 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-08-27 2013-08-26 151,600 5.99 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-04-30 370,000 9.25 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-04-29 2013-04-25 968,800 8.78 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-04-25 2013-04-24 502,000 8.8 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-04-25 2013-04-23 500,000 8.86 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2013-04-23 2013-04-19 500,000 8.97 ซื้อ
ชุติมา บุษยโภคะ หุ้นสามัญ 2012-12-25 2012-12-20 7,000,000 9.05 ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2012-08-27 2012-08-23 2,000,000 8.9 ซื้อ
ชุติมา บุษยโภคะ หุ้นสามัญ 2012-07-04 2012-07-03 8,000,000 8 ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2012-06-01 2012-05-31 33,800 6.9 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-24 400 6.9 ซื้อ
วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2012-05-11 2012-05-10 9,000,000 7.3 ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2012-03-26 2012-03-23 20,000 7.95 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2012-03-23 2012-03-22 134,400 7.93 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2011-10-06 2011-10-05 71,900 4.98 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-04 318,000 4.87 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2011-10-04 2011-10-03 182,700 4.99 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2011-10-04 2011-10-03 61,000 4.98 ซื้อ
ชุติมา บุษยโภคะ หุ้นสามัญ 2011-10-04 2011-10-03 155,000 4.99 ซื้อ
ชุติมา บุษยโภคะ หุ้นสามัญ 2011-10-03 2011-09-30 250,000 5.63 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2011-10-03 2011-09-30 50,000 5.65 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 30,000 5.75 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2011-09-23 2011-09-22 73,000 7.03 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2011-08-09 2011-08-05 384,400 8.05 ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ หุ้นสามัญ 2011-08-09 2011-08-08 15,600 8 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com