หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร ICHI

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ธนพันธุ์ คงนันทะ หุ้นสามัญ 2017-01-12 2017-01-09 470,000 10.8 ขาย
ปรีชา อัจฉรานนท์ หุ้นสามัญ 2016-08-16 2016-08-15 1,000,000 12.2 ขาย
ตัน ภาสกรนที หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-18 30,000,000 0 รับโอน
ตัน ภาสกรนที หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-18 90,000,000 0 โอนออก
อิง ภาสกรนที หุ้นสามัญ 2015-10-02 2015-10-01 30,000,000 0 รับโอน
อิง ภาสกรนที หุ้นสามัญ 2015-10-02 2015-10-01 60,000,000 0 โอนออก
เอวี่ย จิ้น โช หุ้นสามัญ 2015-09-07 2015-09-04 24,842,000 0 รับโอน
เอวี่ย จิ้น โช หุ้นสามัญ 2015-09-07 2015-09-04 24,842,000 0 โอนออก
ตัน ภาสกรนที หุ้นสามัญ 2015-07-13 2015-07-10 165,800 19.36 ซื้อ
ตัน ภาสกรนที หุ้นสามัญ 2015-07-13 2015-07-09 473,800 19.2 ซื้อ
อารยา พานิชายุนนท์ หุ้นสามัญ 2015-04-30 2015-04-30 20,000,000 0 โอนออก
ตัน ภาสกรนที หุ้นสามัญ 2015-04-30 2015-04-30 270,000,000 0 รับโอน
เอวี่ย จิ้น โช หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 16,000 19 ซื้อ
ธนพันธ์ คงนันทะ หุ้นสามัญ 2014-09-09 2014-09-04 130,000 25.25 ขาย
เอวี่ย จิ้น โช หุ้นสามัญ 2014-09-08 2014-09-03 1,500,000 25 ขาย
เอวี่ย จิ้น โช หุ้นสามัญ 2014-09-02 2014-09-01 1,500,000 26 ขาย
ธนพันธ์ คงนันทะ หุ้นสามัญ 2014-09-01 2014-08-27 100,000 26.75 ขาย
ปรีชา อัจฉรานนท์ หุ้นสามัญ 2014-05-19 2014-05-16 500,000 26.01 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com