หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร HMPRO

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
วีรพันธ์ อังสุมาลี หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 200,000 13.4 ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2018-06-20 2018-06-19 30,000 13.7 ซื้อ
ชัยยุทธ กรัณยโสภณ หุ้นสามัญ 2018-01-25 2018-01-24 500,000 14.84 ขาย
มานิต อุดมคุณธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-12 1,000,000 14 ขาย
อิษฏพร ศรีสุขวัฒนา หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-12 100,000 14.3 ขาย
อิษฏพร ศรีสุขวัฒนา หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-16 90,000 14.4 ขาย
อิษฏพร ศรีสุขวัฒนา หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-16 90,000 14.4 ขาย
อิษฏพร ศรีสุขวัฒนา หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-16 90,000 14.4 ขาย
มานิต อุดมคุณธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-15 2018-01-10 500,000 14.04 ขาย
มานิต อุดมคุณธรรม หุ้นสามัญ 2018-01-15 2018-01-09 2,000,000 14.05 ขาย
วีรพันธ์ อังสุมาลี หุ้นสามัญ 2018-01-12 2018-01-09 300,000 13.9 ขาย
อิษฏพร ศรีสุขวัฒนา หุ้นสามัญ 2018-01-12 2018-01-10 200,000 14.05 ขาย
ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน หุ้นสามัญ 2017-10-04 2017-09-29 117,600 12.2 ขาย
วีรพันธ์ อังสุมาลี หุ้นสามัญ 2017-10-02 2017-09-29 100,000 12 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2017-10-02 2017-09-29 400,000 11.89 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-18 17,900 11.2 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-19 82,100 11.2 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-15 50,000 11.2 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-14 200,000 11.15 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-14 200,000 11.15 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2017-09-15 2017-09-12 50,000 11.1 ขาย
ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน หุ้นสามัญ 2017-09-15 2017-09-13 200,000 11.05 ขาย
ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน หุ้นสามัญ 2017-09-15 2017-09-14 200,000 11.1 ขาย
ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน หุ้นสามัญ 2017-09-15 2017-09-14 200,000 11.1 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2017-09-15 2017-09-12 50,000 11.1 ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2017-09-06 2017-09-05 200,000 10.2 ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2017-09-06 2017-09-01 100,000 10.1 ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2017-09-01 2017-08-31 300,000 10.07 ขาย
เกษม ปิ่นมณเฑียรทอง หุ้นสามัญ 2017-06-01 2017-05-31 100,000 9.8 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2017-03-23 2017-03-21 15,000 9.5 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2017-03-17 2017-03-16 10,000 9.65 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2017-03-17 2017-03-14 25,000 9.6 ขาย
มานิต อุดมคุณธรรม หุ้นสามัญ 2017-01-18 2017-01-16 41,066 10.5 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2017-01-18 2017-01-16 50,000 10.4 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-28 20,000 10.1 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-29 50,000 10.34 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-11-30 2016-11-29 50,000 10.34 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-11-11 2016-11-04 50,000 0 โอนออก
ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน หุ้นสามัญ 2016-10-06 2016-09-14 500,000 10.7 ขาย
ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน หุ้นสามัญ 2016-10-06 2016-09-14 1,000,000 9.1 ซื้อ
มานิต อุดมคุณธรรม หุ้นสามัญ 2016-09-09 2016-09-08 8,000,000 0 โอนออก
มานิต อุดมคุณธรรม หุ้นสามัญ 2016-09-09 2016-09-08 8,000,000 0 โอนออก
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-09-02 2016-08-26 25,000 11.1 ซื้อ
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-08-29 2016-08-24 25,000 11.3 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-08-29 2016-08-24 25,000 11.3 ขาย
มานิต อุดมคุณธรรม หุ้นสามัญ 2016-08-24 2016-08-19 2,000,000 11.15 ขาย
มานิต อุดมคุณธรรม หุ้นสามัญ 2016-08-24 2016-08-22 1,500,000 11.03 ขาย
มานิต อุดมคุณธรรม หุ้นสามัญ 2016-08-24 2016-08-23 3,000,000 11.03 ขาย
มานิต อุดมคุณธรรม หุ้นสามัญ 2016-08-24 2016-08-23 3,000,000 11.03 ขาย
มานิต อุดมคุณธรรม หุ้นสามัญ 2016-08-24 2016-08-19 2,000,000 11.15 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-08-18 2016-08-15 50,000 10.6 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-08-18 2016-08-16 50,000 10.8 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-08-18 2016-08-16 50,000 10.8 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-08-18 2016-08-16 50,000 10.8 ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณ หุ้นสามัญ 2016-08-15 2016-08-11 50,000 11 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-08-11 2016-08-05 50,000 11 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-08-11 2016-08-08 58,200 11.4 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-08-11 2016-08-08 58,200 11.1 ซื้อ
ธาราทิพย์ ตรีมั่นคง หุ้นสามัญ 2016-08-11 2016-08-09 50,000 11.2 ขาย
มานิต อุดมคุณธรรม หุ้นสามัญ 2016-08-11 2016-08-08 10,000,000 11.28 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-08-08 2016-08-03 45,000 10.46 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-08-08 2016-08-04 70,000 10.66 ขาย
ถนอมศรี รุจิเรขเสรีกุล หุ้นสามัญ 2016-08-08 2016-07-20 410 9.85 ซื้อ
ถนอมศรี รุจิเรขเสรีกุล หุ้นสามัญ 2016-08-08 2016-08-03 15,432 10.4 ขาย
ธาราทิพย์ ตรีมั่นคง หุ้นสามัญ 2016-08-08 2016-08-04 50,000 10.6 ขาย
วีรพันธ์ อังสุมาลี หุ้นสามัญ 2016-08-08 2016-08-03 100,000 10.5 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-08-03 2016-08-02 35,000 10.2 ขาย
ธาราทิพย์ ตรีมั่นคง หุ้นสามัญ 2016-08-03 2016-08-02 150,000 10.3 ขาย
มานิต อุดมคุณธรรม หุ้นสามัญ 2016-08-03 2016-08-01 4,000,000 10.13 ขาย
มานิต อุดมคุณธรรม หุ้นสามัญ 2016-08-03 2016-08-02 6,000,000 10.29 ขาย
มานิต อุดมคุณธรรม หุ้นสามัญ 2016-07-29 2016-07-28 2,000,000 10 ขาย
มานิต อุดมคุณธรรม หุ้นสามัญ 2016-07-28 2016-07-26 8,000,000 10.04 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-06-24 2016-06-23 30,000 9.72 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-06-24 2016-06-24 15,000 9.7 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-06-23 2016-06-20 65,000 9.3 ขาย
วทัญญู วิสุทธิโกศล หุ้นสามัญ 2016-06-20 2016-06-16 100,000 9.1 ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2016-06-17 2016-06-16 100,000 9.1 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-06-17 2016-06-16 30,000 9 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-06-10 2016-06-08 30,000 9.08 ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2016-06-09 2016-06-08 100,000 9.1 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-05-25 2016-05-23 15,000 9 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-05-23 2016-05-18 10,000 8.95 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-05-18 2016-05-16 115,000 8.78 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-05-16 2016-05-09 10,000 8.25 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-05-16 2016-05-12 50,000 8.46 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-05-16 2016-05-13 40,000 8.57 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-04-04 2016-03-30 40,000 8.33 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-04-04 2016-03-29 20,000 8.2 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-03-31 2016-03-28 1,750,000 0 โอนออก
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-03-17 2016-03-16 40,000 7.89 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-03-17 2016-03-15 40,000 7.75 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-03-08 2016-02-26 100,000 6.85 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2016-03-08 2016-03-02 50,000 7.35 ขาย
วีรพันธ์ อังสุมาลี หุ้นสามัญ 2016-01-04 2015-12-29 100,000 7 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2015-12-29 2015-12-25 1,000,000 0 โอนออก
วรรณี จันทามงคล หุ้นสามัญ 2015-11-19 2015-11-18 40,000 6.8 ซื้อ
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-31 2015-08-28 88,500 7.15 ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-31 2015-08-27 200,000 7.1 ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-26 100,000 6.8 ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-12 200,000 6.6 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2015-05-11 2015-05-07 1,073,334 7 ซื้อ
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2015-04-01 2015-03-27 1,170,000 8.12 ขาย
มานิต อุดมคุณธรรม หุ้นสามัญ 2014-12-01 2014-11-26 60,000,000 0 โอนออก
คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล หุ้นสามัญ 2014-11-03 2014-10-31 22,000,000 0 โอนออก
คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล หุ้นสามัญ 2014-11-03 2014-10-31 22,900,000 0 โอนออก
พงส์ สารสิน หุ้นสามัญ 2014-10-24 2014-10-10 22,400,000 0 โอนออก
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2014-08-18 2014-08-15 200,000 10.75 ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2014-07-02 2014-06-13 300,000 0 โอนออก
วรรณี จันทามงคล หุ้นสามัญ 2013-09-19 2013-09-17 230,000 0 โอนออก
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2013-09-19 2013-09-16 20,000 13.2 ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2013-09-19 2013-09-13 80,000 12.4 ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2013-08-09 2013-08-06 100,000 14 ขาย
จารุโสภา ธรรมกถิกานนท์ หุ้นสามัญ 2013-08-06 2013-08-05 200,000 13.1 ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2013-07-02 2013-06-27 300,000 11.8 โอนออก
วทัญญู วิสุทธิโกศล หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-30 100,000 16.5 ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-30 30,000 16.65 ขาย
วทัญญู วิสุทธิโกศล หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-29 100,000 16.3 ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-28 10,000 16.2 ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2013-05-20 2013-05-16 20,000 15.5 ขาย
จารุโสภา ธรรมกถิกานนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-15 2013-05-14 200,000 15.2 ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณ หุ้นสามัญ 2013-01-08 2013-01-04 20,000 13.4 ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณ หุ้นสามัญ 2013-01-02 2012-12-27 10,000 13.1 ขาย
วทัญญู วิสุทธิโกศล หุ้นสามัญ 2012-12-19 2012-12-17 100,000 12.5 ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2012-12-14 2012-12-11 200,000 12.2 ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 100,000 11.9 ขาย
วีรพันธ์ อังสุมาลี หุ้นสามัญ 2012-11-30 2012-11-28 500,000 0 โอนออก
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2012-11-08 2012-11-06 50,000 11.8 ขาย
วทัญญู วิสุทธิโกศล หุ้นสามัญ 2012-10-03 2012-10-02 146,400 13.6 ขาย
มานิต อุดมคุณธรรม หุ้นสามัญ 2012-09-28 2012-09-25 158,303 13.5 ซื้อ
วรรณี จันทามงคล หุ้นสามัญ 2012-09-14 2012-09-13 12,729 0 โอนออก
วทัญญู วิสุทธิโกศล หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-08-27 100,000 12.8 ขาย
วีรพันธ์ อังสุมาลี หุ้นสามัญ 2012-07-05 2012-07-03 50,000 12.7 ขาย
วีรพันธ์ อังสุมาลี หุ้นสามัญ 2012-07-05 2012-07-02 200,000 12.75 ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณ หุ้นสามัญ 2012-07-03 2012-06-29 60,000 12.45 ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2012-07-03 2012-06-29 200,000 12.45 ขาย
วทัญญู วิสุทธิโกศล หุ้นสามัญ 2012-07-03 2012-06-29 100,000 12.4 ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2012-07-03 2012-07-02 100,000 12.8 ขาย
วีรพันธ์ อังสุมาลี หุ้นสามัญ 2012-05-30 2012-05-25 60,000 12.5 ขาย
ธาราทิพย์ ตรีมั่นคง หุ้นสามัญ 2012-05-25 2012-05-23 10,000 11.9 ซื้อ
ธาราทิพย์ ตรีมั่นคง หุ้นสามัญ 2012-05-22 2012-05-21 30,000 11.83 ซื้อ
วีรพันธ์ อังสุมาลี หุ้นสามัญ 2012-05-15 2012-05-11 60,000 12.9 ซื้อ
วีรพันธ์ อังสุมาลี หุ้นสามัญ 2012-03-27 2012-03-22 50,000 13.7 ซื้อ
วีรพันธ์ อังสุมาลี หุ้นสามัญ 2012-03-27 2012-03-22 100,000 14 ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณ หุ้นสามัญ 2012-03-26 2012-03-22 100,000 14.3 ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณ หุ้นสามัญ 2012-03-26 2012-03-22 100,000 13.9 ซื้อ
วทัญญู วิสุทธิโกศล หุ้นสามัญ 2012-03-26 2012-03-22 100,000 14 ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณ หุ้นสามัญ 2012-03-12 2012-03-08 40,000 12.8 ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2012-03-09 2012-03-08 100,000 13.4 ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณ หุ้นสามัญ 2012-03-06 2012-02-29 100,000 12.2 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2012-03-01 2012-02-29 200,000 12.25 ขาย
จริยา โสรธรณ์ หุ้นสามัญ 2012-03-01 2012-02-29 200,000 12.25 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2012-03-01 2012-02-28 200,000 11.92 ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2012-03-01 2012-02-28 50,000 11.7 ขาย
จริยา โสรธรณ์ หุ้นสามัญ 2012-02-29 2012-02-28 1,000,000 11.96 ขาย
วทัญญู วิสุทธิโกศล หุ้นสามัญ 2012-02-29 2012-02-28 200,000 12 ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2012-02-29 2012-02-28 100,000 12 ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2012-01-13 2012-01-11 400,000 11.35 ขาย
วรรณี จันทามงคล หุ้นสามัญ 2011-12-30 2011-12-30 1,000,000 0 โอนออก
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2011-12-30 2011-12-29 300,000 11 ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2011-12-26 2011-12-22 200,000 11.2 ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2011-12-22 2011-12-20 200,000 11.4 ขาย
วีรพันธ์ อังสุมาลี หุ้นสามัญ 2011-12-22 2011-12-20 100,000 11.5 ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณ หุ้นสามัญ 2011-12-22 2011-12-20 100,000 11.5 ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2011-12-21 2011-12-16 600,000 11.2 ขาย
จริยา โสรธรณ์ หุ้นสามัญ 2011-12-15 2011-12-13 100,000 11.2 ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณ หุ้นสามัญ 2011-12-08 2011-12-06 100,000 11.45 ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณ หุ้นสามัญ 2011-12-08 2011-12-06 33,332 11.32 ขาย
วรรณี จันทามงคล หุ้นสามัญ 2011-12-07 2011-12-02 10,000 10.6 ขาย
หาญชัย เหล่าพาณิชกร หุ้นสามัญ 2011-12-07 2011-12-02 400,000 10.5 ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2011-12-07 2011-12-02 100,000 10.6 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2011-12-07 2011-12-06 400,000 11.5 ขาย
วีรพันธ์ อังสุมาลี หุ้นสามัญ 2011-12-07 2011-12-06 150,000 11.46 ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2011-12-07 2011-12-06 400,000 11.48 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2011-12-07 2011-12-07 200,000 11.5 ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2011-12-06 2011-12-01 50,000 10.4 ขาย
จารุโสภา ธรรมกถิกานนท์ หุ้นสามัญ 2011-12-06 2011-12-02 100,000 10.5 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2011-12-06 2011-12-02 200,000 10.6 ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณ หุ้นสามัญ 2011-12-06 2011-12-01 30,000 10.5 ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2011-12-02 2011-11-30 200,000 10.2 ขาย
วทัญญู วิสุทธิโกศล หุ้นสามัญ 2011-12-02 2011-11-30 100,000 10.3 ขาย
นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2011-12-02 2011-11-30 200,000 10.2 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2011-12-02 2011-11-30 200,000 10.2 ขาย
ชัยยุทธ กรัณยโสภณ หุ้นสามัญ 2011-12-02 2011-11-30 20,000 10.3 ขาย
วีรพันธ์ อังสุมาลี หุ้นสามัญ 2011-11-30 2011-11-28 20,000 10 ขาย
วทัญญู วิสุทธิโกศล หุ้นสามัญ 2011-11-22 2011-11-18 100,000 10.1 ขาย
วทัญญู วิสุทธิโกศล หุ้นสามัญ 2011-11-22 2011-11-17 100,000 10 ขาย
จารุโสภา ธรรมกถิกานนท์ หุ้นสามัญ 2011-11-09 2011-11-07 100,000 9.95 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2011-10-11 2011-10-06 200,000 9.65 ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-03 250,000 8.89 ขาย
ณัฏฐ์ จริตชนะ หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-26 213,219 9.33 ซื้อ
จริยา โสรธรณ์ หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 30,000 9.3 ซื้อ
วรรณี จันทามงคล หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 30,000 9.29 ซื้อ
ชัยยุทธ กรัณยโสภณ หุ้นสามัญ 2011-08-19 2011-08-17 100,000 10.25 ซื้อ
ชัยยุทธ กรัณยโสภณ หุ้นสามัญ 2011-08-19 2011-08-17 100,000 10.55 ขาย
อนุชา จิตจาตุรันต์ หุ้นสามัญ 2011-08-18 2011-08-15 100,000 9.5 ขาย
วทัญญู วิสุทธิโกศล หุ้นสามัญ 2011-08-15 2011-08-10 100,000 9.1 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com