หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร HFT

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
เยน เย่า หนัน หุ้นสามัญ 2018-07-19 2018-07-19 121,500 3.06 ซื้อ
เยน เย่า หนัน หุ้นสามัญ 2018-07-17 2018-07-17 262,400 2.96 ซื้อ
เยน เย่า หนัน หุ้นสามัญ 2018-07-17 2018-07-16 145,300 3.07 ซื้อ
เยน เย่า หนัน หุ้นสามัญ 2018-07-16 2018-07-13 20,700 3.07 ซื้อ
ฉี ฝง หลิน หุ้นสามัญ 2017-06-27 2017-06-23 100,000 5.48 ขาย
ฉี ฝง หลิน หุ้นสามัญ 2017-06-27 2017-06-26 190,000 5.61 ขาย
ฉี ฝง หลิน หุ้นสามัญ 2017-06-23 2017-06-22 50,000 5.25 ขาย
ฉี ฝง หลิน หุ้นสามัญ 2016-07-25 2016-07-22 100,000 5 ขาย
ฉี ฝง หลิน หุ้นสามัญ 2016-07-21 2016-07-20 100,000 5 ขาย
เยน หมิง ซัน หุ้นสามัญ 2016-04-28 2016-04-28 15,000 4.8 ซื้อ
เยน หมิง ซัน หุ้นสามัญ 2016-03-31 2016-03-17 15,018,000 5.05 รับโอน
เยน หมิง ซัน หุ้นสามัญ 2016-03-09 2016-03-08 300,000 5 ซื้อ
ฉี ฝง หลิน หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-06 330,000 5.1 ซื้อ
ฉี ฝง หลิน หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-05 262,600 5.2 ซื้อ
เยน หมิง ซัน หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-09 200,000 5 ซื้อ
เยน หมิง ซัน หุ้นสามัญ 2015-10-02 2015-10-02 240,000 4.5 ซื้อ
ฉี ฝง หลิน หุ้นสามัญ 2015-09-04 2015-09-03 109,400 5.1 ขาย
ฉี ฝง หลิน หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-17 250,000 4.56 ขาย
ฉี ฝง หลิน หุ้นสามัญ 2015-08-13 2015-08-11 50,000 4.5 ขาย
ฉี ฝง หลิน หุ้นสามัญ 2015-08-11 2015-08-10 200,000 4.42 ขาย
ฉี ฝง หลิน หุ้นสามัญ 2015-07-28 2015-07-27 60,000 3.56 ซื้อ
ฉี ฝง หลิน หุ้นสามัญ 2015-03-26 2015-03-25 69,300 3.66 ซื้อ
ฉี ฝง หลิน หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-11 65,000 3.68 ซื้อ
ฉี ฝง หลิน หุ้นสามัญ 2014-12-11 2014-12-09 107,400 3.68 ซื้อ
ฉี ฝง หลิน หุ้นสามัญ 2014-10-07 2014-10-06 100,000 3.68 ซื้อ
รดาธร ธนอัศวพล หุ้นสามัญ 2014-09-16 2014-09-15 17,000 4.08 ขาย
รดาธร ธนอัศวพล หุ้นสามัญ 2014-08-18 2014-08-14 17,000 3.68 ซื้อ
ฉี ฝง หลิน หุ้นสามัญ 2014-08-14 2014-08-13 207,600 3.66 ซื้อ
ฉี ฝง หลิน หุ้นสามัญ 2014-05-20 2014-05-19 58,900 4.1 ขาย
เฉิน ไท่ หุ้นสามัญ 2014-05-19 2014-05-16 122,500 3.89 ขาย
ฉี ฝง หลิน หุ้นสามัญ 2014-01-07 2014-01-06 50,000 2.68 ซื้อ
เฉิน ไท่ หุ้นสามัญ 2014-01-06 2014-01-03 25,000 2.7 ซื้อ
ฉี ฝง หลิน หุ้นสามัญ 2014-01-03 2014-01-02 9,000 2.76 ซื้อ
เฉิน ไท่ หุ้นสามัญ 2014-01-03 2013-12-27 47,500 2.78 ซื้อ
เฉิน ไท่ หุ้นสามัญ 2013-12-27 2013-12-26 50,000 2.78 ซื้อ
เฉิน ไท่ หุ้นสามัญ 2013-11-13 2013-11-12 100,000 2.87 ขาย
เฉิน ไท่ หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-07-19 30,000 2.4 ซื้อ
เฉิน ไท่ หุ้นสามัญ 2013-07-12 2013-07-11 10,100 2.22 ซื้อ
เฉิน ไท่ หุ้นสามัญ 2013-07-05 2013-07-03 30,000 2.26 ซื้อ
เฉิน ไท่ หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-21 30,000 2.16 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com