หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร HEMRAJ

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-08 4,000,000 4.4 ขาย
วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล หุ้นสามัญ 2015-04-09 2015-04-08 4,364,180 4.5 ขาย
เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน หุ้นสามัญ 2015-04-07 2015-04-03 20,105,400 4.5 ขาย
เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน หุ้นสามัญ 2015-04-07 2015-04-02 7,453,783 4.5 ขาย
ปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน หุ้นสามัญ 2015-01-28 2015-01-27 1,000,000 4.4 ขาย
ปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน หุ้นสามัญ 2013-03-15 2013-03-13 1,000,000 4.65 ขาย
เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน หุ้นสามัญ 2013-01-03 2012-12-28 3,000,000 3.02 ขาย
เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน หุ้นสามัญ 2013-01-03 2012-12-27 5,800,000 3.04 ขาย
เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน หุ้นสามัญ 2013-01-03 2012-12-27 3,434,400 3.06 ขาย
เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน หุ้นสามัญ 2013-01-03 2012-12-26 1,000,000 3.06 ขาย
เดวิด ริชาร์ด นาร์โดน หุ้นสามัญ 2013-01-03 2012-12-26 765,600 3.08 ขาย
ปีเตอร์ จอห์น เอ็ดมันสัน หุ้นสามัญ 2012-10-12 2012-10-10 1,000,000 3.12 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com