หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร HARN

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
นันทวัธน์ จีราคม หุ้นสามัญ 2018-06-04 2018-06-01 30,300 2.7 ขาย
วิฑูรย์ ทามี หุ้นสามัญ 2018-05-23 2018-05-21 2,500 2.68 ขาย
วิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-17 20,000 2.71 ซื้อ
ประชา พร้อมพรชัย หุ้นสามัญ 2018-03-16 2018-03-14 100,000 3.06 ซื้อ
สุกิจ ลิติกรณ์ หุ้นสามัญ 2018-03-06 2018-03-02 120,000 3.3 ขาย
สุกิจ ลิติกรณ์ หุ้นสามัญ 2018-01-12 2018-01-10 10,000 3.22 ขาย
เจน ชาญณรงค์ หุ้นสามัญ 2018-01-10 2018-01-09 3,803,710 0 รับโอน
เจน ชาญณรงค์ หุ้นสามัญ 2018-01-10 2018-01-09 3,803,710 0 รับโอน
เจน ชาญณรงค์ หุ้นสามัญ 2018-01-10 2018-01-09 3,803,710 0 รับโอน
สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-01-10 2018-01-09 3,803,710 0 รับโอน
สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-12-15 2017-12-13 5,000,000 0 รับโอน
เจน ชาญณรงค์ หุ้นสามัญ 2017-12-15 2017-12-13 5,000,000 0 รับโอน
วิรัฐ สุขชัย หุ้นสามัญ 2017-12-14 2017-12-13 533,200 3.11 ซื้อ
วสันต์ นันทขว้าง หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-06 300,000 3.16 ซื้อ
สุกิจ ลิติกรณ์ หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-06 130,000 3.16 ซื้อ
วรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ หุ้นสามัญ 2017-07-05 2017-07-03 50,000 3.1 ซื้อ
วรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ หุ้นสามัญ 2017-07-05 2017-07-03 50,000 3.1 ซื้อ
ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2017-06-27 2017-06-21 100,000 3.44 ขาย
ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2017-06-19 2017-06-12 100,000 3.3 ขาย
วลีรัตน์ เชื้อบุญชัย หุ้นสามัญ 2017-06-07 2017-06-02 200,000 3.26 ขาย
รัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ หุ้นสามัญ 2017-06-07 2017-06-05 200,000 3 ซื้อ
สุกิจ ลิติกรณ์ หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-06-02 100,000 3.26 ขาย
รัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-06-02 50,000 3.1 ซื้อ
รัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-06-02 250,000 3.24 ขาย
รัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-06-01 100,000 2.99 ขาย
ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-06-02 100,000 3.24 ขาย
ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-05-31 100,000 3.08 ขาย
สุกิจ ลิติกรณ์ หุ้นสามัญ 2017-06-01 2017-05-31 50,000 3.06 ขาย
สุกิจ ลิติกรณ์ หุ้นสามัญ 2017-06-01 2017-05-30 50,000 2.94 ขาย
รัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ หุ้นสามัญ 2017-06-01 2017-05-30 100,000 2.95 ขาย
รัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ หุ้นสามัญ 2017-05-26 2017-05-23 150,000 2.96 ขาย
สุกิจ ลิติกรณ์ หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-23 50,000 2.94 ขาย
ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-19 300,000 2.87 ขาย
วรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-23 200,000 2.92 ขาย
สุกิจ ลิติกรณ์ หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-19 200,000 2.84 ขาย
สุกิจ ลิติกรณ์ หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-18 200,000 2.72 ขาย
วิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-19 46,000 2.86 ขาย
วรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-19 150,000 2.87 ขาย
ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2017-01-19 2017-01-16 150,000 2.74 ขาย
ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2017-01-19 2017-01-17 300,000 2.8 ขาย
ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2017-01-19 2017-01-17 300,000 2.8 ขาย
วรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ หุ้นสามัญ 2017-01-19 2017-01-17 50,000 2.74 ขาย
ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2016-12-30 2016-12-27 30,000 2.59 ขาย
ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2016-12-30 2016-12-26 20,000 2.65 ขาย
รัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ หุ้นสามัญ 2016-12-22 2016-12-20 100,000 2.48 ซื้อ
ประชา พร้อมพรชัย หุ้นสามัญ 2016-12-22 2016-12-20 100,000 2.48 ซื้อ
วิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2016-12-21 2016-12-19 100,000 2.48 ซื้อ
สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-12-01 2016-11-29 28,777,921 2.62 รับโอน
วสันต์ นันทขว้าง หุ้นสามัญ 2016-12-01 2016-11-29 28,140,000 2.62 รับโอน
วลีรัตน์ เชื้อบุญชัย หุ้นสามัญ 2016-12-01 2016-11-29 2,328,480 2.62 รับโอน
ภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ หุ้นสามัญ 2016-12-01 2016-11-29 2,663,925 2.62 รับโอน
ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร หุ้นสามัญ 2016-12-01 2016-11-29 15,815,862 2.62 รับโอน
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com