หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร HANA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2018-03-13 2018-03-12 10,000 34.5 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2018-03-08 2018-03-07 10,000 34.5 ซื้อ
ยิ่งศักดิ์ เจนรถา หุ้นสามัญ 2018-03-05 2018-03-05 20,000 38.5 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2018-02-07 2018-01-12 10,000 42.75 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2018-01-26 2018-01-25 5,000 42.5 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2017-07-03 2017-06-28 20,000 51.25 ขาย
ยิ่งศักดิ์ เจนรถา หุ้นสามัญ 2017-05-30 2017-05-29 20,000 50 ขาย
ยิ่งศักดิ์ เจนรถา หุ้นสามัญ 2017-01-13 2017-01-13 5,000 41.5 ขาย
ยิ่งศักดิ์ เจนรถา หุ้นสามัญ 2017-01-13 2017-01-13 20,000 41.25 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2017-01-04 2016-12-29 10,000 38.5 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2016-12-28 2016-12-28 10,000 38.25 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2016-12-23 2016-12-23 30,000 36.75 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2016-12-23 2016-12-23 20,000 36.5 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2016-10-05 2016-10-04 10,000 33 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2016-10-05 2016-10-04 9,200 32.75 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-12 9,200 27.25 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-09 10,000 27.5 ซื้อ
สลักจิตต์ ปรีดาภรณ์ หุ้นสามัญ 2016-03-15 2016-03-14 3,000 32.25 ขาย
สลักจิตต์ ปรีดาภรณ์ หุ้นสามัญ 2016-03-15 2016-03-14 124,800 35 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-19 20,000 30 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-19 10,000 30.25 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-15 30,000 32.25 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-15 10,000 31.5 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-11 10,000 32.75 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-06 20,000 33 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2016-01-04 2015-12-28 10,000 34.75 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-12-18 2015-12-17 10,000 32.75 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2015-10-14 2015-10-13 20,000 31.75 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2015-10-14 2015-10-13 20,000 31.75 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2015-10-09 2015-10-09 20,000 31.25 ขาย
เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ หุ้นสามัญ 2015-09-07 2015-09-04 29,400 28 ซื้อ
เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ หุ้นสามัญ 2015-09-07 2015-09-04 20,600 28.5 ซื้อ
เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ หุ้นสามัญ 2015-09-02 2015-09-02 50,000 26.25 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-27 20,000 25.25 ซื้อ
ยิ่งศักดิ์ เจนรถา หุ้นสามัญ 2015-08-24 2015-08-24 20,000 26 ซื้อ
อัจฉรา ชัยชาญชีพ หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-20 5,000 29.25 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2015-08-19 2015-08-19 20,000 29.5 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-07-07 2015-07-06 20,000 38.5 ซื้อ
ยิ่งศักดิ์ เจนรถา หุ้นสามัญ 2015-06-23 2015-06-23 10,000 39.5 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-22 10,000 39 ซื้อ
บัญชา ทานพระกร หุ้นสามัญ 2015-05-22 2015-05-21 50,000 42.25 ขาย
บัญชา ทานพระกร หุ้นสามัญ 2015-05-18 2015-05-14 90,000 43.88 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-05-06 2015-04-09 10,000 47 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-03-23 2015-03-19 20,000 45.25 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-03-23 2015-03-19 30,000 45 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2015-03-23 2015-03-19 10,000 45.25 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-17 20,000 43.25 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-17 15,600 44.5 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-18 20,000 44.75 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-17 14,400 44.5 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-03-02 2015-02-27 930,000 0 โอนออก
สลักจิตต์ ปรีดาภรณ์ หุ้นสามัญ 2015-02-06 2015-02-04 50,000 38.25 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-29 3,900 38.5 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-29 20,000 38 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-29 30,000 37.75 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-12-26 2014-12-26 11,700 38.5 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2014-12-19 2014-12-18 20,000 40.25 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-11 30,000 41 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2014-12-04 2014-12-03 20,000 43.25 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2014-11-24 2014-11-24 10,000 41.5 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-09-19 2014-09-18 15,600 43.25 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-09-19 2014-09-18 20,000 43 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-09-19 2014-09-18 6,800 42.75 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-09-18 2014-09-17 13,200 42.5 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-09-18 2014-09-17 30,000 42.25 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-09-18 2014-09-17 80,000 42 ขาย
ยิ่งศักดิ์ เจนรถา หุ้นสามัญ 2014-09-18 2014-09-17 10,000 41.75 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-09-17 2014-09-16 32,700 42 ขาย
ยิ่งศักดิ์ เจนรถา หุ้นสามัญ 2014-09-16 2014-09-16 10,000 41.75 ขาย
บัญชา ทานพระกร หุ้นสามัญ 2014-08-27 2014-08-26 40,000 37.25 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-08-20 2014-08-14 300,000 0 โอนออก
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-06-02 2014-05-29 20,000 36 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-06-02 2014-05-30 17,300 36.5 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2014-04-29 2014-04-24 20,000 31.25 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-04-03 2014-03-31 200,000 29.75 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2014-04-02 2014-03-31 30,000 30.75 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-04-01 2014-03-31 30,000 30 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-03-31 2014-03-28 20,000 29.75 ขาย
ยิ่งศักดิ์ เจนรถา หุ้นสามัญ 2014-03-24 2014-03-19 10,000 29.5 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-03-21 2014-03-18 50,000 29 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-03-18 2014-03-14 40,000 28.5 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2014-03-18 2014-03-13 20,000 28 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-03-18 2014-03-13 20,000 28 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-03-17 2014-03-14 50,000 28.75 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-03-14 2014-03-13 30,000 28 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-03-11 20,000 27.25 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-03-10 40,000 27.75 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2014-01-29 2014-01-24 10,000 26.5 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2014-01-22 2014-01-17 10,000 25.75 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2013-09-10 2013-09-06 10,000 22.9 ขาย
บัญชา ทานพระกร หุ้นสามัญ 2013-09-02 2013-08-29 55,000 19.8 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2013-09-02 2013-08-28 10,000 19.8 ซื้อ
เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ หุ้นสามัญ 2013-06-25 2013-06-24 50,000 18.9 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2013-05-22 2013-05-17 28,000 21.7 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2013-05-22 2013-05-17 10,000 21.5 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2013-04-17 2013-04-11 30,000 25.5 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2013-04-11 2013-04-10 10,000 25.5 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2013-04-11 2013-04-09 20,000 25.25 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2013-04-03 2013-03-29 28,600 25 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2013-04-01 2013-03-28 10,000 25.25 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2013-03-21 2013-03-18 20,000 25.25 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2013-03-21 2013-03-19 20,000 25.5 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2013-03-21 2013-03-19 8,000 26 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-13 11,400 25 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-13 20,000 24.8 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2013-03-13 2013-03-07 20,000 25.25 ขาย
บัญชา ทานพระกร หุ้นสามัญ 2011-12-06 2011-12-01 50,000 19.05 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2011-11-22 2011-11-17 15,000 19.2 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2011-10-13 2011-10-11 5,000 16.9 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2011-10-10 2011-10-05 20,000 15.7 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-03 30,000 16.1 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-03 10,000 15.7 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-03 20,000 15.3 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2011-10-03 2011-09-28 10,000 17.2 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2011-10-03 2011-09-29 10,000 16.8 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-09-29 2011-09-26 20,000 16.3 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-09-29 2011-09-26 7,300 16.8 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-09-29 2011-09-26 32,700 16.6 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-09-23 2011-09-20 20,000 20.1 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-09-15 2011-09-12 20,000 20.8 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-08-26 2011-08-25 10,000 21.3 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-08-26 2011-08-24 10,000 21.7 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-08-26 2011-08-24 20,000 21.8 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-08-26 2011-08-23 10,000 21.8 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com