หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร HANA

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2018-03-13 2018-03-12 10,000 34.5 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2018-03-08 2018-03-07 10,000 34.5 ซื้อ
ยิ่งศักดิ์ เจนรถา หุ้นสามัญ 2018-03-05 2018-03-05 20,000 38.5 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2018-02-07 2018-01-12 10,000 42.75 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2018-01-26 2018-01-25 5,000 42.5 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2017-07-03 2017-06-28 20,000 51.25 ขาย
ยิ่งศักดิ์ เจนรถา หุ้นสามัญ 2017-05-30 2017-05-29 20,000 50 ขาย
ยิ่งศักดิ์ เจนรถา หุ้นสามัญ 2017-01-13 2017-01-13 5,000 41.5 ขาย
ยิ่งศักดิ์ เจนรถา หุ้นสามัญ 2017-01-13 2017-01-13 20,000 41.25 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2017-01-04 2016-12-29 10,000 38.5 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2016-12-28 2016-12-28 10,000 38.25 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2016-12-23 2016-12-23 30,000 36.75 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2016-12-23 2016-12-23 20,000 36.5 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2016-10-05 2016-10-04 10,000 33 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2016-10-05 2016-10-04 9,200 32.75 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-12 9,200 27.25 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-09 10,000 27.5 ซื้อ
สลักจิตต์ ปรีดาภรณ์ หุ้นสามัญ 2016-03-15 2016-03-14 3,000 32.25 ขาย
สลักจิตต์ ปรีดาภรณ์ หุ้นสามัญ 2016-03-15 2016-03-14 124,800 35 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-19 20,000 30 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-19 10,000 30.25 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-15 30,000 32.25 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-15 10,000 31.5 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-11 10,000 32.75 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-06 20,000 33 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2016-01-04 2015-12-28 10,000 34.75 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-12-18 2015-12-17 10,000 32.75 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2015-10-14 2015-10-13 20,000 31.75 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2015-10-14 2015-10-13 20,000 31.75 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2015-10-09 2015-10-09 20,000 31.25 ขาย
เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ หุ้นสามัญ 2015-09-07 2015-09-04 29,400 28 ซื้อ
เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ หุ้นสามัญ 2015-09-07 2015-09-04 20,600 28.5 ซื้อ
เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ หุ้นสามัญ 2015-09-02 2015-09-02 50,000 26.25 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-27 20,000 25.25 ซื้อ
ยิ่งศักดิ์ เจนรถา หุ้นสามัญ 2015-08-24 2015-08-24 20,000 26 ซื้อ
อัจฉรา ชัยชาญชีพ หุ้นสามัญ 2015-08-21 2015-08-20 5,000 29.25 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2015-08-19 2015-08-19 20,000 29.5 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-07-07 2015-07-06 20,000 38.5 ซื้อ
ยิ่งศักดิ์ เจนรถา หุ้นสามัญ 2015-06-23 2015-06-23 10,000 39.5 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-22 10,000 39 ซื้อ
บัญชา ทานพระกร หุ้นสามัญ 2015-05-22 2015-05-21 50,000 42.25 ขาย
บัญชา ทานพระกร หุ้นสามัญ 2015-05-18 2015-05-14 90,000 43.88 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-05-06 2015-04-09 10,000 47 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-03-23 2015-03-19 20,000 45.25 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-03-23 2015-03-19 30,000 45 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2015-03-23 2015-03-19 10,000 45.25 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-17 20,000 43.25 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-17 15,600 44.5 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-18 20,000 44.75 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-17 14,400 44.5 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-03-02 2015-02-27 930,000 0 โอนออก
สลักจิตต์ ปรีดาภรณ์ หุ้นสามัญ 2015-02-06 2015-02-04 50,000 38.25 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-29 3,900 38.5 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-29 20,000 38 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-29 30,000 37.75 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-12-26 2014-12-26 11,700 38.5 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2014-12-19 2014-12-18 20,000 40.25 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-11 30,000 41 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2014-12-04 2014-12-03 20,000 43.25 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2014-11-24 2014-11-24 10,000 41.5 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-09-19 2014-09-18 15,600 43.25 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-09-19 2014-09-18 20,000 43 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-09-19 2014-09-18 6,800 42.75 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-09-18 2014-09-17 13,200 42.5 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-09-18 2014-09-17 30,000 42.25 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-09-18 2014-09-17 80,000 42 ขาย
ยิ่งศักดิ์ เจนรถา หุ้นสามัญ 2014-09-18 2014-09-17 10,000 41.75 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-09-17 2014-09-16 32,700 42 ขาย
ยิ่งศักดิ์ เจนรถา หุ้นสามัญ 2014-09-16 2014-09-16 10,000 41.75 ขาย
บัญชา ทานพระกร หุ้นสามัญ 2014-08-27 2014-08-26 40,000 37.25 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-08-20 2014-08-14 300,000 0 โอนออก
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-06-02 2014-05-29 20,000 36 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-06-02 2014-05-30 17,300 36.5 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2014-04-29 2014-04-24 20,000 31.25 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-04-03 2014-03-31 200,000 29.75 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2014-04-02 2014-03-31 30,000 30.75 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-04-01 2014-03-31 30,000 30 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-03-31 2014-03-28 20,000 29.75 ขาย
ยิ่งศักดิ์ เจนรถา หุ้นสามัญ 2014-03-24 2014-03-19 10,000 29.5 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-03-21 2014-03-18 50,000 29 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-03-18 2014-03-14 40,000 28.5 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2014-03-18 2014-03-13 20,000 28 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-03-18 2014-03-13 20,000 28 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-03-17 2014-03-14 50,000 28.75 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-03-14 2014-03-13 30,000 28 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-03-11 20,000 27.25 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-03-10 40,000 27.75 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2014-01-29 2014-01-24 10,000 26.5 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2014-01-22 2014-01-17 10,000 25.75 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2013-09-10 2013-09-06 10,000 22.9 ขาย
บัญชา ทานพระกร หุ้นสามัญ 2013-09-02 2013-08-29 55,000 19.8 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2013-09-02 2013-08-28 10,000 19.8 ซื้อ
เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ หุ้นสามัญ 2013-06-25 2013-06-24 50,000 18.9 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2013-05-22 2013-05-17 28,000 21.7 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2013-05-22 2013-05-17 10,000 21.5 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2013-04-17 2013-04-11 30,000 25.5 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2013-04-11 2013-04-10 10,000 25.5 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2013-04-11 2013-04-09 20,000 25.25 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2013-04-03 2013-03-29 28,600 25 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2013-04-01 2013-03-28 10,000 25.25 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2013-03-21 2013-03-18 20,000 25.25 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2013-03-21 2013-03-19 20,000 25.5 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2013-03-21 2013-03-19 8,000 26 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-13 11,400 25 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-13 20,000 24.8 ขาย
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2013-03-13 2013-03-07 20,000 25.25 ขาย
บัญชา ทานพระกร หุ้นสามัญ 2011-12-06 2011-12-01 50,000 19.05 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2011-11-22 2011-11-17 15,000 19.2 ขาย
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2011-10-13 2011-10-11 5,000 16.9 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2011-10-10 2011-10-05 20,000 15.7 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-03 30,000 16.1 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-03 10,000 15.7 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-03 20,000 15.3 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2011-10-03 2011-09-28 10,000 17.2 ซื้อ
เชาว์ วิง เกิง หุ้นสามัญ 2011-10-03 2011-09-29 10,000 16.8 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-09-29 2011-09-26 20,000 16.3 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-09-29 2011-09-26 7,300 16.8 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-09-29 2011-09-26 32,700 16.6 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-09-23 2011-09-20 20,000 20.1 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-09-15 2011-09-12 20,000 20.8 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-08-26 2011-08-25 10,000 21.3 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-08-26 2011-08-24 10,000 21.7 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-08-26 2011-08-24 20,000 21.8 ซื้อ
วินสัน มุง ชู ฮุย หุ้นสามัญ 2011-08-26 2011-08-23 10,000 21.8 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com