หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร GUNKUL

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-01 2017-08-31 400,000 4.12 ซื้อ
กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ Warrant 2017-09-01 2017-08-31 7,720,500 0.1 ขาย
กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ Warrant 2017-09-01 2017-08-30 7,398,000 0.16 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2017-07-20 2017-07-20 5,500 1.63 ขาย
ชิต เหล่าวัฒนา หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-06-01 100,000 4.22 ขาย
ชิต เหล่าวัฒนา หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-06-01 100,000 4.12 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2017-01-24 2017-01-23 7,500,000 5.98 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2016-08-24 2016-08-22 5,000 3.3 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2016-07-22 2016-07-20 1,000,000 5.75 ขาย
ชิต เหล่าวัฒนา หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-22 114,200 19.6 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-21 50,000 20 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-23 240,000 20.17 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2015-11-09 2015-11-05 74,500 8.49 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2015-11-05 2015-11-04 57,300 8.15 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2015-11-04 2015-11-03 2,700 8.2 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2015-11-03 2015-10-30 10,000 8.1 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2015-11-03 2015-11-02 155,000 8.15 ขาย
กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ หุ้นสามัญ 2015-10-30 2015-10-29 468,000 24 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2015-10-14 2015-10-13 60,000 3.82 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2015-10-14 2015-10-13 60,000 3.82 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2015-10-14 2015-10-13 50,000 21.3 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2015-10-13 2015-10-12 100,000 20.4 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2015-10-13 2015-10-12 10,000 4.78 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2015-10-13 2015-10-12 240,000 3.66 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2015-10-13 2015-10-09 10,000 5.13 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2015-09-21 2015-09-18 15,700 20.9 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2015-09-17 2015-09-16 80,000 21.1 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2015-09-16 2015-09-15 100,000 20.9 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2015-09-08 2015-09-07 50,000 21.4 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-26 50,000 20 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-25 650,000 19.82 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2015-08-24 2015-08-21 2,325,500 21.88 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-17 500,000 21.2 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-20 2,658,800 20.79 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-18 15,000 20.43 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-17 200,000 21.3 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2015-08-10 2015-08-07 3,007,100 22.65 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2015-08-07 2015-08-06 2,299,400 22.48 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2015-06-30 2015-06-26 50,000 28.5 ขาย
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2015-02-10 2015-02-04 35,000 33.75 ขาย
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2015-01-23 2015-01-22 40,000 27.63 ซื้อ
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2015-01-19 2015-01-15 16,000 28 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2014-12-18 2014-12-15 50,000 24.6 ขาย
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2014-11-18 2014-11-17 40,000 25 ซื้อ
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2014-11-12 2014-11-07 15,000 23.8 ซื้อ
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2014-11-07 2014-11-06 20,000 24.1 ซื้อ
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2014-10-28 2014-10-27 30,000 24.2 ขาย
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2014-10-16 2014-10-10 30,000 22.1 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2014-09-19 2014-09-17 40,000 23.1 ขาย
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2014-09-08 2014-09-03 40,000 21.5 ขาย
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2014-07-24 2014-07-22 10,000 16.4 ซื้อ
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2014-07-24 2014-07-21 30,000 16.3 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2014-06-25 2014-06-23 100,000 17.1 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2014-06-23 2014-06-19 100,000 16 ขาย
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2014-06-18 2014-06-13 50,000 15 ซื้อ
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2014-04-08 2014-04-03 50,000 15.6 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2014-03-05 2014-03-04 100,000 15 ขาย
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2014-02-10 2014-02-07 2,500 13.5 ซื้อ
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2014-02-03 2014-01-30 47,500 12.5 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2014-01-14 2014-01-10 50,000 10.2 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2014-01-03 2013-12-27 100,000 12.25 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2014-01-03 2013-12-27 120,000 12.35 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2014-01-03 2014-01-02 110,000 10.8 ซื้อ
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2013-11-29 2013-11-27 77,000 14 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-10-07 2013-10-02 60,500 17.03 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-10-07 2013-10-04 20,000 16.7 ขาย
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-25 50,000 15.45 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-09-20 2013-09-17 41,000 14.7 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-09-12 2013-09-10 110,000 14.7 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-09-12 2013-09-09 20,000 14.1 ขาย
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2013-09-02 2013-08-26 50,000 12.5 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-28 10,000 12.17 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2013-08-27 2013-08-22 14,200 14.5 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-08-27 2013-08-22 100,000 14.8 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2013-08-21 2013-08-19 50,000 16.3 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2013-07-30 2013-07-26 50,000 18.1 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-07-12 2013-07-10 30,000 16.35 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2013-07-09 2013-07-05 85,800 18.7 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-07-02 2013-06-28 80,000 20.1 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-06-27 2013-06-25 20,000 18.05 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-06-25 2013-06-21 41,500 19.48 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-06-25 2013-06-24 15,000 19 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-06-21 2013-06-20 19,600 20.7 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-06-20 2013-06-19 20,000 21.45 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-06-20 2013-06-18 13,900 21.1 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-13 61,500 20 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com