หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร GUNKUL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-01 2017-08-31 400,000 4.12 ซื้อ
กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ Warrant 2017-09-01 2017-08-31 7,720,500 0.1 ขาย
กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ Warrant 2017-09-01 2017-08-30 7,398,000 0.16 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2017-07-20 2017-07-20 5,500 1.63 ขาย
ชิต เหล่าวัฒนา หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-06-01 100,000 4.22 ขาย
ชิต เหล่าวัฒนา หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-06-01 100,000 4.12 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2017-01-24 2017-01-23 7,500,000 5.98 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2016-08-24 2016-08-22 5,000 3.3 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2016-07-22 2016-07-20 1,000,000 5.75 ขาย
ชิต เหล่าวัฒนา หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-22 114,200 19.6 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-21 50,000 20 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-23 240,000 20.17 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2015-11-09 2015-11-05 74,500 8.49 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2015-11-05 2015-11-04 57,300 8.15 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2015-11-04 2015-11-03 2,700 8.2 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2015-11-03 2015-10-30 10,000 8.1 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2015-11-03 2015-11-02 155,000 8.15 ขาย
กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ หุ้นสามัญ 2015-10-30 2015-10-29 468,000 24 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2015-10-14 2015-10-13 60,000 3.82 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2015-10-14 2015-10-13 60,000 3.82 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2015-10-14 2015-10-13 50,000 21.3 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2015-10-13 2015-10-12 100,000 20.4 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2015-10-13 2015-10-12 10,000 4.78 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2015-10-13 2015-10-12 240,000 3.66 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย Warrant 2015-10-13 2015-10-09 10,000 5.13 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2015-09-21 2015-09-18 15,700 20.9 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2015-09-17 2015-09-16 80,000 21.1 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2015-09-16 2015-09-15 100,000 20.9 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2015-09-08 2015-09-07 50,000 21.4 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-26 50,000 20 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-25 650,000 19.82 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2015-08-24 2015-08-21 2,325,500 21.88 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-17 500,000 21.2 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-20 2,658,800 20.79 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-18 15,000 20.43 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-17 200,000 21.3 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2015-08-10 2015-08-07 3,007,100 22.65 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2015-08-07 2015-08-06 2,299,400 22.48 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2015-06-30 2015-06-26 50,000 28.5 ขาย
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2015-02-10 2015-02-04 35,000 33.75 ขาย
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2015-01-23 2015-01-22 40,000 27.63 ซื้อ
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2015-01-19 2015-01-15 16,000 28 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2014-12-18 2014-12-15 50,000 24.6 ขาย
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2014-11-18 2014-11-17 40,000 25 ซื้อ
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2014-11-12 2014-11-07 15,000 23.8 ซื้อ
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2014-11-07 2014-11-06 20,000 24.1 ซื้อ
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2014-10-28 2014-10-27 30,000 24.2 ขาย
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2014-10-16 2014-10-10 30,000 22.1 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2014-09-19 2014-09-17 40,000 23.1 ขาย
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2014-09-08 2014-09-03 40,000 21.5 ขาย
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2014-07-24 2014-07-22 10,000 16.4 ซื้อ
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2014-07-24 2014-07-21 30,000 16.3 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2014-06-25 2014-06-23 100,000 17.1 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2014-06-23 2014-06-19 100,000 16 ขาย
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2014-06-18 2014-06-13 50,000 15 ซื้อ
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2014-04-08 2014-04-03 50,000 15.6 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2014-03-05 2014-03-04 100,000 15 ขาย
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2014-02-10 2014-02-07 2,500 13.5 ซื้อ
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2014-02-03 2014-01-30 47,500 12.5 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2014-01-14 2014-01-10 50,000 10.2 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2014-01-03 2013-12-27 100,000 12.25 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2014-01-03 2013-12-27 120,000 12.35 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2014-01-03 2014-01-02 110,000 10.8 ซื้อ
นิเวช บุญวิชัย หุ้นสามัญ 2013-11-29 2013-11-27 77,000 14 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-10-07 2013-10-02 60,500 17.03 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-10-07 2013-10-04 20,000 16.7 ขาย
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-25 50,000 15.45 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-09-20 2013-09-17 41,000 14.7 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-09-12 2013-09-10 110,000 14.7 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-09-12 2013-09-09 20,000 14.1 ขาย
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2013-09-02 2013-08-26 50,000 12.5 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-28 10,000 12.17 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2013-08-27 2013-08-22 14,200 14.5 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-08-27 2013-08-22 100,000 14.8 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2013-08-21 2013-08-19 50,000 16.3 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2013-07-30 2013-07-26 50,000 18.1 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-07-12 2013-07-10 30,000 16.35 ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนิน หุ้นสามัญ 2013-07-09 2013-07-05 85,800 18.7 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-07-02 2013-06-28 80,000 20.1 ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-06-27 2013-06-25 20,000 18.05 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-06-25 2013-06-21 41,500 19.48 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-06-25 2013-06-24 15,000 19 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-06-21 2013-06-20 19,600 20.7 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-06-20 2013-06-19 20,000 21.45 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-06-20 2013-06-18 13,900 21.1 ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-13 61,500 20 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com