หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร GFPT

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2017-11-16 2017-11-14 50,000 15.9 ซื้อ
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2017-11-16 2017-11-13 50,000 16.9 ซื้อ
ปรานี ภาคสุข หุ้นสามัญ 2017-10-25 2017-10-19 2,000 18.6 ซื้อ
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2016-07-04 2016-06-29 100,000 11 ซื้อ
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2016-06-28 2016-06-27 100,000 11.2 ซื้อ
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2016-01-06 2015-12-28 5,000,000 0 รับโอน
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-22 20,000 9.6 ซื้อ
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-12-21 2015-12-16 10,000 9.85 ซื้อ
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-11 20,000 9.5 ซื้อ
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-09 25,700 9.6 ซื้อ
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-08 20,000 9.9 ซื้อ
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-03 4,300 9.95 ซื้อ
วิภาวดี ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-06-24 2015-06-24 37,400,000 0 รับโอน
ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-06-24 2015-06-24 37,400,000 0 โอนออก
กิตติชัย ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-06-24 2015-06-24 37,400,000 0 รับโอน
กิตติชัย ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-06-24 2015-06-24 37,400,000 0 รับโอน
กิตติชัย ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-06-24 2015-06-24 37,400,000 0 รับโอน
วิรัช ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-06-17 2015-06-17 60,000,000 0 โอนออก
วิรัช ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-06-17 2015-06-17 26,300,500 0 โอนออก
วิรัช ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-06-17 2015-06-17 33,350,000 0 โอนออก
วิรัช ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-06-17 2015-06-17 30,000,000 0 โอนออก
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-05-22 2015-05-20 73,000,000 0 โอนออก
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-03-13 2015-03-11 164,800 12.34 ซื้อ
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2014-12-29 2014-12-29 29,410 0 โอนออก
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2014-10-09 2014-10-08 12,250,000 0 โอนออก
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2014-10-09 2014-10-08 66,000,000 0 โอนออก
ปรานี ภาคสุข หุ้นสามัญ 2014-09-30 2014-09-30 5,100,000 0 โอนออก
ปรานี ภาคสุข หุ้นสามัญ 2014-08-07 2014-08-04 25,000 15.3 ขาย
ปรานี ภาคสุข หุ้นสามัญ 2014-07-07 2014-07-03 25,000 12.7 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com