หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร GFPT

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2017-11-16 2017-11-14 50,000 15.9 ซื้อ
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2017-11-16 2017-11-13 50,000 16.9 ซื้อ
ปรานี ภาคสุข หุ้นสามัญ 2017-10-25 2017-10-19 2,000 18.6 ซื้อ
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2016-07-04 2016-06-29 100,000 11 ซื้อ
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2016-06-28 2016-06-27 100,000 11.2 ซื้อ
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2016-01-06 2015-12-28 5,000,000 0 รับโอน
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-22 20,000 9.6 ซื้อ
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-12-21 2015-12-16 10,000 9.85 ซื้อ
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-11 20,000 9.5 ซื้อ
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-09 25,700 9.6 ซื้อ
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-08 20,000 9.9 ซื้อ
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-03 4,300 9.95 ซื้อ
วิภาวดี ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-06-24 2015-06-24 37,400,000 0 รับโอน
ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-06-24 2015-06-24 37,400,000 0 โอนออก
กิตติชัย ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-06-24 2015-06-24 37,400,000 0 รับโอน
กิตติชัย ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-06-24 2015-06-24 37,400,000 0 รับโอน
กิตติชัย ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-06-24 2015-06-24 37,400,000 0 รับโอน
วิรัช ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-06-17 2015-06-17 60,000,000 0 โอนออก
วิรัช ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-06-17 2015-06-17 26,300,500 0 โอนออก
วิรัช ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-06-17 2015-06-17 33,350,000 0 โอนออก
วิรัช ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-06-17 2015-06-17 30,000,000 0 โอนออก
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-05-22 2015-05-20 73,000,000 0 โอนออก
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2015-03-13 2015-03-11 164,800 12.34 ซื้อ
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2014-12-29 2014-12-29 29,410 0 โอนออก
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2014-10-09 2014-10-08 12,250,000 0 โอนออก
สุจิน ศิริมงคลเกษม หุ้นสามัญ 2014-10-09 2014-10-08 66,000,000 0 โอนออก
ปรานี ภาคสุข หุ้นสามัญ 2014-09-30 2014-09-30 5,100,000 0 โอนออก
ปรานี ภาคสุข หุ้นสามัญ 2014-08-07 2014-08-04 25,000 15.3 ขาย
ปรานี ภาคสุข หุ้นสามัญ 2014-07-07 2014-07-03 25,000 12.7 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com