หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร ESTAR

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
อานันท์ ปันยารชุน หุ้นสามัญ 2015-06-03 2015-05-27 1,000,000 0.94 ซื้อ
อานันท์ ปันยารชุน หุ้นสามัญ 2015-05-11 2015-05-07 500,000 0.97 ซื้อ
อานันท์ ปันยารชุน หุ้นสามัญ 2015-04-28 2015-04-24 300,000 1.05 ซื้อ
อานันท์ ปันยารชุน หุ้นสามัญ 2015-04-28 2015-04-24 700,000 1.04 ซื้อ
อานันท์ ปันยารชุน หุ้นสามัญ 2015-04-01 2015-03-31 628,600 0.97 ซื้อ
อานันท์ ปันยารชุน หุ้นสามัญ 2015-04-01 2015-03-31 371,400 0.98 ซื้อ
รัตนชัย ผาตินาวิน หุ้นสามัญ 2014-11-14 2014-11-12 2,800,000 1.19 ซื้อ
รัตนชัย ผาตินาวิน หุ้นสามัญ 2014-11-14 2014-11-12 5,200,000 1.18 ซื้อ
รัตนชัย ผาตินาวิน หุ้นสามัญ 2014-10-29 2014-10-29 3,000,000 1.09 ขาย
รัตนชัย ผาตินาวิน หุ้นสามัญ 2014-10-29 2014-10-29 6,000,000 1.08 ขาย
รัตนชัย ผาตินาวิน หุ้นสามัญ 2014-10-29 2014-10-24 9,000,000 1.03 ซื้อ
รัตนชัย ผาตินาวิน หุ้นสามัญ 2014-09-08 2014-09-03 1,500,000 1.11 ขาย
รัตนชัย ผาตินาวิน หุ้นสามัญ 2014-09-01 2014-08-28 4,000,000 1.08 ขาย
รัตนชัย ผาตินาวิน หุ้นสามัญ 2014-09-01 2014-08-27 3,000,000 1.08 ขาย
รัตนชัย ผาตินาวิน หุ้นสามัญ 2014-08-18 2014-08-18 280,000 0.99 ซื้อ
รัตนชัย ผาตินาวิน หุ้นสามัญ 2013-07-10 2013-07-08 100,000 0.71 ซื้อ
รัตนชัย ผาตินาวิน หุ้นสามัญ 2013-07-08 2013-07-04 120,000 0.71 ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบ หุ้นสามัญ 2013-06-03 2013-05-30 300,000 1.02 ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบ หุ้นสามัญ 2013-06-03 2013-05-30 200,000 1.03 ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบ หุ้นสามัญ 2013-05-20 2013-05-16 1,472,300 1.1 ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบ หุ้นสามัญ 2013-04-01 2013-03-22 1,414,900 0.98 ขาย
ธนัทเดช ชื่นระเบียบ หุ้นสามัญ 2013-03-20 2013-03-15 554,400 1.29 ขาย
รัตนชัย ผาตินาวิน หุ้นสามัญ 2013-02-27 2013-02-22 1,000,000 1.19 ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบ หุ้นสามัญ 2013-01-07 2013-01-07 500,000 0.98 ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบ หุ้นสามัญ 2013-01-07 2013-01-02 2,000,000 0.9 ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบ หุ้นสามัญ 2012-12-24 2012-12-24 500,000 0.91 ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบ หุ้นสามัญ 2012-12-24 2012-12-19 200,000 0.83 ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบ หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 200,000 0.83 ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบ หุ้นสามัญ 2012-12-13 2012-12-07 300,000 0.84 ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบ หุ้นสามัญ 2012-12-06 2012-11-30 1,000,000 0.8 ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบ หุ้นสามัญ 2012-12-06 2012-12-03 500,000 0.8 ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบ หุ้นสามัญ 2012-11-26 2012-11-21 500,000 0.77 ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบ หุ้นสามัญ 2012-11-15 2012-11-13 900,000 0.81 ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบ หุ้นสามัญ 2012-11-15 2012-11-12 200,000 0.81 ซื้อ
ธนัทเดช ชื่นระเบียบ หุ้นสามัญ 2012-11-15 2012-11-12 1,700,000 0.82 ซื้อ
รัตนชัย ผาตินาวิน หุ้นสามัญ 2012-11-06 2012-11-02 1,000,000 0.83 ซื้อ
รัตนชัย ผาตินาวิน หุ้นสามัญ 2012-11-05 2012-11-01 1,000,000 0.81 ซื้อ
รัตนชัย ผาตินาวิน หุ้นสามัญ 2012-11-02 2012-10-31 5,000,000 0.83 ซื้อ
รัตนชัย ผาตินาวิน หุ้นสามัญ 2012-04-17 2012-04-10 1,000,000 0.75 ขาย
รัตนชัย ผาตินาวิน หุ้นสามัญ 2012-04-10 2012-04-05 550,000 0.68 ขาย
รัตนชัย ผาตินาวิน หุ้นสามัญ 2012-04-10 2012-04-05 500,000 0.65 ขาย
ศุภพงศ์ อัมระรงค์ หุ้นสามัญ 2012-02-22 2012-02-21 140,000 0.66 ขาย
อรวรรณ สมานโสตถิวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-02-17 2012-02-15 1,166,000 0.63 ขาย
รัตนชัย ผาตินาวิน หุ้นสามัญ 2012-02-14 2012-02-10 50,000 0.62 ซื้อ
อรวรรณ สมานโสตถิวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-02-08 2012-02-06 1,166,000 0.6 ซื้อ
ศุภพงศ์ อัมระรงค์ หุ้นสามัญ 2012-02-08 2012-02-06 140,000 0.6 ซื้อ
รัตนชัย ผาตินาวิน หุ้นสามัญ 2012-02-06 2012-02-03 500,000 0.61 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com