หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร EPCO

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-08-16 2018-08-15 150,000 4.04 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-08-16 2018-08-15 600,000 4.14 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-08-15 2018-08-14 300,000 4.5 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-08-15 2018-08-10 77,200 4.9 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-08-14 2018-08-09 800,000 4.6 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-08-09 2018-08-08 100,000 4.7 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-08-01 2018-07-31 300,000 4.7 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-07-31 2018-07-26 500,000 4.84 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-07-20 2018-07-19 100,000 4.9 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-05 300,000 4.9 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-05 300,000 4.9 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-05 300,000 4.9 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 300,000 4.88 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-28 131,700 4.94 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-26 2018-06-22 63,800 5.15 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 763,800 4.94 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 763,800 4.94 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 763,800 4.94 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 763,800 4.94 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 650,000 4.82 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 100,000 5.1 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-21 500,000 5.15 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-20 200,000 5.28 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 200,000 5.38 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-20 2018-06-19 700,000 5.35 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-20 2018-06-18 400,000 5.53 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-19 2018-06-15 300,000 5.5 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-19 2018-06-18 400,000 5.38 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-18 2018-06-15 200,000 5.38 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-18 2018-06-14 300,000 5.45 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-15 2018-06-13 200,000 5.33 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-15 2018-06-13 200,000 5.33 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-06 2018-06-05 200,000 4.21 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-05 2018-06-04 700,000 4.3 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-06-01 2018-05-31 104,600 4.36 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-05-31 2018-05-30 100,000 4.3 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-17 1,100,000 4 ซื้อ
ประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล หุ้นสามัญ 2018-05-14 2018-05-11 18,500 3.11 ซื้อ
ประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล หุ้นสามัญ 2018-05-08 2018-05-04 11,500 3.18 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-04-27 2018-04-26 1,949,100 3.07 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-25 50,900 3.16 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-24 800,000 3.19 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-24 800,000 3.19 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-04-11 2018-04-10 1,764,600 3.67 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-04-10 2018-04-09 125,700 3.85 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-04-10 2018-04-09 125,700 3.85 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-04-09 2018-04-05 9,700 3.86 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-04-05 2018-04-04 477,800 3.92 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-30 72,200 3.97 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-30 72,200 3.97 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-29 100,000 3.99 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-03-29 2018-03-28 50,000 4.02 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-03-28 2018-03-27 1,600 4.04 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-03-27 2018-03-26 48,400 4 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-03-15 2018-03-14 50,000 4.14 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-03-05 2018-03-02 50,000 4.14 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-02-23 2018-02-22 40,000 4.14 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-02-20 2018-02-19 50,000 4.26 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-02-19 2018-02-15 10,000 4.24 ซื้อ
ประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล หุ้นสามัญ 2018-02-14 2018-02-09 40,000 4.21 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-02-14 2018-02-13 20,000 4.24 ซื้อ
ประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล หุ้นสามัญ 2018-02-14 2018-02-09 100,000 4.2 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-02-12 2018-02-09 50,000 4.16 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-02-07 2018-02-06 50,000 4.14 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-02-06 2018-02-05 100,000 4.17 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-02-05 2018-02-02 50,000 4.2 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-02-01 2018-01-31 50,000 4.22 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-01-30 2018-01-29 50,000 4.26 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-01-29 2018-01-26 100,000 4.35 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-01-26 2018-01-24 200,000 4.43 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-01-26 2018-01-24 50,000 4.4 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-01-25 2018-01-24 50,000 4.5 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-01-25 2018-01-24 50,000 4.5 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-01-25 2018-01-23 150,000 4.36 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-01-24 2018-01-23 150,000 4.3 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-01-24 2018-01-22 350,000 4.05 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-01-23 2018-01-22 256,000 4.73 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-01-22 2018-01-19 100,000 4.83 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-01-16 2018-01-15 300,000 5.2 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-01-12 2018-01-11 100,000 5.3 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-01-12 2018-01-11 100,000 5.3 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-01-11 2018-01-10 50,000 5.35 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-01-05 2018-01-03 40,000 5.4 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2018-01-03 2017-12-29 10,000 5.4 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-12-21 2017-12-20 100,000 5.35 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-12-21 2017-12-19 700,000 5.55 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-12-07 2017-12-05 100,000 5.75 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-12-06 2017-12-04 90,900 5.8 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-12-01 2017-11-30 309,100 5.9 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-11-29 2017-11-28 183,000 6.02 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-11-27 2017-11-24 17,000 6.05 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-11-27 2017-11-24 17,000 6.05 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-11-17 2017-11-16 14,800 6.15 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-11-16 2017-11-15 600,000 6.23 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-11-16 2017-11-15 35,200 6.15 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-14 200,000 6.43 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-13 100,000 6.6 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-11-14 2017-11-10 100,000 6.85 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-11-14 2017-11-13 600,000 6.58 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-11-13 2017-11-10 36,900 6.7 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-11-13 2017-11-09 63,100 6.7 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-11-09 2017-11-08 400,000 6.83 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-11-08 2017-11-06 10,500 7.15 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-11-08 2017-11-07 110,500 6.95 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-11-03 2017-11-01 3,883,800 0.01 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-11-03 2017-11-01 1,400,000 0.01 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-11-02 2017-11-01 200,000 7.08 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-11-02 2017-10-31 100,000 7.4 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-11-01 2017-10-30 200,000 7.28 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-11-01 2017-10-31 100,000 7.25 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-10-18 2017-10-17 150,000 6.82 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-10-17 2017-10-16 50,000 6.85 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-10-11 2017-10-10 100,000 6.85 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-10-06 2017-10-05 100,000 6.9 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-10-06 2017-10-05 100,000 6.9 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-10-06 2017-10-05 100,000 6.9 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-10-04 200,000 7.28 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-10-03 300,000 7.45 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-10-04 2017-10-03 100,000 7.35 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-10-03 2017-09-29 200,000 7.03 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-25 2017-09-22 150,000 0.41 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-25 2017-09-21 100,000 0.46 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-22 2017-09-21 50,000 0.43 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-22 2017-09-20 451,000 0.44 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-22 2017-09-20 451,000 0.44 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-21 2017-09-19 50,000 0.4 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-21 2017-09-20 251,000 0.43 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-18 100,000 6.9 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-18 100,000 6.9 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-20 2017-09-18 250,000 0.59 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 100,000 6.85 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 100,000 6.85 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-20 2017-09-19 383,400 0.4 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-19 2017-09-18 1,016,600 0.52 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-18 2017-09-15 12,400 0.56 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-09-18 2017-09-15 19,200 6.95 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-09-15 2017-09-13 100 7.1 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-09-15 2017-09-13 100 7.1 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-15 2017-09-13 100,000 0.59 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-14 2017-09-13 87,600 0.56 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-13 2017-09-11 100,000 0.62 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-13 2017-09-11 100,000 0.62 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-13 2017-09-12 300,000 0.57 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-13 2017-09-12 300,000 0.57 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-09-13 2017-09-12 80,900 6.95 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-12 2017-09-11 100,000 0.59 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-09-12 2017-09-11 200,000 7.03 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-09-11 2017-09-08 100,000 7.1 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-11 2017-09-07 50,000 0.59 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-08 2017-09-07 100,000 0.58 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-08 2017-09-06 100,000 0.59 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-07 2017-09-05 200,300 0.58 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-07 2017-09-06 100,000 0.56 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-09-06 2017-09-05 796,600 7.08 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-06 2017-09-05 250,300 0.55 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-06 2017-09-04 900,000 0.52 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-05 2017-09-04 150,000 0.52 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-04 2017-09-01 10,000 0.42 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-09-01 2017-08-31 100,000 0.39 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-08-31 2017-08-29 1,400 6.9 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-30 2017-08-29 50,000 0.4 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-30 2017-08-28 13,000 0.43 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-08-30 2017-08-28 2,000 6.9 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-08-29 2017-08-25 100,000 6.85 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-28 2017-08-25 13,000 0.4 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-25 2017-08-23 50,000 0.43 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-24 2017-08-22 53,100 0.42 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-23 2017-08-21 41,600 0.42 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-23 2017-08-22 18,700 0.38 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-23 2017-08-22 18,700 0.38 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-22 2017-08-21 35,500 0.39 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-21 2017-08-18 90,500 0.4 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-21 2017-08-17 150,000 0.42 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-18 2017-08-16 350,000 0.41 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-17 8,000 6.65 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-18 2017-08-17 50,000 0.39 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-17 2017-08-16 500,000 0.39 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-08-17 2017-08-16 292,000 6.7 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-17 2017-08-15 152,200 0.46 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-08-16 2017-08-15 49,800 6.8 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-16 2017-08-15 102,200 0.43 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-15 2017-08-11 525,000 0.46 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-08-15 2017-08-11 350,200 6.89 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-11 2017-08-10 75,000 0.53 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-11 2017-08-09 50,000 0.58 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-10 2017-08-08 50,000 0.54 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-08-10 2017-08-09 100,000 7 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-08-03 2017-08-02 7,900 7.05 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-08-02 2017-07-31 200,000 7.18 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-08-01 2017-07-31 100,000 7.05 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-08-01 2017-07-27 200,000 0.58 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-27 2017-07-25 800 7.15 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-27 2017-07-25 800 7.15 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-27 2017-07-26 87,800 7 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-27 2017-07-26 87,800 7 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-26 2017-07-25 1,500 7 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-25 2017-07-24 211,500 7.07 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-07-24 2017-07-21 350,000 0.57 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-21 2017-07-20 100,000 7.15 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-19 2017-07-18 128,000 7.21 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-19 2017-07-17 100,000 7.45 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-18 2017-07-17 172,000 7.28 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-17 2017-07-13 400,000 7.33 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-14 2017-07-12 200,000 7.18 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-13 2017-07-11 100,000 7.1 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-07 2017-07-06 500,000 7.05 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-07-06 2017-07-04 561,900 0.61 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-06 2017-07-04 242,800 7.42 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-06 2017-07-05 100,000 7.2 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-05 2017-07-03 362,600 7.26 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-05 2017-07-03 362,600 7.26 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-07-05 2017-07-03 1,491,300 0.56 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-07-05 2017-07-03 50,000 0.54 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-07-05 2017-07-03 50,000 0.54 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-05 2017-07-04 200,000 7.28 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-07-05 2017-07-04 1,000 0.56 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-07-05 2017-07-04 1,000 0.56 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-07-04 2017-06-30 1,600 7.15 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-07-04 2017-07-03 69,000 0.55 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-06-30 2017-06-29 152,700 0.49 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-06-30 2017-06-28 2,200 0.54 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-06-29 2017-06-27 50,000 0.5 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-06-29 2017-06-27 31,500 0.5 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-06-29 2017-06-28 7,000 7 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-06-29 2017-06-28 201,200 0.5 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-06-28 2017-06-26 50,000 0.54 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-06-28 2017-06-26 603,200 0.54 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-26 300,000 7.1 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-06-27 2017-06-23 183,200 0.53 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-06-27 2017-06-26 220,000 0.51 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-06-26 2017-06-23 183,200 0.49 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-06-26 2017-06-23 183,200 0.49 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-06-26 2017-06-23 50,000 0.49 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-06-26 2017-06-23 100,000 7 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-06-26 2017-06-23 100,000 7 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-06-23 2017-06-22 462,800 6.94 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-06-22 2017-06-21 37,200 7.05 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-06-22 2017-06-20 300,000 7.15 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-06-21 2017-06-20 100,000 6.95 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-06-20 2017-06-16 600,000 6.98 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-06-20 2017-06-16 36,000 0.49 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-06-20 2017-06-16 1,400 0.43 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-06-19 2017-06-15 20,000 0.43 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-06-19 2017-06-15 200,000 6.78 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-06-16 2017-06-15 1,400 0.38 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-06-15 2017-06-14 14,400 0.38 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-06-15 2017-06-13 20,000 0.39 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2017-06-15 2017-06-13 20,000 0.39 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-05-29 2017-05-25 300,000 6.65 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-03-14 2017-03-10 200,000 7.23 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-03-13 2017-03-10 200,000 7.03 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-03-09 2017-03-08 13,900 7 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-03-09 2017-03-07 1,000 7.2 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-03-08 2017-03-07 28,100 7 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-03-08 2017-03-06 41,000 7.2 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-02-21 2017-02-20 200,000 7.53 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-02-20 2017-02-16 188,500 7.73 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-02-17 2017-02-15 11,500 7.7 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-02-10 2017-02-08 100,000 7.75 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-02-09 2017-02-07 400,000 7.78 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-02-09 2017-02-08 200,000 7.53 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2017-02-08 2017-02-07 300,000 7.6 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-13 200,000 5.43 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-09 100,000 5.93 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2016-05-23 2016-05-19 10,000 5.05 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2016-05-18 2016-05-17 20,000 5.13 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2016-05-04 2016-05-03 164,700 5.2 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2016-05-03 2016-04-29 19,800 5.3 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2016-04-25 2016-04-22 24 5.8 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2016-04-11 2016-04-07 400,000 5.15 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2016-04-11 2016-04-08 5,000 5.35 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2016-04-08 2016-04-07 5,000 5.15 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2016-03-18 2016-03-17 60,000 5.2 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2016-03-18 2016-03-17 3,160,000 5.3 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2016-03-18 2016-03-17 3,160,000 5.3 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2016-03-04 2016-03-03 5,000 5.15 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2016-02-08 2016-02-05 4,500 5.15 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2016-02-05 2016-02-04 500 5.15 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2016-02-02 2016-02-01 55,000 5.15 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2016-01-25 2016-01-22 50,000 5.25 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2016-01-15 2016-01-13 4,000 5.3 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2016-01-11 2016-01-08 19,400 5.3 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-24 10,000 5.5 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-23 55,000 5.45 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-12-18 2015-12-17 10,000 5.6 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-12-17 2015-12-16 50,000 5.55 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-15 10,000 5.6 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-11 15,000 5.65 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-09 35,000 5.69 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-11-18 2015-11-17 100,000 5.88 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-11-17 2015-11-16 36,000 5.9 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-10-30 2015-10-29 100,000 5.95 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-10-28 2015-10-27 21,700 6.3 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-10-13 2015-10-12 100,000 5.93 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-10-02 2015-10-01 150,000 5.6 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-10-01 2015-09-30 50,000 5.7 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-09-29 2015-09-28 98,500 5.77 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-09-29 2015-09-28 98,500 5.77 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-09-28 2015-09-25 20,000 5.85 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-09-22 2015-09-21 2,500 5.8 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-25 100,000 5.38 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-08-17 2015-08-13 150,000 5.65 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-08-03 2015-07-29 2,000 5.75 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-07-29 2015-07-28 48,000 5.75 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-21 150,000 5.95 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-07-21 2015-07-20 50,000 6 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-06-30 2015-06-29 146,300 6.25 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-19 50,000 6.3 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-06-17 2015-06-16 50,000 6.4 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-06-11 2015-06-10 2,700 6.15 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-06-10 2015-06-09 51,000 6.2 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-06-05 2015-06-03 50,000 6.05 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-06-04 2015-06-02 150,000 6.15 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-06-02 2015-05-28 1,000,000 0 โอนออก
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-05-29 2015-05-28 100,000 6.3 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-05-28 2015-05-27 50,000 6.2 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-05-27 2015-05-26 100,000 6.28 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-05-27 2015-05-25 500,000 0 โอนออก
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-05-26 2015-05-25 150,000 5.9 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-05-22 2015-05-21 50,000 6 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-05-21 2015-05-20 50,000 6.05 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-05-15 2015-05-14 108,000 5.83 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-05-14 2015-05-12 100,000 5.93 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-05-12 2015-05-11 48,000 6.05 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-05-11 2015-05-07 250,000 6.1 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-05-07 2015-05-06 250,000 6.35 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-05-06 2015-04-30 50,000 6.5 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-04-30 2015-04-29 50,000 6.55 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-04-28 2015-04-27 50,000 6.55 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-04-27 2015-04-24 100,000 6.83 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-04-24 2015-04-22 50,000 6.65 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-04-23 2015-04-21 50,000 6.7 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-04-23 2015-04-21 500,000 0 โอนออก
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-04-22 2015-04-20 100,000 6.78 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-04-20 2015-04-17 50,000 6.85 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-04-20 2015-04-16 300,000 6.93 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-03-30 2015-03-26 350,000 0 โอนออก
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-03-30 2015-03-27 100,000 6.2 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-03-27 2015-03-26 100,000 6.2 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-03-26 2015-03-25 200,000 6.28 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-03-26 2015-03-24 229,300 6.38 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-03-24 2015-03-23 70,700 6.45 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-03-23 2015-03-20 99,000 6.5 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-18 100 6.5 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-03-18 2015-03-17 30,900 6.55 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-03-17 2015-03-13 241,100 6.6 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-03-12 2015-03-11 28,000 6.65 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-03-11 2015-03-10 374,300 6.78 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-03-05 2015-03-03 600,000 7.08 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-03-05 2015-03-02 50,000 7.65 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-03-05 2015-03-02 550,000 7.36 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-03-05 2015-02-27 250,000 7.5 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-03-02 2015-02-27 50,000 7.45 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-02-27 2015-02-25 100,000 6.88 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-02-25 2015-02-24 100,000 6.98 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-02-19 2015-02-18 50,000 7.05 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-02-19 2015-02-17 150,000 7.4 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-02-18 2015-02-17 200,000 7.23 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-02-18 2015-02-16 50,000 7.25 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-02-16 2015-02-12 100,000 7.18 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-02-16 2015-02-12 150,000 7.3 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-02-16 2015-02-13 100,000 7.08 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-02-11 2015-02-10 50,000 7 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-02-11 2015-02-09 50,000 7.35 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-02-10 2015-02-09 50,000 7.15 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-02-10 2015-02-06 200,000 7.13 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-02-04 2015-02-03 50,000 6.8 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-01-27 2015-01-26 200,000 6.83 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-01-26 2015-01-23 150,000 7 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-01-21 2015-01-20 100,000 7.08 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-01-20 2015-01-16 183,400 7.21 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-01-19 2015-01-16 33,400 6.85 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-01-16 2015-01-14 100,000 6.93 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-01-15 2015-01-13 200,000 7.08 ซื้อ
กำจร ชื่นชูจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-01-09 2015-01-08 800 25 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-01-09 2015-01-07 150,000 6.8 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-01-07 2015-01-06 50,000 6.45 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-30 50,000 6.5 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-12-30 2014-12-29 100,000 6.58 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-12-26 2014-12-25 100,000 6.68 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-12-26 2014-12-24 100,000 7.13 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-12-25 2014-12-23 100,000 6.78 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-12-25 2014-12-24 100,000 6.93 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-12-24 2014-12-22 300,000 6.83 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-19 200,000 6.48 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-12-19 2014-12-18 50,000 6.6 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-12-19 2014-12-17 200,000 6.68 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-12-18 2014-12-15 172,000 5.92 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 750,000 6.19 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-12-12 2014-12-11 288,500 6.78 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-12-11 2014-12-09 150,000 7 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-12-09 2014-12-08 200,000 7.18 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-12-08 2014-12-03 200,000 7.48 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-12-04 2014-12-03 100,000 7.33 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-12-03 2014-12-02 250,000 7.3 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-26 2014-11-25 250,000 7.65 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-26 2014-11-25 250,000 7.65 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-25 2014-11-24 50,000 7.8 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-25 2014-11-24 50,000 7.8 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-25 2014-11-21 50,000 8.05 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-24 2014-11-20 100,000 7.88 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-24 2014-11-21 50,000 8.25 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-21 2014-11-19 244,100 8.17 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-19 244,100 7.97 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-18 2014-11-17 157,800 7.55 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-18 2014-11-14 192,200 7.73 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-17 2014-11-13 550,000 7.55 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-17 2014-11-14 350,000 7.85 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-14 2014-11-12 450,000 8.02 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-13 2014-11-12 300,000 8.28 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-13 2014-11-11 600,000 8.15 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-12 2014-11-11 200,000 8.33 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-12 2014-11-10 1,157,800 8.56 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-11 2014-11-07 400,000 7.84 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-11 2014-11-10 1,357,800 8.72 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-10 2014-11-07 1,400,000 7.83 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-10 2014-11-06 32,500 7 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-07 2014-11-06 32,500 7.2 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-06 2014-11-04 100,000 7.28 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-05 2014-11-04 150,000 7.05 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-05 2014-11-03 200,000 7.13 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-11-04 2014-11-03 50,000 6.8 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-10-30 2014-10-29 99,500 6.52 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-10-29 2014-10-27 500 6.55 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-10-28 2014-10-24 250,000 6.63 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-10-14 2014-10-10 100,000 6.38 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-10-09 2014-10-08 150,000 5.65 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-10-09 2014-10-07 50,000 5.75 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-10-06 2014-10-03 100,000 6.18 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-09-24 2014-09-23 50,000 3.84 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-09-23 2014-09-22 100,000 3.91 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-09-12 2014-09-10 1,000,000 7.41 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-09-11 2014-09-10 1,090,000 4.37 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-09-05 2014-09-04 250,000 4.02 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-09-04 2014-09-02 650,000 4.32 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-09-04 2014-09-03 200,000 4.11 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-09-04 2014-09-03 200,000 4.11 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-09-03 2014-09-02 350,000 7.41 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-09-03 2014-09-01 50,000 4.16 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-09-02 2014-08-29 50,100 4.16 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-08-28 2014-08-27 150,000 3.88 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-08-27 2014-08-25 218,100 4.18 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-08-27 2014-08-26 350,000 3.98 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-08-25 2014-08-21 2,425,300 4.42 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-08-22 2014-08-21 2,175,300 7.64 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-08-22 2014-08-20 100,000 4.37 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-08-21 2014-08-20 100,000 4.51 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-08-21 2014-08-19 600,000 4.43 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-08-20 2014-08-18 200,000 4.58 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-08-20 2014-08-18 1,569,700 4.46 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-08-19 2014-08-18 200,000 7.78 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-08-19 2014-08-18 346,700 4.25 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-08-19 2014-08-15 148,500 4.1 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-08-18 2014-08-14 220,000 4.51 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-08-15 2014-08-13 1,800 4.46 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-08-15 2014-08-14 220,000 4.65 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-08-14 2014-08-13 1,800 4.68 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-08-14 2014-08-08 550,000 3.22 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-08-13 2014-08-08 1,100,000 3.26 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-07-31 2014-07-30 250,000 2.28 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-07-31 2014-07-30 550,000 4.73 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-07-30 2014-07-29 100,000 4.81 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-28 50,000 4.84 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-07-28 2014-07-24 250,000 4.84 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-07-28 2014-07-24 95,000 2.41 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-07-28 2014-07-25 150,000 4.79 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-07-24 2014-07-23 55,000 2.44 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-07-24 2014-07-22 250,000 2.38 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-07-24 2014-07-22 230,000 4.9 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-07-22 2014-07-18 170,000 2.42 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-07-22 2014-07-18 50,000 4.94 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-07-22 2014-07-21 107,100 2.45 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-07-22 2014-07-21 60,000 4.94 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-07-21 2014-07-17 100,000 2.53 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-07-18 2014-07-16 50,000 5 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-07-18 2014-07-16 50,000 2.44 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-07-17 2014-07-15 50,000 4.92 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-07-17 2014-07-15 100,000 2.43 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-07-17 2014-07-16 100,000 2.59 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-07-16 2014-07-14 161,300 4.95 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-07-16 2014-07-14 100,000 2.43 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-07-15 2014-07-10 50,000 2.42 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-07-08 2014-07-07 100,000 2.41 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-07-08 2014-07-07 134,100 4.9 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-07-07 2014-07-04 15,900 4.94 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-07-07 2014-07-04 250,000 2.48 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-07-07 2014-07-03 50,000 2.6 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-07-03 2014-07-02 50,000 2.58 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-07-02 2014-06-30 300,000 4.95 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-07-02 2014-06-30 400,000 2.53 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-06-30 2014-06-27 100,000 2.63 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-06-30 2014-06-26 150,000 5.1 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-06-27 2014-06-26 100,000 5.25 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-06-27 2014-06-26 200,000 2.71 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-06-26 2014-06-24 200,000 2.47 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-06-23 2014-06-19 50,000 2.34 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-06-23 2014-06-20 1,300 2.6 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-06-19 2014-06-18 254,700 2.4 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-06-19 2014-06-17 300,000 2.52 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-06-18 2014-06-16 334,400 2.5 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-06-17 2014-06-13 139,800 2.25 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-06-16 2014-06-12 212,660 2.23 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-06-13 2014-06-11 350,000 2.28 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-06-12 2014-06-10 350,000 2.29 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-06-11 2014-06-09 350,000 2.1 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-06-10 2014-06-06 150,000 2.26 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-06-09 2014-06-06 100,000 4.82 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-06-06 2014-06-05 500,000 2.01 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-06-05 2014-06-03 65,000 1.65 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-06-03 2014-06-02 183,300 1.69 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-05-29 2014-05-28 150,000 1.57 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-05-29 2014-05-27 155,700 1.58 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-05-22 2014-05-21 90,000 1.34 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-05-22 2014-05-20 147,300 1.28 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-05-20 2014-05-19 25,000 1.35 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-05-16 2014-05-15 20,000 1.06 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-05-14 2014-05-09 100,000 3.25 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-05-14 2014-05-09 900 0.99 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-05-09 2014-05-08 34,100 1 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-05-09 2014-05-07 25,900 1.02 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-05-07 2014-05-06 20,000 1.05 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-04-22 2014-04-21 50,000 3.26 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-04-11 2014-04-10 70,000 3.27 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-04-10 2014-04-08 220,000 3.27 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-04-10 2014-04-09 12,100 3.28 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-04-09 2014-04-04 50,000 3.32 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-04-04 2014-04-02 50,000 3.38 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-03-31 2014-03-28 30,000 3.32 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-03-28 2014-03-27 100,000 3.29 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-03-28 2014-03-26 50,000 3.3 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-03-26 2014-03-25 50,000 3.28 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-03-24 2014-03-20 100,000 3.43 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-03-21 2014-03-20 100,000 3.37 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-03-18 2014-03-17 50,000 3.32 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-03-14 2014-03-13 50,000 3.34 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-03-14 2014-03-12 106,100 3.39 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-03-13 2014-03-12 6,100 3.36 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-03-04 2014-02-28 78,400 3.36 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-03-03 2014-02-28 78,400 3.3 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-02-12 2014-02-11 53,700 3.21 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-02-12 2014-02-10 26,300 3.26 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-02-10 2014-02-07 29,500 3.28 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-02-07 2014-02-06 52,600 1.22 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-02-05 2014-02-04 20,500 3.34 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-01-31 2014-01-30 30,000 3.3 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-01-29 2014-01-27 3,000 3.28 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-01-29 2014-01-24 90,000 1.15 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-01-29 2014-01-24 270,000 3.35 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-01-27 2014-01-24 14,800 3.32 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-01-27 2014-01-23 40,000 3.21 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-01-23 2014-01-21 10,000 1.09 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-01-23 2014-01-22 20,000 1.07 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-01-23 2014-01-23 150,000 3.11 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-01-22 2014-01-21 50,000 3.16 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-01-22 2014-01-20 26,000 1.09 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-01-21 2014-01-20 220,000 3.21 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-01-21 2014-01-17 120,000 3.31 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-01-20 2014-01-16 40,000 3.37 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-01-15 2014-01-13 140,000 3.44 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-01-15 2014-01-13 31,000 1.36 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-01-15 2014-01-14 300 3.54 ขาย
ธีระยุทธ ชินมหาวงศ์ Warrant 2014-01-13 2014-01-10 4,000 1.33 ขาย
ธีระยุทธ ชินมหาวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-01-13 2014-01-10 268,300 3.3 ซื้อ
ธีระยุทธ ชินมหาวงศ์ Warrant 2014-01-13 2014-01-09 22,900 1.32 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2014-01-10 2014-01-09 31,700 3.39 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-01-09 2014-01-07 51,300 1.43 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-01-08 2014-01-06 20,000 1.41 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-01-06 2014-01-03 71,300 1.36 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2014-01-06 2014-01-02 66,500 1.39 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-12-23 2013-12-19 20,000 1.47 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-12-19 2013-12-18 20,000 1.4 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-12-16 2013-12-12 100,000 1.62 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-12-13 2013-12-12 250,000 1.52 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-12-13 2013-12-11 270,000 1.58 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-12-12 2013-12-11 100,000 1.55 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-12-11 2013-12-06 20,000 1.4 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-12-09 2013-12-02 306,500 1.54 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-12-06 2013-12-02 200,000 1.51 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-12-04 2013-12-02 56,500 1.37 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-12-02 2013-11-29 50,000 1.45 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-11-27 2013-11-25 2,700 1.37 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-11-25 2013-11-22 47,300 1.37 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-11-21 2013-11-20 50,000 1.48 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-11-19 2013-11-18 150,000 1.48 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-11-19 2013-11-15 150,000 1.6 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-11-18 2013-11-15 300,000 1.51 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-11-05 2013-11-01 100,000 3.55 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-09-10 2013-09-06 72,600 3.47 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-09-10 2013-09-06 72,600 3.55 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-09-03 2013-08-30 74,900 3.28 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-09-03 2013-08-30 16,400 3.18 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-28 200,000 3.05 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-27 685,000 3.21 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-26 65,000 3.36 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-08-26 2013-08-22 355,000 3.45 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-08-23 2013-08-21 18,800 3.62 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-08-21 2013-08-20 100,000 3.73 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-08-21 2013-08-19 100,000 3.87 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-08-13 2013-08-08 50,000 3.85 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-08-07 2013-08-05 1,333,334 0 โอนออก
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-08-07 2013-08-05 50,000 3.71 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-08-02 2013-07-31 50,000 3.76 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-07-16 2013-07-12 50,000 3.76 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-07-12 2013-07-10 50,000 3.6 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-25 443,100 3.42 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-24 700,000 3.6 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-20 600,000 3.82 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-21 850,000 3.68 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-06-20 2013-06-19 600,000 3.9 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-06-20 2013-06-18 200,000 3.96 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-06-17 2013-06-13 1,400,000 3.96 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-06-17 2013-06-13 960,000 1.62 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-12 200,000 3.92 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-06-14 2013-06-12 890,000 1.68 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-06-12 2013-06-11 400,000 1.71 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-06-10 2013-06-07 110,000 1.68 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-06-10 2013-06-06 600,000 1.71 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-06-10 2013-06-06 400,000 4 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-06-04 2013-05-31 1,200,000 4.34 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-06-04 2013-05-31 800,000 4.31 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-06-04 2013-05-31 700,000 1.83 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-05-30 2013-05-29 28,600 1.83 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-05-30 2013-05-28 99,400 1.83 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-05-30 2013-05-28 128,000 1.87 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-05-30 2013-05-28 200,000 4.2 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-05-30 2013-05-28 600,000 4.23 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-05-29 2013-05-27 26,800 4 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-05-29 2013-05-27 300,000 1.79 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-05-28 2013-05-28 700,000 1.73 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-05-28 2013-05-23 170,000 1.83 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-05-28 2013-05-23 773,200 4.1 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-05-28 2013-05-23 400,000 4.19 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-05-23 2013-05-22 799,500 4.17 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-05-23 2013-05-22 400,000 4.13 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-05-23 2013-05-22 800,000 1.81 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-05-13 2013-05-09 800,000 3.95 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-05-09 2013-05-07 20,000 1.57 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-05-09 2013-05-07 545,400 1.63 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-05-09 2013-05-07 400,000 3.91 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-05-09 2013-05-07 200,000 3.8 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-05-09 2013-05-08 1,400,000 3.99 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-05-07 2013-05-02 300,000 1.54 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-05-07 2013-05-02 1,170,000 1.54 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-05-02 1,250,400 3.85 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-05-02 450,400 3.83 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-05-07 2013-05-03 225,400 1.51 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-05-03 2013-04-30 230,000 1.47 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-04-30 2013-04-29 400,000 1.38 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-04-30 2013-04-26 900,000 1.39 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-04-29 2013-04-25 400,000 1.27 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-04-25 2013-04-23 800,000 1.34 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-04-23 2013-04-19 300,000 1.42 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-04-23 2013-04-22 400,000 1.38 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-04-19 2013-04-18 200,000 3.5 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-04-18 2013-04-12 1,200,000 3.35 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-04-18 2013-04-12 300,000 1.25 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-04-18 2013-04-12 291,800 1.3 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-04-18 2013-04-12 50,000 3.26 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-04-18 2013-04-17 600,000 3.47 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-04-18 2013-04-17 300,000 1.38 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-04-17 2013-04-11 8,200 1.28 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-04-17 2013-04-11 500 3.28 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-04-11 2013-04-09 400,000 3.17 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2013-04-11 2013-04-09 300,000 1.21 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-04-11 2013-04-10 200,000 3.14 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-04-09 2013-04-05 200,000 3.23 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-04-09 2013-04-04 1,794,400 3.22 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-04-04 2013-04-03 2,305,600 3.37 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-04-04 2013-04-02 300,000 3.5 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-04-04 2013-04-02 300,000 3.56 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-04-01 2,155,300 3.46 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-04-01 426,600 3.41 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-04-01 2013-03-28 1,019,400 3.36 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-04-01 2013-03-29 480,600 3.31 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-03-28 2013-03-27 300,000 3.4 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-03-28 2013-03-27 2,900,000 3.37 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-03-28 2013-03-26 25,100 3.22 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-03-28 2013-03-26 425,100 3.25 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-03-27 2013-03-25 171,400 3.19 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-03-25 2013-03-22 1,918,100 3.16 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-03-25 2013-03-21 481,900 3.25 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-03-21 2013-03-20 1,100,000 3.32 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-03-21 2013-03-19 200,000 3.38 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-03-18 2013-03-14 560,000 3.6 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-13 600,000 3.3 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-13 200,000 3.26 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-03-13 2013-03-12 200,000 3.2 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-03-13 2013-03-12 800,000 3.23 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-07 560,100 3.04 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-03-06 2013-03-05 200,000 3.12 ขาย
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-02-27 2013-02-26 600,000 2.92 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล หุ้นสามัญ 2013-02-27 2013-02-22 600,000 2.98 ซื้อ
ยุทธ ชินสุภัคกุล Warrant 2011-12-07 2011-12-01 2,611,750 0.84 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com