หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร EKH

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2018-07-05 2018-07-05 40,000 5.5 ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 40,000 5.05 ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 10,000 5.05 ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 40,000 5.05 ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 40,000 5.05 ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 40,000 5.05 ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 40,000 5.05 ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 40,000 5.05 ซื้อ
อรสา ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 100,000 5.05 ซื้อ
อรสา ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 100,000 5.05 ซื้อ
อำนวย เอื้ออารีมิตร หุ้นสามัญ 2018-06-26 2018-06-21 289,300 5.1 ซื้อ
อรสา ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2018-06-26 2018-06-22 66,200 5.15 ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2018-06-26 2018-06-21 50,000 5.15 ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 100,000 5.25 ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 20,000 5.1 ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-06-11 2018-06-05 25,000 5.38 ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-06-11 2018-06-07 10,000 5.3 ซื้อ
อำนาจ เอื้ออารีมิตร หุ้นสามัญ 2018-04-18 2018-04-10 30,400 5.55 ซื้อ
อำนวย เอื้ออารีมิตร หุ้นสามัญ 2018-04-18 2018-04-10 300,000 5.55 ซื้อ
อรสา ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2018-04-18 2018-04-10 100,000 5.55 ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2018-04-05 2018-04-04 100,000 5.55 ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2018-04-05 2018-04-03 55,000 5.55 ซื้อ
พิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์ หุ้นสามัญ 2017-09-15 2017-09-14 10,000 5.2 ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-09-15 2017-09-14 15,000 5.2 ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-09-08 2017-09-07 25,000 5.15 ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2017-09-08 2017-09-07 30,000 5.15 ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2017-09-06 2017-09-05 26,200 5.15 ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2017-09-06 2017-09-04 3,800 5.15 ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-09-06 2017-09-06 25,000 5.15 ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-09-01 5,100 5.15 ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2017-09-01 2017-08-31 70,100 5.19 ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-09-01 2017-08-31 30,000 5.22 ซื้อ
อรสา ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2017-08-28 2017-08-25 25,900 5.25 ซื้อ
อรสา ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2017-08-28 2017-08-24 50,000 5.35 ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2017-08-24 2017-08-23 4,800 5.15 ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2017-08-24 2017-08-21 20,000 5.18 ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-08-24 2017-08-23 15,000 5.2 ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2017-08-21 2017-08-17 30,000 5.15 ซื้อ
อรสา ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2017-07-14 2017-07-06 50,000 5.14 ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2017-07-14 2017-07-06 91,400 5.11 ซื้อ
พิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์ หุ้นสามัญ 2017-07-14 2017-07-06 10,000 5.05 ซื้อ
อรสา ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2017-07-12 2017-07-07 100,000 5.07 ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2017-07-04 2017-06-30 100,000 5.25 ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-07-04 2017-06-30 15,000 5.25 ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-06-20 2017-06-20 5,000 5.4 ซื้อ
อำนวย เอื้ออารีมิตร หุ้นสามัญ 2017-06-19 2017-06-16 100,000 5.45 ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-06-14 2017-06-13 5,000 5.45 ซื้อ
อำนวย เอื้ออารีมิตร หุ้นสามัญ 2017-06-07 2017-06-06 100,000 5.45 ซื้อ
อำนวย เอื้ออารีมิตร หุ้นสามัญ 2017-06-07 2017-06-05 50,000 5.5 ซื้อ
อำนวย เอื้ออารีมิตร หุ้นสามัญ 2017-06-07 2017-06-05 50,000 5.5 ซื้อ
กาญจนา เอื้ออารีมิตร หุ้นสามัญ 2017-06-07 2017-06-06 40,000 5.45 ซื้อ
กาญจนา เอื้ออารีมิตร หุ้นสามัญ 2017-06-01 2017-05-31 40,000 5.5 ซื้อ
กาญจนา เอื้ออารีมิตร หุ้นสามัญ 2017-05-30 2017-05-29 50,000 5.5 ซื้อ
กาญจนา เอื้ออารีมิตร หุ้นสามัญ 2017-05-29 2017-05-25 30,000 5.55 ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 30,000 5.32 ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 30,000 5.32 ซื้อ
กาญจนา เอื้ออารีมิตร หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 40,000 5.32 ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 100,000 5.33 ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 100,000 5.33 ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-04-26 2017-04-24 30,000 6.17 ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-04-20 2017-04-17 3,000 6.3 ซื้อ
สุพร ปัญญาสาคร หุ้นสามัญ 2017-03-13 2017-03-09 2,000,000 6.7 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com