หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร EASON

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ศิริภรณ์ ชูเชิด หุ้นสามัญ 2017-11-08 2017-11-07 52,000 4.2 ขาย
ศิริภรณ์ ชูเชิด หุ้นสามัญ 2017-07-24 2017-07-21 20,000 3.72 ซื้อ
ณัฐพล เอกแสงกุล Warrant 2017-06-30 2017-06-28 76,300 2.6 ซื้อ
ศิริภรณ์ ชูเชิด หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-17 32,000 3.98 ซื้อ
สนิท เอกแสงกุล Warrant 2017-01-25 2017-01-23 41,000 3.48 ขาย
สนิท เอกแสงกุล Warrant 2017-01-19 2017-01-17 116,333 3.45 ขาย
สนิท เอกแสงกุล Warrant 2016-12-29 2016-12-28 217,000 3.07 ขาย
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-12-23 2016-12-22 100,000 0 รับโอน
ณัฐพล เอกแสงกุล Warrant 2016-12-23 2016-12-22 200,000 0 รับโอน
เพชรรัตน์ เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-12-23 2016-12-22 100,000 0 โอนออก
เพชรรัตน์ เอกแสงกุล Warrant 2016-12-23 2016-12-22 200,000 0 โอนออก
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-12-22 2016-12-21 150,000 3.8 ซื้อ
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-12-22 2016-12-20 100,000 3.44 ซื้อ
จิตติ เอกแสงกุล Warrant 2016-10-13 2016-09-29 60,000 2.51 ซื้อ
ณัฐพล เอกแสงกุล Warrant 2016-10-12 2016-10-11 22,000 2.7 ซื้อ
ทิพวรรณ อุทัยสาง หุ้นสามัญ 2016-10-06 2016-10-04 72,333 4.14 ขาย
ทิพวรรณ อุทัยสาง ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2016-10-06 2016-10-04 36,166 2.14 ขาย
จิตติ เอกแสงกุล Warrant 2016-10-04 2016-09-29 30,000 3.9 ขาย
จิตติ เอกแสงกุล Warrant 2016-09-28 2016-09-27 60,000 3.89 ขาย
จิตติ เอกแสงกุล Warrant 2016-09-27 2016-09-22 50,000 3.87 ขาย
เพชรรัตน์ เอกแสงกุล Warrant 2016-09-02 2016-08-26 1,200,000 3 ซื้อ
จิตติ เอกแสงกุล Warrant 2016-09-02 2016-09-01 20,000 3.9 ขาย
จิตติ เอกแสงกุล Warrant 2016-08-16 2016-08-10 20,000 3.92 ขาย
จิตติ เอกแสงกุล Warrant 2016-08-05 2016-08-02 90,000 3.9 ขาย
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-08-03 2016-08-02 310,000 0 รับโอน
ณัฐพล เอกแสงกุล Warrant 2016-08-03 2016-08-02 100,000 0 รับโอน
เพชรรัตน์ เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-08-03 2016-08-02 310,000 0 โอนออก
วิชัย เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-08-03 2016-08-02 20,000 6.1 ขาย
เพชรรัตน์ เอกแสงกุล Warrant 2016-08-03 2016-08-02 100,000 0 โอนออก
จิตติ เอกแสงกุล Warrant 2016-07-28 2016-07-27 40,000 3.21 ขาย
จิตติ เอกแสงกุล Warrant 2016-07-28 2016-07-26 41,000 2.85 ขาย
จิตติ เอกแสงกุล Warrant 2016-06-23 2016-06-22 20,000 2.82 ขาย
จิตติ เอกแสงกุล Warrant 2016-06-23 2016-06-17 30,000 2.7 ขาย
ปิติ เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-05-10 2016-04-27 1,200,000 0 โอนออก
สิรินันท์ เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-04-29 2016-04-27 4,000,000 3.7 ขาย
วิชัย เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-04-29 2016-04-27 4,000,000 3.7 ขาย
เพชรรัตน์ เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-04-29 2016-04-27 2,000,000 3.7 ขาย
จิตติ เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-04-29 2016-04-27 1,200,000 3.7 ขาย
วิชัย เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-04-25 2016-04-21 30,000 3.8 ขาย
วิชัย เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2015-03-06 2015-03-03 41,500 3.26 ซื้อ
ศิริภรณ์ ชูเชิด หุ้นสามัญ 2015-02-20 2015-02-19 34,600 4.06 ขาย
วิชัย เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2015-02-20 2015-02-19 41,500 3.88 ขาย
วิชัย เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2015-02-10 2015-02-10 1,000,000 3 ขาย
เพชรรัตน์ เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2015-02-10 2015-02-09 1,000,000 3 ขาย
สิรินันท์ เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2015-02-04 2015-02-03 1,000,000 3 ขาย
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2014-05-19 2014-05-15 12,000 3.28 ซื้อ
วิไลวรรณ มิตรภานนท์ หุ้นสามัญ 2014-02-26 2014-02-24 10,000 3.7 ขาย
วิไลวรรณ มิตรภานนท์ หุ้นสามัญ 2013-12-16 2013-12-13 10,000 3.48 ซื้อ
ม่ำ อรรณพพงศ์ หุ้นสามัญ 2013-11-27 2013-11-26 70,000 3.5 ขาย
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2013-05-29 2013-05-28 300,000 0 โอนออก
เพชรรัตน์ เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2013-05-29 2013-05-28 300,000 0 รับโอน
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2013-01-17 2013-01-15 41,600 3.22 ซื้อ
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2013-01-04 2013-01-03 14,200 3.14 ซื้อ
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2012-11-29 2012-11-29 200,100 2.96 ขาย
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2012-11-29 2012-11-28 212,500 2.96 ขาย
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2012-11-29 2012-11-27 287,400 2.97 ขาย
ม่ำ อรรณพพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-07-03 2012-06-29 30,000 2.54 ขาย
ศิริภรณ์ ชูเชิด หุ้นสามัญ 2012-05-30 2012-05-29 50,000 2.4 ขาย
วิไลวรรณ มิตรภานนท์ หุ้นสามัญ 2012-04-11 2012-04-04 18,000 1.85 ขาย
วิไลวรรณ มิตรภานนท์ หุ้นสามัญ 2012-03-30 2012-03-30 100,000 1.81 ขาย
วิไลวรรณ มิตรภานนท์ หุ้นสามัญ 2012-03-29 2012-03-28 92,000 1.77 ขาย
วิไลวรรณ มิตรภานนท์ หุ้นสามัญ 2011-12-28 2011-12-22 100,000 1.67 ซื้อ
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2011-11-04 2011-10-31 135,800 1.51 ซื้อ
วิไลวรรณ มิตรภานนท์ หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-26 100,000 1.52 ซื้อ
วิไลวรรณ มิตรภานนท์ หุ้นสามัญ 2011-08-08 2011-08-05 50,000 1.63 ซื้อ
วิชัย เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2011-08-08 2011-08-05 11,400 1.61 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com