หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร EASON

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ศิริภรณ์ ชูเชิด หุ้นสามัญ 2017-11-08 2017-11-07 52,000 4.2 ขาย
ศิริภรณ์ ชูเชิด หุ้นสามัญ 2017-07-24 2017-07-21 20,000 3.72 ซื้อ
ณัฐพล เอกแสงกุล Warrant 2017-06-30 2017-06-28 76,300 2.6 ซื้อ
ศิริภรณ์ ชูเชิด หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-17 32,000 3.98 ซื้อ
สนิท เอกแสงกุล Warrant 2017-01-25 2017-01-23 41,000 3.48 ขาย
สนิท เอกแสงกุล Warrant 2017-01-19 2017-01-17 116,333 3.45 ขาย
สนิท เอกแสงกุล Warrant 2016-12-29 2016-12-28 217,000 3.07 ขาย
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-12-23 2016-12-22 100,000 0 รับโอน
ณัฐพล เอกแสงกุล Warrant 2016-12-23 2016-12-22 200,000 0 รับโอน
เพชรรัตน์ เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-12-23 2016-12-22 100,000 0 โอนออก
เพชรรัตน์ เอกแสงกุล Warrant 2016-12-23 2016-12-22 200,000 0 โอนออก
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-12-22 2016-12-21 150,000 3.8 ซื้อ
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-12-22 2016-12-20 100,000 3.44 ซื้อ
จิตติ เอกแสงกุล Warrant 2016-10-13 2016-09-29 60,000 2.51 ซื้อ
ณัฐพล เอกแสงกุล Warrant 2016-10-12 2016-10-11 22,000 2.7 ซื้อ
ทิพวรรณ อุทัยสาง หุ้นสามัญ 2016-10-06 2016-10-04 72,333 4.14 ขาย
ทิพวรรณ อุทัยสาง ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มท 2016-10-06 2016-10-04 36,166 2.14 ขาย
จิตติ เอกแสงกุล Warrant 2016-10-04 2016-09-29 30,000 3.9 ขาย
จิตติ เอกแสงกุล Warrant 2016-09-28 2016-09-27 60,000 3.89 ขาย
จิตติ เอกแสงกุล Warrant 2016-09-27 2016-09-22 50,000 3.87 ขาย
เพชรรัตน์ เอกแสงกุล Warrant 2016-09-02 2016-08-26 1,200,000 3 ซื้อ
จิตติ เอกแสงกุล Warrant 2016-09-02 2016-09-01 20,000 3.9 ขาย
จิตติ เอกแสงกุล Warrant 2016-08-16 2016-08-10 20,000 3.92 ขาย
จิตติ เอกแสงกุล Warrant 2016-08-05 2016-08-02 90,000 3.9 ขาย
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-08-03 2016-08-02 310,000 0 รับโอน
ณัฐพล เอกแสงกุล Warrant 2016-08-03 2016-08-02 100,000 0 รับโอน
เพชรรัตน์ เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-08-03 2016-08-02 310,000 0 โอนออก
วิชัย เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-08-03 2016-08-02 20,000 6.1 ขาย
เพชรรัตน์ เอกแสงกุล Warrant 2016-08-03 2016-08-02 100,000 0 โอนออก
จิตติ เอกแสงกุล Warrant 2016-07-28 2016-07-27 40,000 3.21 ขาย
จิตติ เอกแสงกุล Warrant 2016-07-28 2016-07-26 41,000 2.85 ขาย
จิตติ เอกแสงกุล Warrant 2016-06-23 2016-06-22 20,000 2.82 ขาย
จิตติ เอกแสงกุล Warrant 2016-06-23 2016-06-17 30,000 2.7 ขาย
ปิติ เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-05-10 2016-04-27 1,200,000 0 โอนออก
สิรินันท์ เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-04-29 2016-04-27 4,000,000 3.7 ขาย
วิชัย เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-04-29 2016-04-27 4,000,000 3.7 ขาย
เพชรรัตน์ เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-04-29 2016-04-27 2,000,000 3.7 ขาย
จิตติ เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-04-29 2016-04-27 1,200,000 3.7 ขาย
วิชัย เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2016-04-25 2016-04-21 30,000 3.8 ขาย
วิชัย เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2015-03-06 2015-03-03 41,500 3.26 ซื้อ
ศิริภรณ์ ชูเชิด หุ้นสามัญ 2015-02-20 2015-02-19 34,600 4.06 ขาย
วิชัย เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2015-02-20 2015-02-19 41,500 3.88 ขาย
วิชัย เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2015-02-10 2015-02-10 1,000,000 3 ขาย
เพชรรัตน์ เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2015-02-10 2015-02-09 1,000,000 3 ขาย
สิรินันท์ เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2015-02-04 2015-02-03 1,000,000 3 ขาย
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2014-05-19 2014-05-15 12,000 3.28 ซื้อ
วิไลวรรณ มิตรภานนท์ หุ้นสามัญ 2014-02-26 2014-02-24 10,000 3.7 ขาย
วิไลวรรณ มิตรภานนท์ หุ้นสามัญ 2013-12-16 2013-12-13 10,000 3.48 ซื้อ
ม่ำ อรรณพพงศ์ หุ้นสามัญ 2013-11-27 2013-11-26 70,000 3.5 ขาย
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2013-05-29 2013-05-28 300,000 0 โอนออก
เพชรรัตน์ เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2013-05-29 2013-05-28 300,000 0 รับโอน
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2013-01-17 2013-01-15 41,600 3.22 ซื้อ
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2013-01-04 2013-01-03 14,200 3.14 ซื้อ
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2012-11-29 2012-11-29 200,100 2.96 ขาย
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2012-11-29 2012-11-28 212,500 2.96 ขาย
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2012-11-29 2012-11-27 287,400 2.97 ขาย
ม่ำ อรรณพพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-07-03 2012-06-29 30,000 2.54 ขาย
ศิริภรณ์ ชูเชิด หุ้นสามัญ 2012-05-30 2012-05-29 50,000 2.4 ขาย
วิไลวรรณ มิตรภานนท์ หุ้นสามัญ 2012-04-11 2012-04-04 18,000 1.85 ขาย
วิไลวรรณ มิตรภานนท์ หุ้นสามัญ 2012-03-30 2012-03-30 100,000 1.81 ขาย
วิไลวรรณ มิตรภานนท์ หุ้นสามัญ 2012-03-29 2012-03-28 92,000 1.77 ขาย
วิไลวรรณ มิตรภานนท์ หุ้นสามัญ 2011-12-28 2011-12-22 100,000 1.67 ซื้อ
ณัฐพล เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2011-11-04 2011-10-31 135,800 1.51 ซื้อ
วิไลวรรณ มิตรภานนท์ หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-26 100,000 1.52 ซื้อ
วิไลวรรณ มิตรภานนท์ หุ้นสามัญ 2011-08-08 2011-08-05 50,000 1.63 ซื้อ
วิชัย เอกแสงกุล หุ้นสามัญ 2011-08-08 2011-08-05 11,400 1.61 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com