หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร EA

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2018-02-07 2018-02-06 50,000 62 ซื้อ
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2018-01-22 2018-01-19 50,000 68.25 ขาย
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2018-01-18 2018-01-15 50,000 68 ขาย
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2018-01-12 2018-01-11 100,000 60.88 ขาย
สมบูรณ์ อาหุนัย หุ้นสามัญ 2018-01-12 2018-01-11 120,000 58.85 ขาย
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2018-01-08 2018-01-05 50,000 52.75 ขาย
สมบูรณ์ อาหุนัย หุ้นสามัญ 2018-01-03 2017-12-28 50,000 51 ซื้อ
สมบูรณ์ อาหุนัย หุ้นสามัญ 2017-12-28 2017-12-26 50,000 52 ขาย
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2017-07-12 2017-07-07 150,000 33.5 ซื้อ
สุภาภรณ์ อาหุนัย หุ้นสามัญ 2017-06-30 2017-06-29 1,000,000 35.89 ซื้อ
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2017-06-29 2017-06-26 200,000 35.5 ขาย
สมบูรณ์ อาหุนัย หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-26 50,000 36 ขาย
สมบูรณ์ อาหุนัย หุ้นสามัญ 2017-06-26 2017-06-23 50,000 34.5 ขาย
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2017-06-22 2017-06-19 100,000 34.5 ขาย
วิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-06-21 2017-06-20 18,000 33.75 ขาย
สมบูรณ์ อาหุนัย หุ้นสามัญ 2017-06-20 2017-06-16 100,000 33.25 ขาย
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2016-09-22 2016-09-20 100,000 26.25 ขาย
สมบูรณ์ อาหุนัย หุ้นสามัญ 2016-09-02 2016-09-01 100,000 26.5 ขาย
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2016-03-25 2016-03-24 200,000 22.85 ขาย
วุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย หุ้นสามัญ 2016-03-04 2016-03-02 2,350,600 20.81 ขาย
วุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย หุ้นสามัญ 2016-03-04 2016-03-01 114,000 21.2 ขาย
บลังก้า ซูหลาน หวาง หุ้นสามัญ 2016-02-03 2016-01-29 630,000,000 0.1 โอนออก
สมโภชน์ อาหุนัย หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-29 630,000,000 0.1 โอนออก
สมบูรณ์ อาหุนัย หุ้นสามัญ 2016-01-21 2016-01-19 13,200,000 24.5 ขาย
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2016-01-11 2016-01-07 200,000 20.5 ซื้อ
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2016-01-11 2016-01-06 200,000 21.5 ซื้อ
สมโภชน์ อาหุนัย หุ้นสามัญ 2016-01-11 2016-01-06 1,000,000 21.3 ขาย
บลังก้า ซูหลาน หวาง หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-06 1,000,000 21.3 ขาย
สมบูรณ์ อาหุนัย หุ้นสามัญ 2016-01-06 2016-01-04 86,363 0 รับโอน
สมบูรณ์ อาหุนัย หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-09 15,000,000 0 โอนออก
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2015-10-09 2015-10-08 200,000 23.8 ขาย
สมโภชน์ อาหุนัย หุ้นสามัญ 2015-10-02 2015-09-29 11,000,000 0.1 โอนออก
บลังก้า ซูหลาน หวาง หุ้นสามัญ 2015-10-02 2015-09-29 11,000,000 0.1 โอนออก
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2015-09-24 2015-09-21 100,000 21.5 ขาย
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2015-09-11 2015-09-09 100,000 21.5 ขาย
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2015-09-11 2015-09-08 167,800 21.19 ขาย
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2015-09-09 2015-09-07 132,200 21.2 ขาย
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2015-07-10 2015-07-09 50,000 22.8 ซื้อ
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2015-07-09 2015-07-07 50,000 23.2 ซื้อ
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2015-06-18 2015-06-16 50,000 23.9 ซื้อ
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2015-05-27 2015-05-25 30,000 24.4 ซื้อ
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2015-05-20 2015-05-19 40,000 24.6 ซื้อ
อมร ทรัพย์ทวีกุล หุ้นสามัญ 2015-05-20 2015-05-19 9,000,000 24.72 ซื้อ
อมร ทรัพย์ทวีกุล หุ้นสามัญ 2015-05-20 2015-05-19 9,000,000 24.72 ขาย
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2015-03-31 2015-03-30 40,000 25 ซื้อ
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2015-03-03 2015-03-02 300,000 31.75 ขาย
บลังก้า ซูหลาน หวาง หุ้นสามัญ 2015-02-17 2015-02-16 500,000 30.06 ซื้อ
สมโภชน์ อาหุนัย หุ้นสามัญ 2015-02-17 2015-02-16 500,000 30.06 ซื้อ
สุภาภรณ์ อาหุนัย หุ้นสามัญ 2015-02-17 2015-02-16 500,000 30.06 ขาย
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2015-01-30 2015-01-28 40,000 25.75 ซื้อ
วุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย หุ้นสามัญ 2015-01-29 2015-01-28 2,500,000 25.5 ขาย
วุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย หุ้นสามัญ 2015-01-08 2015-01-07 42,500,000 24.9 ขาย
สุธรรม ส่งศิริ หุ้นสามัญ 2014-09-01 2014-08-29 98,361 24.8 ขาย
พัชรวาท วงษ์สุวรรณ หุ้นสามัญ 2014-08-21 2014-07-22 100,000 20.3 ขาย
พัชรวาท วงษ์สุวรรณ หุ้นสามัญ 2014-08-21 2014-07-28 100,000 24 ซื้อ
พัชรวาท วงษ์สุวรรณ หุ้นสามัญ 2014-08-01 2014-07-31 3,063,000 0 โอนออก
พัชรวาท วงษ์สุวรรณ หุ้นสามัญ 2014-08-01 2014-08-01 3,053,000 0 โอนออก
วิเชียร อยู่พูนทรัพย์ หุ้นสามัญ 2014-06-13 2014-06-13 15,000 18.3 ซื้อ
อมร ทรัพย์ทวีกุล หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-14 1,000,000 8.25 ซื้อ
อมร ทรัพย์ทวีกุล หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-14 500,000 7.95 ขาย
อมร ทรัพย์ทวีกุล หุ้นสามัญ 2013-02-15 2013-01-30 1,800,000 0 รับโอน
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com