หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร DEMCO

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2018-06-26 2018-06-25 30,000 3.92 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 20,000 4 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 20,000 4 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 20,000 4 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2018-06-25 2018-06-22 20,000 4 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2018-04-10 2018-04-09 47,800 4.94 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2018-04-09 2018-04-05 30,000 5.01 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2018-03-22 2018-03-21 23,200 5 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2018-03-21 2018-03-20 40,000 5 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2018-03-12 2018-03-09 30,000 4.88 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2018-03-09 2018-03-08 30,000 4.9 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-12-29 2017-12-28 60,000 5.98 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-12-27 2017-12-26 30,000 6 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-12-25 2017-12-22 22,300 5.95 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-12-22 2017-12-21 10,000 5.95 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-12-20 2017-12-18 30,000 5.95 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-12-20 2017-12-18 30,000 5.95 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-12-18 2017-12-15 20,000 5.95 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-12-15 2017-12-12 30,000 6 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-09-25 2017-09-22 20,000 5.65 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-09-25 2017-09-22 30,000 6.25 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-08-28 2017-08-25 20,000 5.65 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-08-23 2017-08-22 30,000 5.65 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-03-14 2017-03-13 50,000 6.15 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-13 15,000 5.33 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2016-10-13 2016-10-12 50,000 5.37 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-09 55,000 5.67 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2016-09-09 2016-09-08 90,000 5.81 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2016-01-21 2016-01-20 200,000 0 รับโอน
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-08 20,000 7.6 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-04 60,000 8.01 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-12-04 2015-12-03 30,000 8.35 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-12-03 2015-12-02 60,000 8.51 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-11-25 2015-11-24 100,000 9.34 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-11-24 2015-11-19 60,000 9.87 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-11-23 2015-11-19 20,000 10.1 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-11-19 2015-11-18 30,000 10.1 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-11-18 2015-11-17 50,000 10.52 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-10-05 2015-10-02 10,000 11.5 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-09-30 2015-09-28 40,000 12.05 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-09-30 2015-09-28 35,000 12.07 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-09-30 2015-09-29 10,000 11.7 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-09-30 2015-09-29 15,000 11.7 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-09-25 2015-09-24 10,000 12.3 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-09-18 2015-09-17 20,000 12.5 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-08-03 2015-07-29 5,000 11.7 ซื้อ
เสริมศักดิ์ จารุมนัส หุ้นสามัญ 2015-07-29 2015-07-28 75,000 11.9 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-07-22 2015-07-20 20,000 13.75 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-06-30 2015-06-29 20,000 14.3 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-06-23 2015-06-22 100,000 0 รับโอน
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-19 10,000 13.4 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-06-16 2015-06-15 10,000 13.7 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-06-10 2015-06-09 10,000 14.1 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-06-04 2015-06-02 10,000 12.9 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-06-04 2015-06-02 20,000 12.9 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-06-04 2015-06-03 100,000 0 รับโอน
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-06-02 2015-05-29 10,000 13 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-05-29 2015-05-28 30,000 12.93 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-05-29 2015-05-28 20,000 12.95 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-05-28 2015-05-26 10,000 13 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-05-28 2015-05-27 30,000 12.83 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-05-26 2015-05-25 30,000 13.03 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-05-26 2015-05-25 70,000 13.13 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-05-25 2015-05-24 30,000 13.27 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-04-30 2015-04-29 20,000 13.25 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-04-29 2015-04-28 10,000 13.4 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-03-18 2015-03-17 10,000 13.3 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-03-11 2015-03-10 20,000 13.45 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-02-27 2015-02-26 10,000 13.8 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-02-12 2015-02-11 20,000 14.8 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-12-30 2014-12-29 130,000 12.96 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ Warrant5 2014-12-30 2014-12-29 40,000 1.16 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ Warrant5 2014-12-26 2014-12-26 55,000 1.2 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ Warrant5 2014-12-26 2014-12-25 80,000 1.4 ซื้อ
สงวน ตังเดชะหิรัญ หุ้นสามัญ 2014-12-17 2014-12-15 50,000 12.3 ซื้อ
เสริมศักดิ์ จารุมนัส หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 50,000 13 ซื้อ
ภาษิตา กิจยโภค หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 20,000 10.8 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 100,000 12.9 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-12 30,000 13.93 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-12-12 2014-12-11 70,000 13.93 ซื้อ
เสริมศักดิ์ จารุมนัส หุ้นสามัญ 2014-12-09 2014-12-08 11,400 14.5 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-12-09 2014-12-08 90,000 14.41 ซื้อ
เสริมศักดิ์ จารุมนัส หุ้นสามัญ 2014-12-08 2014-12-02 68,600 14.57 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-12-08 2014-12-04 40,000 14.5 ซื้อ
ภาษิตา กิจยโภค หุ้นสามัญ 2014-12-04 2014-12-03 30,000 14.07 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-12-03 2014-12-02 100,000 14.45 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-12-03 2014-12-03 30,000 13.87 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-12-02 2014-12-01 200,000 0 รับโอน
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-12-02 2014-12-01 100,000 0 รับโอน
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-18 400,000 0 รับโอน
สงวน ตังเดชะหิรัญ Warrant5 2014-09-10 2014-09-05 71,029 0 โอนออก
พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ Warrant5 2014-06-24 2014-06-20 421,829 0 โอนออก
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ Warrant5 2014-05-29 2014-05-26 3,233,126 0 โอนออก
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ Warrant5 2014-05-29 2014-05-26 1,872,700 0 โอนออก
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ Warrant5 2014-05-29 2014-05-26 1,873,246 0 โอนออก
อาคม มานะแก้ว หุ้นสามัญ 2014-05-19 2014-05-16 200,000 9.1 ขาย
อาคม มานะแก้ว หุ้นสามัญ 2014-03-26 2014-03-25 298,925 0 โอนออก
ภาษิตา กิจยโภค Warrant6 2014-03-21 2014-03-19 20,000 4.63 ขาย
ภูมิชาย หิรัญชัย Warrant5 2014-01-10 2014-01-10 183,080 0 โอนออก
ภูมิชาย หิรัญชัย หุ้นสามัญ 2014-01-10 2014-01-08 802,432 0 โอนออก
อาคม มานะแก้ว Warrant5 2013-11-28 2013-11-28 108,813 0 โอนออก
ไมตรี ลักษณโกเศศ หุ้นสามัญ 2013-10-01 2013-09-30 25,000 8.1 ซื้อ
ไมตรี ลักษณโกเศศ หุ้นสามัญ 2013-10-01 2013-09-30 86,000 8 ขาย
อาคม มานะแก้ว หุ้นสามัญ 2013-07-15 2013-07-12 300,000 0 โอนออก
ไมตรี ลักษณโกเศศ หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-12 30,000 0 โอนออก
ประเดช กิตติอิสรานนท์ หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-10 10,000,000 0 โอนออก
ประเดช กิตติอิสรานนท์ หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-10 3,578,038 0 โอนออก
ประเดช กิตติอิสรานนท์ หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-10 6,439,262 0 โอนออก
ประเดช กิตติอิสรานนท์ หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-10 200,000 0 โอนออก
ประเดช กิตติอิสรานนท์ หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-10 6,712,829 0 โอนออก
ประเดช กิตติอิสรานนท์ หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-10 2,300,000 0 โอนออก
ประเดช กิตติอิสรานนท์ หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-10 1,826,245 0 โอนออก
ไพโรจน์ ศิริรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-06-12 2013-06-07 1,499,342 0 โอนออก
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-05-21 2013-05-17 9,990,001 0 รับโอน
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-05-21 2013-05-16 9,990,001 0 โอนออก
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-04-24 2013-04-19 10,000 16.4 ขาย
ประเดช กิตติอิสรานนท์ หุ้นสามัญ 2013-04-04 2013-04-03 120,000 14 ซื้อ
ภาณุเดช หงสกุล หุ้นสามัญ 2013-03-07 2013-03-05 115,600 0 โอนออก
ประเดช กิตติอิสรานนท์ หุ้นสามัญ 2013-03-06 2013-03-05 115,600 0 รับโอน
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-01-30 2013-01-28 500,000 0 รับโอน
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-12-06 2012-12-03 500,000 0 รับโอน
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-10-12 2012-10-10 1,500,000 0 รับโอน
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-10-12 2012-10-11 1,500,000 0 รับโอน
ประเดช กิตติอิสรานนท์ หุ้นสามัญ 2012-10-09 2012-10-08 850,000 7.08 ซื้อ
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-09-28 2012-09-27 2,100,000 0 รับโอน
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-09-27 2012-09-24 2,900,000 0 รับโอน
ประเดช กิตติอิสรานนท์ Warrant4 2012-07-05 2012-07-04 294,000 1.98 ซื้อ
ประเดช กิตติอิสรานนท์ Warrant4 2012-07-04 2012-07-03 399,900 2 ซื้อ
ประเดช กิตติอิสรานนท์ Warrant4 2012-07-03 2012-07-02 310,600 1.97 ซื้อ
ไมตรี ลักษณโกเศศ หุ้นสามัญ 2012-06-26 2012-06-25 30,000 5.5 ขาย
อาคม มานะแก้ว Warrant4 2012-06-21 2012-06-20 75,500 2.49 ขาย
สงวน ตังเดชะหิรัญ หุ้นสามัญ 2012-05-23 2012-05-22 100,000 4.08 ซื้อ
สงวน ตังเดชะหิรัญ หุ้นสามัญ 2012-05-23 2012-05-21 100,000 4.06 ซื้อ
ประเดช กิตติอิสรานนท์ Warrant4 2012-05-03 2012-05-02 9,000 0.6 ซื้อ
ประเดช กิตติอิสรานนท์ Warrant4 2012-05-02 2012-04-30 540,300 0.58 ซื้อ
ประเดช กิตติอิสรานนท์ Warrant4 2012-04-27 2012-04-26 628,900 0.49 ซื้อ
สงวน ตังเดชะหิรัญ หุ้นสามัญ 2012-04-24 2012-04-20 30,000 3.66 ซื้อ
สงวน ตังเดชะหิรัญ Warrant4 2012-04-24 2012-04-20 28,905 0.45 ขาย
ประเดช กิตติอิสรานนท์ Warrant4 2012-04-05 2012-04-04 105,000 0.46 ซื้อ
ประเดช กิตติอิสรานนท์ Warrant4 2012-04-04 2012-04-03 406,900 0.48 ซื้อ
ไมตรี ลักษณโกเศศ หุ้นสามัญ 2012-03-29 2012-03-28 30,320 3.62 ขาย
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ Warrant4 2012-03-13 2012-03-12 3,584,554 0 โอนออก
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ Warrant4 2012-03-08 2012-03-06 3,000,000 0 โอนออก
ไพโรจน์ ศิริรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-02-24 2012-02-22 252,723 0 โอนออก
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ Warrant4 2012-01-12 2012-01-10 213,722 0 โอนออก
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2012-01-12 2012-01-10 602,900 0 โอนออก
ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-12-13 2011-12-09 1,000,000 0 โอนออก
ภูมิชาย หิรัญชัย หุ้นสามัญ 2011-10-25 2011-10-19 64,900 3.14 ซื้อ
อาคม มานะแก้ว หุ้นสามัญ 2011-10-10 2011-10-07 30,400 3.42 ซื้อ
อาคม มานะแก้ว หุ้นสามัญ 2011-10-07 2011-10-06 20,000 3.4 ซื้อ
อาคม มานะแก้ว หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-04 40,000 3.46 ซื้อ
อาคม มานะแก้ว หุ้นสามัญ 2011-10-04 2011-10-03 39,600 3.63 ซื้อ
อาคม มานะแก้ว หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-27 70,000 3.63 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com