หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร DELTA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
วิชัย ศักดิสุริยา หุ้นสามัญ 2018-05-07 2018-05-02 7,600 65.5 ซื้อ
วิชัย ศักดิสุริยา หุ้นสามัญ 2018-03-15 2018-03-14 7,500 66 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2018-02-26 2018-02-21 1,000 69 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2018-02-16 2018-02-12 1,000 71.5 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2018-02-12 2018-02-07 2,000 72 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2018-02-12 2018-02-06 2,000 72 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2018-02-12 2018-02-08 1,000 71.75 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2018-01-05 2017-12-29 1,000 72 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นบุริมสิทธิ 2018-01-04 2017-12-28 2,000 72.13 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2018-01-04 2017-12-27 2,000 71.75 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-12-28 2017-12-26 500 72.5 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2017-12-28 2017-12-26 1,000 74 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2017-12-28 2017-12-25 1,000 75.25 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-12-25 2017-12-15 3,000 82.8 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-12-25 2017-12-18 500 76 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2017-05-16 2017-05-12 5,000 96 ขาย
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2017-05-16 2017-05-11 2,000 94.5 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-05-12 2017-05-11 2,000 94.17 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-05-02 2017-04-27 500 91.75 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-04-25 2017-04-24 1,000 89.25 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-04-25 2017-04-20 500 88 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-04-07 2017-04-04 500 82.25 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-31 2017-03-30 1,000 87.63 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-31 2017-03-30 500 84.75 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-31 2017-03-28 500 86.75 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-24 1,000 84.38 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-22 1,000 82.25 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-20 2017-03-16 500 83.25 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-13 2017-03-09 500 87 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-06 2017-03-02 500 86.25 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-06 2017-03-03 500 88.75 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-06 2017-03-03 500 88.75 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-28 2,500 89.4 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-27 1,000 85 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-24 3,000 84.3 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-02-17 2017-02-14 500 92 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-02-10 2017-02-09 2,000 89.75 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-02-02 2017-02-01 500 86.25 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-02-02 2017-02-01 1,000 87.63 ขาย
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2017-01-10 2017-01-06 40,000 86 ขาย
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2016-05-19 2016-05-17 1,000 60.25 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2016-05-19 2016-05-16 1,000 63.75 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2016-05-04 2016-04-29 1,000 72.75 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2016-05-04 2016-04-28 1,000 72.75 ซื้อ
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2015-06-23 2015-06-18 75,010 90.25 ขาย
เซีย เหิง เซียน หุ้นสามัญ 2014-06-25 2014-06-24 30,740 59.66 ขาย
เซีย เหิง เซียน หุ้นสามัญ 2014-06-25 2014-06-23 40,015 60.44 ขาย
เซีย เหิง เซียน หุ้นสามัญ 2014-05-09 2014-05-08 70,000 56.21 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2014-01-03 2014-01-02 25,000 54 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2013-10-01 2013-09-30 25,000 49 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2013-10-01 2013-09-27 25,000 48 ขาย
เซีย เหิง เซียน หุ้นสามัญ 2013-09-03 2013-09-02 20,000 46.37 ขาย
เซีย เหิง เซียน หุ้นสามัญ 2013-08-19 2013-08-16 60,000 48.21 ขาย
เซีย เหิง เซียน หุ้นสามัญ 2013-08-19 2013-08-15 20,000 48 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2013-07-11 2013-07-10 50,000 42 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2013-03-07 2013-03-06 30,000 40 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2013-02-22 2013-02-21 20,000 39.5 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2012-11-13 2012-11-12 50,000 30.25 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2012-09-07 2012-09-06 50,000 25 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2012-04-27 2012-04-26 25,000 25 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2012-03-29 2012-03-28 25,000 26.25 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2012-03-27 2012-03-26 50,000 25.13 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2012-03-19 2012-03-16 50,000 24 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2012-03-14 2012-03-13 50,900 23.7 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-06 50,000 23.3 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2012-02-24 2012-02-23 42,000 23.9 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2012-01-12 2012-01-11 7,100 22 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2011-12-28 2011-12-26 20,000 21.6 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2011-12-22 2011-12-21 20,000 21.25 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2011-12-20 2011-12-19 20,000 21.25 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2011-12-20 2011-12-16 10,000 21.1 ขาย
อึ้ง กวง มิ้ง หุ้นสามัญ 2011-12-01 2011-11-30 150,000 19.37 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2011-11-29 2011-11-28 100,000 18.37 ขาย
อึ้ง กวง มิ้ง หุ้นสามัญ 2011-11-28 2011-11-23 200,000 18.39 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2011-11-23 2011-11-22 200,000 18.35 ขาย
อึ้ง กวง มิ้ง หุ้นสามัญ 2011-11-16 2011-11-15 200,000 18.57 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2011-09-14 2011-09-13 200,000 20.49 ขาย
อึ้ง กวง มิ้ง หุ้นสามัญ 2011-09-09 2011-09-08 200,000 20.33 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2011-09-07 2011-09-06 100,000 20.16 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2011-09-06 2011-09-05 200,000 20.27 ขาย
อึ้ง กวง มิ้ง หุ้นสามัญ 2011-08-31 2011-08-30 200,000 20.36 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2011-08-26 2011-08-25 200,000 20.92 ขาย
อึ้ง กวง มิ้ง หุ้นสามัญ 2011-08-22 2011-08-19 200,000 21.32 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2011-08-17 2011-08-16 200,000 21.83 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com