หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร DELTA

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
วิชัย ศักดิสุริยา หุ้นสามัญ 2018-05-07 2018-05-02 7,600 65.5 ซื้อ
วิชัย ศักดิสุริยา หุ้นสามัญ 2018-03-15 2018-03-14 7,500 66 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2018-02-26 2018-02-21 1,000 69 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2018-02-16 2018-02-12 1,000 71.5 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2018-02-12 2018-02-07 2,000 72 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2018-02-12 2018-02-06 2,000 72 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2018-02-12 2018-02-08 1,000 71.75 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2018-01-05 2017-12-29 1,000 72 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นบุริมสิทธิ 2018-01-04 2017-12-28 2,000 72.13 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2018-01-04 2017-12-27 2,000 71.75 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-12-28 2017-12-26 500 72.5 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2017-12-28 2017-12-26 1,000 74 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2017-12-28 2017-12-25 1,000 75.25 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-12-25 2017-12-15 3,000 82.8 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-12-25 2017-12-18 500 76 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2017-05-16 2017-05-12 5,000 96 ขาย
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2017-05-16 2017-05-11 2,000 94.5 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-05-12 2017-05-11 2,000 94.17 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-05-02 2017-04-27 500 91.75 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-04-25 2017-04-24 1,000 89.25 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-04-25 2017-04-20 500 88 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-04-07 2017-04-04 500 82.25 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-31 2017-03-30 1,000 87.63 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-31 2017-03-30 500 84.75 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-31 2017-03-28 500 86.75 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-24 1,000 84.38 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-22 1,000 82.25 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-20 2017-03-16 500 83.25 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-13 2017-03-09 500 87 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-06 2017-03-02 500 86.25 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-06 2017-03-03 500 88.75 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-06 2017-03-03 500 88.75 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-28 2,500 89.4 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-27 1,000 85 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-24 3,000 84.3 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-02-17 2017-02-14 500 92 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-02-10 2017-02-09 2,000 89.75 ขาย
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-02-02 2017-02-01 500 86.25 ซื้อ
อรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ หุ้นสามัญ 2017-02-02 2017-02-01 1,000 87.63 ขาย
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2017-01-10 2017-01-06 40,000 86 ขาย
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2016-05-19 2016-05-17 1,000 60.25 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2016-05-19 2016-05-16 1,000 63.75 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2016-05-04 2016-04-29 1,000 72.75 ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชา หุ้นสามัญ 2016-05-04 2016-04-28 1,000 72.75 ซื้อ
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2015-06-23 2015-06-18 75,010 90.25 ขาย
เซีย เหิง เซียน หุ้นสามัญ 2014-06-25 2014-06-24 30,740 59.66 ขาย
เซีย เหิง เซียน หุ้นสามัญ 2014-06-25 2014-06-23 40,015 60.44 ขาย
เซีย เหิง เซียน หุ้นสามัญ 2014-05-09 2014-05-08 70,000 56.21 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2014-01-03 2014-01-02 25,000 54 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2013-10-01 2013-09-30 25,000 49 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2013-10-01 2013-09-27 25,000 48 ขาย
เซีย เหิง เซียน หุ้นสามัญ 2013-09-03 2013-09-02 20,000 46.37 ขาย
เซีย เหิง เซียน หุ้นสามัญ 2013-08-19 2013-08-16 60,000 48.21 ขาย
เซีย เหิง เซียน หุ้นสามัญ 2013-08-19 2013-08-15 20,000 48 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2013-07-11 2013-07-10 50,000 42 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2013-03-07 2013-03-06 30,000 40 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2013-02-22 2013-02-21 20,000 39.5 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2012-11-13 2012-11-12 50,000 30.25 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2012-09-07 2012-09-06 50,000 25 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2012-04-27 2012-04-26 25,000 25 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2012-03-29 2012-03-28 25,000 26.25 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2012-03-27 2012-03-26 50,000 25.13 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2012-03-19 2012-03-16 50,000 24 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2012-03-14 2012-03-13 50,900 23.7 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-06 50,000 23.3 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2012-02-24 2012-02-23 42,000 23.9 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2012-01-12 2012-01-11 7,100 22 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2011-12-28 2011-12-26 20,000 21.6 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2011-12-22 2011-12-21 20,000 21.25 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2011-12-20 2011-12-19 20,000 21.25 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2011-12-20 2011-12-16 10,000 21.1 ขาย
อึ้ง กวง มิ้ง หุ้นสามัญ 2011-12-01 2011-11-30 150,000 19.37 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2011-11-29 2011-11-28 100,000 18.37 ขาย
อึ้ง กวง มิ้ง หุ้นสามัญ 2011-11-28 2011-11-23 200,000 18.39 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2011-11-23 2011-11-22 200,000 18.35 ขาย
อึ้ง กวง มิ้ง หุ้นสามัญ 2011-11-16 2011-11-15 200,000 18.57 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2011-09-14 2011-09-13 200,000 20.49 ขาย
อึ้ง กวง มิ้ง หุ้นสามัญ 2011-09-09 2011-09-08 200,000 20.33 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2011-09-07 2011-09-06 100,000 20.16 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2011-09-06 2011-09-05 200,000 20.27 ขาย
อึ้ง กวง มิ้ง หุ้นสามัญ 2011-08-31 2011-08-30 200,000 20.36 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2011-08-26 2011-08-25 200,000 20.92 ขาย
อึ้ง กวง มิ้ง หุ้นสามัญ 2011-08-22 2011-08-19 200,000 21.32 ขาย
หมิง เจิ้ง หวัง หุ้นสามัญ 2011-08-17 2011-08-16 200,000 21.83 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com