หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร CPN

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
โชติกา สวนานนท์ หุ้นสามัญ 2016-06-06 2016-06-02 21,600 57.62 ขาย
โชติกา สวนานนท์ หุ้นสามัญ 2016-06-02 2016-05-24 14,400 54.75 ซื้อ
โชติกา สวนานนท์ หุ้นสามัญ 2016-06-02 2016-05-18 7,200 55.5 ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-09-15 2015-08-21 12,000 42.5 ขาย
กอบชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-09-15 2015-08-18 4,000 41.25 ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-09-15 2015-08-18 8,000 41.5 ซื้อ
นาถยา จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-05-19 2015-05-15 3,000 40 ซื้อ
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-12-08 2014-12-04 12,162,900 0 โอนออก
สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-09-29 2014-09-25 14,595,500 0 โอนออก
สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-09-29 2014-09-25 21,893,200 0 โอนออก
สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-09-29 2014-09-25 21,893,200 0 รับโอน
นาถยา จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-07-23 2014-05-28 10,000 44.5 ซื้อ
นฤต รัตนพิเชฏฐชัย หุ้นสามัญ 2014-07-15 2014-06-10 10,000 49.5 ขาย
กอบชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-02-05 2014-01-20 10,000 39 ซื้อ
วัลยา จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-01-17 2014-01-02 20,000 39 ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-01-15 2013-12-26 5,000 41.5 ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-01-15 2013-12-27 5,000 39.5 ซื้อ
วัลยา จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-01-06 2014-01-03 20,000 37.25 ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-10-01 2013-09-25 25,881,600 0 โอนออก
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-09-30 2013-09-25 18,519,205 0 โอนออก
กอบชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-27 10,000 39 ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-29 5,000 36.5 ซื้อ
วัลยา จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-28 20,000 38 ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-19 5,000 44 ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-11 5,000 45.5 ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-10 5,000 48.5 ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-05-21 2013-05-16 5,000 52.25 ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-05-21 2013-05-15 5,000 52 ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-05-21 2013-05-14 5,000 54.75 ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-05-21 2013-05-10 5,000 56.25 ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-05-21 2013-05-09 10,000 56 ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-05-21 2013-05-07 10,000 57.5 ซื้อ
วัลยา จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-03-07 2013-03-05 10,000 98 ขาย
วัลยา จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-03-07 2013-03-01 10,000 96.25 ขาย
สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-01-07 2013-01-07 4,659,100 0 รับโอน
วัลยา จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-12-18 2012-11-30 10,000 80 ขาย
สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-12-14 2012-12-14 4,659,100 0 รับโอน
วัลยา จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-11-30 2012-11-26 10,000 75.75 ขาย
วัลยา จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-10-11 2012-10-08 10,000 65 ขาย
วัลยา จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-10-05 2012-10-01 10,000 60 ขาย
วัลยา จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-09-11 2012-09-07 10,000 57 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-09-03 2012-08-31 39,000 52 ซื้อ
วัลยา จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-28 2012-08-21 10,000 50 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-28 2012-08-27 57,000 51.75 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-20 2012-08-17 50,000 49 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-20 2012-08-16 132,000 49.19 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-10-04 200,570 20.5 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-10-07 38,000 33.58 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-10-19 162,500 35.25 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-03-14 100,000 43.25 ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-05-28 100,000 47 ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-07-31 70 47.73 ขาย
สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-06-18 2012-06-15 1,827,200 0 รับโอน
วัลยา จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-03-21 2012-03-16 10,000 45.25 ขาย
สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-01-16 2012-01-12 4,659,100 0 โอนออก
วัลยา จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2011-09-06 2011-09-01 4,700 39 ขาย
สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2011-08-26 2011-08-24 200,000 38.44 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com