หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร CPI

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
กิตติ ฉัตรเลขวนิช หุ้นสามัญ 2018-06-05 2018-06-04 300,000 2.06 ซื้อ
กิตติ ฉัตรเลขวนิช หุ้นสามัญ 2018-05-22 2018-05-21 200,000 2.08 ซื้อ
กิตติ ฉัตรเลขวนิช หุ้นสามัญ 2018-05-15 2018-05-14 300,000 2.07 ซื้อ
กิตติ ฉัตรเลขวนิช หุ้นสามัญ 2018-05-15 2018-05-15 200,000 2.04 ซื้อ
กิตติ ฉัตรเลขวนิช หุ้นสามัญ 2018-03-23 2018-03-22 150,000 2.36 ซื้อ
กิตติ ฉัตรเลขวนิช หุ้นสามัญ 2018-03-02 2018-02-27 500,000 2.24 ซื้อ
ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ Warrant 2014-11-04 2014-11-03 100,000 0.95 ขาย
ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ Warrant 2014-09-25 2014-09-22 100,000 0.85 ขาย
ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ Warrant 2014-09-25 2014-09-23 100,000 0.9 ขาย
ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ Warrant 2014-09-02 2014-09-01 100,000 0.85 ขาย
ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ Warrant 2014-09-02 2014-08-29 100,000 0.85 ขาย
ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ Warrant 2014-08-27 2014-08-25 90,600 0.85 ซื้อ
ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ Warrant 2014-08-25 2014-08-18 9,400 0.75 ขาย
ชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หุ้นสามัญ 2014-06-06 2014-06-04 1,250,000 2.45 ซื้อ
กิตติ ฉัตรเลขวนิช หุ้นสามัญ 2014-06-04 2014-06-04 2,200,000 2.45 ซื้อ
ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-02-28 2013-07-18 51,400 2.23 ขาย
ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-02-28 2013-06-28 173,500 2.36 ขาย
ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-02-28 2013-06-27 142,900 2.39 ขาย
ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-02-28 2013-07-12 166,130 2.21 ขาย
ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-02-28 2013-07-15 65,100 2.21 ขาย
ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-02-28 2013-07-16 362,600 2.21 ขาย
ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-02-28 2013-04-22 63,000 3.09 ขาย
ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-02-28 2013-04-23 10,000 3.09 ขาย
ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ Warrant 2014-02-28 2013-12-03 723,110 0.64 ขาย
ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-02-28 2013-07-23 139,924 2.23 ขาย
ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ Warrant 2014-02-18 2014-02-17 698,100 1.11 ขาย
ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ Warrant 2014-02-17 2014-02-13 701,900 1.18 ขาย
ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ Warrant 2014-02-17 2014-02-12 423,000 0.97 ขาย
ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-01-24 2013-12-11 600,100 0.74 ขาย
กิตติ ฉัตรเลขวนิช Warrant 2013-12-24 2013-12-19 1,605,700 0.52 ขาย
กิตติ ฉัตรเลขวนิช Warrant 2013-12-24 2013-12-18 563,700 0.52 ขาย
ทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-07 2,800,000 0 รับโอน
การุญ นันทิลีพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-05-11 2012-05-10 277,621 5.26 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com