หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร CPALL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ หุ้นสามัญ 2018-07-11 2018-07-06 5,000 77.25 ซื้อ
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2018-06-26 2018-06-20 20,000 76.25 ซื้อ
ชวน นิ่มกิตติกุล หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 5,000 77 ซื้อ
ชวน นิ่มกิตติกุล หุ้นสามัญ 2018-05-25 2018-05-24 5,000 80.25 ซื้อ
ชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ หุ้นสามัญ 2018-04-17 2018-04-10 10,000 86.63 ซื้อ
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2018-03-27 2018-03-27 10,000 88 ซื้อ
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2018-03-22 2018-03-20 184,000 88 ซื้อ
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2018-03-22 2018-03-21 6,000 88 ซื้อ
สกล เตชะสถาพร หุ้นสามัญ 2018-01-15 2018-01-03 20,000 78.5 ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2017-09-29 2017-09-21 200,200 65.88 ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2017-09-29 2017-09-20 35,000 65 ขาย
วิเชียร จึงวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-09-13 2017-09-12 62,400 63.75 ขาย
วิเชียร จึงวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-09-13 2017-09-12 62,400 63.75 ขาย
ชวน นิ่มกิตติกุล หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-09-01 10,000 61.75 ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2017-01-12 2017-01-10 100,000 62 ซื้อ
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2017-01-06 2017-01-04 80,000 64 ขาย
วิเชียร จึงวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-12-20 2016-12-19 15,300 62.5 ขาย
ชวน นิ่มกิตติกุล หุ้นสามัญ 2016-10-18 2016-10-13 6,000 57.25 ขาย
ชวน นิ่มกิตติกุล หุ้นสามัญ 2016-10-18 2016-10-13 6,000 58 ซื้อ
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2016-10-10 2016-10-06 100,000 63.25 ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2016-10-10 2016-09-23 20,000 62 ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2016-10-10 2016-09-23 10,000 61.75 ขาย
สุรพันธ์ ปุสสเด็จ หุ้นสามัญ 2016-10-03 2016-09-30 25,000 61 ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2016-08-31 2016-08-26 6,000 62.25 ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2016-08-26 2016-08-24 31,719 61 ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2016-08-26 2016-08-24 31,719 61 ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2016-08-26 2016-08-24 31,719 61 ขาย
สุวิทย์ กิ่งแก้ว หุ้นสามัญ 2016-06-09 2016-06-08 50,000 50.13 ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2016-04-12 2016-04-08 230,000 0 รับโอน
สุวิทย์ กิ่งแก้ว หุ้นสามัญ 2016-01-25 2016-01-22 300,000 0 โอนออก
วิเชียร จึงวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-10-09 2015-10-08 40,000 51 ขาย
วิเชียร จึงวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-10-09 2015-10-07 40,000 50.5 ขาย
วิเชียร จึงวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-09-30 2015-09-29 50,000 48.63 ซื้อ
วิเชียร จึงวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-09-30 2015-09-29 30,000 47.42 ซื้อ
วิเชียร จึงวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-09-04 2015-09-02 22,900 51.25 ขาย
วิเชียร จึงวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-09-04 2015-09-02 85,000 51.13 ขาย
วิเชียร จึงวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-24 85,000 48.32 ซื้อ
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-20 30,000 38.25 ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2015-03-11 2015-03-10 20,000 38.5 ขาย
โกษา พงศ์สุพัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-12-23 2014-12-16 20,000 39.25 ซื้อ
สกล เตชะสถาพร หุ้นสามัญ 2014-12-18 2014-12-09 60,000 0 โอนออก
ชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ หุ้นสามัญ 2014-07-17 2014-07-07 10,000 46.75 ซื้อ
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-12-27 2013-12-25 100,000 45 ขาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หุ้นบุริมสิทธิ 2013-12-24 2013-12-23 100,000 44.75 ขาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-12-23 2013-12-20 200,000 44.38 ขาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-12-13 2013-12-12 200,000 42.38 ขาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-12-13 2013-12-11 200,000 42.88 ขาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-12-09 2013-12-04 100,000 42.5 ขาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-11-22 2013-11-20 400,000 42.13 ขาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-11-20 2013-11-18 100,000 42 ขาย
ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล หุ้นสามัญ 2013-06-17 2013-06-14 304,515 40.89 ขาย
สุรพันธ์ ปุสสเด็จ หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-13 43,900 0 รับโอน
โกษา พงศ์สุพัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-01-10 2013-01-09 33,000 44.75 ซื้อ
ชวน นิ่มกิตติกุล หุ้นสามัญ 2013-01-08 2013-01-07 10,000 45 ซื้อ
สุวิทย์ กิ่งแก้ว หุ้นสามัญ 2012-10-05 2012-10-03 20,900 37.5 ขาย
สุวิทย์ กิ่งแก้ว หุ้นสามัญ 2012-10-05 2012-10-04 30,000 38.5 ขาย
ชวน นิ่มกิตติกุล หุ้นสามัญ 2012-06-07 2012-06-01 10,000 33.5 ซื้อ
สุรพันธ์ ปุสสเด็จ หุ้นสามัญ 2012-06-06 2012-05-30 24,000 0 รับโอน
สุวิทย์ กิ่งแก้ว หุ้นสามัญ 2011-12-16 2011-12-15 30,000 52.5 ขาย
โกษา พงศ์สุพัฒน์ หุ้นสามัญ 2011-12-14 2011-12-13 310,000 52.5 ขาย
สุวิทย์ กิ่งแก้ว หุ้นสามัญ 2011-11-25 2011-11-25 80,000 0 โอนออก
ปรีดี บุญยัง หุ้นสามัญ 2011-10-11 2011-10-07 94,860 47.99 ขาย
ปรีดี บุญยัง หุ้นสามัญ 2011-10-04 2011-09-30 20,000 48.13 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com