หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร CPALL

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ หุ้นสามัญ 2018-07-11 2018-07-06 5,000 77.25 ซื้อ
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2018-06-26 2018-06-20 20,000 76.25 ซื้อ
ชวน นิ่มกิตติกุล หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 5,000 77 ซื้อ
ชวน นิ่มกิตติกุล หุ้นสามัญ 2018-05-25 2018-05-24 5,000 80.25 ซื้อ
ชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ หุ้นสามัญ 2018-04-17 2018-04-10 10,000 86.63 ซื้อ
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2018-03-27 2018-03-27 10,000 88 ซื้อ
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2018-03-22 2018-03-20 184,000 88 ซื้อ
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2018-03-22 2018-03-21 6,000 88 ซื้อ
สกล เตชะสถาพร หุ้นสามัญ 2018-01-15 2018-01-03 20,000 78.5 ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2017-09-29 2017-09-21 200,200 65.88 ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2017-09-29 2017-09-20 35,000 65 ขาย
วิเชียร จึงวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-09-13 2017-09-12 62,400 63.75 ขาย
วิเชียร จึงวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-09-13 2017-09-12 62,400 63.75 ขาย
ชวน นิ่มกิตติกุล หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-09-01 10,000 61.75 ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2017-01-12 2017-01-10 100,000 62 ซื้อ
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2017-01-06 2017-01-04 80,000 64 ขาย
วิเชียร จึงวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-12-20 2016-12-19 15,300 62.5 ขาย
ชวน นิ่มกิตติกุล หุ้นสามัญ 2016-10-18 2016-10-13 6,000 57.25 ขาย
ชวน นิ่มกิตติกุล หุ้นสามัญ 2016-10-18 2016-10-13 6,000 58 ซื้อ
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2016-10-10 2016-10-06 100,000 63.25 ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2016-10-10 2016-09-23 20,000 62 ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2016-10-10 2016-09-23 10,000 61.75 ขาย
สุรพันธ์ ปุสสเด็จ หุ้นสามัญ 2016-10-03 2016-09-30 25,000 61 ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2016-08-31 2016-08-26 6,000 62.25 ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2016-08-26 2016-08-24 31,719 61 ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2016-08-26 2016-08-24 31,719 61 ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2016-08-26 2016-08-24 31,719 61 ขาย
สุวิทย์ กิ่งแก้ว หุ้นสามัญ 2016-06-09 2016-06-08 50,000 50.13 ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2016-04-12 2016-04-08 230,000 0 รับโอน
สุวิทย์ กิ่งแก้ว หุ้นสามัญ 2016-01-25 2016-01-22 300,000 0 โอนออก
วิเชียร จึงวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-10-09 2015-10-08 40,000 51 ขาย
วิเชียร จึงวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-10-09 2015-10-07 40,000 50.5 ขาย
วิเชียร จึงวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-09-30 2015-09-29 50,000 48.63 ซื้อ
วิเชียร จึงวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-09-30 2015-09-29 30,000 47.42 ซื้อ
วิเชียร จึงวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-09-04 2015-09-02 22,900 51.25 ขาย
วิเชียร จึงวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-09-04 2015-09-02 85,000 51.13 ขาย
วิเชียร จึงวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-24 85,000 48.32 ซื้อ
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-20 30,000 38.25 ขาย
วิเศษ วิศิษฏ์วิญญู หุ้นสามัญ 2015-03-11 2015-03-10 20,000 38.5 ขาย
โกษา พงศ์สุพัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-12-23 2014-12-16 20,000 39.25 ซื้อ
สกล เตชะสถาพร หุ้นสามัญ 2014-12-18 2014-12-09 60,000 0 โอนออก
ชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ หุ้นสามัญ 2014-07-17 2014-07-07 10,000 46.75 ซื้อ
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-12-27 2013-12-25 100,000 45 ขาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หุ้นบุริมสิทธิ 2013-12-24 2013-12-23 100,000 44.75 ขาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-12-23 2013-12-20 200,000 44.38 ขาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-12-13 2013-12-12 200,000 42.38 ขาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-12-13 2013-12-11 200,000 42.88 ขาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-12-09 2013-12-04 100,000 42.5 ขาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-11-22 2013-11-20 400,000 42.13 ขาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หุ้นสามัญ 2013-11-20 2013-11-18 100,000 42 ขาย
ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล หุ้นสามัญ 2013-06-17 2013-06-14 304,515 40.89 ขาย
สุรพันธ์ ปุสสเด็จ หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-13 43,900 0 รับโอน
โกษา พงศ์สุพัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-01-10 2013-01-09 33,000 44.75 ซื้อ
ชวน นิ่มกิตติกุล หุ้นสามัญ 2013-01-08 2013-01-07 10,000 45 ซื้อ
สุวิทย์ กิ่งแก้ว หุ้นสามัญ 2012-10-05 2012-10-03 20,900 37.5 ขาย
สุวิทย์ กิ่งแก้ว หุ้นสามัญ 2012-10-05 2012-10-04 30,000 38.5 ขาย
ชวน นิ่มกิตติกุล หุ้นสามัญ 2012-06-07 2012-06-01 10,000 33.5 ซื้อ
สุรพันธ์ ปุสสเด็จ หุ้นสามัญ 2012-06-06 2012-05-30 24,000 0 รับโอน
สุวิทย์ กิ่งแก้ว หุ้นสามัญ 2011-12-16 2011-12-15 30,000 52.5 ขาย
โกษา พงศ์สุพัฒน์ หุ้นสามัญ 2011-12-14 2011-12-13 310,000 52.5 ขาย
สุวิทย์ กิ่งแก้ว หุ้นสามัญ 2011-11-25 2011-11-25 80,000 0 โอนออก
ปรีดี บุญยัง หุ้นสามัญ 2011-10-11 2011-10-07 94,860 47.99 ขาย
ปรีดี บุญยัง หุ้นสามัญ 2011-10-04 2011-09-30 20,000 48.13 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com