หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร COM7

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
กฤชวัฒน์ วรวานิช หุ้นสามัญ 2016-11-24 2016-11-24 20,000,000 12.75 ขาย
ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ หุ้นสามัญ 2016-11-24 2016-11-24 20,000,000 12.75 ขาย
อารี ปรีชานุกูล หุ้นสามัญ 2016-11-24 2016-11-24 10,000,000 12.75 ขาย
สุระ คณิตทวีกุล หุ้นสามัญ 2016-09-05 2016-09-02 40,000,000 10.9 ขาย
ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์ หุ้นสามัญ 2016-09-02 2016-09-02 6,000,000 11.79 ขาย
คงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล หุ้นสามัญ 2016-03-24 2016-03-21 12,000,000 0 โอนออก
คงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล หุ้นสามัญ 2016-03-24 2016-03-21 4,460,000 6.5 ขาย
คงศักดิ์ บรรณาสถิตย์กุล หุ้นสามัญ 2016-02-18 2016-02-15 10,000,000 0 โอนออก
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com