หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร CK

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
วิฑูร เตชะทัศนสุนทร หุ้นสามัญ 2018-01-19 2018-01-16 50,000 28.5 ขาย
วิฑูร เตชะทัศนสุนทร หุ้นสามัญ 2018-01-12 2018-01-09 50,000 27.75 ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2017-02-02 2017-01-31 500,000 28.75 ซื้อ
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2016-10-07 2016-10-05 200,000 30 ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2016-09-13 2016-09-12 100,000 27.25 ซื้อ
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2016-09-13 2016-09-09 100,000 27.75 ซื้อ
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2016-09-13 2016-09-09 100,000 27.75 ซื้อ
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2016-07-13 2016-07-11 1,000,000 30.75 ซื้อ
สิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2016-06-30 2016-06-29 500,000 29.25 ขาย
สิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2016-06-30 2016-06-29 102,500 28.75 ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2016-06-30 2016-06-28 988,000 28 ขาย
พิชัย เฉยบำรุง หุ้นสามัญ 2016-05-03 2016-04-28 150,000 0 รับโอน
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2015-09-28 2015-09-25 200,000 28 ขาย
กำธร ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2015-09-08 2015-09-01 20,000 25.75 ขาย
กำธร ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2015-09-08 2015-09-07 40,000 26.5 ซื้อ
กำธร ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2015-07-31 2015-07-27 10,000 25.75 ซื้อ
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2015-03-18 2015-03-16 500,000 26 ซื้อ
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2015-01-29 2015-01-27 711,750 29.75 ขาย
ดอน ปรมัตถ์วินัย หุ้นสามัญ 2014-09-02 2014-08-29 5,000 27 ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2014-08-18 2014-07-25 4,000,000 0 โอนออก
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2014-08-18 2014-07-25 4,000,000 0 รับโอน
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2013-11-26 2013-11-22 200,000 19.3 ซื้อ
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2013-11-26 2013-11-22 100,000 0 โอนออก
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2013-11-12 2013-11-07 180,000 0 โอนออก
ดอน ปรมัตถ์วินัย หุ้นสามัญ 2013-05-23 2013-05-20 5,000 29.25 ขาย
อนุกูล ตันติมาสน์ หุ้นสามัญ 2013-05-08 2013-05-03 150,000 0 โอนออก
สมบัติ กิจจาลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-04-30 100,000 27.5 ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2013-04-12 2013-04-10 100,000 20.6 ซื้อ
สิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2013-04-04 2013-04-03 900,000 0 โอนออก
สิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2013-04-04 2013-04-01 100,000 0 โอนออก
สิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2013-04-03 2013-03-29 200,000 24.9 ขาย
อนุกูล ตันติมาสน์ หุ้นสามัญ 2013-03-28 2013-03-27 2,534,000 0 โอนออก
สมบัติ กิจจาลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-03-28 2013-03-25 100,000 24.4 ขาย
สิทธิเดช ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-12 100,000 27 ขาย
ดอน ปรมัตถ์วินัย หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-12 10,000 27 ขาย
อนุกูล ตันติมาสน์ หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-05 1,200,000 0 โอนออก
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2013-02-21 2013-02-19 2,500,000 0 โอนออก
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2013-02-15 2013-02-13 2,000,000 0 โอนออก
ณรงค์ แสงสุริยะ หุ้นสามัญ 2013-02-08 2013-02-06 200,000 23.1 ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-02-06 2013-02-04 120,000 20.5 ขาย
สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2013-02-06 2013-02-04 300,000 21 ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-02-06 2013-02-05 200,000 21.3 ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2013-02-01 2013-01-30 1,000,000 0 โอนออก
ดอน ปรมัตถ์วินัย หุ้นสามัญ 2013-02-01 2012-10-24 50,000 8.95 ขาย
ดอน ปรมัตถ์วินัย หุ้นสามัญ 2013-02-01 2013-01-04 30,000 14.9 ขาย
สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2013-01-29 2013-01-28 200,000 21 ขาย
สมบัติ กิจจาลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-01-29 2013-01-25 163,000 19.7 ขาย
วิฑูร เตชะทัศนสุนทร หุ้นสามัญ 2013-01-28 2013-01-24 100,000 18 ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2013-01-21 2013-01-17 1,000,000 17 ซื้อ
วิฑูร เตชะทัศนสุนทร หุ้นสามัญ 2013-01-15 2013-01-11 100,000 15 ขาย
วัชระ แสงหัตถวัฒนา หุ้นสามัญ 2012-12-26 2012-12-24 37,500 13 ขาย
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2012-05-25 2012-05-23 500,000 6.9 ซื้อ
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2012-05-23 2012-05-22 52,600 6.95 ซื้อ
ปลิว ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2012-05-23 2012-05-21 447,400 6.95 ซื้อ
กำธร ตรีวิศวเวทย์ หุ้นสามัญ 2012-04-19 2012-04-17 70,000 8.25 ซื้อ
พงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล หุ้นสามัญ 2011-09-13 2011-09-09 500,000 0 โอนออก
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com