หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร CHG

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-08-16 2018-08-15 300,000 2.54 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-08-15 2018-08-14 500,000 2.53 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-06-18 2018-06-13 100,000 2.38 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-06-07 2018-06-06 300,000 2.39 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-06-07 2018-06-05 100,000 2.38 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2018-05-30 2018-05-25 5,500,000 2.35 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2018-05-04 2018-04-26 200,000 1.99 ซื้อ
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2018-01-03 2017-12-27 100,000 2.08 ซื้อ
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2017-12-18 2017-12-13 100,000 2.04 ซื้อ
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2017-12-12 2017-12-08 80,000 2.1 ซื้อ
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2017-11-28 2017-11-23 100,000 2.3 ซื้อ
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-16 100,000 2.24 ซื้อ
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-16 400,000 2.26 ซื้อ
ยรรยง อมรพิทักษ์กูล หุ้นสามัญ 2017-08-17 2017-08-15 200,000 2.28 ซื้อ
ยรรยง อมรพิทักษ์กูล หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-12 18,900 2.36 ซื้อ
ยรรยง อมรพิทักษ์กูล หุ้นสามัญ 2017-04-17 2017-04-11 200,000 2.42 ซื้อ
ยรรยง อมรพิทักษ์กูล หุ้นสามัญ 2017-03-22 2017-03-20 200,000 2.52 ขาย
ยรรยง อมรพิทักษ์กูล หุ้นสามัญ 2017-03-16 2017-03-13 200,000 2.42 ซื้อ
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-01-26 2017-01-24 400,000 3.01 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-01-24 2017-01-23 550,000 2.93 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-01-24 2017-01-20 200,000 2.88 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-01-17 2017-01-13 150,000 2.88 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-01-17 2017-01-12 100,000 2.88 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2017-01-09 2017-01-05 20,000,000 2.88 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-01-09 2017-01-05 100,000 2.9 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2016-12-20 2016-12-19 20,000,000 2.82 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2016-12-20 2016-12-16 20,000,000 2.87 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2016-12-16 2016-12-15 20,000,000 2.87 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2016-12-16 2016-12-14 20,000,000 2.88 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-12-09 2016-12-07 300,000 2.94 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-12-09 2016-12-07 300,000 2.94 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2016-10-20 2016-10-12 1,000,000 2.15 ซื้อ
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2016-10-20 2016-10-12 20,000 2.26 ซื้อ
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2016-10-20 2016-10-05 400,000 2.63 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2016-10-20 2016-10-03 300,000 2.64 ขาย
ยรรยง อมรพิทักษ์กูล หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-13 100,000 2.26 ซื้อ
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-10 500,000 2.4 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-10 500,000 2.4 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-11 400,000 2.31 ซื้อ
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-11 400,000 2.31 ซื้อ
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-11 400,000 2.31 ซื้อ
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-11 900,000 2.34 ซื้อ
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2016-09-30 2016-09-27 200,000 2.69 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2016-09-27 2016-09-22 2,000,000 2.56 ขาย
ยรรยง อมรพิทักษ์กูล หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-08 100,000 2.24 ซื้อ
ยรรยง อมรพิทักษ์กูล หุ้นสามัญ 2016-08-25 2016-08-23 100,000 2.52 ซื้อ
ยรรยง อมรพิทักษ์กูล หุ้นสามัญ 2016-08-18 2016-08-16 100,000 2.6 ซื้อ
ยรรยง อมรพิทักษ์กูล หุ้นสามัญ 2016-08-18 2016-08-16 100,000 2.6 ซื้อ
ยรรยง อมรพิทักษ์กูล หุ้นสามัญ 2016-08-18 2016-08-16 100,000 2.6 ซื้อ
ยรรยง อมรพิทักษ์กูล หุ้นสามัญ 2016-08-17 2016-08-15 300,000 2.7 ซื้อ
ยรรยง อมรพิทักษ์กูล หุ้นสามัญ 2016-07-14 2016-07-11 500,000 3.24 ขาย
ยรรยง อมรพิทักษ์กูล หุ้นสามัญ 2016-06-24 2016-06-22 500,000 3.12 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-06-16 2016-06-14 200,000 3.03 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-06-14 2016-06-13 300,000 2.99 ขาย
ยรรยง อมรพิทักษ์กูล หุ้นสามัญ 2016-04-19 2016-04-12 500,000 3.02 ขาย
ยรรยง อมรพิทักษ์กูล หุ้นสามัญ 2016-03-18 2016-03-16 500,000 2.68 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-15 210,000 2.89 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-15 110,000 2.84 ซื้อ
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-14 10,000,000 2.86 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-01-15 2016-01-14 100,000 2.82 ซื้อ
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-01-15 2016-01-13 900,000 2.88 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-01-15 2016-01-12 118,200 2.8 ขาย
ยรรยง อมรพิทักษ์กูล หุ้นสามัญ 2016-01-15 2016-01-13 825,000 2.82 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2016-01-14 2016-01-12 10,000,000 2.76 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-08 10,000,000 2.68 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-08 10,000,000 2.68 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-05 1,000,000 2.73 ซื้อ
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-05 900,000 2.81 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-04 100,000 2.72 ขาย
ยรรยง อมรพิทักษ์กูล หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-05 1,175,000 2.82 ขาย
ยรรยง อมรพิทักษ์กูล หุ้นสามัญ 2016-01-05 2015-12-30 1,000,000 2.7 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-01-04 2015-12-30 330,000 2.72 ขาย
ยรรยง อมรพิทักษ์กูล หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-23 1,000,000 2.6 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-22 33,200 2.66 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-17 330,000 2.62 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-18 210,000 2.65 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-21 100,000 2.64 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-12-18 2015-12-16 600,000 2.56 ขาย
ยรรยง อมรพิทักษ์กูล หุ้นสามัญ 2015-12-18 2015-12-15 1,000,000 2.5 ซื้อ
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-11-24 2015-11-23 220,000 2.39 ซื้อ
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-11-24 2015-11-20 100,000 2.46 ซื้อ
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-11-24 2015-11-20 100,000 2.48 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-11-20 2015-11-19 100,000 2.52 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-11-20 2015-11-19 200,000 2.46 ซื้อ
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-11-19 2015-11-18 600,000 2.48 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-11-19 2015-11-16 100,000 2.42 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-10-13 2015-10-09 100,000 2.32 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-10-09 2015-10-08 200,000 2.29 ซื้อ
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-10-09 2015-10-08 820,000 2.34 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-10-09 2015-10-07 620,000 2.28 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-10-09 2015-10-06 200,000 2.23 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-09-29 2015-09-25 400,000 2.25 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-09-29 2015-09-28 200,000 2.28 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-09-08 2015-09-04 200,000 2.25 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-09-04 2015-09-03 300,000 2.19 ซื้อ
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-09-04 2015-09-03 1,210,000 2.26 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-09-04 2015-09-02 1,070,000 2.09 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2015-09-04 2015-09-03 20,000,000 2.27 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2015-09-04 2015-09-02 30,154,600 2.08 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-08-19 2015-08-14 50,000 1.99 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-07-02 2015-06-29 250,000 1.85 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-07-02 2015-06-30 900,000 1.91 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-19 250,000 1.85 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-06-22 2015-06-18 400,000 1.8 ขาย
กำพล พลัสสินทร์ หุ้นสามัญ 2015-05-19 2015-05-14 160,000 1.89 ซื้อ
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-04-09 2015-04-07 20,000 20 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-04-09 2015-04-03 20,000 20.05 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2015-04-07 2015-04-02 100,000 20.7 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2015-04-07 2015-04-02 178,300 20.7 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-04-03 2015-04-01 112,800 19.97 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-04-03 2015-04-02 280,000 20.73 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-04-02 2015-03-31 76,800 19.59 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-03-31 2015-03-30 10,000 19.2 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-03-31 2015-03-27 10,000 19.1 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-03-26 2015-03-20 20,000 19.25 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-03-26 2015-03-25 20,000 19.05 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-03-20 2015-03-19 10,000 19.2 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-03-20 2015-03-18 30,000 19.1 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-03-18 2015-03-17 10,000 19 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-03-18 2015-03-13 1,600 19.2 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2015-03-16 2015-03-12 64,900 19.3 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-03-12 2015-03-10 5,000 19.9 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-03-11 2015-03-09 5,000 20 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-03-11 2015-03-06 55,000 19.85 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-03-10 2015-03-05 20,600 19.53 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-03-05 2015-03-03 800 19.5 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-03-02 2015-02-27 500 19.4 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-03-02 2015-02-25 10,000 19.8 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2015-02-17 2015-02-12 5,000 19 ซื้อ
พินิจ กุลละวณิชย์ หุ้นสามัญ 2014-12-24 2014-12-15 100,000 17.5 ซื้อ
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-11-19 2014-11-18 1,500,000 0 รับโอน
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-11-19 2014-11-18 1,500,000 0 โอนออก
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-11-19 2014-11-13 20,000 18.4 ซื้อ
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2014-10-07 2014-10-03 240,600 17.94 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2014-10-03 2014-10-01 35,600 18.3 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2014-10-01 2014-09-29 543,100 18.21 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-09-30 2014-09-25 20,000 18.2 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-09-30 2014-09-26 24,100 18.32 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-09-25 2014-09-23 10,000 18.1 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-09-25 2014-09-22 10,000 18.1 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-09-25 2014-09-19 6,500 18.1 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2014-09-25 2014-09-23 530,700 18.02 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2014-09-23 2014-09-22 650,000 17.91 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2014-09-23 2014-09-19 861,700 17.89 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2014-09-19 2014-09-17 1,366,700 17.91 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2014-09-19 2014-09-18 228,200 17.8 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2014-09-16 2014-09-12 911,900 17.8 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2014-09-12 2014-09-11 1,559,000 17.65 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2014-09-12 2014-09-10 800,000 17.4 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2014-09-05 2014-09-02 1,816,300 17.44 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2014-09-04 2014-09-01 1,400,000 17.51 ขาย
กอบกุล ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2014-09-04 2014-09-02 1,056,200 17.43 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-06-30 2014-06-25 140,000 13.99 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-06-26 2014-06-24 140,000 13.69 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-06-26 2014-06-23 50,000 13.46 ขาย
กำพล พลัสสินทร์ หุ้นสามัญ 2014-06-20 2014-06-16 100,000 13.2 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-06-19 2014-06-16 250,000 13.2 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-06-12 2014-06-10 17,400 12.9 ขาย
กำพล พลัสสินทร์ หุ้นสามัญ 2014-06-10 2014-06-05 200,000 12.6 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-06-10 2014-06-06 20,000 12.7 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-06-10 2014-06-09 20,000 12.8 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-06-02 2014-05-29 50,000 12.76 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-06-02 2014-05-28 90,000 12.72 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-05-28 2014-05-27 150,000 12.77 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-05-28 2014-05-26 13,500 12.6 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-05-28 2014-05-23 50,000 12.56 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-05-26 2014-05-21 20,000 12.5 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-05-26 2014-05-22 20,000 12.5 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-05-22 2014-05-20 350,000 12.3 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-05-22 2014-05-19 140,000 11.79 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-05-14 2014-05-02 20,000 11.5 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-05-14 2014-04-30 30,000 10.8 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-05-14 2014-04-24 30,000 10.9 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-05-14 2014-04-18 30,000 11 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-04-22 2014-04-08 150,000 10.93 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-04-22 2014-04-17 30,000 11 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-04-08 2014-04-03 50,000 10.6 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-04-04 2014-03-17 112,600 10.31 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-04-04 2014-03-18 50,000 10.3 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-04-04 2014-03-19 250,000 10.53 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-04-04 2014-03-21 90,000 10.4 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-04-04 2014-03-24 115,000 10.44 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-04-04 2014-03-26 150,000 10.5 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-04-04 2014-03-27 200,000 10.7 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-04-04 2014-03-28 50,000 10.7 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-04-04 2014-04-01 147,700 10.6 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-04-01 2014-03-27 30,000 10.77 ขาย
สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-04-01 2014-03-28 20,000 10.8 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-03-17 2014-03-12 50,000 10.3 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-03-17 2014-03-13 100,000 10.3 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-03-17 2014-03-14 150,000 10.4 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-03-11 40,000 10.4 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-03-10 268,100 10.34 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-03-12 2014-03-07 80,000 10.38 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-02-13 2014-02-11 10,000 10.1 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-02-13 2014-02-10 25,600 10.12 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-02-10 2014-02-03 53,400 10.01 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-02-10 2014-02-04 100,000 10.28 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-02-10 2014-02-06 70,000 10.21 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2014-02-10 2014-02-07 20,000 10.2 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-12-12 2013-12-09 13,000 10.1 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2013-11-28 2013-11-26 20,000 10.2 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-11-22 2013-11-20 500,000 10.07 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-11-20 2013-11-19 400,000 10.1 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-11-20 2013-11-18 1,100,000 10.14 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2013-10-29 2013-10-24 170,000 10.31 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2013-10-29 2013-10-25 156,400 10.5 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2013-10-29 2013-10-28 50,000 10.5 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-10-16 2013-10-14 2,000,000 10.22 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-10-14 2013-10-11 250,000 10.12 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-10-14 2013-10-10 1,166,700 10.1 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-10-08 2013-10-04 1,800,000 10.1 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-10-08 2013-10-07 783,300 10.1 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-10-04 2013-10-03 1,316,000 10.12 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-10-04 2013-10-02 1,184,000 10.12 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-10-02 2013-10-01 1,500,000 10.11 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-10-01 2013-09-27 2,000,000 10.35 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-10-01 2013-09-26 2,000,000 10.2 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-24 2,000,000 10.04 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-09-24 2013-09-20 2,000,000 10.6 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-09-24 2013-09-23 1,000,000 10.14 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-09-23 2013-09-19 3,000,000 10.91 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-09-19 2013-09-17 1,000,000 10.54 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-09-17 2013-09-16 1,193,300 10.56 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-09-17 2013-09-13 2,900,000 10.27 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-09-13 2013-09-12 2,000,000 10.46 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-26 494,000 10.03 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-08-23 2013-08-21 2,000,000 10.1 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2013-08-22 2013-08-21 21,600 10.19 ซื้อ
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-08-21 2013-08-20 2,000,000 10.09 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-08-21 2013-08-19 2,000,000 10.89 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-08-19 2013-08-16 2,000,000 11.1 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-07-11 2013-07-09 1,700,000 9.5 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2013-07-10 2013-07-09 120,000 9.35 ขาย
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-25 10,000 8.17 ซื้อ
วิชิต ศิริทัตธำรง หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-20 20,000 8.75 ซื้อ
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-06-20 2013-06-18 1,734,800 9.2 ขาย
อภิรุม ปัญญาพล หุ้นสามัญ 2013-06-10 2013-06-07 977,900 9.17 ขาย
มานิต เจียรดิฐ หุ้นสามัญ 2013-05-21 2013-05-17 20,000 8.95 ซื้อ
มานิต เจียรดิฐ หุ้นสามัญ 2013-05-21 2013-05-16 50,000 9.4 ซื้อ
กำพล พลัสสินทร์ หุ้นสามัญ 2013-05-21 2013-05-16 200,000 8.9 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com