หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร CENTEL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
เกริด เคิร์ก สตีป หุ้นสามัญ 2018-05-28 2018-05-24 10,000 45.75 ซื้อ
เกริด เคิร์ก สตีป หุ้นสามัญ 2018-05-23 2018-05-18 10,000 45.75 ซื้อ
เกริด เคิร์ก สตีป หุ้นสามัญ 2018-03-19 2018-03-08 10,000 47 ซื้อ
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-12-12 2017-12-08 20,000 57.75 ขาย
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-12-12 2017-12-07 130,000 55.83 ขาย
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-11-30 2017-11-29 100,034 53.75 ขาย
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-11-28 2017-11-24 50,000 51.65 ขาย
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-11-28 2017-11-27 35,001 52.25 ขาย
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-11-24 2017-11-21 100,000 50.75 ขาย
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-11-08 2017-11-06 50,000 49 ขาย
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-11-07 2017-11-02 150,000 48.2 ขาย
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-11-03 2017-11-01 50,000 47 ขาย
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-10-27 2017-10-25 50,000 46.5 ขาย
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-10-16 2017-10-11 20,000 46 ขาย
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-10-03 2017-09-29 70,000 45.07 ขาย
ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-10-03 2017-09-29 20,000 45 ขาย
ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-09-01 50,000 41.5 ขาย
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-07-12 2017-07-11 100,000 40.83 ขาย
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-12-06 2016-11-30 100,000 41 ขาย
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-12-06 2016-12-01 38,000 41.75 ขาย
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-09 10,000 48 ขาย
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-11-23 2015-11-19 50,000 46 ขาย
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-11-19 2015-11-16 100,000 45.75 ขาย
ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-01-07 2014-12-30 40,000 31.5 ซื้อ
ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 8,362,500 33 ซื้อ
ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 8,362,500 33 ซื้อ
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-12-08 2014-12-04 2,486,994 0 โอนออก
ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-12-08 2014-12-04 2,486,994 0 รับโอน
ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-12-08 2014-12-04 2,486,994 0 รับโอน
สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-09-29 2014-09-25 15,052,600 0 รับโอน
สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-09-29 2014-09-25 10,035,000 0 โอนออก
สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-09-29 2014-09-25 15,052,600 0 โอนออก
สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-01-17 2014-01-07 200,000 24.88 ซื้อ
มิเชล แกสตัน ลอเรนท์ ฮอร์ณ หุ้นสามัญ 2014-01-15 2014-01-06 10,000 25 ซื้อ
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-01-06 2013-12-26 200,000 28.63 ซื้อ
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-01-06 2013-12-27 100,000 27.88 ซื้อ
ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-12-18 2013-12-13 30,000 32 ซื้อ
ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-10-07 2013-10-03 20,000 40.5 ขาย
สุพัตรา จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-10-01 2013-09-26 1,493,000 0 รับโอน
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-09-30 2013-09-25 8,811,480 0 โอนออก
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-09-30 2013-09-26 7,304,500 0 รับโอน
สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-09-30 2013-09-26 7,315,700 0 รับโอน
สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-09-30 2013-09-26 2,038,900 0 รับโอน
สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-09-27 2013-09-26 815,700 0 รับโอน
สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-09-27 2013-09-26 1,631,000 0 รับโอน
ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-09-19 2013-09-17 20,000 38.25 ขาย
ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-09-04 2013-08-30 20,000 27.38 ซื้อ
สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-01-07 2013-01-07 5,591,100 0 รับโอน
สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-12-14 2012-12-14 5,591,100 0 รับโอน
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2011-08-09 1,461,038 5.2 ซื้อ
สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-06-18 2012-06-15 390,000 0 รับโอน
สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-01-16 2012-01-12 5,591,100 0 โอนออก
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com