หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร CCET

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ซื่อ หยง เสิ่น หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-05 3,506,700 2.18 ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่น หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-04 7,504,900 2.1 ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่น หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-04 7,504,900 2.1 ซื้อ
เว่ย จ้าว หวัง หุ้นสามัญ 2017-12-07 2017-12-06 265,000 3 ซื้อ
เว่ย จ้าว หวัง หุ้นสามัญ 2017-12-01 2017-11-30 250,000 3.04 ซื้อ
เว่ย จ้าว หวัง หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-17 300,000 3 ซื้อ
เว่ย จ้าว หวัง หุ้นสามัญ 2017-09-29 2017-09-28 77,600 3.5 ขาย
เว่ย จ้าว หวัง หุ้นสามัญ 2017-09-26 2017-09-22 800,000 3.38 ขาย
วิภาดา เอื้อดุลยธรรม หุ้นสามัญ 2017-03-13 2017-03-09 200,000 3.08 ขาย
วิภาดา เอื้อดุลยธรรม หุ้นสามัญ 2017-03-07 2017-03-06 200,000 3 ขาย
วิภาดา เอื้อดุลยธรรม หุ้นสามัญ 2017-03-07 2017-03-03 100,000 3 ขาย
หมิง ชา จาง หุ้นสามัญ 2016-12-22 2016-12-21 500,000 2.88 ขาย
เว่ย จ้าว หวัง หุ้นสามัญ 2016-11-17 2016-11-16 200,000 2.6 ขาย
เว่ย จ้าว หวัง หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-10 200,000 2.53 ซื้อ
หมิง ชา จาง หุ้นสามัญ 2016-01-26 2016-01-25 188,700 3.47 ขาย
เว่ย จ้าว หวัง หุ้นสามัญ 2016-01-26 2016-01-25 60,000 3.5 ขาย
เว่ย จ้าว หวัง หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-12 150,000 3.5 ขาย
เว่ย จ้าว หวัง หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-11 150,000 3.4 ขาย
เว่ย จ้าว หวัง หุ้นสามัญ 2015-11-17 2015-11-16 600,000 3.7 ขาย
ซื่อ หยง เสิ่น หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-24 900,000 3.14 ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่น หุ้นสามัญ 2015-08-24 2015-08-21 300,000 3.28 ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่น หุ้นสามัญ 2015-08-19 2015-08-18 1,500,000 3.25 ซื้อ
เว่ย จ้าว หวัง หุ้นสามัญ 2015-07-10 2015-07-07 100,000 3.4 ซื้อ
เว่ย จ้าว หวัง หุ้นสามัญ 2015-05-27 2015-05-25 300,000 3.7 ขาย
เว่ย จ้าว หวัง หุ้นสามัญ 2015-05-20 2015-05-18 300,000 3.6 ขาย
ซุย เซิ่ง สง หุ้นสามัญ 2015-01-08 2015-01-05 500,000 2.79 ซื้อ
ซุย เซิ่ง สง หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-30 180,000 2.81 ซื้อ
ซุย เซิ่ง สง หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-30 200,000 2.8 ซื้อ
ซุย เซิ่ง สง หุ้นสามัญ 2014-12-30 2014-12-29 405,900 2.78 ซื้อ
ซุย เซิ่ง สง หุ้นสามัญ 2014-12-29 2014-12-26 300,000 2.79 ซื้อ
ซุย เซิ่ง สง หุ้นสามัญ 2014-12-26 2014-12-25 200,000 2.81 ซื้อ
ซุย เซิ่ง สง หุ้นสามัญ 2014-12-25 2014-12-24 200,000 2.81 ซื้อ
วิภาดา เอื้อดุลยธรรม หุ้นสามัญ 2014-10-13 2014-10-09 150,000 3.04 ขาย
หมิง ชา จาง หุ้นสามัญ 2014-10-01 2014-09-29 235,000 3.04 ขาย
ซื่อ หยง เสิ่น หุ้นสามัญ 2014-05-23 2014-05-22 400,000 2.66 ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่น หุ้นสามัญ 2014-05-23 2014-05-21 1,440,700 2.59 ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่น หุ้นสามัญ 2014-05-21 2014-05-20 800,000 2.58 ซื้อ
เว่ย จ้าว หวัง หุ้นสามัญ 2013-09-17 2013-09-13 500,000 2.92 ขาย
จาง หมิงซาง หุ้นสามัญ 2013-09-16 2013-09-13 40,000 3.04 ขาย
ซื่อ หยง เสิ่น หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-26 1,100,000 2.74 ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่น หุ้นสามัญ 2013-08-26 2013-08-23 1,100,000 2.72 ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่น หุ้นสามัญ 2013-08-23 2013-08-22 1,200,000 2.68 ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่น หุ้นสามัญ 2013-08-23 2013-08-21 200,000 2.71 ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่น หุ้นสามัญ 2013-08-22 2013-08-20 400,000 2.7 ซื้อ
ซุย เซิ่ง สง หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-12 2,240,000 4.33 ซื้อ
ซุย เซิ่ง สง หุ้นสามัญ 2013-03-13 2013-03-11 1,500,000 4.08 ซื้อ
วิภาดา เอื้อดุลยธรรม หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-08 50,000 4.26 ขาย
วิภาดา เอื้อดุลยธรรม หุ้นสามัญ 2013-03-07 2013-03-06 50,000 4.06 ขาย
ซุย เซิ่ง สง หุ้นสามัญ 2013-03-05 2013-03-01 1,000,000 3.78 ซื้อ
ซุย เซิ่ง สง หุ้นสามัญ 2013-03-05 2013-02-28 280,000 3.76 ซื้อ
ซุย เซิ่ง สง หุ้นสามัญ 2013-03-05 2013-02-28 500,000 3.76 ซื้อ
ซุย เซิ่ง สง หุ้นสามัญ 2013-03-01 2013-02-27 1,300,000 3.82 ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่น หุ้นสามัญ 2011-12-13 2011-12-01 200,000 2.39 ซื้อ
ซื่อ หยง เสิ่น หุ้นสามัญ 2011-12-13 2011-12-02 200,000 2.4 ซื้อ
เทียน ก่ง เย่ หุ้นสามัญ 2011-11-25 2011-11-23 429,800 2.36 ซื้อ
เทียน ก่ง เย่ หุ้นสามัญ 2011-11-24 2011-11-22 280,500 2.36 ซื้อ
เทียน ก่ง เย่ หุ้นสามัญ 2011-11-24 2011-11-21 500,000 2.36 ซื้อ
เทียน ก่ง เย่ หุ้นสามัญ 2011-11-22 2011-11-18 330,000 2.36 ซื้อ
เทียน ก่ง เย่ หุ้นสามัญ 2011-11-18 2011-11-17 439,700 2.34 ซื้อ
เทียน ก่ง เย่ หุ้นสามัญ 2011-11-18 2011-11-16 20,000 2.26 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com