หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร CBG

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
เสถียร เศรษฐสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-05 220,000 44.14 ซื้อ
เสถียร เศรษฐสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2017-03-14 2017-03-13 180,000 52.75 ซื้อ
วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-29 3,000,000 0 โอนออก
วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-27 5,000,000 0 โอนออก
ยืนยง โอภากุล หุ้นสามัญ 2016-02-01 2016-01-28 15,000,000 0 โอนออก
ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-22 15,000,000 0 โอนออก
วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-09 38,900 33.89 ซื้อ
วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-08 350,000 33.18 ซื้อ
วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-03 139,600 32.34 ซื้อ
เสถียร เศรษฐสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-03 200,000 32.41 ซื้อ
วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-03 150,000 32.33 ซื้อ
วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-02 124,200 32.22 ซื้อ
ยืนยง โอภากุล หุ้นสามัญ 2015-09-24 2015-09-16 125,800 0 รับโอน
สุรศักดิ์ ปรกติ หุ้นสามัญ 2014-11-25 2014-11-21 100 35.54 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com