หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร BTS

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุจินต์ หวั่งหลี Warrant 2018-06-26 2018-06-20 52 0.07 ขาย
สุจินต์ หวั่งหลี Warrant 2018-06-26 2018-06-20 60,900 0.08 ขาย
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-22 2018-06-19 1,000,000 9.1 ซื้อ
พิจิตรา มหาพล หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-19 50,000 9.1 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-19 2018-06-14 1,805,800 9.55 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-19 2018-06-15 4,000,000 9.5 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-19 2018-06-18 3,000,000 9.33 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-12 2,000,000 9.55 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-12 2,000,000 9.55 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-12 2,000,000 9.55 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-12 2,000,000 9.55 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-12 2,000,000 9.55 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-12 2,000,000 9.55 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-12 2,000,000 9.55 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-13 1,194,200 9.55 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-12 2,000,000 9.55 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-13 1,194,200 9.55 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-13 1,194,200 9.55 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-13 1,194,200 9.55 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-13 1,194,200 9.55 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-13 1,194,200 9.55 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-12 2018-06-07 2,500,000 9.56 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-07 5,000,000 9.6 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-06 1,500,000 9.63 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-30 2018-04-25 5,000,000 8.61 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-30 2018-04-26 50,000,000 8.65 ขาย
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-24 1,500,000 8.7 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-23 100,000,000 0 โอนออก
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-23 4,482,700 8.64 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-23 2018-04-18 500,000 8.55 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-23 2018-04-20 4,000,000 8.6 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-17 2,806,300 8.57 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-19 2018-04-12 8,000,000 8.61 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-10 2018-04-05 2,000,000 8.25 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-10 2018-04-04 8,944,100 8.27 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-05 2018-03-21 100,000,000 0 โอนออก
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-05 2018-03-27 100,000,000 0 โอนออก
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-04 2018-04-03 1,055,900 8.3 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-04 2018-04-02 6,000,000 8.3 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-03 2018-03-30 2,000,000 8.3 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-03 2018-03-29 2,000,000 8.3 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-04-03 2018-03-29 55,000,000 8.35 ขาย
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-03-30 2018-03-27 1,000,000 8.3 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-03-27 2018-03-23 1,000,000 8.25 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-03-27 2018-03-22 2,000,000 8.3 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-03-22 2018-03-21 1,000,000 8.3 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-03-22 2018-03-20 424,300 8.25 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-03-22 2018-03-19 1,000,000 8.3 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-03-19 2018-03-14 798,500 8.25 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-03-13 2018-03-08 1,000,000 8.15 ซื้อ
เจริญ วรรธนะสิน หุ้นสามัญ 2018-03-09 2018-03-06 8,287 8.2 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-03-02 2018-02-28 5,000,000 8.2 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-03-02 2018-02-28 658,300 8.15 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-03-02 2018-02-26 664,800 8.15 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-27 2018-02-22 3,000,000 8.08 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-27 2018-02-23 1,893,300 8.15 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-23 2018-02-21 2,000,000 8.15 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-23 2018-02-20 7,120,000 8.15 ซื้อ
ดาเนียล รอสส์ หุ้นสามัญ 2018-02-21 2018-02-16 120,000 8.11 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-21 2018-02-19 4,000,000 8.1 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-21 2018-02-16 2,000,000 8.08 ซื้อ
สุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ Warrant3 2017-11-29 2017-11-28 19,272 0.17 ขาย
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-07 2017-10-16 100,000,000 0 โอนออก
คีรี กาญจนพาสน์ Warrant3 2017-10-18 2017-10-16 300,000,000 0.3 ขาย
พิจิตรา มหาพล หุ้นสามัญ 2017-04-19 2017-04-17 100,000 8.4 ซื้อ
พิจิตรา มหาพล หุ้นสามัญ 2016-09-07 2016-09-05 60,000 8.95 ซื้อ
จุลจิตต์ บุณยเกตุ หุ้นสามัญ 2016-06-29 2016-06-27 362,500 9.25 ขาย
จุลจิตต์ บุณยเกตุ หุ้นสามัญ 2016-06-21 2016-06-08 37,500 9.25 ซื้อ
จุลจิตต์ บุณยเกตุ หุ้นสามัญ 2016-06-21 2016-06-08 37,500 9.25 ขาย
สุจินต์ หวั่งหลี Warrant 2016-02-29 2016-02-23 87,619 0.61 ขาย
จุลจิตต์ บุณยเกตุ หุ้นสามัญ 2016-01-26 2016-01-20 200,000 8.68 ซื้อ
พัชนียา พุฒมี หุ้นสามัญ 2015-09-03 2015-08-27 30,000 9.5 ขาย
จุลจิตต์ บุณยเกตุ หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-24 2,200,000 9.25 ซื้อ
เจริญ วรรธนะสิน Warrant 2015-06-23 2015-06-19 117,237 1.27 ขาย
กวิน กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-02-09 2015-02-09 600,000,000 9.8 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-02-09 2015-02-09 600,000,000 9.8 ขาย
พัชนียา พุฒมี หุ้นสามัญ 2014-11-26 2014-11-25 49,200 10.3 ขาย
พัชนียา พุฒมี หุ้นสามัญ 2014-11-21 2014-11-20 40,000 10.3 ขาย
ชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล Warrant3 2014-11-21 2014-11-20 100,500 1.7 ขาย
คีรี กาญจนพาสน์ Warrant3 2014-11-17 2014-11-13 20,000,000 1.63 ขาย
คีรี กาญจนพาสน์ Warrant3 2014-11-17 2014-11-12 27,232,318 1.62 ขาย
พัชนียา พุฒมี หุ้นสามัญ 2014-11-12 2014-11-11 10,000 10.4 ขาย
พัชนียา พุฒมี หุ้นสามัญ 2014-08-18 2014-08-15 16 9.7 ขาย
พัชนียา พุฒมี หุ้นสามัญ 2014-08-18 2014-08-15 135,200 9.8 ขาย
สุจินต์ หวั่งหลี หุ้นสามัญ 2014-08-04 2014-07-31 1,000,000 8.65 ซื้อ
พัชนียา พุฒมี หุ้นสามัญ 2014-07-10 2014-07-07 90,000 8.85 ขาย
สุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ Warrant3 2014-06-10 2013-11-19 5,666 1.01 ขาย
ชวดี รุ่งเรือง Warrant3 2014-06-10 2013-11-18 3,201 1.1 ขาย
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-06-05 2014-06-04 17,000,000 8.7 ซื้อ
สุจินต์ หวั่งหลี หุ้นสามัญ 2014-05-20 2014-05-16 800,000 8.1 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-05-06 2014-05-02 100,000,000 8.3 ขาย
คีรี กาญจนพาสน์ Warrant3 2014-04-28 2014-04-25 70,425,900 0.84 ขาย
พัชนียา พุฒมี Warrant3 2014-03-14 2014-03-12 75,000 0.94 ขาย
พัชนียา พุฒมี Warrant3 2014-03-14 2014-03-12 72 0.91 ขาย
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-12-09 2013-12-06 24,942,000 9 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-12-09 2013-12-03 1,000,000 9.2 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-11-27 2013-11-26 15,500,000 8.97 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-11-27 2013-11-25 3,389,500 9.15 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-11-27 2013-11-22 8,500,000 9.04 ซื้อ
สุจินต์ หวั่งหลี Warrant 2013-11-19 2013-11-18 400,000 1.1 ขาย
ชวดี รุ่งเรือง หุ้นสามัญ 2013-10-18 2013-10-15 20,000 9.25 ขาย
ชวดี รุ่งเรือง หุ้นสามัญ 2013-10-18 2013-10-14 20,000 9.2 ขาย
พัชนียา พุฒมี หุ้นสามัญ 2013-10-15 2013-10-14 40,000 9.2 ขาย
สุจินต์ หวั่งหลี หุ้นสามัญ 2013-09-27 2013-09-26 200,000 8.95 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-02 2013-08-28 50,000,000 7.35 ซื้อ
สุจินต์ หวั่งหลี หุ้นสามัญ 2013-08-26 2013-08-22 500,000 8 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-07-25 2013-07-19 100,000,000 7.5 ขาย
พัชนียา พุฒมี หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-07-16 40,200 8 ขาย
ชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล หุ้นสามัญ 2013-06-28 2013-06-25 21,000 7.15 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-28 2013-06-27 3,000,000 7.72 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-28 2013-06-25 4,670,300 7.11 ซื้อ
เจริญ วรรธนะสิน หุ้นสามัญ 2013-06-27 2013-06-24 50,000 7.35 ซื้อ
ชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล หุ้นสามัญ 2013-06-25 2013-06-20 66,000 7.37 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-25 2013-06-21 1,000,000 7.2 ซื้อ
ชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล หุ้นสามัญ 2013-06-18 2013-06-13 70,000 7.25 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-13 100,000,000 7.42 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-13 30,000,000 7.42 ซื้อ
พัชนียา พุฒมี หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-13 40,200 7.45 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-10 13,850,800 8.16 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-12 23,987,400 7.82 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-11 36,881,800 7.92 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-10 2013-06-05 23,536,600 8.16 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-10 2013-06-06 35,000,000 8.02 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ Warrant2 2013-06-10 2013-06-07 3,461,400 0.58 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-10 2013-06-07 26,718,300 8.05 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-05 2013-05-31 3,000,000 8.22 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-05 2013-06-04 1,000,000 8.1 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-28 5,000,000 8.35 ซื้อ
พัชนียา พุฒมี Warrant 2013-05-02 2013-04-30 300,000 0.67 ขาย
พัชนียา พุฒมี Warrant 2013-04-02 2013-03-29 200,000 0.72 ขาย
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-15 350,000,000 0 โอนออก-เพื
คีรี กาญจนพาสน์ Warrant2 2013-03-19 2013-03-15 400,000,000 0.66 ขาย
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-15 350,000,000 0 โอนออก-เพื
พัชนียา พุฒมี Warrant 2013-02-20 2013-02-18 500,000 0.59 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ Warrant2 2013-02-20 2013-02-15 1,200,000,000 0.47 ขาย
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-02-20 2013-02-15 50,000 8 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ Warrant2 2013-01-24 2013-01-22 560,413,570 0.45 ขาย
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-11-26 2012-11-20 32,000,000 6.15 ขาย
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-11-26 2012-11-23 103,460,573 6.15 ซื้อ
สุรพงษ์ เลาหะอัญญา หุ้นสามัญ 2012-10-29 2012-10-25 627 5.65 ขาย
สุรพงษ์ เลาหะอัญญา หุ้นสามัญ 2012-10-29 2012-10-25 627 5.65 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-16 2012-10-11 17,000,000 5.84 ซื้อ
สุจินต์ หวั่งหลี หุ้นสามัญ 2012-10-08 2012-10-04 200,000 5.65 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-09-21 2012-09-20 10,929,258 5.25 ซื้อ
พัชนียา พุฒมี หุ้นสามัญ 2012-09-18 2012-09-17 16,880 5.65 ขาย
สุจินต์ หวั่งหลี หุ้นสามัญ 2012-08-10 2012-08-09 3,000,000 0.87 ซื้อ
พัชนียา พุฒมี หุ้นสามัญ 2012-04-25 2012-04-23 133,300 0.82 ขาย
พัชนียา พุฒมี หุ้นสามัญ 2012-02-24 2012-02-22 133,300 0.75 ซื้อ
พัชนียา พุฒมี หุ้นสามัญ 2012-02-24 2012-02-21 133,000 0.75 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-02-23 2012-02-22 2,147,483,647 0.73 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-02-23 2012-02-22 2,147,483,647 0.73 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-01-26 2012-01-25 14,080,000 0.71 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-28 2011-11-23 10,000,000 0.67 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-10-25 2011-10-20 20,000,000 0.56 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-10-25 2011-10-19 15,000,000 0.59 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-10-17 2011-10-13 5,000,000 0.59 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-10-17 2011-10-12 90,970,300 0.6 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-10-12 2011-10-11 64,723,600 0.6 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-10-12 2011-10-07 131,839,600 0.56 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-10-12 2011-10-10 75,535,300 0.58 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-10-07 2011-10-04 43,000,000 0.52 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-10-07 2011-10-06 147,339,700 0.55 ซื้อ
คีรี กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-10-07 2011-10-05 25,734,300 0.52 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com