หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร BLAND

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2018-08-08 2018-08-06 300,000 1.82 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2018-05-14 2018-05-10 278,000 0.06 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2018-05-11 2018-05-09 75,017,500 0.03 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2018-05-11 2018-05-10 656,039,100 0.05 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2018-04-27 2018-04-26 495,000,000 0.03 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-03-06 2018-03-05 140,000 1.73 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-26 2018-02-23 1,000,000 1.73 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-23 2018-02-22 2,000,000 1.74 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-20 2018-02-19 150,000 1.76 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-16 2018-02-14 64,000 1.74 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-16 2018-02-15 4,513,000 1.74 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-13 2018-02-09 1,000,000 1.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-13 2018-02-12 607,000 1.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-08 2018-02-07 1,000,000 1.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-06 2018-02-05 1,500,000 1.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-05 2018-02-02 40,000 1.73 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-01 2018-01-31 900,000 1.73 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-31 2018-01-30 100,000 1.75 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-30 2018-01-29 30,000 1.75 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-29 2018-01-26 1,400,000 1.75 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-25 2018-01-24 70,000 1.76 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-23 2018-01-22 6,000,000 1.76 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2018-01-23 2018-01-22 31,920,000 0.04 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2018-01-22 2018-01-19 30,000,000 0.04 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-19 2018-01-17 50,000,000 1.76 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-15 150,000 1.77 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-15 150,000 1.77 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-15 2018-01-12 2,012,200 1.77 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-11 2018-01-10 8,428,100 1.78 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-10 2018-01-08 23,000,000 1.77 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-10 2018-01-09 20,000,000 1.78 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-10 2018-01-09 20,000,000 1.78 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-09 2018-01-05 20,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-05 2018-01-04 240,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-04 2017-12-29 10,300,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-04 2018-01-03 25,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-12-29 2017-12-27 1,418,000 1.77 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-12-25 2017-12-22 50,000 1.78 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-12-22 2017-12-20 2,500,000 1.77 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-12-20 2017-12-19 400,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-12-14 2017-12-13 100,000 1.78 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-06 100,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-07 400,000 1.77 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-12-06 2017-12-04 270,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-12-01 2017-11-30 220,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-29 2017-11-28 700,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-24 2017-11-22 300,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-24 2017-11-23 2,000,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-21 100,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-17 5,218,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-14 50,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-14 2017-11-13 50,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-13 2017-11-09 50,000 1.83 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-13 2017-11-10 50,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-09 2017-11-08 50,000 1.83 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-08 2017-11-07 2,580,000 1.83 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-03 2017-11-02 1,550,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-02 2017-11-01 600,000 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-01 2017-10-31 100,000 1.83 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-31 2017-10-30 200,000 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-30 2017-10-27 100,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-27 2017-10-25 100,000 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-25 2017-10-24 565,000 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-24 2017-10-20 3,050,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-20 2017-10-19 6,100,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-19 2017-10-18 2,100,000 1.87 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-18 2017-10-17 11,100,000 1.87 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-16 2017-10-11 4,740,700 1.87 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-16 2017-10-12 3,200,000 1.9 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-12 2017-10-10 550,000 1.87 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-10 2017-10-09 5,500,000 1.88 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-09 2017-10-06 300,000 1.88 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-06 2017-10-05 7,005,200 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-06 2017-10-05 7,005,200 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-10-03 2,000,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-10-04 200,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-04 2017-10-02 3,600,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-02 2017-09-28 6,000,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-28 2017-09-27 3,000,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-27 2017-09-25 715,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-25 2017-09-22 3,000,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-22 2017-09-21 3,000,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-22 2017-09-21 3,000,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-19 5,000,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-20 100,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-18 100,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-18 100,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-18 2017-09-14 106,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-18 2017-09-15 45,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-13 2017-09-12 625,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-12 2017-09-11 130,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-11 2017-09-08 1,045,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-08 2017-09-07 103,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-01 2017-08-31 3,620,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-31 2017-08-30 140,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-30 2017-08-29 700,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-29 2017-08-28 140,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-28 2017-08-25 100,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-25 2017-08-24 180,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-23 2017-08-22 1,000,000 1.78 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-21 2017-08-18 5,000,000 1.76 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-17 2017-08-16 25,500,000 1.76 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-16 2017-08-10 1,000,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-11 2017-08-10 5,000,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-09 2017-08-07 76,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-09 2017-08-08 80,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-04 2017-08-03 2,000,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-04 2017-08-03 2,000,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-31 2017-07-26 620,000 1.83 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-26 2017-07-25 10,000 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-25 2017-07-24 2,000,000 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-24 2017-07-21 300,000 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-21 2017-07-20 4,555,900 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-07-19 20,004,300 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-19 2017-07-18 25,000 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-18 2017-07-14 78,100 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-18 2017-07-17 140,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-14 2017-07-13 2,000,000 1.83 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-12 2017-07-11 300,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-11 2017-07-07 50,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-04 2017-07-03 45,000 1.83 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-03 2017-06-30 1,000,000 1.83 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-23 2017-06-22 2,010,000 1.92 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-21 2017-06-19 2,080,000 1.95 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-21 2017-06-20 600,000 1.94 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-19 2017-06-16 100,000 1.94 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-14 2017-06-13 2,060,000 1.9 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-14 2017-06-13 2,060,000 1.9 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-13 2017-06-12 500,000 1.9 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-08 2017-06-07 500,000 1.91 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-07 2017-06-06 1,000,000 1.91 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-06 2017-06-02 100,000 1.9 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-06 2017-06-05 150,000 1.91 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-02 2017-06-01 100,000 1.88 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-01 2017-05-30 100,000 1.88 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-01 2017-05-31 14,500,000 1.9 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-30 2017-05-26 58,000 1.86 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-30 2017-05-29 407,900 1.86 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-26 2017-05-25 261,000 1.86 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-24 18,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2017-05-25 2017-05-24 100,000,000 0.17 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-22 3,578,000 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-23 2,500,500 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-19 45,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-19 2017-05-18 1,060,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-18 2017-05-17 50,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-18 2017-05-17 50,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-16 2017-05-15 90,000 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-11 48,000 1.88 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 65,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-12 2017-05-09 49,000 1.92 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-09 2017-05-08 2,090,000 1.9 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-08 2017-05-04 300,000 1.91 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-08 2017-05-05 2,100,000 1.9 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-04 2017-05-03 2,000,000 1.9 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-02 2017-04-27 97,000 1.88 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-02 2017-04-28 2,300,000 1.88 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-25 2017-04-24 80,000 1.87 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-24 2017-04-21 4,050,000 1.87 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-20 90,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-20 2017-04-19 2,765,000 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-19 2017-04-18 7,130,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-12 80,000 1.91 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-12 2017-04-11 199,000 1.89 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-10 2017-04-07 6,305,000 1.88 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-07 2017-04-05 813,100 1.88 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-05 2017-04-04 8,502,400 1.89 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-04 2017-04-03 5,100,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-03 2017-03-31 6,313,900 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-03-31 2017-03-29 5,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-03-29 2017-03-27 30,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-03-29 2017-03-28 2,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-24 11,000 1.18 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-03-21 2017-03-20 4,000 1.83 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-03-16 2017-03-15 13,800 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-03-15 2017-03-14 211,000 1.78 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-03-07 2017-03-03 11,600 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-03-03 2017-03-02 11,500 1.83 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-09-20 2016-09-01 1,000,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-09-01 2016-08-30 70,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-29 2016-08-26 500,000 1.73 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-26 2016-08-24 22,200 1.74 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-26 2016-08-24 22,200 1.74 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-26 2016-08-24 22,200 1.74 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-26 2016-08-25 1,015,000 1.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-26 2016-08-25 1,015,000 1.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-26 2016-08-25 1,015,000 1.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-24 2016-08-22 3,000,000 1.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-24 2016-08-22 3,000,000 1.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2016-08-24 2016-08-23 100,000 0.33 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-18 10,000 1.74 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-19 10,000,000 1.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-18 2016-08-17 1,000 1.74 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-17 2016-08-16 300 1.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2016-08-17 2016-08-16 2,000,000 0.33 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-15 2016-08-11 6,900 1.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-11 2016-08-10 110,000 1.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-09 2016-08-08 100,000 1.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-05 2016-08-04 5,080,000 1.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-05 2016-08-04 5,080,000 1.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-04 2016-08-03 1,080,000 1.58 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-04 2016-08-03 1,080,000 1.58 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-03 2016-08-02 500,000 1.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-02 2016-08-01 513,000 1.54 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-29 2016-07-27 192,900 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-27 2016-07-26 3,022,700 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-22 2016-07-21 3,000,000 1.54 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-21 2016-07-20 930,000 1.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-14 2016-07-13 8,900,000 1.55 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-13 2016-07-12 3,502,600 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-13 2016-07-12 3,502,600 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-12 2016-07-11 6,129,300 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-12 2016-07-11 6,129,300 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-11 2016-07-08 8,040,000 1.52 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-08 2016-07-07 10,000,000 1.52 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-07 2016-07-06 3,000 1.55 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-04 2016-06-30 50,000 1.65 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-30 2016-06-29 20,000 1.64 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-29 2016-06-28 20,000 1.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-28 2016-06-27 70,000 1.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-27 2016-06-24 122,000 1.58 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-24 2016-06-23 2,000 1.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-22 2016-06-21 10,000 1.62 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-20 2016-06-17 5,000 1.58 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-17 2016-06-16 149,000 1.58 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-16 2016-06-15 137,000 1.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-15 2016-06-14 15,000 1.58 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-14 2016-06-13 150,000 1.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-10 2016-06-09 9,100 1.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-09 2016-06-08 5,000 1.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-08 2016-06-07 70,000 1.63 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-06 2016-06-03 3,000 1.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-03 2016-06-02 57,000 1.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-01 2016-05-31 20,000 1.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-05-30 2016-05-26 20,000 1.52 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-05-26 2016-05-25 19,000 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-05-19 2016-05-17 800 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-05-17 2016-05-16 2,000 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-05-16 2016-05-12 4,400 1.54 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-05-12 2016-05-11 5,100 1.55 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-05-11 2016-05-10 6,200 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-05-10 2016-05-09 11,400 1.52 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-05-03 2016-04-29 40,300 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-29 2016-04-28 510,100 1.52 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-28 2016-04-27 27,200 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-27 2016-04-25 5,000 1.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-27 2016-04-26 75,800 1.55 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-25 2016-04-22 118,600 1.5 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-22 2016-04-21 87,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-21 2016-04-19 100,000 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-21 2016-04-20 114,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-19 2016-04-18 74,000 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-18 2016-04-12 22,900 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-11 2016-04-08 1,007,000 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-08 2016-04-05 29,100 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-08 2016-04-05 130,400 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-04 2016-04-01 68,100 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-03-30 2016-03-28 201,500 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-03-30 2016-03-29 90,000 1.5 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-03-24 2016-03-22 500,000 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-03-16 2016-03-14 1,023,000 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-03-10 2016-03-09 40,000 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-03-07 2016-03-03 20,000 1.47 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-03-07 2016-03-04 10,000 1.47 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-03-02 150,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-03-02 2016-03-01 100,000 1.47 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-29 2016-02-26 3,500 1.4 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-26 2016-02-25 500,000 1.4 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-25 2016-02-24 600,000 1.4 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-24 2016-02-23 1,543,700 1.4 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-23 2016-02-18 306,000 1.39 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-23 2016-02-19 944,000 1.4 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-17 2016-02-15 49,200 1.41 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-17 2016-02-16 100,700 1.4 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-15 2016-02-11 138,600 1.41 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-15 2016-02-12 2,020,000 1.39 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-12 2016-02-10 500,000 1.42 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-11 2016-02-09 1,050,000 1.42 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-09 2016-02-08 520,000 1.42 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-08 2016-02-05 61,100 1.42 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-05 2016-02-04 1,050,100 1.41 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-04 2016-02-03 25,000 1.41 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-29 2016-01-28 1,060,000 1.45 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-27 2016-01-26 20,000 1.43 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-26 2016-01-25 646,500 1.43 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-25 2016-01-22 1,042,700 1.43 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-22 2016-01-21 230,300 1.42 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-21 2016-01-19 674,400 1.43 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-21 2016-01-20 130,500 1.42 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-18 50,000 1.41 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-15 2016-01-14 506,000 1.43 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-14 2016-01-12 200,000 1.42 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-14 2016-01-13 50,800 1.43 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-11 848,500 1.41 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-11 2016-01-07 2,051,500 1.42 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-11 2016-01-08 369,300 1.43 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-05 511,100 1.42 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-06 525,300 1.44 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-05 2016-01-04 122,000 1.42 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-04 2015-12-30 350,200 1.43 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-30 2015-12-29 500 1.41 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-29 2015-12-28 200,000 1.41 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-25 600,000 1.4 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-24 30,000 1.39 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-23 390,200 1.37 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-22 4,488,400 1.37 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-21 2015-12-15 704,300 1.4 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-18 2015-12-17 200,000 1.42 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-15 410,000 1.38 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-14 6,171,000 1.35 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-11 7,950,000 1.4 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-09 10,000 1.43 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-04 1,000,000 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-08 3,000,000 1.43 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-01 2015-11-26 600,000 1.54 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-01 2015-11-27 500,000 1.54 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-11-26 2015-11-24 500,000 1.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-11-26 2015-11-25 1,000,000 1.55 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-11-16 2015-11-13 400,000 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-11-09 2015-11-05 24,500 1.58 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-11-09 2015-11-06 20,000 1.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-11-05 2015-11-04 1,100 1.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-10-22 2015-10-21 50,000 1.58 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-10-20 2015-10-19 100,000 1.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-10-16 2015-10-14 30,000 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-10-12 2015-10-08 52,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-10-12 2015-10-09 20,000 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-07 50,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-10-07 2015-10-06 100,000 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-10-02 2015-10-01 10,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-10-01 2015-09-30 50,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-09-24 2015-09-23 307,000 1.47 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-09-23 2015-09-21 210,000 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-09-23 2015-09-22 20,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-09-21 2015-09-18 30,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-09-16 2015-09-11 250,000 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-09-11 2015-09-09 100,000 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-09-09 2015-09-08 150,000 1.45 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-09-04 2015-09-03 300,000 1.44 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-09-03 2015-09-02 100,000 1.43 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-09-01 2015-08-31 100,000 1.44 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-25 5,520,000 1.37 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-26 1,000,000 1.4 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-24 1,200,000 1.38 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-18 1,500,000 1.45 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-08-17 2015-08-13 1,100,000 1.44 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-08-17 2015-08-10 100,000 0.37 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-08-13 2015-08-11 50,000 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-08-04 2015-08-03 100,000 1.46 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-31 2015-07-27 20,000 1.46 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-31 2015-07-27 20,000 1.45 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-31 2015-07-28 30,000 1.44 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-31 2015-07-28 30,000 1.42 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-31 2015-07-29 30,000 1.42 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-31 2015-07-29 30,000 1.41 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-29 2015-07-22 20,000 1.47 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-29 2015-07-23 20,000 1.48 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-29 2015-07-23 20,000 1.47 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-29 2015-07-24 20,000 1.47 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-07-29 2015-07-28 2,000,000 1.45 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-07-28 2015-07-24 1,500,000 1.45 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-07-28 2015-07-27 200,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-07-24 2015-07-22 1,200,000 1.47 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-07-24 2015-07-23 300,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-07-23 2015-07-21 200,000 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-07-21 2015-07-17 1,000,000 1.52 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-07-10 2015-07-08 500,000 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-07-02 2015-06-29 200,000 1.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-07-02 2015-06-30 200,000 1.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-11 100,000 1.63 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-06-04 2015-05-29 15,100,000 1.93 ขาย
ซุยฮัง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-06-04 2015-05-29 15,100,000 1.93 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-06-02 2015-05-28 100,000 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-06-02 2015-05-29 100,000 1.52 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-05-28 2015-05-27 200,000 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-05-21 2015-05-19 200,000 1.55 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-05-19 2015-05-12 90,000 1.48 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-05-19 2015-05-13 100,000 1.47 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-05-19 2015-05-13 100,000 1.49 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-05-19 2015-05-14 90,000 1.48 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-05-19 2015-05-14 125,000 1.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-05-19 2015-05-15 30,000 1.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-05-19 2015-05-15 30,000 1.52 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-05-18 2015-05-15 500,000 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-05-11 2015-05-07 1,000,000 1.52 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-05-11 2015-05-08 100,000 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-05-07 2015-04-30 1,100,000 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-29 2015-04-27 100,000 1.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-29 2015-04-27 1,000,000 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-27 2015-04-24 500,000 1.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-24 2015-04-22 20,000 1.6 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-04-24 2015-04-20 600 1.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-22 2015-04-21 1,200,000 1.61 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-21 2015-04-17 100,000 1.63 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-21 2015-04-17 10,000,000 1.6 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-21 2015-04-20 54,900 1.6 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-04-21 2015-04-16 30,000 1.58 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-17 2015-04-10 40,000 1.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-10 2015-04-08 3,300 1.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-10 2015-04-09 500,000 1.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2015-04-10 2015-04-09 50,000 0.18 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-10 2015-04-09 1,785,300 1.56 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-04-10 2015-04-03 30,000 1.56 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-04-10 2015-04-03 30,000 1.55 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-08 2015-04-03 200,200 1.57 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-04-08 2015-03-31 30,000 1.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-04-08 2015-04-01 30,000 1.5 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-04-08 2015-04-01 30,000 1.52 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-03 2015-04-02 511,900 1.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-02 2015-03-30 1,000,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-02 2015-03-31 1,500,000 1.5 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-02 2015-04-01 1,500,000 1.54 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-03-30 2015-03-26 2,000,000 1.5 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-03-30 2015-03-27 2,000,000 1.47 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-27 2015-03-23 30,000 1.56 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-03-27 2015-03-23 100,000 0.46 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-27 2015-03-24 30,000 1.54 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-27 2015-03-24 50,000 1.52 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-27 2015-03-25 50,000 1.53 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-27 2015-03-25 50,000 1.53 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-03-26 2015-03-24 200,000 1.53 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-16 50,000 1.6 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-17 50,000 1.58 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-03-25 2015-03-19 100,000 0.46 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-03-25 2015-03-19 100,000 0.45 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-03-25 2015-03-20 100,000 0.45 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-18 2,000,000 1.59 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-03-16 2015-03-10 100,000 0.47 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-03-10 2015-03-03 100,000 0.49 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-03-10 2015-03-03 100,000 0.48 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-10 2015-03-05 15,000 1.64 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-03-10 2015-03-05 100,000 0.48 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-03-10 2015-03-06 100,000 0.48 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-03-03 2015-02-24 100,000 0.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-03 2015-02-26 20,000 1.75 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-03 2015-02-27 50,000 1.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-23 2015-02-17 100,000 0.53 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-02-23 2015-02-18 100,000 0.32 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-02-23 2015-02-20 20,000 1.75 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-02-23 2015-02-20 20,000 1.76 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-23 2015-02-20 100,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-17 2015-02-10 100,000 0.56 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-02-17 2015-02-10 20,000 1.82 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-17 2015-02-13 100,000 0.56 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-17 2015-02-16 100,000 0.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2015-02-16 2015-02-12 20,000,000 0.57 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2015-02-16 2015-02-13 9,000,000 0.56 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-13 2015-02-06 100,000 0.55 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-02-13 2015-02-09 100,000 0.34 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-13 2015-02-09 100,000 0.55 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-13 2015-02-09 200,000 0.57 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2015-02-12 2015-02-10 5,981,700 0.56 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2015-02-12 2015-02-11 5,000,000 0.56 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2015-02-10 2015-02-09 10,000,000 0.56 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-06 2015-02-05 100,000 0.54 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-02-05 2015-01-29 25,000 1.77 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-02-05 2015-01-30 100,000 0.34 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-02-05 2015-02-02 30,000 1.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-02-05 2015-02-03 30,000 1.78 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-05 2015-02-03 100,000 0.55 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-05 2015-02-04 100,000 0.56 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-03 2015-01-23 200,000 0.52 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-03 2015-01-23 200,000 0.53 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-02-03 2015-01-26 100,000 0.34 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-02-03 2015-01-26 100,000 0.35 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-02-03 2015-01-27 100,000 0.36 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-03 2015-01-27 100,000 0.55 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-02-03 2015-01-28 30,000 1.78 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-02-03 2015-01-28 100,000 0.36 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-02-03 2015-01-28 59,100 0.36 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-02-03 2015-01-29 159,100 0.35 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-02-03 2015-01-29 218,200 0.35 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-01-23 2015-01-16 8,300 0.33 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-23 2015-01-20 50,000 1.63 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-23 2015-01-20 50,000 1.65 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-01-23 2015-01-20 100,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-01-23 2015-01-20 100,000 0.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-20 2015-01-15 30,000 1.63 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-01-20 2015-01-15 100,000 0.33 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-01-20 2015-01-15 100,000 0.32 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-19 2015-01-14 30,000 1.63 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-01-19 2015-01-14 100,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-01-19 2015-01-14 100,000 0.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-01-16 2015-01-13 100,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-01-16 2015-01-13 100,000 0.51 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-01-13 2015-01-06 100,000 0.3 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-01-13 2015-01-06 100,000 0.31 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-01-13 2015-01-07 100,000 0.32 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-01-13 2015-01-07 100,000 0.33 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-13 2015-01-08 50,000 1.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-01-13 2015-01-08 100,000 0.34 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-01-13 2015-01-08 100,000 0.35 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-01-13 2015-01-09 100,000 0.35 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-08 2014-12-30 50,000 1.58 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-08 2014-12-30 30,000 1.58 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-07 2014-12-29 20,000 1.62 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-25 40,000 1.62 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-26 50,000 1.61 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-26 50,000 1.62 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-25 2014-12-18 50,000 1.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-25 2014-12-18 50,000 1.69 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-25 2014-12-19 50,000 1.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-25 2014-12-19 50,000 1.64 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-25 2014-12-22 50,000 1.65 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-25 2014-12-22 50,000 1.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-25 2014-12-24 40,000 1.63 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-17 50,000 1.63 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-17 50,000 1.65 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-17 2014-12-11 50,000 1.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-17 2014-12-12 50,000 1.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-17 2014-12-12 50,000 1.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2014-12-17 2014-12-12 100,000 0.4 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2014-12-11 2014-12-03 100,000 0.48 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2014-12-11 2014-12-03 100,000 0.49 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-11 2014-12-04 50,000 1.92 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-12-03 2014-12-02 15,000,000 0.59 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-02 2014-12-01 50,000 1.92 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-02 2014-12-01 50,000 1.94 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-11-27 2014-11-24 100,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-11-27 2014-11-26 100,000 0.49 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-12 100,000 2.02 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-12 50,000 2.04 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-13 50,000 1.98 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-13 100,000 2 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-11-20 2014-11-13 100,000 0.54 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-14 50,000 2 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-14 50,000 1.99 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-11-20 2014-11-14 100,000 0.54 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-11-20 2014-11-17 100,000 0.53 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-11-20 2014-11-18 100,000 0.53 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-11-14 2014-11-13 10,000,000 0.67 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-11-13 2014-11-12 11,000,000 0.68 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-11-12 2014-11-11 40,000,000 0.67 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-11-12 2014-11-06 100,000 0.49 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-11-12 2014-11-11 50,000 2 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-11-12 2014-11-11 100,000 0.5 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-11-12 2014-11-11 100,000 0.51 ขาย
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-11-04 2014-10-29 1,000,000 1.98 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-11-04 2014-10-29 100,000 1.99 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-11-04 2014-10-29 100,000 2 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-11-04 2014-10-31 100,000 1.99 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-10-31 2014-10-28 100,000 1.95 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-10-31 2014-10-28 200,000 1.97 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-10-31 2014-10-28 50,000 0.49 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-10-31 2014-10-28 100,000 0.49 ขาย
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-10-29 2014-10-28 1,000,000 1.96 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-10-28 2014-10-21 100,000 0.46 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-10-28 2014-10-22 50,000 0.46 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-10-27 2014-10-20 100,000 0.48 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-10-27 2014-10-20 100,000 0.49 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-10-17 2014-10-13 200,000 1.95 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-10-17 2014-10-13 200,000 1.96 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-10-17 2014-10-13 100,000 0.49 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-10-17 2014-10-14 100,000 1.97 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-10-17 2014-10-14 100,000 1.96 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-10-17 2014-10-15 200,000 1.98 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-10-17 2014-10-15 200,000 1.99 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-10-17 2014-10-16 100,000 1.95 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-10-08 2014-10-06 500,000 2.02 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-10-08 2014-10-07 500,000 1.98 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-10-01 2014-09-26 100,000 0.59 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-10-01 2014-09-26 100,000 0.6 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-09-26 2014-09-23 100,000 0.58 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-09-22 2014-09-16 100,000 0.57 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-09-22 2014-09-16 100,000 0.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-09-09 2014-09-05 20,000,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-09-04 2014-09-01 100,000 0.64 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-08-26 2014-08-22 100,100 2.22 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-08-25 2014-08-18 100,000 0.63 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-08-21 2014-08-20 100,000 2.16 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-08-20 2014-08-19 100,000 2.16 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-08-20 2014-08-08 100,000 0.61 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-08-20 2014-08-08 100,000 0.62 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2014-08-20 2014-08-08 200,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-08-20 2014-08-19 100,000 0.65 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-08-19 2014-08-18 100,000 2.14 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-08-14 2014-08-07 50,000 2.1 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2014-08-08 2014-08-01 100,000 0.65 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2014-08-08 2014-08-01 100,000 0.66 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2014-08-08 2014-08-06 100,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-08-05 2014-07-30 100,000 0.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-08-05 2014-07-31 100,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-08-01 2014-07-29 100,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-08-01 2014-07-29 100,000 0.72 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-25 10,000 2.16 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-07-29 2014-07-25 100,000 0.63 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-07-25 2014-07-23 2,000,000 0.77 ขาย
สาคร กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-07-23 2014-07-18 20,000,000 0.72 ขาย
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-07-23 2014-07-21 2,000,000 2.24 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-07-23 2014-07-21 4,000,000 0.78 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-07-22 2014-07-16 100,000 0.62 ขาย
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-07-18 2014-07-17 150,000 2.04 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-07-18 2014-07-17 30,000 0.63 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-07-16 2014-07-14 7,000,000 0.45 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-07-10 2014-07-08 20,000 1.91 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-07-10 2014-07-08 10,000 0.46 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-07-08 2014-07-02 100,000 0.55 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-07-08 2014-07-02 100,000 0.56 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-07-02 2014-06-26 100,000 0.44 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-07-02 2014-06-26 200,000 0.43 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-07-02 2014-06-27 100,000 0.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-06-24 2014-06-19 100,000 0.38 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-06-19 2014-06-11 80,000 1.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-06-19 2014-06-11 200,000 0.4 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-06-19 2014-06-16 80,000 1.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-06-19 2014-06-16 100,000 0.39 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-06-19 2014-06-18 100,000 0.39 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-06-11 2014-06-09 80,000 1.69 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-06-11 2014-06-10 80,000 1.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-06-06 2014-06-03 80,000 1.69 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-06-06 2014-06-04 20,000 0.35 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-06-06 2014-06-04 80,000 1.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-06-06 2014-06-04 80,000 1.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-06-06 2014-06-05 80,000 1.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-06-06 2014-06-05 100,000 0.38 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-05-29 2014-05-27 100,000 0.33 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-05-29 2014-05-28 10,000 1.61 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-05-23 2014-05-21 100,000 0.35 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-05-23 2014-05-21 100,000 0.35 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-05-23 2014-05-22 20,000 1.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-05-22 2014-05-20 10,000 1.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-05-15 2014-05-14 20,000 1.55 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-04-30 2014-04-25 100,000 1.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-04-30 2014-04-25 100,000 0.39 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-04-30 2014-04-25 98,200 0.4 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-04-28 2014-04-25 20,000 1.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-04-25 2014-04-21 100,000 1.63 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-04-25 2014-04-21 100,000 0.38 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-04-25 2014-04-23 20,000 1.62 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-04-25 2014-04-23 20,000 1.64 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-04-25 2014-04-24 10,000 1.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-04-25 2014-04-24 100,000 0.39 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-04-24 2014-04-18 100,000 1.63 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-04-24 2014-04-18 100,000 1.64 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-04-24 2014-04-18 200,000 0.39 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-04-18 2014-04-09 100,000 0.37 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-04-18 2014-04-10 80,000 1.56 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-04-18 2014-04-11 50,000 1.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-04-18 2014-04-17 10,000 1.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-04-18 2014-04-17 100,000 0.33 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-04-10 2014-04-03 100,000 0.38 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-04-03 2014-04-02 10,000 1.6 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-04-02 2014-04-01 100,000 0.37 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-04-02 2014-04-01 100,000 0.38 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-04-01 2014-03-26 100,000 0.36 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-04-01 2014-03-31 30,000 0.33 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-04-01 2014-03-31 100,000 0.37 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-03-26 2014-03-25 10,000 1.53 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-03-26 2014-03-25 100,000 0.35 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-03-26 2014-03-25 100,000 0.36 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-03-21 2014-03-19 10,000 1.62 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-03-18 2014-03-17 10,000 1.62 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-03-14 2014-03-11 100,000 0.41 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-03-14 2014-03-13 100,000 0.4 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-03-14 2014-03-13 1,800 0.4 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-03-10 2014-03-06 100,000 0.39 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-03-10 2014-03-06 100,000 0.41 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-03-10 2014-03-07 5,000,000 1.64 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-03-05 2014-02-27 40,000 1.49 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-03-05 2014-03-03 100,000 0.38 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-03-05 2014-03-03 100,000 0.39 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-02-27 2014-02-21 100,000 1.47 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-02-27 2014-02-25 30,000 1.49 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-02-27 2014-02-25 40,000 1.48 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-02-27 2014-02-26 40,000 1.48 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-02-25 2014-02-20 100,000 1.46 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-02-25 2014-02-24 10,000 1.47 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-02-25 2014-02-24 314,200 1.46 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-02-20 2014-02-18 30,000 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-02-17 2014-02-13 20,000 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-02-13 2014-02-11 10,000 1.52 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-02-11 2014-02-07 100,000 0.33 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-02-10 2014-02-06 100,000 1.48 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-02-07 2014-02-06 10,000 1.48 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-02-04 2014-01-27 140,000 1.52 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-02-04 2014-01-27 140,000 1.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-02-04 2014-01-28 140,000 1.49 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-02-04 2014-01-28 140,000 1.43 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-02-04 2014-01-29 140,000 1.45 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-01-29 2014-01-28 10,000 1.46 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-01-28 2014-01-23 40,000 1.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2014-01-28 2014-01-24 10,000 0.39 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-01-27 2014-01-20 40,000 1.53 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-01-27 2014-01-22 140,000 1.53 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-01-27 2014-01-22 140,000 1.54 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-01-20 2014-01-17 20,000 1.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-01-17 2014-01-16 20,000 1.58 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-01-16 2014-01-14 100,000 0.37 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-01-16 2014-01-14 100,000 0.38 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-01-15 2014-01-09 140,000 1.44 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-01-15 2014-01-10 140,000 1.41 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-01-15 2014-01-10 140,000 1.42 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-03 200,000 1.39 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-03 100,000 1.4 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-06 100,000 1.37 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-06 100,000 1.42 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-07 100,000 1.42 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-12-24 2013-12-19 80,000 1.65 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-12-24 2013-12-20 100,000 0.47 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-12-24 2013-12-23 100,000 0.45 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-12-24 2013-12-23 100,000 0.45 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-12-19 2013-12-16 100,000 0.48 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-12-19 2013-12-16 100,000 0.48 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2013-12-13 2013-12-12 10,000 0.38 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-12-11 2013-12-03 100,000 0.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-12-04 2013-12-02 10,000 1.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-12-03 2013-12-02 100,000 0.52 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-12-03 2013-12-02 100,000 0.53 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant5 2013-11-28 2013-11-26 100,000 0.52 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-11-28 2013-11-27 100,000 0.53 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-11-22 2013-11-21 20,000 1.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-11-18 2013-11-13 100,000 0.52 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-11-18 2013-11-13 200,000 0.52 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-11-18 2013-11-14 10,000 1.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-11-18 2013-11-15 40,000 1.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-10-31 2013-10-29 100,000 0.57 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-10-31 2013-10-30 100,000 0.55 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-10-29 2013-10-22 100,000 0.54 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-10-24 2013-10-21 100,000 0.58 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-10-22 2013-10-17 100,000 0.57 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-10-22 2013-10-18 100,000 0.58 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-10-17 2013-10-16 200,000 0.59 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-10-15 2013-10-09 50,000 1.65 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-10-15 2013-10-10 50,000 1.64 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-10-15 2013-10-10 50,000 1.67 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-10-11 2013-10-09 15,000 1.65 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-10-11 2013-10-10 150,000 1.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-10-10 2013-10-07 50,000 1.64 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-10-10 2013-10-07 50,000 1.65 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-10-10 2013-10-08 50,000 1.63 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-10-09 2013-10-08 100,000 1.65 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-10-08 2013-09-30 100,000 0.45 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-10-08 2013-10-02 50,000 1.57 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-10-08 2013-10-03 100,000 0.49 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-10-08 2013-10-04 100,000 1.67 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-10-08 2013-10-07 20,000,000 1.64 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-30 2013-09-27 100,000 1.56 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-09-26 2013-09-18 100,000 0.48 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-20 500,000 1.59 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-20 50,000 1.59 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-23 50,000 1.59 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-23 50,000 1.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-25 5,000,000 1.5 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-19 2013-09-18 3,000,000 1.49 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-18 2013-09-16 100,100 1.46 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-18 2013-09-17 100,000 1.46 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-13 2013-09-12 100,000 1.44 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-10 2013-09-06 3,000,000 1.32 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-10 2013-09-09 3,000,000 1.36 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-10 2013-09-09 100,000 1.38 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-06 2013-09-05 100,000 1.33 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-09-05 2013-08-27 50,000 1.94 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2013-09-04 2013-09-02 200,000 0.31 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-08-29 2013-08-22 100,000 0.44 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-08-22 2013-08-16 100,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-08-22 2013-08-16 200,000 0.52 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 3 2013-08-19 2013-08-15 100,000 0.5 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-08-19 2013-08-16 100,000 1.58 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-08-16 2013-08-15 1,000,000 1.54 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-08-14 2013-08-09 10,000 1.54 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-08-09 2013-08-08 100,000 1.55 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-08-06 2013-08-02 90,000 1.47 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-07-30 2013-07-25 100,000 0.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-07-26 2013-07-25 10,000,000 1.6 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-07-25 2013-07-19 100,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-07-25 2013-07-19 100,000 0.53 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2013-07-25 2013-07-24 20,000,000 0 โอนออก
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-07-25 2013-07-24 83,400 0.57 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-07-25 2013-07-24 83,400 0.59 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-07-19 2013-07-18 10,000 1.54 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-07-15 2013-07-11 300,000 1.42 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-07-05 2013-06-27 100,000 0.46 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-07-05 2013-06-27 100,000 0.47 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-27 2013-06-26 5,000,000 1.41 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-25 6,000,000 1.35 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-20 15,000,000 1.47 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-21 5,000,000 1.44 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-06-20 2013-06-10 100,000 0.67 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-06-20 2013-06-11 200,000 0.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-06-20 2013-06-13 100,000 0.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-04 2013-05-31 50,000 1.93 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-06-03 2013-05-30 50,000 1.94 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-06-03 2013-05-30 50,000 1.93 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-05-29 2013-05-27 100,000 0.75 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-05-29 2013-05-27 100,000 0.75 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-05-23 2013-05-21 100,000 0.76 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-05-23 2013-05-21 100,000 0.78 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-05-23 2013-05-22 100,000 0.78 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-05-21 2013-05-20 100,000 0.76 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-05-21 2013-05-20 200,000 0.76 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-17 2013-05-13 50,000 2.08 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-17 2013-05-13 50,000 2.08 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-05-17 2013-05-14 100,000 0.79 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-17 2013-05-15 100,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-15 2013-05-10 50,000 2.06 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-15 2013-05-10 50,000 2.04 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-13 2013-05-08 50,000 2.06 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-05-13 2013-05-08 100,000 0.79 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-13 2013-05-08 50,000 2.02 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-05-09 2013-05-03 100,000 0.78 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-04-30 2013-04-25 1,050,000 1.97 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-04-29 2013-04-25 200,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-04-29 2013-04-25 200,000 0.74 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-04-26 2013-04-23 2,100,000 1.95 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-04-26 2013-04-23 100,000 0.73 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-04-26 2013-04-23 100,000 0.74 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-04-26 2013-04-24 6,000,000 1.93 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-04-17 2013-04-10 2,000,000 1.79 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ Warrant 2013-03-20 2013-03-14 10,000,000 0.18 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant2 2013-03-18 2013-03-12 100,000 0.23 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ Warrant 2013-03-14 2013-03-11 15,000,000 0.23 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-07 100,000 2.18 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-08 10,000,000 2.2 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-03-07 2013-03-04 10,000 2.12 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-03-01 2013-02-28 10,000,000 2.1 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-03-01 2013-02-28 10,000,000 2.1 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant2 2013-02-21 2013-02-18 100,000 0.24 ขาย
สาคร กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-02-14 2013-02-13 4,000,000 2.16 ขาย
สาคร กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-02-13 2013-02-11 5,000,000 2 ขาย
ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-02-13 2013-02-12 15,000 1.97 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2013-02-12 2013-02-08 16,291,957 1 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-02-08 2013-02-06 3,000,000 1.86 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2013-02-08 2013-02-06 3,484,700 0.98 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-02-08 2013-02-07 3,000,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2013-02-08 2013-02-07 2,588,500 0.95 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2013-02-06 2013-02-05 15,000,000 0.93 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2013-02-05 2013-02-01 10,000,000 0.88 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2013-02-05 2013-02-04 5,000,000 0.9 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-02-04 2013-02-01 6,000,000 1.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-02-01 2013-01-31 5,000,000 1.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-01-28 2013-01-25 3,000,000 1.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant2 2013-01-24 2013-01-21 100,000 0.25 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant2 2013-01-24 2013-01-21 100,000 0.26 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-23 5,000,000 1.66 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-01-23 2013-01-22 5,000,000 1.81 ซื้อ
สาคร กาญจนพาสน์ Warrant3 2013-01-21 2013-01-17 5,139,646 0.82 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-01-10 2013-01-09 5,000,000 1.3 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-01-04 2013-01-02 5,000,000 1.24 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-12-27 2012-12-25 1,000,000 1.22 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-12-07 2012-12-06 5,000,000 1.3 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-11-16 2012-11-15 10,000,000 1.2 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-11-05 2012-11-02 100,000 1.37 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-11-02 2012-10-31 100,000 1.33 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-31 2012-10-30 5,000,000 1.27 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-10-29 2012-10-24 100,000 1.31 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-18 2012-10-16 300,000 1.24 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-18 2012-10-17 10,000,000 1.22 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-17 2012-10-16 20,000,000 1.24 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-16 2012-10-15 10,000,000 1.25 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-11 2012-10-10 5,000,000 1.26 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-10 2012-10-08 600,000 1.25 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-10 2012-10-09 500,000 1.25 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-02 2012-10-01 1,000,000 1.28 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-01 2012-09-27 500,000 1.33 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-01 2012-09-28 500,000 1.25 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-09-25 5,000,000 1.38 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-09-21 2012-09-19 500,000 1.4 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-09-21 2012-09-20 500,000 1.38 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant2 2012-09-20 2012-09-17 100,000 0.07 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant2 2012-09-14 2012-09-11 100,000 0.05 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-09-13 2012-09-04 100,000 0.96 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-09-13 2012-09-06 100,000 0.23 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-09-13 2012-09-06 100,000 0.24 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-09-13 2012-09-07 100,000 1.05 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant2 2012-09-13 2012-09-07 100,000 0.04 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant2 2012-09-13 2012-09-10 100,000 0.05 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2012-09-10 2012-09-07 100,000 0.04 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2012-09-10 2012-09-07 5,000,000 0.29 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-09-06 2012-09-03 100,000 0.93 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-09-06 2012-09-03 100,000 0.95 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-09-06 2012-09-05 200,000 0.97 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-09-05 2012-08-31 3,000,000 0.91 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-09-05 2012-09-03 500,000 0.95 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-09-05 2012-09-04 100,000 0.96 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-09-03 2012-08-31 500,000 0.92 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-08-29 100,000 0.93 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-08-29 100,000 0.97 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-08-30 45,000,000 0.9 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-30 2012-08-28 100,000 0.96 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-30 2012-08-29 10,000,000 0.96 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-08-24 100,000 0.96 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-08-27 100,000 0.98 ขาย
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-08-28 500,000 0.98 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-28 2012-08-23 100,000 0.99 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-28 2012-08-23 100,000 1 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-28 2012-08-27 11,000,000 0.98 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-27 2012-08-23 5,000,000 1 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-27 2012-08-24 1,100,000 0.97 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-23 2012-08-21 100,000 0.95 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-23 2012-08-21 100,000 0.96 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-23 2012-08-22 5,000,000 1 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-23 2012-08-22 10,000,000 0.99 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-22 2012-08-17 100,000 0.93 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-22 2012-08-20 100,000 0.94 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-21 2012-08-16 100,000 0.9 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-21 2012-08-16 200,000 0.93 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-21 2012-08-20 2,000,000 0.95 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-20 2012-08-15 100,000 0.9 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-20 2012-08-15 100,000 0.91 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-08-16 10,000,000 0.95 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-14 2012-08-07 50,000,000 0.86 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-14 2012-08-09 10,000,000 0.93 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-10 2012-08-08 100,000 0.89 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-07 2012-08-03 40,000,000 0.89 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-07 2012-08-06 20,000,000 0.88 ซื้อ
สาคร กาญจนพาสน์ Warrant 2012-08-06 2012-08-03 5,000,000 0.25 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-06 2012-08-03 100,000 0.88 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-08-06 2012-08-03 200,000 0.2 ขาย
สาคร กาญจนพาสน์ Warrant 2012-08-03 2012-08-01 5,000,000 0.24 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-03 2012-08-01 10,000,000 0.85 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-01 2012-07-30 100,000 0.82 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-01 2012-07-31 100,000 0.83 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-31 2012-07-27 10,000,000 0.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-31 2012-07-30 29,115,100 0.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-27 2012-07-25 20,000,000 0.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2012-07-27 2012-07-25 100,000 0.03 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-27 2012-07-26 30,000,000 0.82 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-27 2012-07-26 200,000 0.82 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-27 2012-07-26 200,000 0.82 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-26 2012-07-23 100,000 0.81 ขาย
สาคร กาญจนพาสน์ Warrant 2012-07-26 2012-07-25 24,344,100 0.02 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-26 2012-07-25 100,000 0.8 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-26 2012-07-25 100,000 0.81 ขาย
สาคร กาญจนพาสน์ Warrant 2012-07-26 2012-07-26 2,067,860 0.02 ขาย
สาคร กาญจนพาสน์ Warrant 2012-07-25 2012-07-23 5,000,000 0.2 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-25 2012-07-24 20,000,000 0.81 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-24 2012-07-20 100,000 0.79 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-24 2012-07-20 100,000 0.8 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-23 2012-07-19 100,000 0.78 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-23 2012-07-19 200,000 0.79 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-07-23 2012-07-19 100,000 0.19 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-23 2012-07-20 50,000,000 0.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-20 2012-07-19 50,000,000 0.78 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-19 2012-07-18 15,363,100 0.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-18 2012-07-16 53,620,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-18 2012-07-17 40,000,000 0.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-12 2012-07-10 20,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-06 2012-07-04 20,000 0.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-06 2012-07-05 8,966,600 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-04 2012-06-28 100,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-04 2012-06-29 200,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-04 2012-06-29 100,000 0.73 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-04 2012-07-02 50,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-04 2012-07-02 200,000 0.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-04 2012-07-03 5,000,000 0.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-04 2012-07-03 20,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-04 2012-07-03 200,000 0.71 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-29 2012-06-26 3,022,300 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2012-06-29 2012-06-27 20,000 0.03 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-29 2012-06-28 1,000,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-06-25 2012-06-20 100,000 0.16 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-06-25 2012-06-20 100,000 0.17 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-25 2012-06-21 5,000,000 0.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-25 2012-06-22 4,000,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-25 2012-06-22 20,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-06-25 2012-06-22 100,000 0.7 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-22 2012-06-19 1,000,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-22 2012-06-20 2,000,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-06-19 2012-06-15 100,000 0.67 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-19 2012-06-18 2,000,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-19 2012-06-18 40,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-06-19 2012-06-18 100,000 0.68 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-15 2012-06-13 4,000,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-13 2012-06-11 50,000 0.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-13 2012-06-12 20,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-06-12 2012-06-05 200,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-06-12 2012-06-07 200,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-08 2012-06-06 2,000,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-08 2012-06-07 100,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-07 2012-06-01 1,000,000 0.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-07 2012-06-05 2,000,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-06-06 2012-05-30 200,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-06-06 2012-05-31 200,000 0.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-06-06 2012-06-01 200,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-06-06 2012-06-01 200,000 0.69 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-28 1,475,300 0.66 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-29 2,500,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-30 3,491,300 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-30 200,000 0.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-23 10,000,000 0.65 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-23 100,000 0.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-23 200,000 0.65 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-24 2,000,000 0.65 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-24 100,000 0.65 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-25 10,000,000 0.66 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-25 110,000 0.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-24 2012-05-21 200,000 0.66 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-24 2012-05-22 200,000 0.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-24 2012-05-22 200,000 0.66 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-23 2012-05-21 2,000,000 0.66 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-23 2012-05-22 2,124,600 0.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2011-01-19 200,000 0.15 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-01 200,000 0.73 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2011-04-01 100,000 0.2 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-05 200,000 0.75 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-07 200,000 0.76 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2011-04-07 289,800 0.2 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-08 600,000 0.76 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-12 200,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-12 200,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-18 200,000 0.76 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-19 400,000 0.79 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-20 200,000 0.78 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-22 200,000 0.78 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-22 200,000 0.8 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-22 200,000 0.78 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-26 128,400 0.75 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-26 128,400 0.76 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-27 200,000 0.76 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-28 200,000 0.77 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-03 200,000 0.76 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-03 200,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-04 200,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-04 200,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-06 400,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-06 400,000 0.73 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-09 200,000 0.73 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-09 200,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-10 200,000 0.73 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-10 200,000 0.73 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-11 400,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-12 200,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-12 200,000 0.75 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-13 73,200 0.75 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-18 73,200 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-18 200,000 0.75 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-19 200,000 0.78 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-20 200,000 0.77 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-20 200,000 0.78 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-23 400,000 0.77 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-25 140,000 0.75 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-26 150,000 0.77 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-26 150,000 0.77 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-27 400,000 0.77 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-27 400,000 0.77 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-30 200,000 0.78 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-30 600,000 0.79 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-01 600,000 0.82 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-01 600,000 0.83 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-02 600,000 0.79 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-02 400,000 0.77 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-03 400,000 0.77 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-06 200,000 0.73 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-06 200,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-07 600,000 0.73 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-07 600,000 0.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-08 600,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-08 600,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-09 1,000,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-09 1,000,000 0.69 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-13 200,000 0.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-13 200,000 0.67 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-14 400,000 0.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-14 400,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-15 100,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-16 300,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-21 200,000 0.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-21 200,000 0.67 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-23 600,000 0.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-24 400,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-27 400,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-27 200,000 0.66 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-28 400,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-29 600,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-30 200,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-04 400,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-05 200,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-06 400,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-06 400,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-07 200,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-07 600,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-08 600,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-11 200,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-12 350,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-12 150,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-13 200,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-13 200,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-14 200,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-18 100,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-19 200,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-19 100,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-22 200,000 0.73 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-25 200,000 0.73 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-25 200,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-26 400,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-27 200,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-27 200,000 0.76 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-28 400,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2011-07-28 200,000 0.18 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-01 400,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-01 200,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-02 200,000 0.73 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-02 200,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-04 200,000 0.73 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-04 200,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-05 200,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-08 200,000 0.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-08 400,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-09 200,000 0.65 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-09 200,000 0.67 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-10 200,000 0.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-10 243,000 0.66 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-11 243,000 0.65 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-11 200,000 0.65 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-15 400,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-16 400,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-17 200,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-17 600,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-19 400,000 0.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-19 400,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-22 600,000 0.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-22 200,000 0.67 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-23 400,000 0.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-23 400,000 0.67 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-24 400,000 0.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-24 1,000,000 0.66 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-25 800,000 0.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-25 800,000 0.64 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-26 600,000 0.62 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-26 400,000 0.62 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-29 200,000 0.63 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-29 200,000 0.63 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-30 200,000 0.65 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-30 400,000 0.65 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-31 200,000 0.65 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-01 200,000 0.64 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-02 200,000 0.64 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-05 200,000 0.63 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-05 200,000 0.63 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-06 200,000 0.63 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-06 200,000 0.63 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-07 200,000 0.65 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-08 400,000 0.64 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-08 400,000 0.64 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-09 400,000 0.64 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-09 600,000 0.64 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-12 400,000 0.62 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-12 400,000 0.63 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-13 200,000 0.62 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-16 200,000 0.6 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-16 200,000 0.6 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-19 200,000 0.6 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-19 200,000 0.59 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-20 400,000 0.59 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-20 400,000 0.59 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-21 400,000 0.6 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-21 200,000 0.6 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-23 200,000 0.55 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-23 200,000 0.52 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-26 200,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-26 400,000 0.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-27 400,000 0.5 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-27 400,000 0.51 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-28 400,000 0.5 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-28 400,000 0.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-29 200,000 0.5 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-29 200,000 0.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-30 200,000 0.5 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-30 200,000 0.51 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-03 800,000 0.48 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-03 800,000 0.49 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-04 200,000 0.47 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-04 200,000 0.49 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-05 600,000 0.48 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-05 600,000 0.49 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-06 200,000 0.49 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-06 200,000 0.51 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-07 600,000 0.52 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-07 600,000 0.52 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-10 200,000 0.5 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-10 200,000 0.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-11 200,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-11 400,000 0.51 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-12 200,000 0.5 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-13 200,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-13 400,000 0.52 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-17 200,000 0.52 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-17 200,000 0.53 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-18 200,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-19 400,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-19 400,000 0.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-20 200,000 0.49 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-20 200,000 0.48 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-25 200,000 0.47 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-25 200,000 0.48 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-26 200,000 0.48 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-26 200,000 0.48 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-27 200,000 0.49 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-28 200,000 0.49 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-28 200,000 0.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-31 200,000 0.49 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-31 200,000 0.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-01 400,000 0.52 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-02 200,000 0.55 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-02 400,000 0.55 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-03 400,000 0.54 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-03 200,000 0.55 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-04 200,000 0.55 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-07 200,000 0.55 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-09 400,000 0.54 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-09 200,000 0.56 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-10 200,000 0.54 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-10 200,000 0.54 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-11 200,000 0.56 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-14 200,000 0.57 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-14 200,000 0.58 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-15 300,000 0.58 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-16 100,000 0.6 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-16 100,000 0.59 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-17 100,000 0.58 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-18 200,000 0.58 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-18 200,000 0.58 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-22 100,000 0.58 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-22 100,000 0.57 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-23 200,000 0.59 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-23 200,000 0.59 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-25 300,000 0.6 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-25 300,000 0.61 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-28 200,000 0.63 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-29 300,000 0.63 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-29 300,000 0.65 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2011-11-29 100,000 0.17 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-30 200,000 0.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-30 200,000 0.67 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-01 400,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-01 200,000 0.69 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2011-12-01 100,000 0.19 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-02 1,000,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-06 400,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2011-12-06 200,000 0.18 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-07 200,000 0.69 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-08 800,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-08 400,000 0.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-09 200,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-09 400,000 0.69 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2011-12-14 100,000 0.18 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-14 400,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-14 400,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-15 800,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-15 600,000 0.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2011-12-16 300,000 0.18 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-16 400,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-19 600,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-19 200,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-20 400,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-21 400,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-22 400,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-22 400,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-23 600,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-23 200,000 0.75 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2011-12-27 100,000 0.17 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-27 4,500 0.73 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-28 200,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-28 200,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-29 404,500 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-29 400,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-04 200,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-04 400,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-05 400,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-05 400,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-06 400,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-06 400,000 0.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-09 200,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-09 200,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-10 200,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-11 200,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-11 400,000 0.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-12 400,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-12 400,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-13 200,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-13 200,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-16 200,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-17 800,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-17 800,000 0.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-18 600,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-19 200,000 0.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-19 200,000 0.66 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-20 100,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-20 600,000 0.69 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2012-01-23 200,000 0.16 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-23 300,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-23 400,000 0.69 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-24 600,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-26 400,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-27 200,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-02 400,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-02 200,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-06 100,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-06 100,000 0.73 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-07 200,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-08 400,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-09 200,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-10 200,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-13 200,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-14 400,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-14 400,000 0.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-15 400,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-15 800,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2012-02-16 100,000 0.17 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-16 200,000 0.73 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-17 200,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-17 200,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-20 400,000 0.73 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-21 200,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-22 400,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-22 200,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-23 400,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-23 400,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2012-02-23 100,000 0.16 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-24 600,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-24 400,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-28 400,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-28 400,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-29 400,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-29 400,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-29 400,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-29 400,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-01 200,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-02 400,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-02 200,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-05 200,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-05 200,000 0.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-06 200,000 0.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-08 200,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-09 400,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-09 400,000 0.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-12 200,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-13 400,000 0.69 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-14 400,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-16 400,000 0.73 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-19 600,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-19 400,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-21 600,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-22 200,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-22 200,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-23 400,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-23 400,000 0.69 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-26 400,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-26 400,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-27 400,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-27 200,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-28 200,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-28 600,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-29 800,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-29 400,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-30 600,000 0.68 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-05-17 14,635,600 0.66 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-05-17 100,000 0.66 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-05-18 7,398,500 0.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-17 2012-05-11 200,000 0.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-17 2012-05-11 200,000 0.67 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-17 2012-05-14 400,000 0.65 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-17 2012-05-15 24,751,300 0.66 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-17 2012-05-16 10,000,000 0.65 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-17 2012-05-16 100,000 0.66 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-16 2012-05-11 1,619,000 0.67 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-14 2012-05-08 2,000,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-14 2012-05-09 3,000,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-14 2012-05-10 5,000,000 0.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-11 2012-05-09 200,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-11 2012-05-09 300,000 0.68 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-02 2012-04-26 20,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-04-25 2012-04-20 200,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-04-25 2012-04-20 200,000 0.69 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-25 2012-04-24 2,000,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-25 2012-04-24 20,000 0.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-24 2012-04-20 4,000,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-24 2012-04-23 2,000,000 0.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2012-04-20 2012-04-17 20,000 0.16 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-20 2012-04-18 5,000,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-20 2012-04-18 20,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-20 2012-04-19 1,000,000 0.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-20 2012-04-19 20,000 0.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-17 2012-04-12 200,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-17 2012-04-12 2,000,000 0.67 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-11 2012-04-05 100,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-04 2012-03-30 2,000,000 0.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2012-04-04 2012-03-30 20,000 0.04 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2012-04-04 2012-03-30 20,000 0.16 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-28 2012-03-27 6,000,000 0.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-28 2012-03-27 1,000,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-26 2012-03-22 5,000,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-26 2012-03-22 20,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2012-03-26 2012-03-22 20,000 0.04 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-22 2012-03-20 3,020,000 0.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2012-03-22 2012-03-20 150,000 0.04 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2012-03-22 2012-03-20 100,000 0.16 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2012-03-22 2012-03-21 50,000 0.16 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-22 2012-03-21 5,000,000 0.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2012-03-20 2012-03-15 20,000 0.04 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2012-03-20 2012-03-15 20,000 0.17 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-20 2012-03-16 50,000,000 0.73 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-20 2012-03-19 1,000,000 0.73 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2012-03-20 2012-03-19 100,000 0.17 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-15 2012-03-13 12,000,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-15 2012-03-13 20,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-15 2012-03-14 20,000 0.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-12 2012-03-08 5,000,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-12 2012-03-09 3,000,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-05 20,000 0.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-05 8,535,900 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-06 1,000,000 0.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-02 2012-02-28 20,000 0.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-02 2012-03-01 3,000,000 0.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-02-27 2012-02-23 2,019,000 0.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-02-23 2012-02-20 5,000,000 0.73 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-02-23 2012-02-22 1,000,000 0.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-02-20 2012-02-16 20,000 0.74 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-02-20 2012-02-16 1,000,000 0.73 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-02-16 2012-02-15 3,000,000 0.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2012-02-16 2012-02-15 20,000 0.05 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-02-09 2012-02-06 20,000 0.73 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-02-09 2012-02-08 6,000,000 0.73 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-02-06 2012-02-03 1,000,000 0.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-02-03 2012-02-02 3,000,000 0.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-01-30 2012-01-26 356,600 0.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2012-01-26 2012-01-24 20,000 0.05 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-01-24 2012-01-19 20,000,000 0.66 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-01-24 2012-01-20 7,618,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-01-19 2012-01-17 5,000,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-01-19 2012-01-18 35,000,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-01-17 2012-01-13 13,000,000 0.71 ขาย