หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร BLAND

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2018-08-08 2018-08-06 300,000 1.82 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2018-05-14 2018-05-10 278,000 0.06 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2018-05-11 2018-05-09 75,017,500 0.03 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2018-05-11 2018-05-10 656,039,100 0.05 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2018-04-27 2018-04-26 495,000,000 0.03 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-03-06 2018-03-05 140,000 1.73 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-26 2018-02-23 1,000,000 1.73 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-23 2018-02-22 2,000,000 1.74 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-20 2018-02-19 150,000 1.76 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-16 2018-02-14 64,000 1.74 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-16 2018-02-15 4,513,000 1.74 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-13 2018-02-09 1,000,000 1.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-13 2018-02-12 607,000 1.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-08 2018-02-07 1,000,000 1.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-06 2018-02-05 1,500,000 1.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-05 2018-02-02 40,000 1.73 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-02-01 2018-01-31 900,000 1.73 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-31 2018-01-30 100,000 1.75 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-30 2018-01-29 30,000 1.75 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-29 2018-01-26 1,400,000 1.75 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-25 2018-01-24 70,000 1.76 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-23 2018-01-22 6,000,000 1.76 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2018-01-23 2018-01-22 31,920,000 0.04 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2018-01-22 2018-01-19 30,000,000 0.04 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-19 2018-01-17 50,000,000 1.76 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-15 150,000 1.77 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-15 150,000 1.77 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-15 2018-01-12 2,012,200 1.77 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-11 2018-01-10 8,428,100 1.78 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-10 2018-01-08 23,000,000 1.77 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-10 2018-01-09 20,000,000 1.78 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-10 2018-01-09 20,000,000 1.78 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-09 2018-01-05 20,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-05 2018-01-04 240,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-04 2017-12-29 10,300,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2018-01-04 2018-01-03 25,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-12-29 2017-12-27 1,418,000 1.77 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-12-25 2017-12-22 50,000 1.78 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-12-22 2017-12-20 2,500,000 1.77 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-12-20 2017-12-19 400,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-12-14 2017-12-13 100,000 1.78 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-06 100,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-07 400,000 1.77 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-12-06 2017-12-04 270,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-12-01 2017-11-30 220,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-29 2017-11-28 700,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-24 2017-11-22 300,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-24 2017-11-23 2,000,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-21 100,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-17 5,218,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-15 2017-11-14 50,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-14 2017-11-13 50,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-13 2017-11-09 50,000 1.83 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-13 2017-11-10 50,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-09 2017-11-08 50,000 1.83 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-08 2017-11-07 2,580,000 1.83 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-03 2017-11-02 1,550,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-02 2017-11-01 600,000 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-11-01 2017-10-31 100,000 1.83 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-31 2017-10-30 200,000 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-30 2017-10-27 100,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-27 2017-10-25 100,000 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-25 2017-10-24 565,000 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-24 2017-10-20 3,050,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-20 2017-10-19 6,100,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-19 2017-10-18 2,100,000 1.87 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-18 2017-10-17 11,100,000 1.87 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-16 2017-10-11 4,740,700 1.87 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-16 2017-10-12 3,200,000 1.9 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-12 2017-10-10 550,000 1.87 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-10 2017-10-09 5,500,000 1.88 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-09 2017-10-06 300,000 1.88 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-06 2017-10-05 7,005,200 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-06 2017-10-05 7,005,200 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-10-03 2,000,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-10-04 200,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-04 2017-10-02 3,600,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-10-02 2017-09-28 6,000,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-28 2017-09-27 3,000,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-27 2017-09-25 715,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-25 2017-09-22 3,000,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-22 2017-09-21 3,000,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-22 2017-09-21 3,000,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-19 5,000,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-20 100,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-18 100,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-19 2017-09-18 100,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-18 2017-09-14 106,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-18 2017-09-15 45,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-13 2017-09-12 625,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-12 2017-09-11 130,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-11 2017-09-08 1,045,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-08 2017-09-07 103,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-09-01 2017-08-31 3,620,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-31 2017-08-30 140,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-30 2017-08-29 700,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-29 2017-08-28 140,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-28 2017-08-25 100,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-25 2017-08-24 180,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-23 2017-08-22 1,000,000 1.78 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-21 2017-08-18 5,000,000 1.76 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-17 2017-08-16 25,500,000 1.76 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-16 2017-08-10 1,000,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-11 2017-08-10 5,000,000 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-09 2017-08-07 76,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-09 2017-08-08 80,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-04 2017-08-03 2,000,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-08-04 2017-08-03 2,000,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-31 2017-07-26 620,000 1.83 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-26 2017-07-25 10,000 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-25 2017-07-24 2,000,000 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-24 2017-07-21 300,000 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-21 2017-07-20 4,555,900 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-07-19 20,004,300 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-19 2017-07-18 25,000 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-18 2017-07-14 78,100 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-18 2017-07-17 140,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-14 2017-07-13 2,000,000 1.83 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-12 2017-07-11 300,000 1.81 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-11 2017-07-07 50,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-04 2017-07-03 45,000 1.83 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-07-03 2017-06-30 1,000,000 1.83 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-23 2017-06-22 2,010,000 1.92 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-21 2017-06-19 2,080,000 1.95 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-21 2017-06-20 600,000 1.94 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-19 2017-06-16 100,000 1.94 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-14 2017-06-13 2,060,000 1.9 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-14 2017-06-13 2,060,000 1.9 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-13 2017-06-12 500,000 1.9 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-08 2017-06-07 500,000 1.91 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-07 2017-06-06 1,000,000 1.91 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-06 2017-06-02 100,000 1.9 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-06 2017-06-05 150,000 1.91 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-02 2017-06-01 100,000 1.88 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-01 2017-05-30 100,000 1.88 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-06-01 2017-05-31 14,500,000 1.9 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-30 2017-05-26 58,000 1.86 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-30 2017-05-29 407,900 1.86 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-26 2017-05-25 261,000 1.86 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-24 18,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2017-05-25 2017-05-24 100,000,000 0.17 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-22 3,578,000 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-23 2,500,500 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-19 45,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-19 2017-05-18 1,060,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-18 2017-05-17 50,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-18 2017-05-17 50,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-16 2017-05-15 90,000 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-11 48,000 1.88 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 65,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-12 2017-05-09 49,000 1.92 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-09 2017-05-08 2,090,000 1.9 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-08 2017-05-04 300,000 1.91 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-08 2017-05-05 2,100,000 1.9 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-04 2017-05-03 2,000,000 1.9 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-02 2017-04-27 97,000 1.88 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-05-02 2017-04-28 2,300,000 1.88 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-25 2017-04-24 80,000 1.87 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-24 2017-04-21 4,050,000 1.87 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-20 90,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-20 2017-04-19 2,765,000 1.84 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-19 2017-04-18 7,130,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-12 80,000 1.91 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-12 2017-04-11 199,000 1.89 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-10 2017-04-07 6,305,000 1.88 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-07 2017-04-05 813,100 1.88 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-05 2017-04-04 8,502,400 1.89 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-04 2017-04-03 5,100,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-04-03 2017-03-31 6,313,900 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-03-31 2017-03-29 5,000 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-03-29 2017-03-27 30,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-03-29 2017-03-28 2,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-03-27 2017-03-24 11,000 1.18 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-03-21 2017-03-20 4,000 1.83 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-03-16 2017-03-15 13,800 1.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-03-15 2017-03-14 211,000 1.78 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-03-07 2017-03-03 11,600 1.85 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2017-03-03 2017-03-02 11,500 1.83 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-09-20 2016-09-01 1,000,000 1.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-09-01 2016-08-30 70,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-29 2016-08-26 500,000 1.73 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-26 2016-08-24 22,200 1.74 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-26 2016-08-24 22,200 1.74 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-26 2016-08-24 22,200 1.74 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-26 2016-08-25 1,015,000 1.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-26 2016-08-25 1,015,000 1.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-26 2016-08-25 1,015,000 1.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-24 2016-08-22 3,000,000 1.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-24 2016-08-22 3,000,000 1.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2016-08-24 2016-08-23 100,000 0.33 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-18 10,000 1.74 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-19 10,000,000 1.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-18 2016-08-17 1,000 1.74 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-17 2016-08-16 300 1.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2016-08-17 2016-08-16 2,000,000 0.33 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-15 2016-08-11 6,900 1.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-11 2016-08-10 110,000 1.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-09 2016-08-08 100,000 1.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-05 2016-08-04 5,080,000 1.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-05 2016-08-04 5,080,000 1.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-04 2016-08-03 1,080,000 1.58 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-04 2016-08-03 1,080,000 1.58 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-03 2016-08-02 500,000 1.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-08-02 2016-08-01 513,000 1.54 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-29 2016-07-27 192,900 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-27 2016-07-26 3,022,700 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-22 2016-07-21 3,000,000 1.54 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-21 2016-07-20 930,000 1.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-14 2016-07-13 8,900,000 1.55 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-13 2016-07-12 3,502,600 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-13 2016-07-12 3,502,600 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-12 2016-07-11 6,129,300 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-12 2016-07-11 6,129,300 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-11 2016-07-08 8,040,000 1.52 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-08 2016-07-07 10,000,000 1.52 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-07 2016-07-06 3,000 1.55 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-07-04 2016-06-30 50,000 1.65 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-30 2016-06-29 20,000 1.64 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-29 2016-06-28 20,000 1.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-28 2016-06-27 70,000 1.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-27 2016-06-24 122,000 1.58 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-24 2016-06-23 2,000 1.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-22 2016-06-21 10,000 1.62 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-20 2016-06-17 5,000 1.58 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-17 2016-06-16 149,000 1.58 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-16 2016-06-15 137,000 1.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-15 2016-06-14 15,000 1.58 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-14 2016-06-13 150,000 1.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-10 2016-06-09 9,100 1.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-09 2016-06-08 5,000 1.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-08 2016-06-07 70,000 1.63 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-06 2016-06-03 3,000 1.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-03 2016-06-02 57,000 1.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-06-01 2016-05-31 20,000 1.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-05-30 2016-05-26 20,000 1.52 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-05-26 2016-05-25 19,000 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-05-19 2016-05-17 800 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-05-17 2016-05-16 2,000 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-05-16 2016-05-12 4,400 1.54 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-05-12 2016-05-11 5,100 1.55 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-05-11 2016-05-10 6,200 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-05-10 2016-05-09 11,400 1.52 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-05-03 2016-04-29 40,300 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-29 2016-04-28 510,100 1.52 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-28 2016-04-27 27,200 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-27 2016-04-25 5,000 1.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-27 2016-04-26 75,800 1.55 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-25 2016-04-22 118,600 1.5 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-22 2016-04-21 87,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-21 2016-04-19 100,000 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-21 2016-04-20 114,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-19 2016-04-18 74,000 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-18 2016-04-12 22,900 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-11 2016-04-08 1,007,000 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-08 2016-04-05 29,100 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-08 2016-04-05 130,400 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-04-04 2016-04-01 68,100 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-03-30 2016-03-28 201,500 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-03-30 2016-03-29 90,000 1.5 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-03-24 2016-03-22 500,000 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-03-16 2016-03-14 1,023,000 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-03-10 2016-03-09 40,000 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-03-07 2016-03-03 20,000 1.47 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-03-07 2016-03-04 10,000 1.47 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-03-03 2016-03-02 150,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-03-02 2016-03-01 100,000 1.47 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-29 2016-02-26 3,500 1.4 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-26 2016-02-25 500,000 1.4 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-25 2016-02-24 600,000 1.4 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-24 2016-02-23 1,543,700 1.4 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-23 2016-02-18 306,000 1.39 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-23 2016-02-19 944,000 1.4 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-17 2016-02-15 49,200 1.41 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-17 2016-02-16 100,700 1.4 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-15 2016-02-11 138,600 1.41 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-15 2016-02-12 2,020,000 1.39 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-12 2016-02-10 500,000 1.42 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-11 2016-02-09 1,050,000 1.42 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-09 2016-02-08 520,000 1.42 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-08 2016-02-05 61,100 1.42 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-05 2016-02-04 1,050,100 1.41 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-02-04 2016-02-03 25,000 1.41 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-29 2016-01-28 1,060,000 1.45 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-27 2016-01-26 20,000 1.43 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-26 2016-01-25 646,500 1.43 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-25 2016-01-22 1,042,700 1.43 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-22 2016-01-21 230,300 1.42 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-21 2016-01-19 674,400 1.43 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-21 2016-01-20 130,500 1.42 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-18 50,000 1.41 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-15 2016-01-14 506,000 1.43 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-14 2016-01-12 200,000 1.42 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-14 2016-01-13 50,800 1.43 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-11 848,500 1.41 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-11 2016-01-07 2,051,500 1.42 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-11 2016-01-08 369,300 1.43 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-05 511,100 1.42 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-06 525,300 1.44 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-05 2016-01-04 122,000 1.42 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2016-01-04 2015-12-30 350,200 1.43 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-30 2015-12-29 500 1.41 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-29 2015-12-28 200,000 1.41 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-25 600,000 1.4 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-24 30,000 1.39 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-23 390,200 1.37 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-22 4,488,400 1.37 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-21 2015-12-15 704,300 1.4 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-18 2015-12-17 200,000 1.42 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-15 410,000 1.38 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-14 6,171,000 1.35 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-11 7,950,000 1.4 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-09 10,000 1.43 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-04 1,000,000 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-08 3,000,000 1.43 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-01 2015-11-26 600,000 1.54 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-12-01 2015-11-27 500,000 1.54 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-11-26 2015-11-24 500,000 1.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-11-26 2015-11-25 1,000,000 1.55 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-11-16 2015-11-13 400,000 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-11-09 2015-11-05 24,500 1.58 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-11-09 2015-11-06 20,000 1.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-11-05 2015-11-04 1,100 1.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-10-22 2015-10-21 50,000 1.58 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-10-20 2015-10-19 100,000 1.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-10-16 2015-10-14 30,000 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-10-12 2015-10-08 52,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-10-12 2015-10-09 20,000 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-10-08 2015-10-07 50,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-10-07 2015-10-06 100,000 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-10-02 2015-10-01 10,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-10-01 2015-09-30 50,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-09-24 2015-09-23 307,000 1.47 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-09-23 2015-09-21 210,000 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-09-23 2015-09-22 20,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-09-21 2015-09-18 30,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-09-16 2015-09-11 250,000 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-09-11 2015-09-09 100,000 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-09-09 2015-09-08 150,000 1.45 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-09-04 2015-09-03 300,000 1.44 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-09-03 2015-09-02 100,000 1.43 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-09-01 2015-08-31 100,000 1.44 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-25 5,520,000 1.37 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-26 1,000,000 1.4 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-24 1,200,000 1.38 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-18 1,500,000 1.45 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-08-17 2015-08-13 1,100,000 1.44 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-08-17 2015-08-10 100,000 0.37 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-08-13 2015-08-11 50,000 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-08-04 2015-08-03 100,000 1.46 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-31 2015-07-27 20,000 1.46 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-31 2015-07-27 20,000 1.45 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-31 2015-07-28 30,000 1.44 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-31 2015-07-28 30,000 1.42 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-31 2015-07-29 30,000 1.42 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-31 2015-07-29 30,000 1.41 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-29 2015-07-22 20,000 1.47 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-29 2015-07-23 20,000 1.48 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-29 2015-07-23 20,000 1.47 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-07-29 2015-07-24 20,000 1.47 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-07-29 2015-07-28 2,000,000 1.45 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-07-28 2015-07-24 1,500,000 1.45 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-07-28 2015-07-27 200,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-07-24 2015-07-22 1,200,000 1.47 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-07-24 2015-07-23 300,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-07-23 2015-07-21 200,000 1.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-07-21 2015-07-17 1,000,000 1.52 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-07-10 2015-07-08 500,000 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-07-02 2015-06-29 200,000 1.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-07-02 2015-06-30 200,000 1.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-11 100,000 1.63 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-06-04 2015-05-29 15,100,000 1.93 ขาย
ซุยฮัง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-06-04 2015-05-29 15,100,000 1.93 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-06-02 2015-05-28 100,000 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-06-02 2015-05-29 100,000 1.52 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-05-28 2015-05-27 200,000 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-05-21 2015-05-19 200,000 1.55 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-05-19 2015-05-12 90,000 1.48 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-05-19 2015-05-13 100,000 1.47 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-05-19 2015-05-13 100,000 1.49 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-05-19 2015-05-14 90,000 1.48 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-05-19 2015-05-14 125,000 1.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-05-19 2015-05-15 30,000 1.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-05-19 2015-05-15 30,000 1.52 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-05-18 2015-05-15 500,000 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-05-11 2015-05-07 1,000,000 1.52 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-05-11 2015-05-08 100,000 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-05-07 2015-04-30 1,100,000 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-29 2015-04-27 100,000 1.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-29 2015-04-27 1,000,000 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-27 2015-04-24 500,000 1.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-24 2015-04-22 20,000 1.6 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-04-24 2015-04-20 600 1.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-22 2015-04-21 1,200,000 1.61 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-21 2015-04-17 100,000 1.63 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-21 2015-04-17 10,000,000 1.6 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-21 2015-04-20 54,900 1.6 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-04-21 2015-04-16 30,000 1.58 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-17 2015-04-10 40,000 1.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-10 2015-04-08 3,300 1.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-10 2015-04-09 500,000 1.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2015-04-10 2015-04-09 50,000 0.18 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-10 2015-04-09 1,785,300 1.56 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-04-10 2015-04-03 30,000 1.56 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-04-10 2015-04-03 30,000 1.55 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-08 2015-04-03 200,200 1.57 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-04-08 2015-03-31 30,000 1.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-04-08 2015-04-01 30,000 1.5 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-04-08 2015-04-01 30,000 1.52 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-03 2015-04-02 511,900 1.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-02 2015-03-30 1,000,000 1.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-02 2015-03-31 1,500,000 1.5 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-04-02 2015-04-01 1,500,000 1.54 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-03-30 2015-03-26 2,000,000 1.5 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-03-30 2015-03-27 2,000,000 1.47 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-27 2015-03-23 30,000 1.56 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-03-27 2015-03-23 100,000 0.46 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-27 2015-03-24 30,000 1.54 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-27 2015-03-24 50,000 1.52 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-27 2015-03-25 50,000 1.53 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-27 2015-03-25 50,000 1.53 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-03-26 2015-03-24 200,000 1.53 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-16 50,000 1.6 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-17 50,000 1.58 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-03-25 2015-03-19 100,000 0.46 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-03-25 2015-03-19 100,000 0.45 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-03-25 2015-03-20 100,000 0.45 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-18 2,000,000 1.59 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-03-16 2015-03-10 100,000 0.47 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-03-10 2015-03-03 100,000 0.49 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-03-10 2015-03-03 100,000 0.48 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-10 2015-03-05 15,000 1.64 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-03-10 2015-03-05 100,000 0.48 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-03-10 2015-03-06 100,000 0.48 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-03-03 2015-02-24 100,000 0.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-03 2015-02-26 20,000 1.75 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-03 2015-02-27 50,000 1.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-23 2015-02-17 100,000 0.53 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-02-23 2015-02-18 100,000 0.32 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-02-23 2015-02-20 20,000 1.75 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-02-23 2015-02-20 20,000 1.76 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-23 2015-02-20 100,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-17 2015-02-10 100,000 0.56 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-02-17 2015-02-10 20,000 1.82 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-17 2015-02-13 100,000 0.56 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-17 2015-02-16 100,000 0.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2015-02-16 2015-02-12 20,000,000 0.57 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2015-02-16 2015-02-13 9,000,000 0.56 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-13 2015-02-06 100,000 0.55 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-02-13 2015-02-09 100,000 0.34 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-13 2015-02-09 100,000 0.55 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-13 2015-02-09 200,000 0.57 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2015-02-12 2015-02-10 5,981,700 0.56 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2015-02-12 2015-02-11 5,000,000 0.56 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2015-02-10 2015-02-09 10,000,000 0.56 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-06 2015-02-05 100,000 0.54 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-02-05 2015-01-29 25,000 1.77 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-02-05 2015-01-30 100,000 0.34 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-02-05 2015-02-02 30,000 1.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-02-05 2015-02-03 30,000 1.78 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-05 2015-02-03 100,000 0.55 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-05 2015-02-04 100,000 0.56 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-03 2015-01-23 200,000 0.52 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-03 2015-01-23 200,000 0.53 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-02-03 2015-01-26 100,000 0.34 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-02-03 2015-01-26 100,000 0.35 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-02-03 2015-01-27 100,000 0.36 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-02-03 2015-01-27 100,000 0.55 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-02-03 2015-01-28 30,000 1.78 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-02-03 2015-01-28 100,000 0.36 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-02-03 2015-01-28 59,100 0.36 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-02-03 2015-01-29 159,100 0.35 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-02-03 2015-01-29 218,200 0.35 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-01-23 2015-01-16 8,300 0.33 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-23 2015-01-20 50,000 1.63 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-23 2015-01-20 50,000 1.65 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-01-23 2015-01-20 100,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-01-23 2015-01-20 100,000 0.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-20 2015-01-15 30,000 1.63 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-01-20 2015-01-15 100,000 0.33 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-01-20 2015-01-15 100,000 0.32 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-19 2015-01-14 30,000 1.63 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-01-19 2015-01-14 100,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-01-19 2015-01-14 100,000 0.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-01-16 2015-01-13 100,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2015-01-16 2015-01-13 100,000 0.51 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-01-13 2015-01-06 100,000 0.3 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-01-13 2015-01-06 100,000 0.31 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-01-13 2015-01-07 100,000 0.32 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-01-13 2015-01-07 100,000 0.33 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-13 2015-01-08 50,000 1.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-01-13 2015-01-08 100,000 0.34 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-01-13 2015-01-08 100,000 0.35 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2015-01-13 2015-01-09 100,000 0.35 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-08 2014-12-30 50,000 1.58 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-08 2014-12-30 30,000 1.58 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-07 2014-12-29 20,000 1.62 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-25 40,000 1.62 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-26 50,000 1.61 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-26 50,000 1.62 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-25 2014-12-18 50,000 1.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-25 2014-12-18 50,000 1.69 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-25 2014-12-19 50,000 1.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-25 2014-12-19 50,000 1.64 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-25 2014-12-22 50,000 1.65 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-25 2014-12-22 50,000 1.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-25 2014-12-24 40,000 1.63 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-17 50,000 1.63 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-22 2014-12-17 50,000 1.65 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-17 2014-12-11 50,000 1.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-17 2014-12-12 50,000 1.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-17 2014-12-12 50,000 1.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2014-12-17 2014-12-12 100,000 0.4 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2014-12-11 2014-12-03 100,000 0.48 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2014-12-11 2014-12-03 100,000 0.49 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-11 2014-12-04 50,000 1.92 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-12-03 2014-12-02 15,000,000 0.59 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-02 2014-12-01 50,000 1.92 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-12-02 2014-12-01 50,000 1.94 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-11-27 2014-11-24 100,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-11-27 2014-11-26 100,000 0.49 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-12 100,000 2.02 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-12 50,000 2.04 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-13 50,000 1.98 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-13 100,000 2 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-11-20 2014-11-13 100,000 0.54 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-14 50,000 2 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-14 50,000 1.99 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-11-20 2014-11-14 100,000 0.54 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-11-20 2014-11-17 100,000 0.53 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-11-20 2014-11-18 100,000 0.53 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-11-14 2014-11-13 10,000,000 0.67 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-11-13 2014-11-12 11,000,000 0.68 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-11-12 2014-11-11 40,000,000 0.67 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-11-12 2014-11-06 100,000 0.49 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-11-12 2014-11-11 50,000 2 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-11-12 2014-11-11 100,000 0.5 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-11-12 2014-11-11 100,000 0.51 ขาย
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-11-04 2014-10-29 1,000,000 1.98 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-11-04 2014-10-29 100,000 1.99 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-11-04 2014-10-29 100,000 2 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-11-04 2014-10-31 100,000 1.99 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-10-31 2014-10-28 100,000 1.95 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-10-31 2014-10-28 200,000 1.97 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-10-31 2014-10-28 50,000 0.49 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-10-31 2014-10-28 100,000 0.49 ขาย
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-10-29 2014-10-28 1,000,000 1.96 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-10-28 2014-10-21 100,000 0.46 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-10-28 2014-10-22 50,000 0.46 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-10-27 2014-10-20 100,000 0.48 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-10-27 2014-10-20 100,000 0.49 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-10-17 2014-10-13 200,000 1.95 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-10-17 2014-10-13 200,000 1.96 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-10-17 2014-10-13 100,000 0.49 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-10-17 2014-10-14 100,000 1.97 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-10-17 2014-10-14 100,000 1.96 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-10-17 2014-10-15 200,000 1.98 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-10-17 2014-10-15 200,000 1.99 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-10-17 2014-10-16 100,000 1.95 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-10-08 2014-10-06 500,000 2.02 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-10-08 2014-10-07 500,000 1.98 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-10-01 2014-09-26 100,000 0.59 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-10-01 2014-09-26 100,000 0.6 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-09-26 2014-09-23 100,000 0.58 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-09-22 2014-09-16 100,000 0.57 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-09-22 2014-09-16 100,000 0.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-09-09 2014-09-05 20,000,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-09-04 2014-09-01 100,000 0.64 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-08-26 2014-08-22 100,100 2.22 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-08-25 2014-08-18 100,000 0.63 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-08-21 2014-08-20 100,000 2.16 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-08-20 2014-08-19 100,000 2.16 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-08-20 2014-08-08 100,000 0.61 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-08-20 2014-08-08 100,000 0.62 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2014-08-20 2014-08-08 200,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-08-20 2014-08-19 100,000 0.65 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-08-19 2014-08-18 100,000 2.14 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-08-14 2014-08-07 50,000 2.1 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2014-08-08 2014-08-01 100,000 0.65 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2014-08-08 2014-08-01 100,000 0.66 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant4 2014-08-08 2014-08-06 100,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-08-05 2014-07-30 100,000 0.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-08-05 2014-07-31 100,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-08-01 2014-07-29 100,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-08-01 2014-07-29 100,000 0.72 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-07-29 2014-07-25 10,000 2.16 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-07-29 2014-07-25 100,000 0.63 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-07-25 2014-07-23 2,000,000 0.77 ขาย
สาคร กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-07-23 2014-07-18 20,000,000 0.72 ขาย
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-07-23 2014-07-21 2,000,000 2.24 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-07-23 2014-07-21 4,000,000 0.78 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-07-22 2014-07-16 100,000 0.62 ขาย
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-07-18 2014-07-17 150,000 2.04 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-07-18 2014-07-17 30,000 0.63 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-07-16 2014-07-14 7,000,000 0.45 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-07-10 2014-07-08 20,000 1.91 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-07-10 2014-07-08 10,000 0.46 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-07-08 2014-07-02 100,000 0.55 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-07-08 2014-07-02 100,000 0.56 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-07-02 2014-06-26 100,000 0.44 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-07-02 2014-06-26 200,000 0.43 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-07-02 2014-06-27 100,000 0.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-06-24 2014-06-19 100,000 0.38 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-06-19 2014-06-11 80,000 1.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-06-19 2014-06-11 200,000 0.4 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-06-19 2014-06-16 80,000 1.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-06-19 2014-06-16 100,000 0.39 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-06-19 2014-06-18 100,000 0.39 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-06-11 2014-06-09 80,000 1.69 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-06-11 2014-06-10 80,000 1.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-06-06 2014-06-03 80,000 1.69 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-06-06 2014-06-04 20,000 0.35 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-06-06 2014-06-04 80,000 1.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-06-06 2014-06-04 80,000 1.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-06-06 2014-06-05 80,000 1.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-06-06 2014-06-05 100,000 0.38 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-05-29 2014-05-27 100,000 0.33 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-05-29 2014-05-28 10,000 1.61 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-05-23 2014-05-21 100,000 0.35 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-05-23 2014-05-21 100,000 0.35 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-05-23 2014-05-22 20,000 1.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-05-22 2014-05-20 10,000 1.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-05-15 2014-05-14 20,000 1.55 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-04-30 2014-04-25 100,000 1.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-04-30 2014-04-25 100,000 0.39 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-04-30 2014-04-25 98,200 0.4 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-04-28 2014-04-25 20,000 1.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-04-25 2014-04-21 100,000 1.63 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-04-25 2014-04-21 100,000 0.38 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-04-25 2014-04-23 20,000 1.62 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-04-25 2014-04-23 20,000 1.64 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-04-25 2014-04-24 10,000 1.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-04-25 2014-04-24 100,000 0.39 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-04-24 2014-04-18 100,000 1.63 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-04-24 2014-04-18 100,000 1.64 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-04-24 2014-04-18 200,000 0.39 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-04-18 2014-04-09 100,000 0.37 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-04-18 2014-04-10 80,000 1.56 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-04-18 2014-04-11 50,000 1.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-04-18 2014-04-17 10,000 1.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-04-18 2014-04-17 100,000 0.33 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-04-10 2014-04-03 100,000 0.38 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-04-03 2014-04-02 10,000 1.6 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-04-02 2014-04-01 100,000 0.37 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-04-02 2014-04-01 100,000 0.38 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-04-01 2014-03-26 100,000 0.36 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-04-01 2014-03-31 30,000 0.33 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-04-01 2014-03-31 100,000 0.37 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-03-26 2014-03-25 10,000 1.53 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-03-26 2014-03-25 100,000 0.35 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-03-26 2014-03-25 100,000 0.36 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-03-21 2014-03-19 10,000 1.62 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-03-18 2014-03-17 10,000 1.62 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-03-14 2014-03-11 100,000 0.41 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-03-14 2014-03-13 100,000 0.4 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-03-14 2014-03-13 1,800 0.4 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-03-10 2014-03-06 100,000 0.39 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-03-10 2014-03-06 100,000 0.41 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-03-10 2014-03-07 5,000,000 1.64 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-03-05 2014-02-27 40,000 1.49 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-03-05 2014-03-03 100,000 0.38 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-03-05 2014-03-03 100,000 0.39 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-02-27 2014-02-21 100,000 1.47 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-02-27 2014-02-25 30,000 1.49 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-02-27 2014-02-25 40,000 1.48 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-02-27 2014-02-26 40,000 1.48 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-02-25 2014-02-20 100,000 1.46 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-02-25 2014-02-24 10,000 1.47 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-02-25 2014-02-24 314,200 1.46 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-02-20 2014-02-18 30,000 1.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-02-17 2014-02-13 20,000 1.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-02-13 2014-02-11 10,000 1.52 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2014-02-11 2014-02-07 100,000 0.33 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-02-10 2014-02-06 100,000 1.48 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-02-07 2014-02-06 10,000 1.48 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-02-04 2014-01-27 140,000 1.52 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-02-04 2014-01-27 140,000 1.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-02-04 2014-01-28 140,000 1.49 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-02-04 2014-01-28 140,000 1.43 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-02-04 2014-01-29 140,000 1.45 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-01-29 2014-01-28 10,000 1.46 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-01-28 2014-01-23 40,000 1.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2014-01-28 2014-01-24 10,000 0.39 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-01-27 2014-01-20 40,000 1.53 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-01-27 2014-01-22 140,000 1.53 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-01-27 2014-01-22 140,000 1.54 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-01-20 2014-01-17 20,000 1.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-01-17 2014-01-16 20,000 1.58 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-01-16 2014-01-14 100,000 0.37 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2014-01-16 2014-01-14 100,000 0.38 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-01-15 2014-01-09 140,000 1.44 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-01-15 2014-01-10 140,000 1.41 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-01-15 2014-01-10 140,000 1.42 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-03 200,000 1.39 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-03 100,000 1.4 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-06 100,000 1.37 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-06 100,000 1.42 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-07 100,000 1.42 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-12-24 2013-12-19 80,000 1.65 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-12-24 2013-12-20 100,000 0.47 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-12-24 2013-12-23 100,000 0.45 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-12-24 2013-12-23 100,000 0.45 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-12-19 2013-12-16 100,000 0.48 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-12-19 2013-12-16 100,000 0.48 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2013-12-13 2013-12-12 10,000 0.38 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-12-11 2013-12-03 100,000 0.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-12-04 2013-12-02 10,000 1.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-12-03 2013-12-02 100,000 0.52 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-12-03 2013-12-02 100,000 0.53 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant5 2013-11-28 2013-11-26 100,000 0.52 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-11-28 2013-11-27 100,000 0.53 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-11-22 2013-11-21 20,000 1.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-11-18 2013-11-13 100,000 0.52 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-11-18 2013-11-13 200,000 0.52 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-11-18 2013-11-14 10,000 1.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-11-18 2013-11-15 40,000 1.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-10-31 2013-10-29 100,000 0.57 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-10-31 2013-10-30 100,000 0.55 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-10-29 2013-10-22 100,000 0.54 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-10-24 2013-10-21 100,000 0.58 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-10-22 2013-10-17 100,000 0.57 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-10-22 2013-10-18 100,000 0.58 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-10-17 2013-10-16 200,000 0.59 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-10-15 2013-10-09 50,000 1.65 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-10-15 2013-10-10 50,000 1.64 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-10-15 2013-10-10 50,000 1.67 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-10-11 2013-10-09 15,000 1.65 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-10-11 2013-10-10 150,000 1.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-10-10 2013-10-07 50,000 1.64 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-10-10 2013-10-07 50,000 1.65 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-10-10 2013-10-08 50,000 1.63 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-10-09 2013-10-08 100,000 1.65 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-10-08 2013-09-30 100,000 0.45 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-10-08 2013-10-02 50,000 1.57 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-10-08 2013-10-03 100,000 0.49 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-10-08 2013-10-04 100,000 1.67 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-10-08 2013-10-07 20,000,000 1.64 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-30 2013-09-27 100,000 1.56 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-09-26 2013-09-18 100,000 0.48 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-20 500,000 1.59 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-20 50,000 1.59 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-23 50,000 1.59 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-23 50,000 1.56 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-25 5,000,000 1.5 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-19 2013-09-18 3,000,000 1.49 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-18 2013-09-16 100,100 1.46 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-18 2013-09-17 100,000 1.46 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-13 2013-09-12 100,000 1.44 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-10 2013-09-06 3,000,000 1.32 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-10 2013-09-09 3,000,000 1.36 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-10 2013-09-09 100,000 1.38 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-09-06 2013-09-05 100,000 1.33 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-09-05 2013-08-27 50,000 1.94 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2013-09-04 2013-09-02 200,000 0.31 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-08-29 2013-08-22 100,000 0.44 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-08-22 2013-08-16 100,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-08-22 2013-08-16 200,000 0.52 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP 3 2013-08-19 2013-08-15 100,000 0.5 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-08-19 2013-08-16 100,000 1.58 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-08-16 2013-08-15 1,000,000 1.54 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-08-14 2013-08-09 10,000 1.54 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-08-09 2013-08-08 100,000 1.55 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-08-06 2013-08-02 90,000 1.47 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-07-30 2013-07-25 100,000 0.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-07-26 2013-07-25 10,000,000 1.6 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-07-25 2013-07-19 100,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-07-25 2013-07-19 100,000 0.53 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant4 2013-07-25 2013-07-24 20,000,000 0 โอนออก
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-07-25 2013-07-24 83,400 0.57 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-07-25 2013-07-24 83,400 0.59 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-07-19 2013-07-18 10,000 1.54 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-07-15 2013-07-11 300,000 1.42 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-07-05 2013-06-27 100,000 0.46 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-07-05 2013-06-27 100,000 0.47 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-27 2013-06-26 5,000,000 1.41 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-25 6,000,000 1.35 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-20 15,000,000 1.47 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-21 5,000,000 1.44 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-06-20 2013-06-10 100,000 0.67 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-06-20 2013-06-11 200,000 0.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-06-20 2013-06-13 100,000 0.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-06-04 2013-05-31 50,000 1.93 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-06-03 2013-05-30 50,000 1.94 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-06-03 2013-05-30 50,000 1.93 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-05-29 2013-05-27 100,000 0.75 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-05-29 2013-05-27 100,000 0.75 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-05-23 2013-05-21 100,000 0.76 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-05-23 2013-05-21 100,000 0.78 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-05-23 2013-05-22 100,000 0.78 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-05-21 2013-05-20 100,000 0.76 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-05-21 2013-05-20 200,000 0.76 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-17 2013-05-13 50,000 2.08 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-17 2013-05-13 50,000 2.08 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-05-17 2013-05-14 100,000 0.79 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-17 2013-05-15 100,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-15 2013-05-10 50,000 2.06 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-15 2013-05-10 50,000 2.04 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-13 2013-05-08 50,000 2.06 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-05-13 2013-05-08 100,000 0.79 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2013-05-13 2013-05-08 50,000 2.02 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-05-09 2013-05-03 100,000 0.78 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-04-30 2013-04-25 1,050,000 1.97 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-04-29 2013-04-25 200,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-04-29 2013-04-25 200,000 0.74 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-04-26 2013-04-23 2,100,000 1.95 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-04-26 2013-04-23 100,000 0.73 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2013-04-26 2013-04-23 100,000 0.74 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-04-26 2013-04-24 6,000,000 1.93 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-04-17 2013-04-10 2,000,000 1.79 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ Warrant 2013-03-20 2013-03-14 10,000,000 0.18 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant2 2013-03-18 2013-03-12 100,000 0.23 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ Warrant 2013-03-14 2013-03-11 15,000,000 0.23 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-07 100,000 2.18 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-03-11 2013-03-08 10,000,000 2.2 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-03-07 2013-03-04 10,000 2.12 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-03-01 2013-02-28 10,000,000 2.1 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-03-01 2013-02-28 10,000,000 2.1 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant2 2013-02-21 2013-02-18 100,000 0.24 ขาย
สาคร กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-02-14 2013-02-13 4,000,000 2.16 ขาย
สาคร กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-02-13 2013-02-11 5,000,000 2 ขาย
ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-02-13 2013-02-12 15,000 1.97 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2013-02-12 2013-02-08 16,291,957 1 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-02-08 2013-02-06 3,000,000 1.86 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2013-02-08 2013-02-06 3,484,700 0.98 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-02-08 2013-02-07 3,000,000 1.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2013-02-08 2013-02-07 2,588,500 0.95 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2013-02-06 2013-02-05 15,000,000 0.93 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2013-02-05 2013-02-01 10,000,000 0.88 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2013-02-05 2013-02-04 5,000,000 0.9 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-02-04 2013-02-01 6,000,000 1.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-02-01 2013-01-31 5,000,000 1.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-01-28 2013-01-25 3,000,000 1.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant2 2013-01-24 2013-01-21 100,000 0.25 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant2 2013-01-24 2013-01-21 100,000 0.26 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-23 5,000,000 1.66 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-01-23 2013-01-22 5,000,000 1.81 ซื้อ
สาคร กาญจนพาสน์ Warrant3 2013-01-21 2013-01-17 5,139,646 0.82 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-01-10 2013-01-09 5,000,000 1.3 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2013-01-04 2013-01-02 5,000,000 1.24 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-12-27 2012-12-25 1,000,000 1.22 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-12-07 2012-12-06 5,000,000 1.3 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-11-16 2012-11-15 10,000,000 1.2 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-11-05 2012-11-02 100,000 1.37 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-11-02 2012-10-31 100,000 1.33 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-31 2012-10-30 5,000,000 1.27 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-10-29 2012-10-24 100,000 1.31 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-18 2012-10-16 300,000 1.24 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-18 2012-10-17 10,000,000 1.22 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-17 2012-10-16 20,000,000 1.24 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-16 2012-10-15 10,000,000 1.25 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-11 2012-10-10 5,000,000 1.26 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-10 2012-10-08 600,000 1.25 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-10 2012-10-09 500,000 1.25 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-02 2012-10-01 1,000,000 1.28 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-01 2012-09-27 500,000 1.33 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-10-01 2012-09-28 500,000 1.25 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-09-26 2012-09-25 5,000,000 1.38 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-09-21 2012-09-19 500,000 1.4 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-09-21 2012-09-20 500,000 1.38 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant2 2012-09-20 2012-09-17 100,000 0.07 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant2 2012-09-14 2012-09-11 100,000 0.05 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-09-13 2012-09-04 100,000 0.96 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-09-13 2012-09-06 100,000 0.23 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-09-13 2012-09-06 100,000 0.24 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-09-13 2012-09-07 100,000 1.05 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant2 2012-09-13 2012-09-07 100,000 0.04 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant2 2012-09-13 2012-09-10 100,000 0.05 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2012-09-10 2012-09-07 100,000 0.04 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2012-09-10 2012-09-07 5,000,000 0.29 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-09-06 2012-09-03 100,000 0.93 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-09-06 2012-09-03 100,000 0.95 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-09-06 2012-09-05 200,000 0.97 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-09-05 2012-08-31 3,000,000 0.91 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-09-05 2012-09-03 500,000 0.95 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-09-05 2012-09-04 100,000 0.96 ซื้อ
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-09-03 2012-08-31 500,000 0.92 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-08-29 100,000 0.93 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-08-29 100,000 0.97 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-08-30 45,000,000 0.9 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-30 2012-08-28 100,000 0.96 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-30 2012-08-29 10,000,000 0.96 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-08-24 100,000 0.96 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-08-27 100,000 0.98 ขาย
ซุยพาง กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-29 2012-08-28 500,000 0.98 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-28 2012-08-23 100,000 0.99 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-28 2012-08-23 100,000 1 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-28 2012-08-27 11,000,000 0.98 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-27 2012-08-23 5,000,000 1 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-27 2012-08-24 1,100,000 0.97 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-23 2012-08-21 100,000 0.95 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-23 2012-08-21 100,000 0.96 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-23 2012-08-22 5,000,000 1 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-23 2012-08-22 10,000,000 0.99 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-22 2012-08-17 100,000 0.93 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-22 2012-08-20 100,000 0.94 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-21 2012-08-16 100,000 0.9 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-21 2012-08-16 200,000 0.93 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-21 2012-08-20 2,000,000 0.95 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-20 2012-08-15 100,000 0.9 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-20 2012-08-15 100,000 0.91 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-08-16 10,000,000 0.95 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-14 2012-08-07 50,000,000 0.86 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-14 2012-08-09 10,000,000 0.93 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-10 2012-08-08 100,000 0.89 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-07 2012-08-03 40,000,000 0.89 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-07 2012-08-06 20,000,000 0.88 ซื้อ
สาคร กาญจนพาสน์ Warrant 2012-08-06 2012-08-03 5,000,000 0.25 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-06 2012-08-03 100,000 0.88 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-08-06 2012-08-03 200,000 0.2 ขาย
สาคร กาญจนพาสน์ Warrant 2012-08-03 2012-08-01 5,000,000 0.24 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-08-03 2012-08-01 10,000,000 0.85 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-01 2012-07-30 100,000 0.82 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-01 2012-07-31 100,000 0.83 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-31 2012-07-27 10,000,000 0.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-31 2012-07-30 29,115,100 0.82 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-27 2012-07-25 20,000,000 0.8 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2012-07-27 2012-07-25 100,000 0.03 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-27 2012-07-26 30,000,000 0.82 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-27 2012-07-26 200,000 0.82 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-27 2012-07-26 200,000 0.82 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-26 2012-07-23 100,000 0.81 ขาย
สาคร กาญจนพาสน์ Warrant 2012-07-26 2012-07-25 24,344,100 0.02 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-26 2012-07-25 100,000 0.8 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-26 2012-07-25 100,000 0.81 ขาย
สาคร กาญจนพาสน์ Warrant 2012-07-26 2012-07-26 2,067,860 0.02 ขาย
สาคร กาญจนพาสน์ Warrant 2012-07-25 2012-07-23 5,000,000 0.2 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-25 2012-07-24 20,000,000 0.81 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-24 2012-07-20 100,000 0.79 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-24 2012-07-20 100,000 0.8 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-23 2012-07-19 100,000 0.78 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-23 2012-07-19 200,000 0.79 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-07-23 2012-07-19 100,000 0.19 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-23 2012-07-20 50,000,000 0.79 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-20 2012-07-19 50,000,000 0.78 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-19 2012-07-18 15,363,100 0.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-18 2012-07-16 53,620,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-18 2012-07-17 40,000,000 0.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-12 2012-07-10 20,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-06 2012-07-04 20,000 0.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-06 2012-07-05 8,966,600 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-04 2012-06-28 100,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-04 2012-06-29 200,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-04 2012-06-29 100,000 0.73 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-04 2012-07-02 50,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-04 2012-07-02 200,000 0.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-04 2012-07-03 5,000,000 0.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-07-04 2012-07-03 20,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-07-04 2012-07-03 200,000 0.71 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-29 2012-06-26 3,022,300 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2012-06-29 2012-06-27 20,000 0.03 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-29 2012-06-28 1,000,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-06-25 2012-06-20 100,000 0.16 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-06-25 2012-06-20 100,000 0.17 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-25 2012-06-21 5,000,000 0.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-25 2012-06-22 4,000,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-25 2012-06-22 20,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-06-25 2012-06-22 100,000 0.7 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-22 2012-06-19 1,000,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-22 2012-06-20 2,000,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-06-19 2012-06-15 100,000 0.67 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-19 2012-06-18 2,000,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-19 2012-06-18 40,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-06-19 2012-06-18 100,000 0.68 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-15 2012-06-13 4,000,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-13 2012-06-11 50,000 0.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-13 2012-06-12 20,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-06-12 2012-06-05 200,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-06-12 2012-06-07 200,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-08 2012-06-06 2,000,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-08 2012-06-07 100,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-07 2012-06-01 1,000,000 0.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-06-07 2012-06-05 2,000,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-06-06 2012-05-30 200,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-06-06 2012-05-31 200,000 0.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-06-06 2012-06-01 200,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-06-06 2012-06-01 200,000 0.69 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-28 1,475,300 0.66 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-29 2,500,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-30 3,491,300 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-30 200,000 0.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-23 10,000,000 0.65 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-23 100,000 0.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-23 200,000 0.65 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-24 2,000,000 0.65 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-24 100,000 0.65 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-25 10,000,000 0.66 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-28 2012-05-25 110,000 0.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-24 2012-05-21 200,000 0.66 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-24 2012-05-22 200,000 0.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-24 2012-05-22 200,000 0.66 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-23 2012-05-21 2,000,000 0.66 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-23 2012-05-22 2,124,600 0.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2011-01-19 200,000 0.15 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-01 200,000 0.73 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2011-04-01 100,000 0.2 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-05 200,000 0.75 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-07 200,000 0.76 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2011-04-07 289,800 0.2 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-08 600,000 0.76 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-12 200,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-12 200,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-18 200,000 0.76 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-19 400,000 0.79 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-20 200,000 0.78 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-22 200,000 0.78 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-22 200,000 0.8 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-22 200,000 0.78 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-26 128,400 0.75 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-26 128,400 0.76 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-27 200,000 0.76 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-04-28 200,000 0.77 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-03 200,000 0.76 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-03 200,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-04 200,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-04 200,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-06 400,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-06 400,000 0.73 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-09 200,000 0.73 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-09 200,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-10 200,000 0.73 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-10 200,000 0.73 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-11 400,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-12 200,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-12 200,000 0.75 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-13 73,200 0.75 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-18 73,200 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-18 200,000 0.75 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-19 200,000 0.78 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-20 200,000 0.77 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-20 200,000 0.78 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-23 400,000 0.77 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-25 140,000 0.75 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-26 150,000 0.77 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-26 150,000 0.77 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-27 400,000 0.77 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-27 400,000 0.77 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-30 200,000 0.78 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-05-30 600,000 0.79 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-01 600,000 0.82 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-01 600,000 0.83 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-02 600,000 0.79 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-02 400,000 0.77 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-03 400,000 0.77 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-06 200,000 0.73 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-06 200,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-07 600,000 0.73 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-07 600,000 0.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-08 600,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-08 600,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-09 1,000,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-09 1,000,000 0.69 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-13 200,000 0.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-13 200,000 0.67 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-14 400,000 0.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-14 400,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-15 100,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-16 300,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-21 200,000 0.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-21 200,000 0.67 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-23 600,000 0.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-24 400,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-27 400,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-27 200,000 0.66 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-28 400,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-29 600,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-06-30 200,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-04 400,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-05 200,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-06 400,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-06 400,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-07 200,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-07 600,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-08 600,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-11 200,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-12 350,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-12 150,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-13 200,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-13 200,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-14 200,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-18 100,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-19 200,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-19 100,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-22 200,000 0.73 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-25 200,000 0.73 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-25 200,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-26 400,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-27 200,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-27 200,000 0.76 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-07-28 400,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2011-07-28 200,000 0.18 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-01 400,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-01 200,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-02 200,000 0.73 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-02 200,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-04 200,000 0.73 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-04 200,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-05 200,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-08 200,000 0.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-08 400,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-09 200,000 0.65 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-09 200,000 0.67 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-10 200,000 0.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-10 243,000 0.66 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-11 243,000 0.65 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-11 200,000 0.65 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-15 400,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-16 400,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-17 200,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-17 600,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-19 400,000 0.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-19 400,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-22 600,000 0.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-22 200,000 0.67 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-23 400,000 0.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-23 400,000 0.67 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-24 400,000 0.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-24 1,000,000 0.66 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-25 800,000 0.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-25 800,000 0.64 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-26 600,000 0.62 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-26 400,000 0.62 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-29 200,000 0.63 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-29 200,000 0.63 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-30 200,000 0.65 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-30 400,000 0.65 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-08-31 200,000 0.65 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-01 200,000 0.64 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-02 200,000 0.64 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-05 200,000 0.63 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-05 200,000 0.63 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-06 200,000 0.63 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-06 200,000 0.63 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-07 200,000 0.65 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-08 400,000 0.64 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-08 400,000 0.64 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-09 400,000 0.64 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-09 600,000 0.64 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-12 400,000 0.62 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-12 400,000 0.63 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-13 200,000 0.62 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-16 200,000 0.6 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-16 200,000 0.6 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-19 200,000 0.6 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-19 200,000 0.59 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-20 400,000 0.59 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-20 400,000 0.59 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-21 400,000 0.6 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-21 200,000 0.6 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-23 200,000 0.55 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-23 200,000 0.52 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-26 200,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-26 400,000 0.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-27 400,000 0.5 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-27 400,000 0.51 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-28 400,000 0.5 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-28 400,000 0.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-29 200,000 0.5 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-29 200,000 0.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-30 200,000 0.5 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-09-30 200,000 0.51 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-03 800,000 0.48 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-03 800,000 0.49 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-04 200,000 0.47 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-04 200,000 0.49 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-05 600,000 0.48 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-05 600,000 0.49 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-06 200,000 0.49 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-06 200,000 0.51 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-07 600,000 0.52 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-07 600,000 0.52 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-10 200,000 0.5 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-10 200,000 0.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-11 200,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-11 400,000 0.51 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-12 200,000 0.5 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-13 200,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-13 400,000 0.52 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-17 200,000 0.52 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-17 200,000 0.53 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-18 200,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-19 400,000 0.51 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-19 400,000 0.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-20 200,000 0.49 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-20 200,000 0.48 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-25 200,000 0.47 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-25 200,000 0.48 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-26 200,000 0.48 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-26 200,000 0.48 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-27 200,000 0.49 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-28 200,000 0.49 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-28 200,000 0.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-31 200,000 0.49 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-10-31 200,000 0.5 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-01 400,000 0.52 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-02 200,000 0.55 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-02 400,000 0.55 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-03 400,000 0.54 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-03 200,000 0.55 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-04 200,000 0.55 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-07 200,000 0.55 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-09 400,000 0.54 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-09 200,000 0.56 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-10 200,000 0.54 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-10 200,000 0.54 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-11 200,000 0.56 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-14 200,000 0.57 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-14 200,000 0.58 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-15 300,000 0.58 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-16 100,000 0.6 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-16 100,000 0.59 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-17 100,000 0.58 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-18 200,000 0.58 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-18 200,000 0.58 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-22 100,000 0.58 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-22 100,000 0.57 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-23 200,000 0.59 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-23 200,000 0.59 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-25 300,000 0.6 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-25 300,000 0.61 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-28 200,000 0.63 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-29 300,000 0.63 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-29 300,000 0.65 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2011-11-29 100,000 0.17 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-30 200,000 0.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-11-30 200,000 0.67 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-01 400,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-01 200,000 0.69 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2011-12-01 100,000 0.19 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-02 1,000,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-06 400,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2011-12-06 200,000 0.18 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-07 200,000 0.69 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-08 800,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-08 400,000 0.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-09 200,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-09 400,000 0.69 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2011-12-14 100,000 0.18 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-14 400,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-14 400,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-15 800,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-15 600,000 0.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2011-12-16 300,000 0.18 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-16 400,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-19 600,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-19 200,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-20 400,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-21 400,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-22 400,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-22 400,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-23 600,000 0.74 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-23 200,000 0.75 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2011-12-27 100,000 0.17 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-27 4,500 0.73 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-28 200,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-28 200,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-29 404,500 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2011-12-29 400,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-04 200,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-04 400,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-05 400,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-05 400,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-06 400,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-06 400,000 0.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-09 200,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-09 200,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-10 200,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-11 200,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-11 400,000 0.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-12 400,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-12 400,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-13 200,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-13 200,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-16 200,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-17 800,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-17 800,000 0.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-18 600,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-19 200,000 0.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-19 200,000 0.66 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-20 100,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-20 600,000 0.69 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2012-01-23 200,000 0.16 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-23 300,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-23 400,000 0.69 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-24 600,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-26 400,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-01-27 200,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-02 400,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-02 200,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-06 100,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-06 100,000 0.73 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-07 200,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-08 400,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-09 200,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-10 200,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-13 200,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-14 400,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-14 400,000 0.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-15 400,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-15 800,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2012-02-16 100,000 0.17 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-16 200,000 0.73 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-17 200,000 0.72 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-17 200,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-20 400,000 0.73 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-21 200,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-22 400,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-22 200,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-23 400,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-23 400,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ Warrant3 2012-05-21 2012-02-23 100,000 0.16 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-24 600,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-24 400,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-28 400,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-28 400,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-29 400,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-29 400,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-29 400,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-02-29 400,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-01 200,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-02 400,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-02 200,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-05 200,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-05 200,000 0.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-06 200,000 0.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-08 200,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-09 400,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-09 400,000 0.7 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-12 200,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-13 400,000 0.69 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-14 400,000 0.71 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-16 400,000 0.73 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-19 600,000 0.72 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-19 400,000 0.74 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-21 600,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-22 200,000 0.7 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-22 200,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-23 400,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-23 400,000 0.69 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-26 400,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-26 400,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-27 400,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-27 200,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-28 200,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-28 600,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-29 800,000 0.68 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-29 400,000 0.68 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-03-30 600,000 0.68 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-05-17 14,635,600 0.66 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-05-17 100,000 0.66 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-05-18 7,398,500 0.66 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-17 2012-05-11 200,000 0.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-17 2012-05-11 200,000 0.67 ขาย
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-17 2012-05-14 400,000 0.65 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-17 2012-05-15 24,751,300 0.66 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-17 2012-05-16 10,000,000 0.65 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-17 2012-05-16 100,000 0.66 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-16 2012-05-11 1,619,000 0.67 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-14 2012-05-08 2,000,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-14 2012-05-09 3,000,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-14 2012-05-10 5,000,000 0.67 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-11 2012-05-09 200,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-05-11 2012-05-09 300,000 0.68 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-05-02 2012-04-26 20,000 0.71 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-04-25 2012-04-20 200,000 0.69 ซื้อ
อัษฎ์คุณ ศรีสัญยนนท์ หุ้นสามัญ 2012-04-25 2012-04-20 200,000 0.69 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-25 2012-04-24 2,000,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-25 2012-04-24 20,000 0.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-24 2012-04-20 4,000,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-24 2012-04-23 2,000,000 0.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2012-04-20 2012-04-17 20,000 0.16 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-20 2012-04-18 5,000,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-20 2012-04-18 20,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-20 2012-04-19 1,000,000 0.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-20 2012-04-19 20,000 0.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-17 2012-04-12 200,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-17 2012-04-12 2,000,000 0.67 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-11 2012-04-05 100,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-04-04 2012-03-30 2,000,000 0.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2012-04-04 2012-03-30 20,000 0.04 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2012-04-04 2012-03-30 20,000 0.16 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-28 2012-03-27 6,000,000 0.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-28 2012-03-27 1,000,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-26 2012-03-22 5,000,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-26 2012-03-22 20,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2012-03-26 2012-03-22 20,000 0.04 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-22 2012-03-20 3,020,000 0.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2012-03-22 2012-03-20 150,000 0.04 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2012-03-22 2012-03-20 100,000 0.16 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2012-03-22 2012-03-21 50,000 0.16 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-22 2012-03-21 5,000,000 0.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2012-03-20 2012-03-15 20,000 0.04 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2012-03-20 2012-03-15 20,000 0.17 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-20 2012-03-16 50,000,000 0.73 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-20 2012-03-19 1,000,000 0.73 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2012-03-20 2012-03-19 100,000 0.17 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-15 2012-03-13 12,000,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-15 2012-03-13 20,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-15 2012-03-14 20,000 0.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-12 2012-03-08 5,000,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-12 2012-03-09 3,000,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-05 20,000 0.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-05 8,535,900 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-06 1,000,000 0.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-02 2012-02-28 20,000 0.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-03-02 2012-03-01 3,000,000 0.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-02-27 2012-02-23 2,019,000 0.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-02-23 2012-02-20 5,000,000 0.73 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-02-23 2012-02-22 1,000,000 0.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-02-20 2012-02-16 20,000 0.74 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-02-20 2012-02-16 1,000,000 0.73 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-02-16 2012-02-15 3,000,000 0.71 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2012-02-16 2012-02-15 20,000 0.05 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-02-09 2012-02-06 20,000 0.73 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-02-09 2012-02-08 6,000,000 0.73 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-02-06 2012-02-03 1,000,000 0.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-02-03 2012-02-02 3,000,000 0.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-01-30 2012-01-26 356,600 0.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2012-01-26 2012-01-24 20,000 0.05 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-01-24 2012-01-19 20,000,000 0.66 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-01-24 2012-01-20 7,618,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-01-19 2012-01-17 5,000,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-01-19 2012-01-18 35,000,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-01-17 2012-01-13 13,000,000 0.71 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2012-01-13 2012-01-11 20,000 0.05 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2012-01-13 2012-01-11 20,000 0.17 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-01-13 2012-01-12 15,000,000 0.71 ขาย
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2012-01-13 2012-01-12 20,000 0.05 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-01-09 2012-01-04 20,000 0.73 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2012-01-09 2012-01-04 20,000 0.05 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2012-01-09 2012-01-06 5,000,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-12-29 2011-12-27 20,000 0.73 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-12-29 2011-12-28 20,000 0.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-12-29 2011-12-28 16,705,300 0.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-12-22 2011-12-20 40,000,000 0.74 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-12-22 2011-12-20 40,000 0.74 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2011-12-22 2011-12-20 40,000 0.19 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-12-22 2011-12-21 20,000 0.75 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-12-19 2011-12-16 5,440,900 0.72 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-12-14 2011-12-09 20,567,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-12-09 2011-12-07 20,000,000 0.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2011-12-09 2011-12-07 20,000 0.06 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2011-12-09 2011-12-07 20,000 0.19 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-12-09 2011-12-08 15,000,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-12-07 2011-12-02 39,573,600 0.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-12-07 2011-12-06 20,000 0.7 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2011-12-02 2011-11-29 20,000 0.06 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-12-02 2011-11-30 1,000,000 0.67 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-12-02 2011-11-30 20,000 0.67 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-30 2011-11-28 2,000,000 0.63 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-30 2011-11-28 20,000 0.64 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2011-11-28 2011-11-24 500,000 0.15 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-28 2011-11-25 20,000 0.62 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-28 2011-11-25 5,000,000 0.62 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-23 2011-11-21 1,000,000 0.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-23 2011-11-22 5,081,600 0.58 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-23 2011-11-22 220,000 0.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-21 2011-11-16 1,000,000 0.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-21 2011-11-16 1,000,000 0.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2011-11-21 2011-11-17 200,000 0.04 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-21 2011-11-17 1,000,000 0.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-21 2011-11-18 3,000,000 0.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-21 2011-11-18 20,000 0.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-16 2011-11-14 100,000 0.58 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-16 2011-11-14 3,000,000 0.58 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-16 2011-11-15 50,000 0.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-16 2011-11-15 2,000,000 0.59 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2011-11-16 2011-11-15 50,000 0.15 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2011-11-11 2011-11-08 100,000 0.04 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-08 2011-11-04 20,000,000 0.57 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-07 2011-10-19 10,000,000 0.5 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-07 2011-10-19 50,000 0.5 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-07 2011-10-25 100,000 0.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-07 2011-10-26 40,000 0.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-07 2011-11-03 1,350,700 0.54 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-02 2011-10-31 50,000 0.5 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-02 2011-11-01 100,000 0.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-02 2011-11-01 47,179,600 0.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-01 2011-10-27 5,000,000 0.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-01 2011-10-27 70,000 0.5 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-01 2011-10-28 20,000,000 0.5 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-11-01 2011-10-28 200,000 0.51 ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัย หุ้นสามัญ 2011-10-28 2011-10-25 100,000 0.49 ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัย หุ้นสามัญ 2011-10-28 2011-10-26 40,000 0.49 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-10-25 2011-10-19 10,000,000 0.5 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-10-18 2011-10-14 15,000,000 0.52 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-10-18 2011-10-17 100,000 0.53 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-10-14 2011-10-12 3,500,000 0.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-10-14 2011-10-13 40,000,000 0.52 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-10-13 2011-10-11 10,000,000 0.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2011-10-13 2011-10-11 200,000 0.12 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-10-11 2011-10-07 10,000,000 0.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-10-11 2011-10-10 8,187,100 0.5 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-10-07 2011-10-06 30,399,900 0.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-10-06 2011-10-03 10,000,000 0.47 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-10-06 2011-10-04 5,000,000 0.47 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-10-03 2011-09-29 1,000,000 0.5 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-26 8,024,900 0.48 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-09-28 2011-09-27 100,000 0.51 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-15 7,141,000 0.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-23 5,500,000 0.52 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant3 2011-09-23 2011-09-21 100,000 0.16 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-09-23 2011-09-22 100,000 0.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-09-20 2011-09-15 5,000,000 0.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-09-20 2011-09-19 410,000 0.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-09-15 2011-09-12 7,000,000 0.62 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-09-15 2011-09-13 3,816,500 0.62 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-09-15 2011-09-14 11,000,000 0.6 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-09-12 2011-09-09 100,000 0.65 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ Warrant2 2011-09-12 2011-09-09 100,000 0.06 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-09-08 2011-09-06 1,000,000 0.63 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-09-08 2011-09-07 3,800,000 0.64 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-09-06 2011-09-01 3,300,000 0.64 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-09-06 2011-09-05 2,104,000 0.63 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-09-02 2011-08-30 500,000 0.65 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-09-02 2011-08-31 301,000 0.66 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-08-30 2011-08-26 19,000,000 0.62 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-08-30 2011-08-29 500,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-08-26 2011-08-23 300,000 0.67 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-08-26 2011-08-24 5,500,000 0.66 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-08-26 2011-08-25 31,000,000 0.64 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-08-23 2011-08-19 500,000 0.68 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-08-16 2011-08-11 30,000 0.66 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-08-11 2011-08-09 60,000 0.66 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-08-09 2011-08-05 80,000 0.69 ซื้อ
อนันต์ กาญจนพาสน์ หุ้นสามัญ 2011-08-09 2011-08-08 80,000 0.68 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com